Додавання та використання веб-частини Aggregated Business Calendar в Duet Enterprise 2.0

Веб-частина Aggregated Business Calendar (Об’єднаний бізнес-календар) дає змогу одночасно працювати з кількома календарями. До неї можна додати до чотирьох різних календарів таких типів: календарі SharePoint, Exchange і SAP, а також спеціальний календар. Наприклад, власник сайту може додати два календарі SharePoint, один календар Exchange і один бізнес-календар SAP або чотири бізнес-календарі SAP. Підтримуються будь-які комбінації цих типів. Зібравши календарі в одному розташуванні, можна уникнути переходів між ними та легко порівнювати розклади, щоб запобігати конфліктам планування.

Перед додаванням календаря Exchange і бізнес-календаря SAP до веб-частини Aggregated Business Calendar потрібно, щоб адміністратор ферми SharePoint підготував відповідні джерела даних. Переконайтеся, що адміністратор зробив це. Докладні відомості див. в статті про підготовку джерел даних календарів для веб-частини Aggregated Business Calendar в Duet Enterprise 2.0.

Примітка.:  У цій статті не пояснюється, як додати до веб-частини Aggregated Business Calendar спеціальний календар.

У цій статті

Активація функції Aggregated Business Calendar

Перш ніж використовувати веб-частину Aggregated Business Calendar (Об’єднаний бізнес-календар) на сайті, потрібно активувати цю функцію на рівні колекції сайтів.

Примітка.:  Активувати функцію Aggregated Business Calendar може адміністратор колекції сайтів.

Щоб активувати функцію Aggregated Business Calendar, виконайте такі дії:

 1. Перейдіть на сайт, на якому потрібно використовувати веб-частину Aggregated Business Calendar.

 2. Клацніть піктограму Настройки та виберіть Параметри сайту.

 3. На сторінці "Параметри сайту" в розділі Адміністрування колекції сайтів виберіть Функції колекції сайтів.

  Примітка.:  Перші ніж виконувати цей крок, переконайтеся, що ви перейшли на сторінку параметрів сайту верхнього рівня. Якщо це не так, клацніть посилання "Перейти до параметрів сайту верхнього рівня".

 4. На сторінці Компоненти колекції сайтів у рядку Aggregated Business Calendar натисніть кнопку Активувати.

Додавання веб-частини Aggregated Business Calendar до сайту

Указівки в цьому розділі допоможуть додати веб-частину Aggregated Business Calendar (Об’єднаний бізнес-календар) до сторінки сайту в колекції сайтів, для якої активовано функцію Aggregated Business Calendar. Цей список можна використати повторно.

На сайті SharePoint можна додавати лише по одній веб-частині Aggregated Business Calendar на сторінку.

Перш ніж виконувати ці вказівки, активуйте функцію Aggregated Business Calendar.

Примітка.:  Додати веб-частину Aggregated Business Calendar до сторінки на сайті SharePoint можуть користувачі з рівнем дозволів "Участь" або "Проектування" на цьому сайті. За замовчуванням учасники групи власників сайту мають дозволи цих рівнів.

Щоб додати веб-частину Aggregated Business Calendar до сторінки на сайті SharePoint, виконайте такі дії:

 1. Перейдіть до сторінки сайту SharePoint, до якої потрібно додати веб-частину Aggregated Business Calendar.

 2. Відкрийте вкладку Сторінка та виберіть Редагувати.

 3. Розташуйте курсор на сторінці там, де потрібно додати веб-частину.

 4. На вкладці Вставлення стрічки в групі Частини натисніть кнопку Веб-частина.

 5. В області Категорії виберіть Duet Enterprise.

 6. В області Деталі виберіть Aggregated Business Calendar, а потім натисніть кнопку Додати.
  Веб-частина Aggregated Business Calendar відобразиться на сайті.

 7. На стрічці в групі Редагування натисніть кнопку Зберегти.

  Примітка.:  Оскільки ви не ще налаштували календарі для веб-частини Aggregated Business Calendar, відобразиться повідомлення про неприпустиму конфігурацію. Тому, перш ніж ви зможете користуватися веб-частиною Aggregated Business Calendar, до неї потрібно додати календар.

