Загальні відомості про типи даних і властивості поля

Загальні відомості про типи даних і властивості поля

Кожна таблиця у програмі Access складається з полів. Властивості поля описують характеристики та поведінку даних, доданих до цього поля. Тип даних поля – це найважливіша властивість, оскільки вона визначає типи даних, які можна зберігати в полі. У цій статті наведено типи даних та інші властивості полів, доступні в Access, і містять додаткові відомості в розділі посилання на докладний тип даних.

У цій статті

Огляд

Інколи типи даних можуть збивати з пантелику. Наприклад, у полі з типом даних "Текст" можуть міститися як текстові, так і числові дані, але в полі з типом даних "Число" – лише числові. Тому ви повинні розуміти, які властивості має кожен тип даних.

Тип даних поля визначає багато інших важливих характеристик поля, зокрема:

 • формати, які можна використовувати в полі;

 • максимальний розмір значення поля;

 • спосіб використання поля у виразах;

 • можливість індексувати поле.

Тип даних поля можна визначати попередньо або вибрати залежно від того, як створюється поле. Припустімо, що ви створили поле в табличному поданні.

 • Якщо ви використовуєте це поле в іншій таблиці, то тип даних уже визначено в шаблоні або в цій іншій таблиці.

 • Якщо ви введете дані в пустий стовпець (чи поле), Access призначить полю тип даних на основі введених значень (крім того, ви можете самостійно призначити тип і формат даних поля).

 • Якщо ви додасте поля (на вкладці Змінення полів у групі Поля та стовпці натиснете кнопку Вставити поля), в Access з’явиться список усіх типів даних.

На початок сторінки

Вибір типу даних

Тип даних поля можна уявити собі як набір характеристик, який застосовується до всіх значень у цьому полі. Наприклад, значення, що зберігаються в текстовому полі, можуть містити лише букви, числа та окремі знаки пунктуації, а їхня довжина не може перевищувати 255 символів.

Порада.: Інколи дані в полі мають зовсім інший тип, ніж це може здатися на перший погляд. Наприклад, навіть якщо схоже, що поле містить числові значення, насправді вони можуть виявитися текстовими (наприклад, якщо це номери кімнат). Часто порівняти або перетворити значення різних типів можна за допомогою виразів.

У таблицях нижче наведено формати, які можна використовувати з кожним типом даних, а також пояснено вплив форматування.

Основні типи

Формат

Дані, для відображення яких він використовується

Текст

Короткі буквено-числові значення, наприклад прізвище або назва вулиці й номер будинку. Зверніть увагу, що, починаючи з версії Access 2013, тип даних "Текст" називається Короткий текст.

Число, велике число

Числові значення, наприклад відстані. Зверніть увагу, що для грошових значень використовується окремий тип даних.

Грошова одиниця

Грошові значення.

Так/Ні

Значення "Так" або "Ні", а також поля, що містять лише одне з двох значень.

Дата й час, розширена Дата й час

Дата й час: значення дати й часу для 100 років до 9999.

Дата й час розширеного: значення дати й часу за роки 1 – 9999.

Формат RTF

Текст або поєднання тексту та чисел, які можна відформатувати за допомогою елементів керування шрифтами та кольорами.

Обчислюване поле

Результати обчислення. Обчислення мають містити посилання на інші поля в тій самій таблиці. Щоб створити обчислення, використовуйте побудовник виразів. Зверніть увагу, що тип даних "Обчислюване поле" вперше з’явився в Access 2010.

Вкладення

Зображення, файли електронних таблиць, документи, діаграми та інші типи підтримуваних файлів, вкладені в записи бази даних (схожі на вкладені файли в електронних листах).

Гіперпосилання

Текст або поєднання тексту та чисел, що зберігаються в текстовому форматі й використовуються як адреса гіперпосилання.

Memo

Довгий фрагмент тексту. Типовий приклад використання поля "Memo" – детальний опис товару. Зверніть увагу, що, починаючи з версії Access 2013, тип даних Memo називається "Довгий текст".

