Огляд формул у програмі Excel

Якщо ви ще не працювали в Інтернет-версія Excel, ви незабаром виявите, що це більше, ніж просто сітка, у якій ви вводите числа у стовпцях або рядках. Так, ви можете використовувати Інтернет-версія Excel, щоб знайти підсумки для стовпця або рядка чисел, але також можна обчислити іпотечний платіж, вирішити математичні або технічні проблеми або знайти оптимальний сценарій на основі змінних чисел, які ви підключаєте.

Інтернет-версія Excel це означає, що за допомогою формул у клітинках. Формула виконує обчислення або інші дії з даними на аркуші. Формула завжди починається зі знака рівності (=), після якого може бути вказано числа, математичні оператори (такі як "плюс" або "мінус"), а також функції, які можуть значно розширити можливості формули.

Наприклад, у наступній формулі 2 множиться на 3 і до результату додається 5, після чого відповіддю буде число 11.

=2*3+5

У цій формулі функція PMT використовується для обчислення кредитного платежу (1 073,64 грн), розмір якого отриманий виходячи з 5 відсотків річної ставки (5% поділити на 12 місяців означає місячну відсоткову ставку) за 30-річний період (360 місяців) для кредиту на суму 200 000 грн:

=PMT(0,05/12;360;200000)

Нижче наведено зразки типів формул, які можна вводити в аркуш.

 • =A1+A2+A3   . Додає значення в клітинках A1, A2 та A3.

 • =SQRT(A1)   . Використовує функцію SQRT для повернення квадратного кореня значення в клітинці A1.

 • =TODAY()   . Повертає поточну дату.

 • =UPPER("вітаю")   .  Перетворює текст "вітаю" на "ВІТАЮ", використовуючи функцію аркуша UPPER.

 • =IF(A1>0)   . Перевіряє клітинку A1, щоб визначити, чи вона містить значення, більше 0.

Елементи формули

Формула може також містити всі або деякі з таких елементів: функції, посилання, оператори та константи.

Елементи формули

1. Функції. Функція PI() повертає значення числа пі: 3,142...

2. Посилання. A2 повертає значення клітинки A2.

3. Константи. Числа або текстові значення, введені безпосередньо у формулу, наприклад 2.

4. Оператори. Оператор ^ (кришка) підносить число до степеня, а оператор * (зірочка) множить числа.

Використання констант у формулах

Константа – це значення, яке не обчислюється та завжди залишається однаковим. Наприклад, дата 09.10.2008, число 210 або текст "Квартальний прибуток" – це константи. Вираз або значення, отримане в результаті обчислення виразу, – це не константи. Якщо у формулі замість посилань на клітинки використовуються константи (наприклад, =30+70+110), то результат змінюється, лише якщо змінено саму формулу.

Використання операторів обчислення у формулах

Оператори визначають тип обчислень, які потрібно виконати з елементами формули. Існує порядок за промовчанням, у якому виконуються обчислення (він відповідає загальним математичним правилам), але його можна змінити за допомогою дужок.

Типи операторів

Існує чотири різні типи операторів обчислення: арифметичні, порівняльні, оператори об’єднання тексту та оператори посилання.

Арифметичні оператори

Для виконання базових математичних операцій, таких як додавання, віднімання, множення або ділення, об’єднання чисел і створення числових результатів, використовуйте такі арифметичні оператори.

Арифметичний оператор

Значення

Приклад

+ (знак плюс)

Додавання

3+3

– (знак мінус)

Віднімання
Від'ємність

3 – 1
– 1

* (зірочка)

Множення

3*3

/ (ліва скісна риска)

Ділення

3/3

% (знак відсотка)

Частка

20%

^ (''кришка'')

Піднесення до степеня

3^2

Оператори порівняння

Нижче наведено оператори, за допомогою яких можна порівняти два значення. Результатом порівняння буде логічне значення: TRUE (істина) або FALSE (хибність).