Додавання календарів до веб-частини Aggregated Business Calendar

Щоб почати користуватися веб-частиною Aggregated Business Calendar (Об’єднаний бізнес-календар), потрібно спочатку додати до неї принаймні один календар (SharePoint, Exchange або бізнес-календар SAP).

Веб-частина Aggregated Business Calendar завантажує календарі синхронно. Це означає, що, перш ніж відобразяться будь-які елементи календаря, мають завантажитися всі елементи з усіх доданих календарів (джерел даних). Крім того, інші веб-частини на цій сторінці не почнуть завантажуватися, доки не завантажаться всі календарі. Тому сторінка може відкриватись із затримкою.

У цьому розділі:

Додавання календаря SharePoint

До веб-частини Aggregated Business Calendar можна додати календар SharePoint, розташований на тому самому сайті, що й ця веб-частина. Календарі SharePoint з інших розташувань додати до веб-частини Aggregated Business Calendar не вдасться. Якщо ви вже маєте календар SharePoint, перейдіть до підрозділу Додавання календаря SharePoint. В іншому разі виконайте вказівки з підрозділу "Створення календаря SharePoint".

Створення календаря SharePoint

Щоб створити календар SharePoint, виконайте наведені нижче вказівки. Календар SharePoint потрібно створити на тому самому сайті, де розміщено веб-частину Aggregated Business Calendar.

Примітка.:  Календарі SharePoint можуть створювати користувачі з рівнем дозволів "Участь" або "Проектування" на сайті. За замовчуванням учасники групи власників сайту мають дозволи цих рівнів.

Ось як можна створити календар SharePoint:

 1. Клацніть піктограму Настройки та виберіть Додати програму.

 2. У розділі Доступні для додавання програми виберіть Календар.

 3. У діалоговому вікні Додавання елемента "Календар" клацніть посилання Додаткові параметри.

 4. У поле Ім’я введіть ім’я календаря SharePoint. Це обов’язкове поле.
  Ім’я відображається вгорі сторінки календаря, входить до складу її веб-адреси та додається до навігаційних елементів, що допомагає користувачам знаходити й відкривати календар.

 5. У полі Опис за потреби опишіть призначення календаря.

 6. Щоб надати спільний доступ до календаря іншим користувачам, у розділі Параметри календаря групи виберіть Так.

 7. Натисніть кнопку Створити.
  З’явиться календар.

Додавання календаря SharePoint

Переконавшись, що веб-частину Aggregated Business Calendar та календар SharePoint розміщено на одному сайті, ви зможете додати цей календар до веб-частини.

Примітка.:  Оскільки до веб-частини Aggregated Business Calendar можна додати кілька календарів SharePoint, варто встановити для вибраного календаря певні властивості, як-от колір, щоб відрізняти його від інших.

Примітка.:  Щоб додати календар SharePoint до веб-частини Aggregated Business Calendar, потрібно мати дозвіл списку "Редагування елементів" на сайті. За замовчуванням учасники групи власників сайту мають цей дозвіл.

Примітка.:  Користувачі, які відкривають об’єднаний бізнес-календар, можуть переглядати всі записи календаря групи SharePoint, якщо вони мають дозвіл на перегляд календаря-джерела. Для цього не потрібно бути власником запису в календарі або учасником запланованої події.

Щоб додати календар SharePoint до веб-частини Aggregated Business Calendar, виконайте такі дії:

 1. На сторінці сайту SharePoint, де розташовано веб-частину Aggregated Business Calendar, перейдіть на вкладку Сторінка стрічки та натисніть кнопку Редагувати.

 2. Установіть прапорець у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 3. На стрічці перейдіть на вкладку Веб-частина та виберіть Властивості веб-частини.

 4. У розділі Add Business Calendars for overlay (Додати бізнес-календарі для накладання) клацніть стрілку розкривного списку, виберіть SharePoint calendar (Календар SharePoint), а потім натисніть кнопку Add (Додати).

 5. У розділі Calendar Type (Тип календаря) виконайте наведені нижче дії.

 6. У поле Title (Заголовок) введіть назву календаря, яка має відображатися у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 7. У полі Description (Опис) за потреби опишіть календар.