Підстановка

Список значень, отриманих із таблиці або запиту, або набір значень, який ви вказали, коли створювали поле. Якщо вибрати цей тип даних, запуститься майстер підстановок, за допомогою якого можна створити поле підстановки. Поле підстановки підтримує тип даних "Число" або "Текст" (це залежить від того, що ви вибрали в майстрі).

Поля підстановки мають додатковий набір властивостей, які розташовано на вкладці Підстановка в області Властивості поля.

Примітка.: Файли у форматі MDB не підтримують типи даних "Вкладення" та "Обчислюваний".

Число

Формат

Дані, для відображення яких він використовується

Загальний

Числа без додаткового форматування.

Грошова одиниця

Загальні грошові значення.

Євро

Загальні грошові значення, збережені у форматі "Євро".

Фіксований

Числові дані.

Стандартний

Числові дані з десятковими розрядами.

Відсотковий

Відсотки.

Експоненційний

Обчислення.

Дата й час

Формат

Дані, для відображення яких він використовується

Короткий формат дати

Дата в короткому форматі. Залежить від регіональних параметрів дати й часу. Наприклад, 14.03.2001 для України.

Середній формат дати

Дати в середньому форматі. Наприклад, 03-Кві-09 для України.

Довгий формат дати

Дата в довгому форматі. Залежить від регіональних параметрів дати й часу. Наприклад, 14 березня 2001 р., середа для України.

Час у 12-годинному форматі

Час лише в 12-годинному форматі, який реагує на зміни в регіональних параметрах дати й часу.

Середній формат часу

Час у 12-годинному форматі з позначкою AM або PM.

Час у 24-годинному форматі

Час лише в 24-годинному форматі, який реагує на зміни в регіональних параметрах дати й часу.

Так/Ні

Тип даних

Дані, для відображення яких він використовується

Прапорець

Прапорець.

Так/Ні

Значення "Так" або "Ні".

Істина/Хибність

Значення "Істина" або "Хибність".

Увімк/Вимк

Значення "Увімкнуто" або "Вимкнуто".

об’єкт OLE;    Об'єкти OLE, як-от документи Word.

На початок сторінки

Властивість "Розмір поля"

Створивши поле та визначивши тип даних, можна задати додаткові властивості. Ці властивості залежать від установленого типу даних. Наприклад, щоб налаштувати розмір текстового поля, потрібно задати властивість Розмір поля.

У числовому та грошовому полях властивість Розмір поля особливо важлива, оскільки визначає діапазон значень поля. Наприклад, однобітне числове поле може містити лише цілі числа від 0 до 255.

Властивість Розмір поля також визначає обсяг дискового простору, необхідний для кожного значення числового поля. Залежно від розміру поля число може займати 1, 2, 4, 8, 12 або 16 байт простору.

Примітка.: Розміри значень полів типу "Текст" і Memo можуть змінюватися. Для них за допомогою властивості Розмір поля можна вказати максимальний доступний простір.

Щоб отримати докладні відомості про властивості поля, а також про те, як вони працюють з різними типами даних, перейдіть до розділу " посилання на тип даних ". Також прочитайте цю статтю, щоб задати розмір поля.

На початок сторінки

Типи даних у зв’язках і об’єднаннях

Зв’язок таблиць – це зв’язок між двома спільними полями у двох таблицях. Зв’язок може мати відношення "один-до-одного", "один-до-багатьох", "багато-до-багатьох".

Об’єднання – це операція SQL, яка поєднує дані з двох джерел в один запис у наборі записів запиту на основі значень в указаному полі, спільному для джерел. Існує кілька способів об’єднання: внутрішнє, ліве зовнішнє та праве зовнішнє.

Коли ви створюєте зв’язки таблиці або додаєте об’єднання до запиту, поля, які ви об’єднуєте, мають мати однакові або сумісні типи даних. Наприклад, не можна створити об’єднання між числовим і текстовим полем, навіть якщо значення в цих полях збігаються.

У зв’язку або об’єднанні поля з типом даних "Автонумерація" сумісні з числовими полями за умови, що властивість Розмір поля останніх має значення Довге ціле число.

