Коли робота виконується проект, можна оновити план, ввівши дати початку й завершення фактично, обсяг виконаної роботи, фактичні та залишок тривалості, а також поточні відсоток виконання і відсоток виконаної роботи.

У цій статті

Оновлення фактичних дат початку та завершення

 1. На вкладці Завдання в групі Подання натисніть кнопку Діаграма Ганта.

 2. У полі Ім'я завдання виберіть завдання, яке потрібно оновити.

  Примітка.: Для зведеного завдання не можна оновлювати фактичні дати початку та завершення.

 3. У групі Розклад клацніть стрілку на кнопці Позначити як записі виберіть Оновити завдання.

 4. Відкриється діалогове вікно Оновлення завдань. У розділіФактично введіть нові дати в полях Початок і Завершення.

  Примітки.: 

  • Введення фактичної дати початку або завершення завдання змінює відповідну заплановану або заплановану дату для цього завдання. Однак на базові дати не впливають зміни, внесені до фактичних або запланованих дат. Щоб порівняти базовий план і заплановані дати, на вкладці Подання в групі Дані клацніть стрілку на кнопці Таблиці тавиберіть Відхилення.

  • Якщо ввести фактичну дату завершення завдання, у програмі Project буде обчислено відсоток виконання на 100 %.

  • Щоб швидко оновити фактичні дати початку та завершення кількох завдань з однаковою датою, виберіть кожне завдання, яке потрібно оновити, а потім на вкладці Проект у групі Стан натисніть кнопку Оновити проект. Відкриється діалогове вікно Оновлення проекту. Виберіть Оновити роботу як завершенечерез , введіть або виберіть дату, а потім поруч із пунктом Для виберіть пункт Вибрані завдання.

Оновлення фактичних трудовитрудов

Якщо ви знаєте обсяг роботи, виконаної для завдання, можна ввести фактичні трудовитрудання для завдання. Якщо ви знаєте обсяг роботи, виконаної кожним ресурсом із завданням, можна ввести фактичні трудовитру роботу для кожного призначеного ресурсу.

Оновлення загального обсягу виконаних трудовитрів для завдань

 1. На вкладці Подання в групі Подання завдань клацніть стрілку на кнопці Іншіподання та виберіть Аркуш завдань.

 2. На вкладці Подання в групі Дані клацніть стрілку на кнопці Таблиціта виберіть пункт Робота.

 3. У полі Фактично для завдань, які потрібно оновити введіть значення фактичних трудовиробок.

  Переобчислювані значення для відсотка виконаної роботи та залишковий залишок роботи відображаються у % W. Comp. (Відсоток виконання роботи) і Залишковий (залишковий робочий) відповідно. Натисніть клавішу Tab, щоб перейти до поля, якщо воно не відображається.

Примітка.: Якщо вказати фактичні трудовитру роботу для завдання, у програмі Project буде обчислено відсоток виконаної роботи та залишковий обсяг роботи за формулами Відсоток виконаної роботи = Фактичні трудовитрудовитруз і Залишковий обсяг роботи = Обсяг роботи – фактичні трудовитрудовитру.

Оновлення фактичних трудовимірних обсягів для призначень ресурсів

Якщо потрібно відстежувати обсяг роботи, виконаної кожному ресурсу з завданням протягом певного періоду часу (наприклад, щоденно), можна ввести розподілені в часі відомості про фактичні трудовитрості для кожного призначеного ресурсу.

Примітка.: Не можна вводити в часі фактичні трудови моменти для запланованих уручну завдань.

Щоб відстежувати обсяг роботи, виконаної ресурсом із моменту початку завдання, можна ввести загальну фактичну роботу, виконану кожним призначеним ресурсом.

 1. На вкладці Подання в групі Подання завдань натисніть кнопку Використання завдань.

 2. Якщо ви оновлюєте фактичні трудови моменти, вибрані в часі, для кожного призначеного ресурсу, на вкладці Формат у групі Відомості натисніть кнопку Фактичні трудовитрості.

 3. У стовпці Details (Відомості) у стовпці Act. Work (Дія). в області праворуч у поданні введіть фактичні трудовитру роботи для призначень ресурсів, які потрібно оновити.

  За промовчанням часовій часовій панелі в поданні "Використання завдань" розділено на дні. Щоб оновити фактичні трудовитру роботу для призначення ресурсу в інший часовий інтервал (наприклад, щотижня або щомісяця), можна змінити часку.

  Примітка.: Project додає фактичні трудовитрудовитру в кожному періоді, щоб відобразити загальний обсяг фактичних трудовитрів для кожного ресурсу. Він також додає загальні обсяги роботи для кожного ресурсу, щоб відображати підсумки роботи для кожного завдання.

 4. Якщо ви оновлюєте загальний обсяг фактичних трудовитрів, виконаних кожним призначеним ресурсом, на вкладці Подання в групі Дані клацніть стрілку на кнопці Таблиці тавиберіть Робота.

 5. У полі Фактично введіть або виберіть фактичну роботу для призначень ресурсів, які потрібно оновити.

  Натисніть клавішу Tab, щоб перейти до поля, якщо воно не відображається.

  Примітка.: Якщо вказати фактичні трудовитру для призначення ресурсу, у програмі Project буде обчислено відсоток виконаної роботи та залишковий обсяг роботи для призначення відповідно до формул Відсоток виконання трудовитрудовиконання = Фактичні трудовитрудовитруз і Залишковий обсяг роботи = Обсяг роботи – Фактичні трудовиміри. Для кожного завдання у програмі Project обчислюється та відображається сума роботи, виконаної окремими ресурсами.