 8. З розкривного списку Color (Колір) виберіть колір, яким потрібно позначити записи календаря SharePoint у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 9. З розкривного списку Available SharePoint Calendars (Доступні календарі SharePoint) виберіть календар, який потрібно додати.
  ПРИМІТКА. Цей розкривний список містить лише календарі, розташовані на тому самому сайті.

 10. З розкривного списку Available Views (Доступні подання) виберіть подання, яке потрібно використовувати для календаря.
  ПРИМІТКА. Ви можете вибрати лише загальнодоступні подання.

 11. Натисніть кнопку Save (Зберегти), щоб додати календар SharePoint, а потім – кнопку OK.
  Вибраний календар SharePoint відобразиться у веб-частині Aggregated Business Calendar. У ній можна додавати, переглядати, змінювати й видаляти записи календаря SharePoint.

Додавання календаря Exchange

Перш ніж додавати до веб-частини Aggregated Business Calendar (Об’єднаний бізнес-календар) календар Exchange, потрібно, щоб учасник групи "Адміністратори ферми" встановив довірений зв’язок між фермою SharePoint Server та сервером, на якому запущено Microsoft Exchange Server. Докладні відомості див. в статті про підготовку джерел даних календарів для веб-частини Aggregated Business Calendar в Duet Enterprise 2.0.

Крім того, потрібно, щоб власник календаря Exchange налаштував у ньому відповідні дозволи. Далі розповідається, як налаштувати дозволи в календарі Exchange і як додати його до веб-частини Aggregated Business Calendar.

Налаштування дозволів у календарі Exchange

За замовчуванням у календарі Exchange для користувачів, які не є його власниками, відображаються лише відомості про зайнятість. Власник календаря Exchange може налаштувати в ньому дозволи, щоб відобразити інші відомості, як-от тему та місце проведення події.

Примітка.:  Налаштовувати дозволи в календарі Exchange може лише його власник.

Щоб налаштувати дозволи в календарі Exchange, виконайте такі дії:

 1. Увійдіть у систему на комп’ютері, де інстальовано Microsoft Outlook 2013, і підключіться до календаря, у якому потрібно налаштувати дозволи.

 2. Запустіть Outlook 2013.

 3. Виберіть подання "Календар".

 4. В області переходів ліворуч розгорніть папку Мої календарі та встановіть прапорець для потрібного календаря.

 5. Клацніть правою кнопкою миші календар і виберіть Властивості.

 6. У діалоговому вікні Властивості календаря перейдіть на вкладку Дозволи.

 7. У полі Рівень дозволів виберіть зі списку стандартний тип користувача, а потім – потрібні дозволи.
  ПРИМІТКА. Ви можете додати інші рівні дозволів, але деякі з них загальнодоступні, і їх можуть переглядати інші користувачі.

 8. Натисніть кнопку "OK".

Додавання календаря Exchange

Після того як ви налаштуєте дозволи в календарі Exchange, його можна додати до веб-частини Aggregated Business Calendar.

Примітка.:  Оскільки до веб-частини Aggregated Business Calendar можна додати кілька календарів, варто встановити для вибраного календаря Exchange певні властивості, як-от колір, щоб відрізняти його від інших.

Примітка.:  Щоб додати календар Exchange до веб-частини Aggregated Business Calendar, потрібно мати дозвіл списку "Редагування елементів" на сайті. За замовчуванням учасники групи власників сайту мають цей дозвіл.

Щоб додати календар Exchange до веб-частини Aggregated Business Calendar, виконайте такі дії:

 1. На сторінці сайту SharePoint, де розташовано веб-частину Aggregated Business Calendar, перейдіть на вкладку Сторінка стрічки та натисніть кнопку Редагувати.

 2. Установіть прапорець у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 3. На стрічці перейдіть на вкладку Веб-частина та виберіть Властивості веб-частини.

 4. У розділі Add Business Calendars for overlay (Додати бізнес-календарі для накладання) клацніть стрілку розкривного списку, виберіть Exchange calendar (Календар Exchange), а потім натисніть кнопку Add (Додати).

 5. У розділі Calendar Type (Тип календаря) виконайте наведені нижче дії.

 6. У поле Title (Заголовок) введіть назву календаря, яка має відображатися у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 7. У полі Description (Опис) опишіть календар.