Ви не можете змінити тип даних або властивість розмір поля, що бере участь у зв'язку між таблицями. Ви можете тимчасово видалити зв'язок, щоб змінити властивість розмір поля . Однак, якщо ви змінюєте тип даних, ви не зможете повторно створити зв'язок, не змінюючи тип даних пов'язаного поля. Щоб отримати докладні відомості про таблиці, перегляньте статтю, а потім виберіть подання таблиці.

На початок сторінки

Довідник із типів даних

Тип даних поля, який ви застосовуєте до поля, має власний набір властивостей. Щоб отримати докладні відомості, виберіть тип даних нижче.

Вкладення

Призначення.    Цей тип даних використовується для полів, які підтримують вкладені файли або зображення в записах. Наприклад, якщо у вас є база даних контактів претендентів на посаду, до поля типу "Вкладення" можна вкласти фотографію контакту або документи, наприклад резюме. Access стискає вкладені файли певних типів, коли ви їх додаєте. Типи даних "Вкладення" підтримують лише бази даних у форматі файлу ACCDB.

Типи файлів, які стискає Access

Access стискає вкладені файли таких форматів:

 • точкові рисунки, як-от BMP-файли;

 • метафайли Windows, зокрема EMF-файли;

 • EXIF-файли;

 • піктограми;

 • TIFF-файли.

До запису можна вкладати багато типів файлів. Проте деякі типи файлів, які можуть становити ризики в безпеці, блокуються. Як правило, ви можете вкласти будь-який файл, створений в одному з програм Microsoft Office. Ви також можете вкласти файли журналу (LOG), текстові файли (TEXT, TXT) і стиснуті ZIP-файли. Список підтримуваних форматів файлів зображень наведено в таблиці далі в цьому розділі.

Список заблокованих типів файлів

Нижче наведено список типів вкладених файлів, які блокуються в Access.

ADE

INS

MDA

SCR

ADP

ISP

MDB

SCT

APP

ITS

MDE

SHB

ASP

JS

MDT

SHS

BAS

JSE

MDW

TMP

BAT

KSH

MDZ

URL

CER

LNK

MSC

VB

CHM

MAD

MSI

VBE

CMD

MAF

MSP

VBS

COM

MAG

MST

VSMACROS

CPL

MAM

OPS

VSS

CRT

MAQ

PCD

VST

CSH

MAR

PIF

VSW

EXE

MAS

PRF

WS

FXP

MAT

PRG

WSC

HLP

MAU

PST

WSF

HTA

MAV

REG

WSH

INF

MAW

SCF

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Обов’язкове

Усі записи мають містити принаймні одне вкладення в такому полі.

Підтримувані формати файлів зображень

Навіть за відсутності додаткового програмного забезпечення на комп’ютері Access підтримує такі формати графічних файлів:

 • точковий рисунок Windows (BMP-файли);

 • точковий рисунок RLE (RLE-файли);

 • незалежний від пристрою растр (DIB-файли);

 • GIF-файли;

 • формат JPEG (JPE-, JPEG- і JPG-файли);

 • формат EXIF (EXIF-файли);

 • PNG-файли;

 • формат TIFF (TIF- і TIFF-файли);

 • піктограми (ICO- та ICON-файли);

 • метафайли Windows (WMF-файли);

 • розширені метафайли (EMF-файли).

Угоди про іменування файлів

Імена вкладених файлів можуть містити будь-який символ Юнікоду, підтримуваний файловою системою NTFS, яка використовується в операційній системі Microsoft Windows NT. Крім того, імена файлів мають відповідати таким правилам:

 • Імена повинні складатися не більше, ніж із 255 символів (включно з розширеннями імен файлів).

 • Імена не можуть містити такі символи: знаки запитання (?), лапки ("), скісні риски та зворотні скісні риски (/ \), ліві та праві кутові дужки (< >), зірочки (*), вертикальні риски (|), двокрапки (:) або позначки абзацу ().

На початок сторінки

Автонумерація

Призначення.    Поле типу "Автонумерація" дає змогу вказати унікальне значення, щоб зробити кожен запис особливим. Найчастіше воно використовується як первинний ключ, особливо якщо немає потрібного звичайного ключа (створеного на основі поля даних).

