Доповнення про конфіденційність для програми Microsoft Lync 2013 для iPad

Останнє оновлення: грудень 2013 року

Зміст

Доповнення про конфіденційність для програми Microsoft Lync 2013 для планшетів iPad

Делегування викликів (перенаправлення викликів і одночасний дзвінок)

Журналювання на боці клієнта

Картка контакту

Журнал розмов

Програма підвищення якості ПЗ (CEIP)

Спільний доступ до робочого стола та ресурсів

Екстрені служби

Надання спільного доступу до відомостей про розташування

Особисте зображення

Співпраця над презентацією PowerPoint

Відомості про присутність і контактна інформація

Режим конфіденційності

Надсилання електронною поштою

Надсилання журналів

Звітування про помилки входу

Уніфіковане сховище контактів

Покращення голосового зв’язку

Доповнення про конфіденційність для програми Microsoft Lync 2013 для iPad

Це доповнення до декларації про конфіденційність для продуктів Microsoft Lync 2013. Щоб зрозуміти принципи збирання та використання даних для певного продукту або служби Microsoft Lync, слід ознайомитися з декларацією про конфіденційність для продуктів Microsoft Lync і цим доповненням.

Цей додаток до положення про конфіденційність стосується розгортання й використання програми Microsoft Lync 2013 для планшетів iPad на корпоративних мобільних пристроях. Якщо ви використовуєте комунікаційне програмне забезпечення Microsoft Lync Server як послугу (тобто це програмне забезпечення працює на серверах третьої сторони, наприклад Майкрософт), інформація передається цій третій стороні. Щоб дізнатися більше про використання даних, переданих із вашого підприємства третій стороні, зверніться до адміністратора підприємства або постачальника послуг.

На початок сторінки

Делегування викликів (перенаправлення викликів і одночасний дзвінок)

Призначення цієї функції. Делегування викликів дає змогу призначити принаймні одного представника, який зможе здійснювати виклики, відповідати на них, настроювати наради Lync і приєднуватися до них від вашого імені. Також можна на власний вибір автоматично перенаправляти виклики на голосову пошту, інший номер або представникові чи настроїти одночасний дзвінок і на основний, і на додатковий номер, наприклад номер мобільного пристрою, представника або групи виклику.

Збирання, обробка та передавання даних. У процесі настроювання користувач, який призначає представників, має надати їхню контактну інформацію. Призначені представниками користувачі з організації отримують про це сповіщення. Коли представники відповідають на виклик від імені особи, яку вони представляють, ця особа отримує електронною поштою сповіщення про цю подію. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Контактна інформація представника використовується у програмі Lync для того, щоб представник мав змогу здійснювати виклики та відповідати на них, планувати наради та/або приєднуватися до них від імені особи, яка делегувала свої повноваження.

Вибір або керування. За промовчанням делегування викликів вимкнуто. Його можна ввімкнути або вимкнути таким чином:

 1. У програмі Lync для iPad на вкладці Про мене торкніться пункту Перенапр. викликів.

 2. Торкніться поточної настройки перенаправлення викликів. Відобразиться список параметрів. Виберіть пункт Представники.

Примітка.:  Представників не можна настроювати на мобільному пристрої. Їх необхідно настроїти у клієнті Lync для настільного комп’ютера.

На початок сторінки

Журналювання на боці клієнта

Призначення цієї функції. Журналювання на боці клієнта дає змогу записувати в журнал відомості про використання програми Lync для планшета iPad. Ця інформація може використовуватися для виправлення неполадок із програмним забезпеченням Lync для планшета iPad.

Збирання, обробка та передавання даних. Коли активовано журналювання на боці клієнта, на пристрої локально зберігається інформація про ідентифікатор пристрою, псевдонім і домен користувача, дані про присутність, відомості про повідомлення, журнал входів, список контактів, дані про конфігурацію клієнта тощо. Вміст розмов Lync не зберігається. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Відомості, зібрані в журналах на боці клієнта, може використовувати служба технічної підтримки підприємства. Також ці відомості можна надсилати до Майкрософт, щоб допомогти у виправленні неполадок (див. розділ "Надсилання журналів").

Вибір або керування. За промовчанням журналювання на боці клієнта вимкнуто. Ось як активувати або вимкнути цю функцію:

 1. У програмі Lync для планшета iPad на вкладці Про мене торкніться елемента Параметри.

 2. У списку параметрів виберіть пункт Журналювання.

 3. На сторінці параметрів Журналювання встановіть перемикач Журналювання в положення Ув.