 8. Зі списку Color (Колір) виберіть колір, яким потрібно позначити записи календаря Exchange.

 9. У поле Exchange Web Service URL (URL-адреса веб-служби Exchange) введіть потрібну URL-адресу.
  Це розташування сервера Exchange, і звідти веб-частина Aggregated Business Calendar отримуватиме елементи календаря Exchange.

 10. Натисніть кнопку Test link (Перевірити посилання), щоб переконатися, що посилання працює.

 11. Якщо до веб-частини Aggregated Business Calendar потрібно додати посилання на календар Exchange, щоб отримувати доступ до нього, у поле Outlook Web Access URL (URL-адреса Outlook Web App) введіть потрібну URL-адресу.

 12. Натисніть кнопку Save (Зберегти), а потім – OK.
  Тепер календар Exchange відображається у веб-частині Aggregated Business Calendar. У ній можна лише переглядати записи календаря Exchange, але не додавати, змінювати чи видаляти їх.

Додавання бізнес-календаря SAP

Перш ніж додавати бізнес-календар SAP до веб-частини Aggregated Business Calendar (Об’єднаний бізнес-календар), потрібно, щоб учасник групи "Адміністратори ферми" імпортував модель підключення до бізнес-даних TimeEntry та надав для неї дозволи. Докладні відомості див. в статті про підготовку джерел даних календарів для веб-частини Aggregated Business Calendar в Duet Enterprise 2.0.

Оскільки SharePoint Server не може отримати доступ до даних безпосередньо в бізнес-календарі SAP, на цьому сервері потрібно створити зовнішній список. Потім до цього списку можна імпортувати дані з бізнес-календаря SAP. Коли ви додасте бізнес-календар SAP до веб-частини Aggregated Business Calendar, зовнішній список буде пов’язано з нею.

Примітка.:  Модель підключення до бізнес-даних TimeEntry входить до складу Duet Enterprise 2.0. Її призначено для використання з даними часу SAP. Крім того, для веб-частини Aggregated Business Calendar можна використовувати такі джерела даних, як заяви на відпустку тощо. Для використання веб-частини Aggregated Business Calendar з іншими джерелами даних потрібно, щоб адміністратор ферми імпортував модель підключення до бізнес-даних (призначену для використання з даними впорядкування часу SAP), надав для неї дозволи та повідомив вам ім’я зовнішнього типу вмісту, який в ній застосовується. Після цього ви можете створити зовнішній список так само, як для моделі підключення до бізнес-даних TimeEntry.

Створення зовнішнього списку

Перш ніж додавати бізнес-календар SAP до веб-частини, потрібно створити зовнішній список на сервері SharePoint Server. Обов’язково розташуйте цей список на тому самому сайті, де розміщено веб-частину Aggregated Business Calendar.

Примітка.:  Зовнішній список може створити учасник групи власників сайту, адміністратор колекції сайтів або учасник групи "Адміністратори ферми". Крім того, потрібно мати дозвіл "Доступно для вибору у клієнтах" для зовнішнього типу вмісту.

Щоб створити зовнішній список, виконайте такі дії:

 1. Перейдіть на сайт, де розташовано веб-частину Aggregated Business Calendar.

 2. Клацніть піктограму Настройки та виберіть Додати програму.

 3. На сторінці Програми в розділі Доступні для додавання програми виберіть Зовнішній список.

 4. У діалоговому вікні Додавання елемента "Зовнішній список" у текстове поле Ім’я введіть ім’я зовнішнього списку, яке відображатиметься на сайті.

 5. У розділі Конфігурація джерела даних клацніть піктограму Виберіть зовнішній тип вмісту.

 6. У діалоговому вікні Вибір зовнішнього типу вмісту в стовпці Зовнішнє джерело даних виберіть Time (Час) і натисніть кнопку OK.
  ПРИМІТКА. Time – це зовнішнє джерело даних, а TimeEntry – зовнішній тип вмісту, що входить до моделі підключення до бізнес-даних із використанням часу. Зауважте, що за замовчуванням коротке ім’я цієї моделі – TimeEntry.

 7. Натисніть кнопку Створити.

Додавання бізнес-календаря SAP

Створивши зовнішній список, додайте бізнес-календар SAP до веб-частини Aggregated Business Calendar.