Значення поля типу "Автонумерація" займає 4 або 16 байт залежно від значення властивості Розмір поля.

Припустімо, що у вас є таблиця, у якій зберігаються відомості про контакти. Ви можете використовувати імена контактів як первинний ключ для цієї таблиці, але як ви виконуєте два контакти з точно таким самим ім'ям? Імена не придатні для природних ключів, тому що вони часто не унікальні. Якщо використовується поле "Автонумерація", кожен запис гарантовано має унікальний ідентифікатор.

Примітка.: Не використовуйте поле типу "Автонумерація", щоб зберігати кількість записів у таблиці. Його значення не використовуються повторно, тож якщо видалити записи, у нумерації виникнуть проміжки. Крім того, точну кількість записів можна легко отримати за допомогою рядка підсумків даних у табличному поданні.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Розмір поля

Визначає обсяг простору, виділений для кожного значення. Для поля типу "Автонумерація" підтримується лише два типи значень:

 • Довге ціле число – застосовується, якщо поле не використовується як ідентифікатор реплікації. Це стандартне значення. Його слід змінювати, лише якщо потрібно створити поле ідентифікатора реплікації.

  Примітка.: Реплікація не підтримується в базах даних нового формату, наприклад ACCDB.

  Завдяки цьому значенню поля типу "Автонумерація" сумісні з іншими полями типу "Довге ціле число", коли вони використовуються у зв’язках або об’єднаннях. Кожне значення поля займає 4 байти.

 • Ідентифікатор реплікації – застосовується, якщо поле використовується як ідентифікатор реплікації в репліці бази даних. Використовуйте це значення, лише коли працюєте в режимі структури реплікованої бази даних або коли її запроваджуєте.

  Кожне значення поля займає 16 байт.

Нові значення

Визначає, як змінюватиметься значення поля типу "Автонумерація" щоразу, коли додається нове значення: послідовно збільшуватиметься чи замінятиметься на випадкове число. Виберіть один із таких варіантів:

 • Поступово.   Значення починаються з 1 й збільшуються на 1 для кожного нового запису.

 • Випадково.   Значення починаються з довільного числа та змінюються випадковим чином для кожного нового запису. Значення мають розмір поля "Довге ціле число" й можуть задаватися в діапазоні від –2 147 483 648 до 2 147 483 647.

Формат

Якщо ви використовуєте поле типу "Автонумерація" як первинний ключ або ідентифікатор реплікації, цю властивість задавати не слід. В іншому разі виберіть числовий формат відповідно до своїх вимог.

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ. Якщо унікальний індекс відсутній, ви можете вводити повторювані значення, але через це можуть порушуватися зв’язки, до складу яких входить ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Смарт-теги

Дає можливість додати до поля смарт-тег. Смарт-теги більше не використовуються в Access, починаючи з версії 2013.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

На початок сторінки

Обчислюваний

Мета    У полі цього типу можна зберігати результати обчислень.

Обчислення мають містити посилання на інші поля в тій самій таблиці. Щоб створити обчислення, використовуйте побудовник виразів. Зверніть увагу, що обчислювані типи даних уперше введено в Access 2010. Обчислювані типи даних доступні лише в базах даних формату файлу. accdb.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Вираз

Результат такого обчислення зберігається в обчислюваному стовпці. Якщо цей стовпець збережено, у цьому виразі можна використовувати лише збережені стовпці.

Тип результату

Тип даних, який матиме результат обчислення.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Ви можете використовувати будь-який припустимий числовий формат. У більшості випадків значення властивості Формат слід задавати відповідно до типу результату.

Кількість знаків після коми

Ця властивість визначає, скільки знаків після коми відображатиметься для чисел.

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

На початок сторінки

Грошова одиниця

Призначення.    У цьому полі зберігаються грошові дані.

Дані в полі типу "Грошова одиниця" не округлюються під час обчислення. Вони вказуються з точністю до 15 знаків перед і 4 знаків після десяткової коми. Кожне значення в полі типу "Грошова одиниця" займає 8 байт.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Ви можете використовувати будь-який припустимий числовий формат. У більшості випадків для властивості Формат слід установлювати значення Грошова одиниця.