Оператор порівняння

Значення

Приклад

= (знак рівності)

Дорівнює

A1=B1

> (знак ''більше'')

Більше

A1>B1

< (знак ''менше'')

Менше

A1<B1

>= (знак ''більше або дорівнює'')

Більше або дорівнює

A1>=B1

<= (знак ''менше або дорівнює'')

Менше або дорівнює

A1<=B1

<> (знак ''не дорівнює'')

Не дорівнює

A1<>B1

Оператор об’єднання тексту

Амперсанд (&) використовується для об’єднання одного або кількох текстових рядків в один фрагмент тексту.

Текстовий оператор

Значення

Приклад

& (амперсанд)

Об’єднує два значення та створює одне безперервне текстове значення

''Що''&''найдовше'' дає результат ''Щонайдовше''

Оператори посилань

Об’єднують діапазони клітинок для обчислень із такими операторами.

Оператор посилання

Значення

Приклад

: (двокрапка)

Оператор діапазону. Створює посилання на всі клітинки, які розташовано між двома посиланнями (включно з ними).

B5:B15

, (кома)

Оператор об’єднання. Об’єднує кілька посилань в одне.

SUM(B5:B15;D5:D15)

(пробіл)

Оператор перетину. Створює одне посилання на клітинки, спільні у двох посиланнях.

B7:D7 C6:C8

Порядок, у якому Інтернет-версія Excel виконує операції у формулах

Іноді порядок виконання обчислень може вплинути на результат формули, тому важливо розуміти, як визначається порядок і як його можна змінити для отримання потрібних результатів.

Порядок обчислення

Формули обчислюють значення в певній послідовності. Формула завжди починається зі знака рівності (=). Інтернет-версія Excel інтерпретує символи, які слідують за знаком рівності як формулу. Після знака рівності розташовуються елементи, які потрібно обчислити (операнди), наприклад константи або посилання на клітинки. Їх розділяють оператори обчислення. Інтернет-версія Excel обчислює формулу зліва направо, відповідно до певного порядку для кожного оператора у формулі.

Пріоритет операторів

Якщо ви об'єднаєте кілька операторів в окрему формулу, Інтернет-версія Excel виконує операції в порядку, наведеному в таблиці нижче. Якщо формула містить оператори з таким самим пріоритетом, наприклад, якщо формула містить оператор множення та ділення – Інтернет-версія Excel оцінює оператори зліва направо.

Оператор

Опис

: (двокрапка)

(один пробіл)

; (крапка з комою)

Оператори посилань

Від’ємність (як у –1)

%

Відсоток

^

Піднесення до степеня

* та /

Множення й ділення

+ і –

Додавання й віднімання

&

Поєднання двох рядків тексту (об’єднання)

=
< >
<=
>=
<>

Порівняння.

Використання дужок

Щоб змінити порядок обчислення, візьміть у дужки частину формули, яку потрібно обчислити першою. Наприклад, наведена нижче формула дає 11, тому що Інтернет-версія Excel виконує множення перед додаванням. Формула помножує 2 на 3, а потім додає 5 до результату.

=5+2*3

Навпаки, якщо ви використовуєте дужки, щоб змінити синтаксис, Інтернет-версія Excel додає 5 і 2 разом, а потім помножує результат на 3, щоб виробляти 21.

=(5+2)*3

У наведеному нижче прикладі дужки, які мають першу частину формули Інтернет-версія Excel, щоб обчислити B4 + 25, а потім поділити результат на суму значень у клітинках D5, E5 і F5.

=(B4+25)/SUM(D5:F5)

Використання функцій і вкладених функцій у формулах

Функції – це попередньо визначені формули, які виконують обчислення в особливому порядку за допомогою спеціальних значень, які називаються аргументами. Функції можуть використовуватися для виконання простих або складних обчислень.

Синтаксис функцій

Наведений нижче приклад функції ROUND, яка округляє число у клітинці A10, ілюструє синтаксис функції.

Структура функції

1. структура. Структура функції починається зі знака рівності (=), а потім – імені функції, відкриваючою дужкою, аргументами для функції, розділеними комами, і закриваючою дужкою.

2. Ім’я функції. Щоб отримати список доступних функцій, клацніть її, а потім натисніть клавіші SHIFT + F3.