На початок сторінки

Картка контакту

Призначення цієї функції. Картка контакту відображає контактну інформацію, відомості про присутність і розташування користувачів на підприємстві. Картка контакту також дає змогу швидко почати спілкування за допомогою миттєвих повідомлень, електронної пошти або телефону.

Збирання, обробка та передавання даних. Інформація картки контакту збирається з кількох розташувань. Статична інформація на зразок імені, номера офіса або корпусу надходить із корпоративного каталогу підприємства (наприклад, зі служби доменів Active Directory). Динамічна інформація на зразок календарних даних про вільний і зайнятий час отримується із сервера Microsoft Exchange Server. Інформація про розташування отримується кількома способами (див. розділ про розташування). Телефонні номери можуть надходити з корпоративного каталогу, або їх можна вводити вручну. Відомостями про присутність керує програма Lync за допомогою календаря Outlook (якщо ви активували цю можливість). Також ці відомості можна вводити вручну. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Сервер Lync надає доступ до інформації картки контакту працівникам організації.

Вибір або керування. Контактами можна керувати у клієнтській програмі Lync для настільних ПК.

На початок сторінки

Журнал розмов

Призначення цієї функції. Журнал розмов дає змогу безпечно зберігати на пристрої розмови за допомогою миттєвих повідомлень.

Збирання, обробка та передавання даних. Журнал розмов дає змогу локально зберігати на пристрої вміст розмов за допомогою миттєвих повідомлень і статистичні дані про голосові розмови (наприклад, дату, час, тривалість, відомості про абонента). Журнал розмов за допомогою миттєвих повідомлень, який створює програма Lync для планшета iPad, не зберігається в папці журналу розмов програми Outlook. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. У програмі Lync ця інформація відображається на вкладці "Чати" основного інтерфейсу користувача. Це дає змогу переглядати та продовжувати минулі розмови.

Вибір або керування. Журнал розмов активує та вимикає адміністратор підприємства. Ось як видалити журнал розмов:

 1. На вкладці Чати торкніться команди Редагувати.

 2. Виберіть розмову, яку ви бажаєте видалити, і торкніться команди Видалити.

На початок сторінки

Програма підвищення якості ПЗ (CEIP)

Призначення цієї функції. Якщо ви вирішите взяти участь у програмі підвищення якості ПЗ (CEIP), збиратимуться основні відомості про спосіб використання програм, а також комп’ютер або пристрій і підключені пристрої. Крім того, збиратимуться відомості про їхнє функціонування та спосіб їх настроювання. До корпорації Майкрософт надсилатимуться звіти, щоб допомогти вдосконалити функції, які найчастіше використовують користувачі, і знайти вирішення для поширених проблем. Крім того, у рамках програми CEIP збираються відомості про тип і кількість помилок, продуктивність програмного забезпечення й устаткування, а також швидкість роботи служб. Корпорація Майкрософт не збирає відомості про ваші ім’я та адресу, а також іншу контактну інформацію.

Збирання, обробка та передавання даних. У разі ввімкнення цієї функції відомості CEIP автоматично надсилаються до корпорації Майкрософт. Щоб отримати додаткові відомості про збирання, обробку та передавання даних за програмою CEIP, див. декларацію про конфіденційність для програми підвищення якості ПЗ корпорації Майкрософт.

Використання даних. Корпорація Майкрософт використовує ці відомості, щоб покращувати якість, надійність і продуктивність програмного забезпечення та служб Microsoft.

Вибір і керування. Функцію CEIP вимкнуто за промовчанням. Адміністратор підприємства може ввімкнути або вимкнути функцію CEIP для своєї організації. Якщо адміністратор підприємства не настроїв функцію CEIP для організації, користувач матиме змогу зареєструватися протягом процесу початкової інсталяції. Якщо адміністратор не вимкнув елемент керування CEIP, користувачі можуть будь-коли змінити настройки програми CEIP, зробивши ось що.

 1. У програмі Lync для планшета iPad на вкладці Про мене торкніться елемента Параметри.

 2. На сторінці Параметри виберіть Допомога в удосконаленні програми Lync.

 3. На сторінці Допомога в удосконаленні програми Lync пересуньте перемикач у положення Увімк. або Вимк.

Примітка.: Якщо адміністратор змінить настройки та ввімкне або вимкне функцію CEIP, коли користувач уже використовує програму Lync, нові настройки наберуть сили лише після того, як користувач вийде із програми Lync і ввійде до неї знову.

