Керуйте зустрічами, планами, бюджети – з Microsoft 365 це просто

Змінення параметра типу даних поля

У цій статті пояснюється, як змінити тип даних, застосований до поля таблиці в базі даних Access.

У цій статті

Загальні відомості про типи даних

Змінення типів даних

Обмеження щодо змінення типів даних

Загальні відомості про типи даних

Під час першого проектування та створення бази даних ви Плануйте одну або кілька таблиць, Плануйте поля (стовпці) для кожної таблиці, і ви встановили тип даних для кожного поля. Наприклад, якщо потрібно зберігати дати й час, ви настроютимете поле на тип даних "Дата/час". Якщо потрібно зберігати імена та адреси, установіть одне або кілька полів до типу даних "текст" тощо.

Access надає багато різних типів даних, і кожен тип має певну мету. Щоб отримати повний список усіх підтримуваних типів даних у різних версіях Access, перегляньте типи даних для настільних баз даних Access і Загальні відомості про типи даних і властивості полів.

Докладні відомості про створення та використання полів підстановки наведено в статті створення або видалення багатозначного поля.

Крім того, типи даних забезпечують перевірку даних на базовому рівні й гарантують введення в полях таблиці даних належних типів. Наприклад, ви не зможете ввести текст у полях, які розраховані лише на числа.

Змінення типів даних

Перш ніж виконати наведені нижче дії, пам'ятайте, що Змінення типу даних може скоротити (вирізати) деякі або всі дані в полі, а в деяких випадках можна повністю видалити дані. Щоб отримати відомості про те, як Access змінює дані, коли ви змінюєте тип даних, перегляньте обмеження розділу для змінення типів даних, а потім у цій статті.

Примітка.: Типи даних полів таблиці в Access можна задати у вікні табличного подання даних або в режимі конструктора. У цьому розділі описано, як задати тип даних в обох поданнях. У режимі конструктора ви можете вибрати додатковий параметр – Майстер підстановок. Цей параметр не належить до типу даних. Він дає змогу створювати поля підстановки, які зв’язують поля зовнішнього ключа з іншими таблицями. За замовчуванням Access задає полям підстановки тип даних "Число".

Змінення типів даних у вікні табличного подання даних

 1. В області переходів знайдіть і двічі клацніть таблицю, яку потрібно змінити.

  Таблиця відкриється у вікні табличного подання даних.

 2. Виберіть поле (стовпець), яке потрібно змінити.

 3. На вкладці Поля в групі Властивості клацніть стрілку розкривного списку поруч із параметром Тип даних, а потім виберіть потрібний тип. 

 4. Збережіть внесені зміни.

Змінення типів даних у режимі конструктора

 1. Якщо ви відкрили таблицю у вікні табличного подання даних, клацніть правою кнопкою миші вкладку документа таблиці й виберіть Конструктор.

  -або-

  Якщо ви не відкрили таблицю, в області переходів клацніть правою кнопкою миші таблицю, яку потрібно змінити, а потім у контекстному меню виберіть Конструктор.

 2. Знайдіть поле, яке потрібно змінити, і виберіть новий тип даних у списку в стовпці Тип даних.

 3. Збережіть внесені зміни.

На початок сторінки

Обмеження щодо змінення типів даних

Як правило, ви можете змінити тип даних усіх полів, окрім таких:

 • поля "Число" з увімкнутою властивістю Ідентифікатор реплікації;

 • поля "Об’єкт OLE";

 • поля "Вкладення".

Крім того, більшість типів даних можна змінити, якщо поле містить дані. Однак залежно від вихідного типу даних і типу, які ви хочете застосувати, Access може видалити певні дані або взагалі заборонити перетворення.

У таблиці нижче наведено можливі перетворення типів даних, які можна виконувати в Access, а також усі обмеження на перетворення.

Тип даних після перетворення

Вихідний тип даних

Зміни або обмеження

Текст

Поле типу Memo

Програма Access залишає перші 255 символів, решту видаляє.