3. Аргументи. Аргументами можуть бути числа, текст, логічні значення, наприклад TRUE (істина) або FALSE (хибність), масиви, значення помилок, такі як #N/A, або посилання на клітинки. Аргумент, який призначається, має створювати припустиме для цього аргументу значення. Аргументи також можуть бути константами, формулами або іншими функціями.

4. Підказка аргументів. Під час введення функції з’являється підказка із синтаксисом і аргументами. Наприклад, введіть =ROUND(, і з’явиться підказка. Підказки відображаються лише для вбудованих функцій.

Введення функцій

Під час створення формули, яка містить функцію, для введення функції до аркуша можна використовувати діалогове вікно Вставлення функції. Під час введення функції у формулу діалогове вікно Вставлення функції відображає ім’я функції, кожен із її аргументів, опис функції та кожного аргументу, поточний результат функції та поточний результат усієї формули.

Щоб спростити створення й редагування формул і зменшити кількість помилок вводу та синтаксичних помилок, використовуйте функцію автозаповнення формул. Ввівши = (знак рівності) і початкові букви або тригер відображення, Інтернет-версія Excel відображає, під клітинками, динамічний розкривний список припустимих функцій, аргументів і імен, які відповідають буквам або тригера. Потрібний елемент цього списку можна вставити у формулу.

Функції вкладення

У певних випадках можна використати функцію як один з аргументів іншої функції. Наприклад, наведена формула використовує вкладену функцію AVERAGE і порівнює результат зі значенням 50.

Вкладені функції

1. Функції AVERAGE і SUM вкладено у функцію IF.

Припустимі значення    Якщо в якості аргументу використовується вкладена функція, вкладена функція має повертати той самий тип значення, який використовує аргумент. Наприклад, якщо аргумент повертає значення TRUE або FALSE, вкладена функція має повертати значення TRUE або FALSE. Якщо функція не відображається, Інтернет-версія Excel відображає #VALUE! .

<c0>Обмеження вкладених рівнів</c0>.    Формула може містити до семи рівнів вкладених функцій. Якщо функція Б використовується як аргумент у функції A, то функція Б – це функція другого рівня. Наприклад, функції AVERAGE і SUM – це функції другого рівня, якщо вони використовуються як аргументи функції IF. Функція, вкладена у вкладену функціюAVERAGE, буде функцією третього рівня і так далі.

Використання посилань у формулах

Посилання визначає клітинку або діапазон клітинок на аркуші та повідомляє, Інтернет-версія Excel, де шукати значення або дані, які потрібно використовувати у формулі. За допомогою посилань в одній формулі можна використовувати дані, які містяться в різних частинах аркуша, або використовувати в кількох формулах значення однієї клітинки. Також можна посилатися на клітинки на інших аркушах у тій самій книзі чи в інших книгах. Посилання на клітинки в інших книгах називаються зв’язками або зовнішніми посиланнями.

Стиль посилань A1

<c0>Стиль посилань за промовчанням</c0>.    За замовчуванням Інтернет-версія Excel використовує стиль "посилання a1", що посилається на стовпці з буквами (A – XFD, для загальної кількості стовпців 16 384) і посилається на рядки з числами (від 1 до 1 048 576). Ці букви й числа називаються заголовками рядків і стовпців. Щоб створити посилання на клітинку, введіть букву стовпця, а після неї – номер рядка. Наприклад, "B2" посилається на клітинку на перетині стовпця B та рядка 2.

Об’єкт посилання

Логічне значення

Клітинка у стовпці A й рядку 10

A10

Діапазон клітинок у стовпці A й рядках від 10 до 20

A10:A20

Діапазон клітинок у рядку 15 і стовпцях від B до E

B15:E15

Усі клітинки в рядку 5

5:5

Усі клітинки в рядках від 5 до 10

5:10

Усі клітинки у стовпці H

H:H

Усі клітинки у стовпцях від H до J

H:J

Діапазон клітинок у стовпцях від A до E й рядках від 10 до 20

A10:E20

<c0>Створення посилання на інший аркуш</c0>.    У наведеному нижче прикладі функція AVERAGE використовується для обчислення середнього значення в діапазоні B1:B10 на аркуші ''Маркетинг'' у тій самій книзі.