Кількість знаків після коми

Ця властивість визначає, скільки знаків після коми відображатиметься для чисел.

Маска вводу

Використовується для відображення символів-підказок, які допомагають вводити дані. Наприклад, якщо задати відповідну маску вводу, на початку поля відображатиметься знак гривні (₴).

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Смарт-теги

Дає можливість додати до поля смарт-тег. Смарт-теги більше не використовуються в Access, починаючи з версії 2013.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

На початок сторінки

Розширена Дата й час і дата/час

Мета    Використовується для зберігання даних на основі дати й часу.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Ви можете використовувати стандартний формат або створити спеціальний.

Список стандартних форматів

 • Повний формат дати.   За замовчуванням, якщо вказано лише дату, час не відображається, а якщо вказано лише час, не відображається дата. Цей параметр поєднує короткий формат дати й довгий формат часу.

  Приклади:    

  • 03.04.07

  • 17:34:00

  • 03.04.07 17:34:00

 • Довгий формат дати.   Збігається з довгим форматом дати в регіональних параметрах Windows. Приклад: субота, 3 квітня 2007 р.

 • Середній формат дати.   Дата відображається у форматі "дд-ммм-рррр". Приклад: 03-Кві-2007.

 • Короткий формат дати. Збігається з коротким форматом дати в регіональних параметрах Windows. Приклад: 03.04.07.

  Попередження!: Для параметра "Коротка дата" передбачається, що дати між 1/1/00 і 12/31/29 мають двадцять перший вік дат (тобто роки вважаються 2000 до 2029). Дати між 1/1/30 і 12/31/99 вважаються датами двадцятого сторіччя (тобто роки вважаються 1930 до 1999).

 • Довгий формат часу   Збігається зі значенням параметра на вкладці Час у регіональних параметрах Windows. Приклад: 17:34:23.

 • Середній формат часу.   Час у годинах і хвилинах із роздільником компонентів часу та AM або PM у кінці. Приклад: 5:34 PM.

 • Короткий формат часу.   Час у годинах і хвилинах із роздільником компонентів часу у 24-часовому форматі. Приклад: 17:34.

Списки компонентів, які можна використовувати в спеціальних форматах

Щоб створити спеціальний формат, введіть будь-яке поєднання наведених нижче компонентів. Наприклад, щоб відобразити тиждень року та день тижня, введіть ww/w.

Увага!: Настроювані формати, несумісні з настройками дати й часу, указаними в регіональних параметрах ОС Windows, ігноруються. Додаткові відомості про регіональні параметри ОС Windows можна знайти в довідці системи Windows.

Компоненти-роздільники

Примітка.: Роздільники визначаються в регіональних параметрах Windows.

:   Роздільник часу. Наприклад, гг: ХХ

/   Роздільник компонентів дати. Наприклад, МММ/РРРР

Будь-який короткий рядок символів, узятий у лапки ("") – спеціальний роздільник. Лапки не відображаються. Наприклад, якщо ввести ",", відображатиметься кома.

Компоненти формату дати

d   День місяця, одна або дві цифри за потреби (від 1 до 31).

dd   День місяця, дві цифри (від 01 до 31).

ddd   Перші дві букви дня тижня (від "Пн" до "Нд").

dddd   Повна назва дня тижня (від "понеділок" до "неділя").

w   День тижня (від 1 до 7).

ww   Тиждень року (від 1 до 53).

m   Місяць року, одна або дві цифри за потреби (від 1 до 12).

mm   Місяць року, дві цифри (від 01 до 12).

mmm   Перші три букви місяця (від "Січ" до "Гру").

mmmm   Повна назва місяця (від "січень" до "грудень").

q   Чверть року (від 1 до 4).

y   День року (від 1 до 366).

yy   Останні дві цифри року (від 01 до 99).

yyyy Відображає всі цифри за рік для 0001-9999 залежно від типу даних "Дата й час", що підтримується в діапазоні.

Компоненти формату часу

г   Години, одна або дві цифри за потреби (від 0 до 23).