На початок сторінки

Спільний доступ до робочого стола та ресурсів

Призначення цієї функції. Спільний доступ до робочого стола та ресурсів дає користувачам змогу співпрацювати за допомогою відеочату, надавши спільний доступ до свого робочого стола або вибраного застосунку кожному учаснику наради. Завдяки цьому вони мають змогу отримати спільний доступ і редагувати файли так, ніби перебувають в одній кімнаті з колегами. Користувачі можуть також проводити презентації Microsoft PowerPoint (див. розділ «Співпраця над презентаціями PowerPoint») і співпрацювати з іншими під час роботи з віртуальними дошками (пустою сторінкою для приміток і креслень, яку учасники наради можуть використовувати всі разом). Коли користувач спочатку надає доступ до свого робочого столу або програми, керувати ними може лише він. За бажання, він може дозволити іншим користувачам керувати своїм спільним робочим столом або застосунком, переходити та вносити зміни за допомогою своєї миші та клавіатури.

Збирання, обробка та передавання даних. Якщо сеанс спільного доступу ініціює інший учасник наради, користувачі планшетів iPad бачать робочий стіл або програму, до яких надається спільний доступ, на своєму екрані. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Учасники наради використовують інформацію, до якої надається спільний доступ, для співпраці за допомогою відеозв’язку.

Вибір або керування. Користувачі програми Lync для планшета iPad можуть лише бачити робочий стіл або програму, доступ до яких надають інші учасники наради. Користувачі планшетів не можуть керувати робочим столом або програмою, до яких надається спільний доступ, або взаємодіяти з ними; також вони не можуть надавати доступ до робочого стола або програм, які працюють на планшеті iPad, іншим учасникам наради.

На початок сторінки

Екстрені служби

Увага!:  Ми НЕ радимо використовувати програму Lync для планшета iPad, щоб зв’язуватися з екстреними службами, наприклад 112 в Україні. Програма Lync для планшета iPad НЕ має можливості визначати ваше фактичне фізичне розташування. Тому якщо ви використовуєте програму Lync для планшета iPad, щоб зв'язуватися з екстреними службами, вони не можуть визначати ваше розташування. Щоб зв’язатися з екстреною службою зі свого пристрою, закрийте програму Lync для планшета iPad і скористайтеся цифровою клавішною панеллю пристрою.

На початок сторінки

Надання спільного доступу до відомостей про розташування

Призначення цієї функції. Коли активовано режим конфіденційності (див. розділ "Режим конфіденційності"), функція надання відомостей про розташування повідомляє іншим користувачам про ваш часовий пояс за допомогою функції присутності картки контакту.

Увага!: Програма Lync для планшета iPad не може визначати ваше фактичне фізичне розташування. НЕ використовуйте цю програму для набирання номерів екстрених служб (наприклад, 112). Використовуйте цифрову клавішну панель пристрою.

Збирання, обробка та передавання даних. Дані про ваш часовий пояс отримуються з операційної системи мобільного пристрою та надаються вашим контактам Lync. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Функція надання спільного доступу до відомостей про розташування відображає на картці контакту дані про ваше розташування вашим контактам і працівникам організації. Зверніть увагу, що відомості про присутність не містять жодну іншу інформацію (на зразок географічного розташування, форматованої або міської адреси).

Вибір або керування. Функцію надання відомостей про розташування вмикає та вимикає адміністратор підприємства. Нею можна керувати із клієнтської програми Lync для настільних ПК.

На початок сторінки

Особисте зображення

Призначення цієї функції. Ця функція відображає на картці контакту ваше зображення контактам та іншим користувачам в організації.

Збирання, обробка та передавання даних. Ваше особисте зображення передає адміністратор організації або ви самі (якщо цю можливість активовано). Це зображення зберігається в каталозі організації (наприклад, у службі доменів Active Directory). Програма Lync отримує це зображення, щоб надавати доступ до нього вашим контактам та іншим користувачам у межах організації. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Особисте зображення персоналізує ваш інтерфейс користувача й доступне іншим користувачам.

Вибір або керування. Настройками особистого зображення можна керувати у клієнтській програмі Lync для настільних ПК.

На початок сторінки

Співпраця над презентацією PowerPoint

Призначення цієї функції. Функція співпраці над презентацією PowerPoint дає користувачам змогу відображати та переглядати презентації PowerPoint, а також додавати до них примітки під час мережної розмови або наради.

Збирання, обробка та передавання даних. Якщо доступ до презентації PowerPoint надає інший учасник наради, користувачі програми Lync для iPad можуть переглядати презентацію на своєму пристрої. Вони не зможуть керувати презентацією або взаємодіяти з нею. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Учасники наради використовують інформацію, до якої надається спільний доступ, для співпраці за допомогою відеозв’язку.