Приклад посилання на аркуш

1. Посилається на аркуш ''Маркетинг''.

2. Посилається на діапазон клітинок між B1 і B10 включно.

3. Відокремлює посилання на аркуш від посилання на діапазон клітинок.

Різниця між абсолютними, відносними та мішаними посиланнями

<c0>Відносні посилання</c0>.    Відносні посилання на клітинки у формулі, наприклад A1, базуються на відносній позиції клітинки, що містить формулу, і клітинки, на яку вказує посилання. Якщо змінюється положення клітинки, що містить формулу, змінюється й посилання. Якщо скопіювати або заповнити формулу в рядку або у стовпці, то посилання зміниться автоматично. За промовчанням нові формули використовують відносні посилання. Наприклад, якщо заповнити або скопіювати відносне посилання із клітинки B2 до клітинки B3, воно автоматично зміниться з =A1 на =A2.

Скопійована формула з відносним посиланням

<c0>Абсолютні посилання</c0>.    Абсолютне посилання на клітинку у формулі, наприклад $A$1, завжди посилається на клітинку в певному розташуванні. Якщо змінюється положення клітинки, яка містить формулу, абсолютне посилання залишається без змін. Якщо скопіювати або заповнити формулу в рядку або стовпці, то абсолютне посилання не змінюється. За промовчанням нові формули використовують відносні посилання, тому може бути потрібно змінити їх на абсолютні. Наприклад, якщо заповнити або скопіювати абсолютне посилання із клітинки B2 до клітинки B3, воно буде однаковим в обох клітинках: =$A$1.

Скопійована формула з абсолютним посиланням

<c0>Мішані посилання</c0>.    Мішане посилання має або абсолютний стовпець і відносний рядок, або абсолютний рядок і відносний стовпець. Абсолютне посилання на стовпець має вигляд $A1, $B1 тощо. Абсолютне посилання на рядок має вигляд A$1, B$1 тощо. Якщо змінюється положення клітинки, яка містить формулу, то відносне посилання змінюється, а абсолютне – ні. Якщо скопіювати або заповнити формулу в рядку або стовпці, то відносне посилання автоматично змінюється, а абсолютне посилання не змінюється. Наприклад, якщо заповнити або скопіювати мішане посилання із клітинки A2 до B3, воно змінюється з =A$1 на =B$1.

Скопійована формула з мішаним посиланням

Стиль тривимірних посилань

<c0>Зручне посилання на кілька аркушів</c0>.    Якщо потрібно проаналізувати дані в тій самій клітинці або тому самому діапазоні клітинок у книзі, використовуйте тривимірне посилання. Тривимірне посилання містить посилання на клітинку або діапазон, перед яким указано діапазон імен аркушів. Інтернет-версія Excel використовує будь-які аркуші, що зберігаються між початковими та заклюковими іменами посилання. Наприклад, =SUM(Аркуш2:Аркуш13!B5) додає всі значення, які містяться у клітинці B5 на всіх аркушах між аркушами 2 та 13 включно.

 • Тривимірні посилання можна використовувати для посилання на клітинки на інших аркушах, визначення імен і створення формул за допомогою таких функцій: SUM, AVERAGE, AVERAGEA, COUNT, COUNTA, MAX, MAXA, MIN, MINA, PRODUCT, STDEV.P, STDEV.S, STDEVA, STDEVPA, VAR.P, VAR.S, VARA і VARPA.

 • Тривимірні посилання не можна використовувати у формулах масиву.

 • Тривимірні посилання не можна використовувати з оператор перетину (один пробіл) або у формулах, які використовують неявний перетин.

<c0>Що відбувається під час переміщення, копіювання, вставлення або видалення аркушів</c0>.    Наведені нижче приклади пояснюють, що відбувається під час переміщення, копіювання, вставлення або видалення аркушів, які входять до тривимірного посилання. У прикладах використовується формула =SUM(Аркуш2:Аркуш6!A2:A5) для додавання клітинок від A2 до A5 на аркушах із 2 по 6.