Примітка.:  Оскільки до веб-частини Aggregated Business Calendar можна додати кілька бізнес-календарів SAP, варто встановити для вибраного календаря певні властивості, як-от колір, щоб відрізняти його від інших.

Примітка.:  Щоб додати бізнес-календар SAP до веб-частини Aggregated Business Calendar, потрібно мати дозвіл списку "Редагування елементів" на сайті. За замовчуванням учасники групи власників сайту мають цей дозвіл.

Щоб додати бізнес-календар SAP, виконайте такі дії:

 1. На сторінці сайту SharePoint, де розташовано веб-частину Aggregated Business Calendar, перейдіть на вкладку Сторінка стрічки та натисніть кнопку Редагувати.

 2. Установіть прапорець у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 3. На стрічці перейдіть на вкладку Веб-частина та виберіть Властивості веб-частини.

 4. У розділі Add Business Calendars for overlay (Додати бізнес-календарі для накладання) клацніть стрілку розкривного списку, виберіть Business calendar (Бізнес-календар), а потім натисніть кнопку Add (Додати).

 5. У розділі Calendar Type (Тип календаря) виконайте такі дії:

  1. У поле Title (Заголовок) введіть назву календаря, яка має відображатися на сайті з веб-частиною Aggregated Business Calendar.

  2. У полі Description (Опис) за потреби опишіть календар.

  3. З розкривного списку Color (Колір) виберіть колір, яким потрібно позначити записи бізнес-календаря SAP.

  4. З розкривного списку Available Business Calendars (Доступні бізнес-календарі) виберіть зовнішній список, який ви створили для цього календаря, виконавши вказівки з підрозділу Створення зовнішнього списку. Зауважте, що відображаються лише зовнішні списки, які можна використовувати з веб-частиною Aggregated Business Calendar.

  5. З розкривного списку Available Views (Доступні подання) виберіть подання, яке потрібно використовувати для календаря.
   ПРИМІТКА. Ви можете вибрати лише загальнодоступні подання календаря. Інші типи подань, як-от подання діаграми Ганта та стандартне, вибрати не можна.

 6. Натисніть кнопку Save (Зберегти), а потім – OK.
  Тепер бізнес-календар SAP відображається у веб-частині Aggregated Business Calendar. У ній можна додавати, переглядати, змінювати й видаляти записи бізнес-календаря SAP.

Видалення календаря з веб-частини Aggregated Business Calendar

Ви можете видалити календар із веб-частини Aggregated Business Calendar (Об’єднаний бізнес-календар), наприклад, якщо він більше не потрібний або ви вже додали чотири календарі та хочете замінити якийсь із них.

Примітка.:  Видалити календар із веб-частини Aggregated Business Calendar можуть користувачі з дозволом списку "Редагування елементів" на сайті. За замовчуванням учасники групи власників сайту мають цей дозвіл.

Щоб видалити календар із веб-частини Aggregated Business Calendar, виконайте такі дії:

 1. На сайті, де розташовано веб-частину Aggregated Business Calendar, перейдіть на вкладку Сторінка та натисніть кнопку Редагувати.

 2. Установіть прапорець у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 3. На стрічці перейдіть на вкладку Веб-частина та виберіть Властивості веб-частини.

 4. У розділі Business Calendars (Бізнес-календарі) у стовпці Title (Заголовок) клацніть календар, який потрібно видалити.

 5. Щоб видалити календар, натисніть Delete (Видалити), а потім – OK.

Редагування календаря у веб-частині Aggregated Business Calendar

Календарі, додані до веб-частини Aggregated Business Calendar (Об’єднаний бізнес-календар), можна редагувати.

Щоб змінити календар у веб-частині Aggregated Business Calendar, виконайте наведені нижче дії.

Примітка.:  Тип календаря, доданого до веб-частини Aggregated Business Calendar, змінити не можна. Наприклад, неможливо перетворити календар Exchange на бізнес-календар SAP. Якщо певний календар більше не потрібний у веб-частині, вилучіть його та додайте інший.

 1. На сайті, де розташовано веб-частину Aggregated Business Calendar, перейдіть на вкладку Сторінка та натисніть кнопку Редагувати.

