Конструктор запитів багатовимірного виразу служб аналізу Analysis Services (Power Pivot)

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

Куби – це структури запиту, спеціально розроблені для аналізу одного чи кількох показників продуктивності бізнесу (таких як чистий прибуток чи валові продажі) за різними вимірами (час, географія, демографія і т. д.). Під час побудови зведених таблиць чи зведених діаграм у застосунку Excel часто як джерело даних використовуються куби служб аналізу Analysis Services.

Багатовимірний вираз – це мова запитів для кубів. Застосунок Excel автоматично використовує багатовимірні вирази для отримання значень полів та даних під час вибору елементів зі списку полів зведеної таблиці. Також запити багатовимірного виразу можна будувати вручну під час імпорту даних з куба служб аналізу Analysis Services.

Якщо ви використовуєте Power Pivot у програмі Excel, ви можете створити запиту багатовимірного ВИРАЗУ за допомогою конструктора запитів багатовимірного ВИРАЗУ, під час імпорту багатовимірних бази даних керуванням служб аналізу Analysis Services.

Сфера застосування конструктора запитів багатовимірного виразу. Використовувати конструктор запитів багатовимірного виразу доцільно, якщо маєте відповідний досвід, або якщо є попередньо визначений запит для використання чи перевірки. Якщо ви не фахівець із багатовимірних виразів, використовуйте програму Excel для отримання даних служб аналізу Analysis Services. Під час підключення до сервера та бази даних у програмі Excel відображаються доступні куби та виконується імпорт всіх їхніх мір і вимірів, тож можна надіслати запит до будь-якої частини куба за допомогою списку полів зведеної таблиці.

 1. Відкрийте вікно надбудови Power Pivot.

 2. Клацніть елементи Головна > Отримати зовнішні дані > З бази даних > Зі служб аналізу Analysis Services або Power Pivot.

 3. Надайте ім’я багатовимірного сервера служб аналізу Analysis Services в майстрі імпорту таблиць та виберіть базу даних. Натисніть кнопку Далі.

 4. Вставте запит багатовимірного виразу у вікно оператора багатовимірного виразу.

 5. Клацніть Перевірити.

 6. Якщо виникне помилка, видаліть запит з вікна.

 7. Клацніть елемент Конструктор, щоб відкрити конструктор запитів багатовимірного виразу, який можна запустити в режимі конструктора або запиту. Конструктор надає список функцій та відображає всю структуру куба так, що можна вибрати, які міри, ключові показники ефективності та виміри потрібно додати до моделі даних.

 8. Вставте запит у вікно запиту. Щоб змінити структуру запиту, що обробляється, скористайтесь елементами Функції та Метадані, які надає конструктор.

 9. Коли запит буде перевірено, натисніть кнопку Готово, щоб отримати дані. Дані й метадані буде імпортовано в модель даних, яка переглядається в надбудові Power Pivot. Може знадобитися створити зв’язки, щоб поєднати ці дані з іншими таблицями в моделі. Докладні відомості див. в статті Створення зв’язків у поданні схеми.

Конструктор запитів багатовимірного виразу має два режими: режим конструктора та режим запиту. У кожному режимі є область метаданих, з якої можна перетягувати члени з вибраних кубів для побудови запиту багатовимірного виразу, який отримує потрібні дані.

Графічний конструктор запитів багатовимірного виразу в режимі конструктора

Під час редагування запиту багатовимірного виразу графічний конструктор запитів багатовимірного виразу відкривається в режимі конструктора.

На малюнку нижче наведені області для режиму конструктора.

Конструктор реляційних запитів

В таблиці нижче наведені області в цьому режимі:

область

Функція

Кнопка вибору куба (...)

Відображає куб, який наразі вибрано.

Область метаданих

Відображає ієрархічний список мір, ключових показників ефективності (KPI) та вимірів, визначених у вибраному кубі.

Область обчислюваних членів

Відображає обчислювані члени, які наразі визначено, та які доступні для використання у запиті.

Область фільтрів

Використовується для вибору вимірів та пов’язаних ієрархій, щоб відфільтрувати дані у джерелі та обмежити дані, що повертаються.

Область даних

Відображає заголовки стовпців для набору результатів, якщо перетягнути елементи з області метаданих та з області обчислюваних членів. Автоматично оновлює набір результатів, якщо вибрано кнопку ВиконатиАвтоматично.