 • <c0>Вставлення або копіювання</c0>.    Якщо вставити або скопіювати аркуші між Аркушем2 і Аркушем6 (кінцеві точки у цьому прикладі), Інтернет-версія Excel включає всі значення в клітинках a2-A5 із доданих аркушів у обчисленнях.

 • Delete     Якщо видалити аркуші між Аркушем2 і Аркушем6, Інтернет-версія Excel видаляє їхні значення з обчислення.

 • Переміщення    Якщо ви переміщаєте аркуші між Аркушем2 і Аркушем6 до розташування поза діапазоном аркушів, на який посилається посилання, Інтернет-версія Excel видаляє їхні значення з обчислення.

 • <c0>Переміщення кінцевої точки</c0>.    Якщо ви переміщаєте аркуші Аркуша2 або Аркушем6 до іншого розташування в тій самій книзі, Інтернет-версія Excel регулює обчислення для розміщення нового діапазону аркушів між ними.

 • <c0>Видалення кінцевої точки</c0>.    Якщо видалити Аркуша2 або Аркушем6, Інтернет-версія Excel регулює обчислення для розміщення діапазону аркушів між ними.

Стиль посилань R1C1

Також можна використовувати стиль посилань, у якому на аркуші пронумеровано як рядки, так і стовпці. Посилання в стилі R1C1 корисні для обчислення позицій рядків і стовпців у макросах. У стилі R1C1 Інтернет-версія Excel вказує на те, що розташування має значення "R", а потім – номер рядка та "C", а потім – номер стовпця.

Посилання

Значення

R[-2]C

відносне посилання на клітинку на два рядки вище в тому самому стовпці

R[2]C[2]

Відносне посилання на клітинку на два рядки нижче й два стовпці праворуч

R2C2

Абсолютне посилання на клітинку в другому рядку та в другому стовпці

R[-1]

Відносне посилання на весь рядок над активною клітинкою

R

Абсолютне посилання на поточний рядок

Під час записування макросу Інтернет-версія Excel записує деякі команди за допомогою стилю посилань R1C1. Наприклад, якщо записати команду, наприклад кнопку "Автосума", щоб вставити формулу, яка додає діапазон клітинок, Інтернет-версія Excel записує формулу за допомогою стилю R1C1, а не стилю a1, посилань.

Використання імен у формулах

Ви можете створити визначені імена для відображення клітинок, діапазонів клітинок, формул, констант або таблиць Інтернет-версія Excel. Ім’я – це змістовне умовне позначення, яке допомагає зрозуміти призначення посилання на клітинку, константу, формулу або таблицю. Нижче наведено типові приклади імен і того, як вони допоможуть краще розуміти формули.

Тип прикладу

Приклад із діапазоном замість імені

Приклад з іменем

Посилання

=SUM(A16:A20)

=SUM(Продаж)

Константа

=PRODUCT(A12;9,5%)

=PRODUCT(Ціна;ПодатокСтавкаКиїв)

Формула

=TEXT(VLOOKUP(MAX(A16;A20),A16:B20,2,FALSE);"дд/мм/рррр")

=TEXT(VLOOKUP(MAX(Продаж);ДаніПродажів;2;FALSE);"дд/мм/рррр")

Таблиця

A22:B25

=PRODUCT(Ціна;Таблиця1[@Ставка_податку])

Типи імен

Існує кілька типів імен, які можна створити та використовувати.

<c0>Визначене ім’я</c0>.    Ім’я, яке представляє клітинку, діапазон клітинок, формулу або константу. Ви можете створити власне визначене ім’я. Крім того, Інтернет-версія Excel іноді створюється визначене ім'я, наприклад, коли ви встановили область друку.

<c0>Ім’я таблиці</c0>.    Ім'я для таблиці Інтернет-версія Excel, яка представляє колекцію даних про певну тему, яка зберігається в записах (рядках) і полях (стовпцях). Інтернет-версія Excel створює стандартну назву таблиці Інтернет-версія Excel "Таблиця1", "таблиця2" тощо, під час кожного Вставлення таблиці Інтернет-версія Excel, але ви можете змінити ці імена, щоб зробити їх змістовнішими.