гг   Години, дві цифри (від 00 до 23).

х   Хвилини, одна або дві цифри за потреби (від 0 до 59).

хх   Хвилини, дві цифри (від 00 до 59).

с   Секунди, одна або дві цифри за потреби (від 0 до 59).

сс   Секунди, дві цифри (від 00 до 59).

Компоненти формату годинника

AM/PM   Дванадцять-годинний годинник із великими буквами "AM" або "PM" відповідно. Наприклад, 9:34PMр.

AM/PM   Дванадцять-годинний годинник з малими буквами "AM" або "PM" відповідно. Наприклад, 9:34pmр.

A/P   Дванадцять-годинний годинник з великою буквою "A" або "P" відповідно. Наприклад, 9:34P.

a/p   12-годинний часовий годинник з малими буквами "a" або "p" (відповідно). Наприклад, 9:34p.

AMPM   12-годинний формат часу з відповідним вказівником "до півдня"/"до півночі", як визначено в регіональних параметрах Windows.

Стандартні формати

c   Те саме, що й стандартний повний формат дати.

ddddd   Те саме, що й стандартний короткий формат дати.

dddddd   Те саме, що й стандартний довгий формат дати.

ttttt   Те саме, що й стандартний довгий формат часу.

Кількість десяткових розрядів (тільки Дата й час)

Введіть дробову точність, щоб указати кількість цифр праворуч від десяткової коми (1-7).

Не доступний настроюваний формат.

Режим IME

Ця властивість керує перетворенням символів у версіях Windows для східно-азійських мов.

Режим речення редактора IME

Ця властивість керує перетворенням речень у версіях Windows для східно-азійських мов.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Маска вводу

Використовується для відображення символів-підказок, які допомагають вводити дані. Наприклад, якщо задати відповідну маску вводу, на початку поля відображатиметься знак гривні (₴).

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Відображати засіб вибору дати

Дає змогу вказати, чи відображатиметься елемент керування Вибір дати.

Примітка.: Якщо в полі типу "Дата й час" використовується маска вводу, елемент керування Вибір дати недоступний незалежно від значення цієї властивості.

Смарт-теги

Дає можливість додати до поля смарт-тег. Смарт-теги більше не використовуються в Access, починаючи з версії 2013.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

На початок сторінки

Гіперпосилання

Призначення.    У полях цього типу можна зберігати гіперпосилання, наприклад адресу електронної пошти або URL-адресу веб-сайту.

Гіперпосилання можна вказувати у вигляді UNC-шляху або URL-адреси. Значення цього поля може складатися щонайбільше з 2048 символів.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Дозволити нульову довжину

Дозволяє вводити (значення "Так") рядок нульової довжини ("") у полях типу "Текст", "Гіперпосилання" або Memo.

Лише додавання

Дає можливість указати, чи потрібно відстежувати зміни значення поля. На вибір доступно два варіанти:

 • Так Відстеження змін. Щоб переглянути журнал значень полів, клацніть поле правою кнопкою миші та виберіть пункт Відобразити журнал стовпців.

 • Ні Не відслідковує зміни.

Попередження!: Якщо задати для цієї властивості значення Ні, усі наявні записи в журналі змін значення поля видаляються.

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Для поля типу "Гіперпосилання" можна визначити спеціальний формат.

Режим IME

Ця властивість керує перетворенням символів у версіях Windows для східно-азійських мов.

Режим речення редактора IME

Ця властивість керує перетворенням речень у версіях Windows для східно-азійських мов.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Смарт-теги

Дає можливість додати до поля смарт-тег. Смарт-теги більше не використовуються в Access, починаючи з версії 2013.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Стискання Юнікод

Використовується, щоб стискати текст, який зберігається в цьому полі (якщо збережено менше 4096 символів).

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

На початок сторінки

Memo

Мета    У полі цього типу можна зберігати блок форматованого тексту, розмір якого перевищує 255 символів. Зверніть увагу, що, починаючи з версії Access 2013, тип даних Memo називається Довгий текст.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Дозволити нульову довжину

Дозволяє вводити (значення "Так") рядок нульової довжини ("") у полях типу "Текст", "Гіперпосилання" або Memo.