Число

Без обмежень.

Дата й час

Без обмежень для дати й часу.

Заборонено для розширення дати й часу.

Грошова одиниця

Без обмежень.

автонумерація;

Без обмежень.

Так/Ні

Значення –1 ("Так" у полі "Так/Ні") перетворюється на значення "Так". Значення 0 ("Ні" в полі "Так/Ні") перетворюється на значення "Ні".

Гіперпосилання

Програма Access скорочує посилання, які містять більше 255 символів.

Записка

Текст

Без обмежень.

число

Без обмежень.

Дата й час

Без обмежень для дати й часу.

Заборонено для розширення дати й часу.

Грошова одиниця

Без обмежень.

автонумерація;

Без обмежень.

Так/Ні

Значення –1 ("Так" у полі "Так/Ні") перетворюється на значення "Так". Значення 0 ("Ні" в полі "Так/Ні") перетворюється на значення "Ні".

Гіперпосилання

Без обмежень.

число

Текст

Текст може містити лише числа, припустимі грошові одиниці та десяткові роздільники. Кількість символів у полі "Текст" має відповідати розміру числового поля.

Докладні відомості про розміри числових полів див. в статті Вставлення, створення та видалення поля для збереження числових значень.

Записка

Поле типу Memo має містити лише текст, припустимі грошові одиниці та десяткові роздільники. Кількість символів у полі Memo має відповідати розміру, визначеному для числового поля.

Докладні відомості про розміри числових полів див. в статті Вставлення, створення та видалення поля для збереження числових значень.

Число з іншим розміром поля або з іншою точністю

Значення мають точно відповідати розміру, який може зберігати нове поле. Якщо змінити точність, Access може округлити деякі значення.

Дата й час

Дата й час:

Дати, які можна перетворювати, залежать від розміру числового поля. Слід пам’ятати, що Access зберігає всі дати як порядкові номери, а значення дат – як цілі числа з подвійною точністю та рухомою комою.

Access використовує 30 грудня 1899 року як нульову дату. Дати за межами діапазону від 18 квітня 1899 року до 11 вересня 1900 року перевищують розмір поля "Байт". Дати за межами діапазону від 13 квітня 1810 року до 16 вересня 1989 року перевищують розмір поля "Ціле число".

Щоб пристосувати всі можливі дати, задайте властивості Розмір поля поля "Число" значення Довге ціле число або більше.

Докладні відомості про послідовні дати та спосіб використання та зберігання значень дат наведено в статті форматування поля дати й часу.

Дата й час, розширена:

Заборонено.

Грошова одиниця

Значення не мають перевищувати (або бути менші) обмеження розміру цього поля. Наприклад, поле "Грошова одиниця" можна перетворити на поле "Ціле число", лише якщо ці значення входять у діапазон від 255 до 32 767 (включно).

Лічильник

Значення мають відповідати обмеженням розміру, установленим для поля.

Так/Ні

Значення "Так" перетворюються на -1. Значення "Ні" перетворюються на 0.

Гіперпосилання

Не застосовується.

Дата й час

Текст

Вихідний текст – дата або комбінація дати й числа, яку можна розпізнати. Наприклад, 18-січ-2006.

Поле типу Memo

Вихідний текст – дата або комбінація дати й числа, яку можна розпізнати. Наприклад, 18-січ-2006.

Число

Значення має належати до діапазону від -657 434 до 2 958 465,99998843.

Розширена Дата й час

Без обмежень.

Грошова одиниця

Значення має належати до діапазону від -657 434$ до 2 958 465,9999$.

Лічильник

Значення має бути більше за -657 434 та менше за 2 958 466.

Так/Ні

Значення –1 ("Так") перетворюється на 29 грудня 1899 р. Значення 0 ("Ні") перетворюється на північ (00:00).

Гіперпосилання

Не застосовується.

Розширена Дата й час

Текст

Заборонено.

Записка

Заборонено.