Створення та введення імен

Ви створюєте ім'я за допомогою функції " створити ім'я" з області "вибір". Ви можете легко створити імена з наявних підписів рядків і стовпців за допомогою виділення клітинок аркуша.

Примітка.:  За замовчуванням в іменах використовуються абсолютні посилання на клітинки.

Вводити імена можна такими способами:

 • Набравши    Вводити ім’я на клавіатурі, наприклад як аргумент у формулі.

 • Використати автозаповнення формул.    Використовуйте розкривний список автозаповнення формул, у якому автоматично вказуються припустимі імена.

Використання формул масивів і констант-масивів

Інтернет-версія Excel не підтримує створення формул масивів. Можна переглянути результати формул масивів, створених у програмі Excel для настільних комп'ютерів, але не можна редагувати або переобчислити їх. Якщо у вас є програма Excel для настільних комп'ютерів, натисніть кнопку Відкрити у програмі Excel , щоб працювати з масивами.

Наведений нижче приклад масиву обчислює сумарне значення масиву цін на акції, не використовуючи рядок клітинок для обчислення та відображення окремих значень для кожної акції.

Формула масиву, яка повертає єдиний результат

Якщо ввести формулу ={SUM(B2:D2*B3:D3)} як формулу масиву, вона перемножує кількість і ціну для кожної акції та додає результати цих обчислень.

<c0>Обчислення кількох результатів</c0>.    Деякі функції аркуша повертають масиви значень або вимагають масив значень як аргумент. Для обчислення кількох результатів за допомогою формули масиву необхідно ввести масив у діапазон клітинок, кількість рядків і стовпців у якому відповідає кількості рядків і стовпців у масиві аргументів.

Наприклад, за допомогою ряду трьох показників збуту (у стовпці B) для низки трьох місяців (у стовпці A) функція Trend визначає значення прямих ліній для даних збуту. Щоб відобразити всі результати формули, він вводиться до трьох клітинок у стовпці C (C1: C3).

Формула масиву, яка повертає кілька результатів

Якщо ввести формулу =TREND(B1:B3;A1:A3) як формулу масиву, вона повертає три окремі результати (22 196, 17 079 і 11 962), обчислені на основі трьох значень показників продажу та трьох місяців.

Використання констант-масивів

У звичайній формулі можна ввести посилання на клітинку, яка містить значення, або саме значення, яке також називається константою. Так само у формулу масиву можна ввести посилання на масив або ввести масив значень, які містяться у клітинках і також називаються константою-масивом. Формули масиву приймають константи так само, як і звичайні формули, але константи-масиви потрібно вводити в певному форматі.

Константи-масиви можуть містити числа, текст, логічні значення, зокрема TRUE (істина) або FALSE (хибність), або значення помилок, такі як #N/A. Одна константа-масив може містити різні типи значень, наприклад {1;3;4:TRUE;FALSE;TRUE}. Числа в масиві констант можуть бути цілими числами, десятковими дробами або в експоненційному форматі. Текст потрібно брати в подвійні лапки, наприклад ''Вівторок''.

Константи-масиви не можуть містити посилання на клітинки, стовпці або рядки різної довжини, формули або спеціальні символи, як $ (знак долара), дужки або % (знак відсотка).

Під час форматування констант-масивів переконайтеся, що виконуються наведені нижче умови.

 • Візьміть їх у фігурні дужки ( { } ).

 • Значення в різних стовпцях розділено крапкою з комою (;). Наприклад, щоб представити значення 10, 20, 30 і 40, введіть {10;20;30;40}. Ця константа-масив називається також матрицею розмірності 1 на 4 – еквівалент посилання на 1 рядок і 4 стовпця.

 • Значення в різних рядках розділено двокрапкою (:). Наприклад, щоб представити значення 10, 20, 30 і 40 в одному рядку, а 50, 60, 70 і 80 в іншому під ним, можна ввести масив констант 2 на 4: {10;20;30;40:50;60;70;80}.

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×