Вибір або керування. Користувачі пристроїв iPad можуть переглядати лише презентації PowerPoint, доступ до яких надають інші учасники наради, але не можуть передавати презентації PowerPoint, додавати до них примітки або надавати до них спільний доступ зі свого пристрою.

На початок сторінки

Відомості про присутність і контактна інформація

Призначення цієї функції. Дає змогу переглядати відомості про присутність і контактну інформацію інших працівників організації та особистих контактів (у межах і поза межами організації). Також ваш адміністратор може настроїти інтеграцію із програмою Outlook і сервером Exchange Server, щоб відображалися повідомлення про відсутність на робочому місці та інші відомості про стан (наприклад, про заплановану в календарі Outlook нараду).

Збирання, обробка та передавання даних. Для підключення до сервера Lync використовується адреса для входу та пароль. Ви й ваш адміністратор можете публікувати відомості про стан присутності та контактну інформацію, пов’язану з вашою адресою для входу. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Інші користувачі Lync та інші програми можуть мати доступ до ваших відомостей про присутність і контактної інформації, щоб визначити ваш опублікований стан і дані. Це дає змогу покращити спілкування з вами.

Вибір або керування. Настройками відомостей про присутність і контактної інформації можна керувати у клієнтській програмі Lync для настільних ПК.

На початок сторінки

Режим конфіденційності

Призначення цієї функції. Режим конфіденційності – це настройка, яка дає користувачам змогу визначити, до якої саме інформації про присутність (наприклад, "Доступний", "Зайнятий", "Не турбувати" тощо) отримають спільний доступ користувачі зі списку контактів.

Збирання, обробка та передавання даних. Коли активовано режим конфіденційності, програма Lync дає змогу настроїти параметри так, щоб надавати доступ до відомостей про присутність лише контактам зі списку контактів. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Настройки цього режиму визначають спосіб надання відомостей про присутність.

Вибір або керування. За промовчанням режим конфіденційності вимкнуто, і його може вмикати й вимикати адміністратор підприємство, а керувати ним можна у клієнтській програмі Lync для настільних ПК.

На початок сторінки

Надсилання електронною поштою

Призначення цієї функції. Функція надсилання електронною поштою дає користувачам змогу надсилати журнал розмов із програми Lync для планшета iPad як вкладення на адресу електронної пошти, яку вкаже користувач.

Збирання, обробка та передавання даних. В ізольованому сховищі на пристрої локально зберігаються (без часових обмежень) 50 останніх вхідних і вихідних розмов. Цей порядок порушується, якщо: 1) ви видаляєте розмову, 2) ви видаляєте програму, або 3) на тому ж пристрої виконує вхід новий користувач. Ця функція надсилає журнал розмов за допомогою миттєвих повідомлень на вказані адреси електронної пошти у вигляді повідомлення електронної пошти. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Ви можете надсилати журнал розмов як вкладення електронної пошти на вказану адресу. Це забезпечує доступність розмов поза пристроєм, зокрема для архівації або спільного використання.

Вибір або керування. Щоб використовувати функцію надсилання електронною поштою, необхідно активувати на пристрої електронну пошту. Відомості про те, як активувати та настроїти електронну пошту, див. в посібнику користувача пристрою.

Ось як надіслати журнал розмов за допомогою миттєвих повідомлень:

 1. У вікні чатів на панелі переходів торкніться кнопки Дії.

 2. У меню виберіть команду Надісл. як повідомл. ел. пошти.

 3. Щоб надіслати журнал іншому користувачеві (не собі), введіть цільову адресу електронної пошти.

 4. Торкніться кнопки Надіслати.

На початок сторінки

Надсилання журналів

Призначення цієї функції. Функція надсилання журналів дає змогу надсилати створені на боці клієнта журнали до Майкрософт, щоб допомогти дослідити проблеми зі звуком або можливістю підключення (див. розділ "Журналювання на боці клієнта").

Збирання, обробка та передавання даних. Якщо журналювання на боці клієнта ввімкнуто, надсилається лише інформація, яку збирає ця функція. Журнали на боці клієнта не надсилаються автоматично з вашого пристрою. Журнали надсилаються, лише якщо журналювання на боці клієнта ввімкнуто на пристрої (див. розділ «Журналювання на боці клієнта»).

Використання даних. Зібрана із пристрою інформація використовується для виправлення проблеми та покращення програми Lync.

Вибір або керування. Щоб використовувати надсилання журналів, необхідно активувати на пристрої електронну пошту. Відомості про активацію та настроювання електронної пошти див. в посібнику з використання пристрою.