 2. Установіть прапорець у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 3. На стрічці перейдіть на вкладку Веб-частина та виберіть Властивості веб-частини.

 4. У розділі Business Calendars (Бізнес-календарі) у стовпці Title (Заголовок) клацніть календар, який потрібно змінити.

 5. У розділі Calendar Type (Тип календаря) виконайте будь-які з наведених нижче дій.

 6. У поле Title (Назва) введіть нову назву календаря.

 7. У поле Description (Опис) введіть опис календаря або змініть наявний.

 8. З розкривного списку Color (Колір) виберіть інший колір для цього календаря.

 9. Зі списку доступних календарів виберіть інший календар.

 10. Зі списку Available Views (Доступні подання) виберіть інше подання.

 11. Натисніть кнопку Save (Зберегти), а потім – OK.

Додавання та впорядкування записів календаря

У підрозділах нижче пояснюється, як додати та впорядкувати записи календаря у веб-частині Aggregated Business Calendar (Об’єднаний бізнес-календар). Користувач може впорядковувати записи календарів, доданих до цієї веб-частини, якщо має принаймні один із таких дозволів:

 • дозвіл на доступ до сайту, на якому міститься веб-частина Aggregated Business Calendar;

 • дозвіл на додавання записів до календарів, наявних у веб-частині Aggregated Business Calendar, і упорядкування таких записів.

Календарі у веб-частині Aggregated Business Calendar можна відрізняти за кольорами, які їм призначив адміністратор, коли додавав їх до неї. Крім того, ім’я, яке адміністратор призначив кожному календарю, відображається поруч із відповідним прапорцем у веб-частині Aggregated Business Calendar. За замовчуванням ці прапорці встановлено. Кожен окремий календар можна відкрити, клацнувши його.

Команди Day (День), Week (Тиждень) (стандартна) і Month (Місяць) дають змогу вибрати кількість днів, які відображаються у веб-частині Aggregated Business Calendar. У поданні дня одночасно відображається один день, подання тижня містить сім днів, а подання місяця відображає поточний календарний місяць. Перейти до наступного або попереднього дня, тижня чи місяця, можна за допомогою кнопок Back (Назад) і Forward (Вперед).

Якщо у веб-частині Aggregated Business Calendar для одного дня введено кілька записів, їх можна переглянути або приховати, використовуючи команди розгортання та згортання всіх записів.

Клацнувши маленьку стрілку у верхньому правому куті веб-частини Aggregated Business Calendar, можна згорнути, закрити, змінити або експортувати цю веб-частину.

Примітка.:  У веб-частині Aggregated Business Calendar не можна додавати, змінювати та видаляти записи календаря Exchange.

Цей розділ містить відомості про те, як додати, переглянути, змінити, видалити, а також зберегти й оновити записи календаря у веб-частині Aggregated Business Calendar.

Перш ніж виконувати ці дії, потрібно додати до веб-частини Aggregated Business Calendar принаймні один календар.

У цьому розділі:

Додавання запису до календаря SharePoint

Щоб додати запис до календаря SharePoint, виконайте такі дії:

 1. На сайті клацніть у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 2. На вкладці Aggregated Business Calendar натисніть кнопку New Event (Створити подію), а потім виберіть <календар> Event (Подія в календарі <календар>), де <календар> – назва календаря, яка відображається у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 3. У діалоговому вікні Створити елемент виконайте наведені нижче дії.

 4. У поле Заголовок введіть назву події.

 5. У поле Розташування зазначте місце проведення події.

 6. У поле Час початку введіть дату початку події.

 7. У поле Час завершення введіть дату завершення події.

 8. У полі Опис опишіть подію.

 9. У полі Категорія виберіть стандартне значення або введіть власне.

 10. Якщо потрібно позначити, що подія триватиме весь день, установіть прапорець у розділі Цілий день.

 11. Якщо потрібно зробити подію повторюваною, установіть прапорець у розділі Повторення.

 12. Натисніть кнопку Зберегти.

Щоб запис відобразився у веб-частині Aggregated Business Calendar, можливо, знадобиться натиснути кнопку Save/Refresh (Зберегти й оновити) на стрічці.

Додавання запису до бізнес-календаря SAP

Щоб додати запис до бізнес-календаря SAP, виконайте наведені нижче дії.