До області даних можна перетягнути виміри, міри та ключові показники ефективності з області метаданих та обчислювані члени з області обчислюваних членів. В області фільтрів можна вибрати виміри та пов’язані ієрархії та встановити вирази фільтрів, щоб обмежити дані, доступні для запиту. Якщо на панелі інструментів вибрано кнопку-перемикач ВиконатиАвтоматично ( Піктограма конструктора реляційних запитів ), конструктор запитів виконуватиме запит щоразу, коли на область даних перетягується об’єкт метаданих. Запит можна виконати вручну за допомогою кнопки Виконати ( Піктограма конструктора реляційних запитів ) на панелі інструментів.

Під час створення запиту багатовимірного виразу в цьому режимі в запит буде автоматично включено наведені нижче додаткові властивості:

Властивості члена. MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME

Властивості клітинки. VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS

Щоб вказати власні додаткові властивості, потрібно вручну відредагувати запит багатовимірного виразу в режимі запиту.

Імпорт з MDX-файлу запиту не підтримується.

Панель інструментів графічного конструктора запитів багатовимірного виразу в режимі конструктора

Панель інструментів конструктора запитів має кнопки, щоб полегшити конструювання запитів багатовимірного виразу за допомогою графічного інтерфейсу. У таблиці нижче наведено кнопки і їхні функції.

Кнопка

Опис

Редагувати як текст

Не увімкнуто для цього типу джерела даних.

Імпортувати

Імпортувати наявний запит з RDL-файлу визначення звіту в файловій системі.

Піктограма конструктора реляційних запитів

Перейти до типу команди багатовимірного виразу.

Піктограма конструктора реляційних запитів

Оновити метадані з джерела даних.

Піктограма конструктора реляційних запитів

Відобразити діалогове вікно Конструктор обчислюваних членів.

Піктограма конструктора реляційних запитів

Переключитися між відображенням та не відображенням пустих клітинок в області даних. (Еквівалентно використанню речення NON EMPTY у багатовимірному виразі.)

Піктограма конструктора реляційних запитів

Автоматично виконувати запит та відображати результат щоразу під час внесення змін. Результати відображаються в області даних.

Піктограма конструктора реляційних запитів

Відображати збирання в області даних.

Піктограма конструктора реляційних запитів

Видалити стовпець, вибраний в області даних, із запиту.

піктограма параметра запиту

Відобразити діалогове вікно Параметри запиту. Якщо вказати значення для параметра запиту, буде автоматично створено параметр з таким же іменем.

Піктограма конструктора реляційних запитів

Підготувати запит.

Піктограма конструктора реляційних запитів

Виконати запит та відобразити результати в області даних.

Піктограма конструктора реляційних запитів

Скасувати запит.

Піктограма конструктора реляційних запитів

Переключитися між режимом конструктора та режимом запиту.

На початок сторінки

Графічний конструктор запитів багатовимірного виразу в режимі запиту

Щоб перейти в графічний конструктор запитів у режим Запит, натисніть кнопку Режим конструктора на панелі інструментів.

На малюнку нижче наведені області для режиму запиту.

Конструктор реляційних запитів

В таблиці нижче наведені області в цьому режимі:

область

Функція

Кнопка вибору куба (...)

Відображає куб, який наразі вибрано.

Область метаданих, функцій чи шаблонів

Відображає ієрархічний список мір, ключових індикаторів ефективності та вимірів, визначених у вибраному кубі.

Область запиту

Відображає текст запиту.

Область результатів

Відображає результати виконання запиту.

Область метаданих відображає вкладки Метадані, Функції та Шаблони. З вкладки Метадані можна перетягувати виміри, ієрархії, ключові показники ефективності та міри до області запитів багатовимірного виразу. З вкладки Функції можна перетягувати функції до області запитів багатовимірного виразу. З вкладки Шаблони можна додавати шаблони багатовимірного виразу до області запитів багатовимірного виразу. Під час виконання запиту область результатів відображає результати для запиту багатовимірного виразу.

Можна розширити запит багатовимірного виразу за промовчанням, який було створено в режимі конструктора, щоб включити в нього додаткові властивості членів та властивості клітинок. Під час виконання запиту ці значення не з’являються в наборі результатів. Однак вони передаються назад з колекцією полів набору даних, та ці значення можна використовувати.

Панель інструментів графічного конструктора запитів в режимі запиту

Панель інструментів конструктора запитів має кнопки, щоб полегшити конструювання запитів багатовимірного виразу за допомогою графічного інтерфейсу.

Кнопки панелі інструментів не змінюються в режимах конструктора та запиту, але для режиму запиту не увімкнуто наведені нижче кнопки:

 • Редагувати як текст

 • Додати обчислюваний член ( Піктограма конструктора реляційних запитів )

 • Відображати пусті клітинки ( Піктограма конструктора реляційних запитів )

 • ВиконатиАвтоматично ( Піктограма конструктора реляційних запитів )

 • Відобразити збирання ( Піктограма конструктора реляційних запитів )

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×