Ось як надсилати журнали, створені на боці клієнта:

 1. У програмі Lync для планшета iPad на вкладці Про мене торкніться елемента Параметри.

 2. Виберіть пункт Журналювання у списку параметрів.

 3. На сторінці параметрів «Журналювання» торкніться команди Надіслати файли журналів.

 4. Відкриється форма повідомлення електронної пошти із вкладеними журналами. Введіть у цій формі цільову адресу електронної пошти й торкніться кнопки Надіслати.

На початок сторінки

Звітування про помилки входу

Призначення цієї функції. Функція створення звітів про помилки входу автоматично створює звіт про помилку, коли не вдається ввійти у програму Lync. Користувачеві буде запропоновано надіслати звіт про помилку до корпорації Майкрософт.

Збирання, обробка та передавання даних. У звіті про помилку збирається інформація про якість підключення до Інтернету, а також коди помилок або дані про винятки, які виникли в результаті невдалих спроб входу. Звіт може також містити особисті дані, наприклад IP-адресу користувача й універсальний ідентифікатор ресурсу протоколу SIP (SIP URI). Ці відомості можуть надсилатися до корпорації Майкрософт.

Використання даних. Майкрософт використовує дані зі звіту про помилку входу, щоб виправити неполадки входу. Також Майкрософт використовує ці дані, щоб виявити поширені проблеми із входом і тенденції, які б допомогли покращити процес входу у програму Lync.

Вибір або керування. За промовчанням цю функцію вимкнуто, нею може керувати адміністратор підприємства. Адміністратор може на власний вибір завжди надсилати або ніколи не надсилати звіт про помилку до Майкрософт, а також надати право вибору користувачеві.

Ось як змінити свої настройки:

 1. У програмі Lync для планшета iPad на вкладці Про мене торкніться елемента Параметри.

 2. Виберіть пункт Журналювання у списку параметрів.

 3. На сторінці параметрів Журналювання торкніться команди Передавати помилки входу.

 4. Виберіть потрібний параметр: «Завжди», «Ніколи», «Запитати мене».

На початок сторінки

Уніфіковане сховище контактів

Призначення цієї функції. Уніфіковане сховище контактів має три основні функції; у програмі Lync для планшета iPad доступні такі дві функції:

 • Злиття пошуку. Ця функція об’єднує глобальний список адрес (GAL) з контактами Lync. Тож, коли ви шукаєте контакт, у результатах пошуку відображається лише один запис.

 • Злиття контактів. Ця функція об’єднує контактну інформацію зі списку GAL, сервера Lync Server і списку контактів на планшеті iPad, використовуючи зіставлення ідентифікаторів електронної пошти та (або) ідентифікаторів входу. Після виявлення збігу програма Lync для планшетів iPad об’єднує дані з цих джерел і відображає об’єднані елементи в різних компонентах інтерфейсу користувача, зокрема в результатах пошуку, списку контактів і на картках контактів.

Збирання, обробка та передавання даних. Програма Lync для планшетів iPad збирає контактну інформацію із програми Outlook, служб доменів Active Directory, відомостей про присутність та із планшета iPad. Ця інформація використовується лише у програмі Lync для планшета iPad.

Використання даних. Контактна інформація із програми Outlook, служб доменів Active Directory, відомостей про присутність і планшета iPad відображається у програмі Lync для планшета iPad.

Вибір або керування. Настройками уніфікованого сховища контактів можна керувати у клієнтській програмі Lync для настільних ПК.

На початок сторінки

Покращення якості голосового зв’язку

Призначення цієї функції. Якщо під час виклику виявлено проблеми із пристроєм або мережею, програма Lync надсилає віддаленим сторонам інформацію про те, що якість голосового зв’язку може бути незадовільна.

Збирання, обробка та передавання даних. Якщо встановлені у вас настройки пристрою погіршують якість звуку під час виклику (наприклад, створюють відлуння або шум), програма Lync також інформує про це інших учасників виклику. Інші учасники отримують лише сповіщення про те, що ви використовуєте пристрій, який спричиняє незадовільну якість звуку. Вони не знатимуть, який саме пристрій ви використовуєте. До корпорації Майкрософт дані не надсилаються.

Використання даних. Відомості, які надсилаються іншим користувачам під час виклику, допомагають їм покращити якість зв’язку. Наприклад, доповідачі можуть вимкнути звук вашої лінії, якщо під час виклику ви лише слухаєте.

Вибір або керування. Програма Lync не дає змоги вимикати сповіщення про якість виклику.

На початок сторінки

Передплата для максимальної ефективності

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×