Примітка.:  Під час створення запису календаря деякі поля можуть автоматично заповнитися відомостями з вибраного календаря. Це стосується таких даних, як час початку, час завершення, тема, місце проведення події тощо.

 1. На сайті клацніть у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 2. На вкладці Aggregated Business Calendar натисніть кнопку New Event (Створити подію), а потім виберіть <календар> Event (Подія в календарі <календар>), де <календар> – назва календаря, яка відображається у веб-частині Aggregated Business Calendar.

 3. Введіть дані у відповідні поля.

 4. Натисніть кнопку Зберегти.

Щоб запис відобразився у веб-частині Aggregated Business Calendar, можливо, знадобиться натиснути кнопку Зберегти/Оновити на стрічці.

Перегляд запису календаря

Щоб переглянути запис календаря, на сайті, де розташовано веб-частину Aggregated Business Calendar, виконайте одну з таких дій:

 • Клацніть запис календаря, який потрібно переглянути, і на вкладці Aggregated Business Calendar стрічки натисніть кнопку View Event (Переглянути подію).

 • Клацніть посилання в записі календаря.

Примітка.:  Залежно від того, який запис ви переглядаєте, в об’єднаному бізнес-календарі доступні різні можливості. Наприклад, запис у календарі SharePoint можна змінити, переглянути та видалити. Крім того, ви можете переглянути журнал версій, налаштувати дозволи та створити оповіщення для цього запису. Запис у бізнес-календарі SAP можна видалити та змінити. Однак записи в календарі Exchange можна лише переглядати.

Порада.:  Під час перегляду запису в календарі Exchange, який налаштовано за допомогою підключення до Outlook Web App, може з’явитися таке повідомлення про помилку: "Page context missing. Please open the page from the correct Aggregated Business Calendar Web Part context" (Контекст сторінки відсутній. Відкрийте сторінку у відповідному контексті веб-частини Aggregated Business Calendar). Це може статися, якщо поле "Тема" або "Розташування" в записі календаря містить текстовий рядок "OBA::". Наприклад, рядок теми "SHOBA::нарада акціонерів" може спричинити помилку. Щоб вирішити цю проблему, перейдіть за URL-адресою Outlook Web App, використовуючи поштову програму (як-от Microsoft Outlook) або браузер, і видаліть текстовий рядок "OBA::" з поля "Тема" або "Розташування" в записі календаря.

Змінення запису календаря

Щоб змінити запис календаря, виконайте такі дії:

 1. На сайті, де розташовано веб-частину Aggregated Business Calendar, клацніть запис календаря, який потрібно змінити.

 2. На вкладці Aggregated Business Calendar натисніть кнопку Edit Event (Змінити подію).

 3. Внесіть зміни в запис і натисніть кнопку Зберегти.
  Відомості у веб-частині Aggregated Business Calendar зміняться.

  Примітка.:  Поля "Заголовок", "Час початку" та "Час завершення" обов’язкові.
  У веб-частині Aggregated Business Calendar не можна змінювати записи календаря Exchange.

Видалення запису календаря

Щоб видалити запис календаря, виконайте такі дії:

 1. На сайті, де розташовано веб-частину Aggregated Business Calendar, клацніть запис календаря, який потрібно видалити.

 2. На вкладці Aggregated Business Calendar натисніть кнопку Delete Event (Видалити подію).

 3. У діалоговому вікні, яке відкриється, натисніть кнопку OK.

Збереження й оновлення календаря

Команду Save/Refresh (Зберегти й оновити) перш за все призначено для того, щоб вибирати (або скасовувати вибір) календарі, які потрібно відобразити у веб-частині Aggregated Business Calendar. Зауважте, що ця функція працює лише в загальнодоступному поданні.

Щоб зберегти або оновити запис календаря, виконайте такі дії:

 1. На сайті, де розташовано веб-частину Aggregated Business Calendar, виберіть календарі, які потрібно відобразити, і скасуйте вибір календарів, які потрібно приховати.

 2. На стрічці перейдіть на вкладку Aggregated Business Calendar та натисніть кнопку Save/Refresh (Зберегти й оновити).
  Вибрані параметри збережуться, а веб-частина Aggregated Business Calendar оновиться та відображатиме внесені зміни.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×