число

Заборонено.

Дата й час

Дробові секунди втрачаються, а якщо рік виходить за межі діапазону, що підтримується за датою або часом, то значення буде видалено. Докладні відомості наведено в статті використання розширеного типу даних "Дата й час".

Грошова одиниця

Заборонено.

автонумерація;

Заборонено.

Так/Ні

Заборонено.

Гіперпосилання

Не застосовується.

Грошова одиниця

Текст

Текст має складатися з чисел і припустимих роздільників.

Записка

Текст має складатися з чисел і припустимих роздільників.

Число

Без обмежень

Дата й час

Дата й час: без обмежень, але програма Access може округлити значення.

Розширені значення дати й часу: заборонено.

автонумерація;

Без обмежень.

Так/Ні

Значення-1 (так) перетворюється на $1. Значення 0 (ні) перетворюється на $0.

Гіперпосилання

Не застосовується.

Лічильник

Текст

Заборонено, якщо поле "Лічильник" використовується як первинний ключ.

Поле типу Memo

Заборонено, якщо поле "Автонумерація" використовується як первинний ключ.

Число

Заборонено, якщо поле "Лічильник" використовується як первинний ключ.

Дата й час

Дата й час: заборонено, якщо поле "Автонумерація" використовується як первинний ключ.

Розширені значення дати й часу: заборонено.

Грошова одиниця

Заборонено, якщо поле "Лічильник" використовується як первинний ключ.

Так/Ні

Заборонено, якщо поле "Лічильник" використовується як первинний ключ.

Гіперпосилання

Не застосовується.

Так/Ні

Текст

Вихідний текст має містити лише слова "Так", "Ні", "Істина", "Хибність", "Увімкнуто" або "Вимкнуто".

Записка

Вихідний текст має містити лише слова "Так", "Ні", "Істина", "Хибність", "Увімкнуто" або "Вимкнуто".

число

Нульові значення або Null-значення перетворюються на значення "Ні", усі інші значення перетворюються на значення "Так".

Дата й час

Дата й час: null або 12:00:00 AM перетворює на "ні", усі інші значення перетворюються на "так".

Розширені значення дати й часу: заборонено.

Грошова одиниця

Нульові значення та Null-значення перетворюються на значення "Ні", усі інші – на значення "Так".

Автонумерація

Access перетворює всі значення на "Так".

Гіперпосилання

Не застосовується.

Гіперпосилання

Текст

Якщо вихідний текст містить припустиму веб-адресу, наприклад adatum.com, www.adatum.com або http://www.adatum.com, текст перетворюється на гіперпосилання. Access намагається перетворити інші значення (це означає, що відображається підкреслений текст, а курсор миші змінюється після наведення на посилання), але ці посилання не працюють. Текст може містити будь-який припустимий веб-протокол: http://, gopher://, telnet://, ftp://, wais:// тощо.

Поле типу Memo

Переглянути попередній запис. Ці ті самі обмеження застосовуватимуться.

число

Заборонено, якщо поле "Число" – це частина зв’язку. Якщо вихідне значення має форму припустимої ІР-адреси (чотири числових триплети, розділені крапками: nnn.nnn.nnn.nnn), а числа збігаються з веб-адресою, у результаті перетворення ви отримаєте припустиме посилання. В іншому випадку Access додає http:// на початку кожного значення, а отримані посилання не працюють.

Дата й час

На початку кожної адреси додається текст http://, але результатні посилання майже ніколи не працюють.

Грошова одиниця

На початку кожної адреси додається текст http://, але отримані посилання, як і у випадку з датами, майже ніколи не працюють.

Лічильник

Заборонено, якщо поле "Лічильник" – це частина зв’язку. На початку кожного значення додається http://, але отримані посилання майже ніколи не працюють.

Так/Ні

Усі значення "Так" перетворюються на -1, а всі значення "Ні" – на 0, і на початку кожного значення додається http://. Отримані посилання не працюють.

На початок сторінки

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×