Оновити фактичну та залишкову тривалість

Якщо відомо, що для обчислення завдання потрібно більше або менше часу, ніж у програмі Project, можна вказати залишкову тривалість.

 1. На вкладці Подання в групі Подання завдань клацніть стрілку на кнопці Іншіподання та виберіть Аркуш завдань.

 2. На вкладці Подання в групі Дані клацніть стрілку на кнопці Таблиціта виберіть Відстеження.

 3. В дія. Дур. (Фактична тривалість) введіть фактичну тривалість для завдань, які потрібно оновити.

  Переобчислювані значення для відсотка завершення та залишкової тривалості відображаються в полі % Comp. (відсоток виконання) і Rem. Dur. Поля (Залишкова тривалість).

  Натисніть клавішу Tab, щоб перейти до поля, якщо воно не відображається.

 4. У полі Зал. Дюр. (Залишкова тривалість) введіть залишкову тривалість для завдань, які потрібно оновити.

  Переобчислювані значення тривалості та відсотка з'являться в полях Тривалістьі % Comp. (Відсоток виконання) (можливо, знадобиться вставити поле Тривалість). Натисніть клавішу Tab, щоб перейти до поля, якщо воно не відображається.

  Примітки.: 

  • Якщо вказати фактичну тривалість для завдання, Project обчислює відсоток завершення та залишкову тривалість відповідно до формули Відсоток виконання = Фактична тривалість /Тривалість і Залишкова тривалість = Тривалість – Фактична тривалість.

  • Якщо змінити залишкову тривалість завдання, у програмі Project буде обчислено тривалість і відсоток виконання за формулами Тривалість = Залишкова тривалість + Фактична тривалість і Відсоток виконання = Фактична тривалість /тривалість.

  • Якщо ввести фактичну тривалість, більшу за заплановану до завершення завдання, у програмі Project буде оновлено заплановану тривалість так, щоб вона дорівнювала фактичній тривалості, залишкова тривалість змінюється на нуль і позначаться як виконане на 100 %.

Оновлення відсотка виконання та відсоток виконання роботи

Указування відсотка виконання завдання допомагає відстежувати фактичний перебіг виконання. Установивши відсоток виконання від 0 (для завдання, яке ще не почалося) до 100 (для завдання, яке завершено), можна порівняти запланований перебіг виконання з фактичним перебігом виконання.

Поради.: 

 • Щоб швидко оновити відсоток виконання певних завдань до 0%, 25 %, 50 %, 75 % або 100 %, утримуйте натиснутою клавішу Ctrl і виберіть у списку кожне завдання, яке потрібно оновити. На вкладці Завдання в групі Розклад натисніть кнопку відповідного відсотка виконання, наприклад 25 % виконання.

 • 25% Complete

Якщо ресурси призначено завданням і ви відстежували роботу, можна вказати відсоток виконаної роботи над завданням. Установивши відсоток виконаної роботи від 0 (коли роботу над завданням не виконано) і 100 (коли роботу виконано повністю), можна порівнювати планові трудовитру з фактичними трудовитрами.

 1. На вкладці Подання в групі Подання завдань клацніть стрілку на кнопці Іншіподання та виберіть Аркуш завдань.

 2. Щоб оновити відсоток виконання, на вкладці Вигляд у групі Дані клацніть стрілку на кнопці Таблиці тавиберіть Відстеження.

 3. У полі % Comp. (Відсоток виконання) введіть відсоток виконання завдань, які потрібно оновити.

  Переобчислені значення для фактичної тривалості та залишкової тривалості відображаються в діях. Тривалість. (Фактична тривалість) і Ремі. Дюр. (Залишкова тривалість).

 4. Щоб оновити відсоток виконання роботи, на вкладці Подання в групі Дані клацніть стрілку на кнопці Таблиці тавиберіть Пункт Робота.

 5. У полі % W. Comp (Відсоток виконання роботи) введіть відсоток виконаної роботи для завдань, які потрібно оновити. Натисніть клавішу Tab, щоб перейти до поля, якщо воно не відображається.

  Переобчислені значення для фактичних трудовитрат і залишкового обсягу роботи відображаються в полях Фактичний і Залишковий відповідно.

  Примітки.: 

  • Якщо вказати відсоток виконання завдання, Project обчислює фактичну та залишкову тривалість відповідно до формул Фактична тривалість = Тривалість * Відсоток виконання та Залишкова тривалість = Тривалість – Фактична тривалість.

  • Якщо вказати відсоток виконаної роботи для завдання, у програмі Project буде обчислено фактичні трудовитрудновання та залишковий обсяг роботи за формулами «Фактичні трудовитруз» = «Виконані трудовитруз» * Відсоток виконаної роботи та Залишковий обсяг роботи = Обсяг виконаної роботи – фактичні.

  • Project обчислює відсоток виконання зведеного завдання на основі перебігу його підзавдань. Крім того, можна вручну ввести відсоток виконаної роботи для зведеного завдання.

  • Project обчислює відсоток виконання зведеного завдання на основі перебігу виконання підзавдань. Крім того, можна вручну ввести відсоток виконаної роботи для зведеного завдання.

   Якщо вручну ввести відсоток роботи для зведеного завдання, Project застосує його до підзавдань залежно від того, де їх заплановано. До завдань, запланованих раніше, буде застосовано перебіг виконання, доки їх не буде завершено, і перебіг виконання продовжуватиме застосовуватися до завдань, доки всі завдання не буде завершено.

  • За промовчанням можна встановити параметри, які визначатимуться автоматично в програмі Project, коли фактичні та залишкові обсяги роботи розміщуватимуться відповідно до дати звітування про стан проекту.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших

Приєднатися до Microsoft оцінювачів >

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×