Лише додавання

Дає можливість указати, чи потрібно відстежувати зміни значення поля. На вибір доступно два варіанти:

 • Так   Відстеження змін. Щоб переглянути журнал значень полів, клацніть поле правою кнопкою миші та виберіть пункт відобразити журнал стовпців.

 • Ні   Не відслідковує зміни.

  Попередження!: Якщо задати для цієї властивості значення Ні, усі наявні записи в журналі змін значення поля видаляються.

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Порада.: Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Для поля типу Memo можна визначити спеціальний формат.

Режим IME

Ця властивість керує перетворенням символів у версіях Windows для східно-азійських мов.

Режим речення редактора IME

Ця властивість керує перетворенням речень у версіях Windows для східно-азійських мов.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Смарт-теги

Дає можливість додати до поля смарт-тег. Смарт-теги більше не використовуються в Access, починаючи з версії 2013.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Стискання Юнікод

Використовується, щоб стискати текст, який зберігається в цьому полі (якщо збережено менше 4096 символів).

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

На початок сторінки

Число

Призначення.    У полі цього типу можна зберігати числові значення (окрім грошових). Якщо значення в ньому використовуватимуться в обчисленнях, задайте для нього тип даних "Число".

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Кількість знаків після коми

Ця властивість визначає, скільки знаків після коми відображатиметься для чисел.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Розмір поля

Виберіть один із таких пунктів:

 • Byte – використовується для цілих чисел, які варіюються від 0 до 255. Вимога сховища – 1 байт.

 • Ціле число – використовуйте для цілих чисел, які мають діапазон від-32 768 до 32 767. Вимога сховища – 2 байти.

 • Довге ціле число – використовуйте для цілих чисел, які мають діапазон від-2 147 483 648 до 2 147 483 647. Потрібний дисковий простір – 4 байти.

  Порада.: Використовуйте тип даних Довге ціле число, коли створюєте зовнішній ключ, щоб зв’язати поле з полем первинного ключа типу "Автонумерація" іншої таблиці.

 • Одинарне значення.   Задайте це значення, щоб зберігати числові значення з рухомою комою від –3,4 x 1038 до 3,4 x 1038, які мають не більше семи значущих розрядів. Потрібний дисковий простір – 4 байти.

 • Подвійне значення.   Виберіть це значення, щоб зберігати числові значення з рухомою комою від –1,797 x 10308 до 1,797 x 10308, які мають не більше п’ятнадцяти значущих розрядів. Потрібний дисковий простір – 8 байт.

 • Ідентифікатор реплікації.   Задайте це значення, щоб зберігати глобальний унікальний ідентифікатор, необхідний для реплікації. Потрібний дисковий простір – 16 байт. Зверніть увагу, що файли у форматі ACCDB не підтримують реплікацію.

 • Десятковий.   Задайте це значення, щоб зберігати числові значення від –9,999... x 1027 до 9,999... x 1027. Потрібний дисковий простір – 12 байт.

Порада.: Щоб база даних працювала продуктивніше, вказуйте мінімальний достатній розмір поля.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Ви можете використовувати будь-який припустимий числовий формат.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Маска вводу

Використовується для відображення символів-підказок, які допомагають вводити дані. Наприклад, якщо задати відповідну маску вводу, на початку поля відображатиметься знак гривні (₴).

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Смарт-теги

Дає можливість додати до поля смарт-тег. Смарт-теги більше не використовуються в Access, починаючи з версії 2013.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

На початок сторінки

Велике число

Мета    У полі цього типу можна зберігати великі числові значення (окрім грошових). Якщо значення в ньому використовуватимуться в обчисленнях, задайте для нього тип даних "Велике число".

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Кількість знаків після коми

Ця властивість визначає, скільки знаків після коми відображатиметься для чисел.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Ви можете використовувати будь-який припустимий числовий формат.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Маска вводу

Використовується для відображення символів-підказок, які допомагають вводити дані. Наприклад, якщо задати відповідну маску вводу, на початку поля відображатиметься знак гривні (₴).

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Смарт-теги

Дає можливість додати до поля смарт-тег. Смарт-теги більше не використовуються в Access, починаючи з версії 2013.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

На початок сторінки

об’єкт OLE;

Призначення.    Поле цього типу дає можливість вкладати до запису об’єкти OLE, наприклад електронні таблиці Microsoft Office Excel. Щоб мати доступ до функцій OLE, потрібно використовувати тип даних "Об’єкт OLE".

Утім, здебільшого слід використовувати поле типу "Вкладення", а не "Об’єкт OLE". Поля "Об’єкт OLE" підтримують менше типів файлів, ніж поля "Вкладення". Крім того, за допомогою полів "Об’єкт OLE" не можна вкласти кілька файлів до одного запису.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

На початок сторінки

Текст

Мета    У полі цього типу можна зберігати текст, розмір якого не перевищує 255 символів. Зверніть увагу, що починаючи з версії Access 2013, тип даних "Текст" називається Короткий текст.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Дозволити нульову довжину

Дозволяє вводити (значення "Так") рядок нульової довжини ("") у полях типу "Текст", "Гіперпосилання" або Memo.

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Розмір поля

Введіть значення від 1 до 255. Текстові поля можуть містити від 1 до 255 символів. Щоб додати текст більшого розміру, використовуйте тип даних Memo.

Порада.: Щоб база даних працювала продуктивніше, вказуйте мінімальний достатній розмір поля.

Наприклад, якщо ви зберігаєте поштові індекси прогнозованої довжини, укажіть її як значення властивості Розмір поля.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Для поля типу "Текст" можна визначити спеціальний формат.

Режим IME

Ця властивість керує перетворенням символів у версіях Windows для східно-азійських мов.

Режим речення редактора IME

Ця властивість керує перетворенням речень у версіях Windows для східно-азійських мов.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Обов’язкове

Якщо задано цю властивість, це поле має обов’язково містити дані.

Смарт-теги

Дає можливість додати до поля смарт-тег. Смарт-теги більше не використовуються в Access, починаючи з версії 2013.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Стискання Юнікод

Використовується, щоб стискати текст, який зберігається в цьому полі (якщо збережено менше 4096 символів).

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

На початок сторінки

Так/Ні

Призначення.    У полі цього типу можна зберігати логічне значення.

Підтримувані властивості полів

Властивість

Використання

Підпис

Текст підпису, який за замовчуванням відображається для цього поля у формах, звітах і запитах. Якщо цю властивість не вказано, використовується ім’я поля. Розмір текстового рядка необмежений.

Утім, короткі підписи сприймаються краще.

Значення за промовчанням

Дає змогу автоматично призначати цьому полю вказане значення, коли додається новий запис.

Формат

Ця властивість визначає, як виглядатиме поле у зв’язаних із ним даних у табличному поданні, формах або звітах на екрані або в друкованому вигляді. Виберіть один із таких варіантів:

 • True/False   Відображає значення TRUE або false.

 • Так/Ні   Відображає значення "так" або "ні".

 • Увімк/Вимк   Відображає значення як у, так і в вимкнувши.

Індексовано

Визначає, чи містить поле індекс. Доступні три значення:

 • Так (Без повторень).   У полі створюється унікальний індекс.

 • Так (Повторення дозволені).   У полі створюється неунікальний індекс.

 • Ні.   З поля вилучаються всі індекси.

Примітка.: Не змінюйте цю властивість у полях, які використовуються як первинний ключ.

Задавши відповідним чином властивість Індексовано, можна створити індекс за одним полем, проте це можливо не для всіх типів індексів. Наприклад, за допомогою цієї властивості не можна створювати індекси за кількома полями.

Вирівнювання тексту

Визначає стандартне вирівнювання тексту в елементі керування.

Правило перевірки

Дає можливість задати вираз, який має виконуватися щоразу, коли ви додаєте або змінюєте значення в полі. Використовується разом із властивістю "Текст перевірки".

Текст перевірки

Дає змогу вказати повідомлення, яке відображатиметься, якщо введене значення суперечить виразу властивості "Правило перевірки".

На початок сторінки

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Передплата для максимальної ефективності

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×