Перейти до основного
Підтримка
Вхід

Опис типів зв’язку графічних об’єктів SmartArt

ім’я макета

Опис

Зображення

Архітектурний макет

Використовується для відображення ієрархічних відносин знизу вгору. За допомогою цього макета можна відображати архітектурні компоненти або об’єкти, які будуються на інших об’єктах.

Макет рисунка SmartArt «Архітектурний макет»

Стрічка зі стрілками

Використовується для відображення пов’язаних або суперечливих понять із певним зв’язком, наприклад, протидіючих сил. Перші два рядки тексту рівня використовуються для відображення на стрілках. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним у разі змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Баланс

Використовується для порівняння або відображення відношень між двома ідеями. Кожен із двох перших рядків тексту рівня 1 відповідає тексту, що відображається згори з одного боку від центральної точки. Виділяється текст рівня 2, обмежений чотирма фігурами з кожного боку від центральної точки. Баланс зсувається в бік із більшою кількістю фігур, що містять текст рівня 2. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним у разі змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Проста секторна

Використовується для відображення окремих частин цілого. Перші сім рядків тексту рівня 1 відповідають рівномірно розподіленим секторам. Верхня фігура з текстом рівня 1 виділяється за допомогою відображення поза колом. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Проста радіальна

Використовується для відображення зв’язку із центральною ідеєю. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній фігурі, і текст рівня 2 під нею відповідає навколишнім круговим фігурам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета. .

Макет графічного об’єкта SmartArt

Проста цільова

Використовується для відображення відношень вмісту, градацій і підлеглості. Перші п’ять рядків тексту рівня 1 пов’язані з колом. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Проста Венна

Використовується для відображення відношень взаємозв’язку або перекриття.Перші сім рядків тексту рівня 1 відповідають колам. Якщо рядків тексту рівня 1 понад чотири, текст відображається поза колами. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Круговий зв’язок

Використовується для відображення зв’язку з центральною ідеєю. Текст рівня 2 додається непослідовно та обмежується п’ятьма елементами. Рівень 1 використовує лише один елемент.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Сталий список із рисунками

Використовується для відображення груп взаємопов’язаної інформації. Кола призначені для рисунків.

Макет графічного об’єкта SmartArt сталого списку з рисунками

Стрілки, що сходяться

Використовується для відображення ідей або понять, що сходяться до центральної точки. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет рисунка SmartArt ''Стрілки, що сходяться''

Радіальна, що сходиться

Використовується для відображення відношень між поняттями або компонентами та центральною ідеєю в циклі. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній круговій фігурі, а рядки тексту рівня 2 відповідають навколишнім прямокутним фігурам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Стрілки рівноваги

Використовується для відображення двох протилежних ідей або понять. Кожен із двох перших рядків тексту рівня 1 відповідає окремій стрілці; можливе відображення тексту рівня 2. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Циклічна матриця

Використовується для відображення відношень із центральною ідеєю в циклічному перебігу подій. Кожен із чотирьох перших рядків тексту рівня 1 відповідає окремому сектору, а текст рівня 2 відображається у прямокутних фігурах збоку від секторів. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Розбіжні стрілки

Використовується для відображення ідей або понять, що походять з єдиного джерела. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Радіальна розбіжна

Використовується для відображення відношень із центральною ідеєю. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній круговій фігурі. Увага акцентується не на центральній ідеї, а на навколишніх колах. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Формула

Використовується для відображення послідовних кроків або завдань, що описують план або результат. Останній рядок тексту рівня 1 відображається після знака рівності (=). Рекомендовано використовувати тільки текст рівня 1.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Лійка

Використовується для відображення фільтрування інформації або об’єднання кількох частин в єдине ціле. Привертає увагу до кінцевого результату. Може містити не більше чотирьох рядків тексту рівня 1, останній з яких відображається під лійкою, а інші відповідають окремим кругам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Шестірня

Використовується для відображення взаємозв’язку ідей. Кожен із перших трьох рядків тексту рівня 1 відповідає окремій шестірні, а відповідні рядки тексту рівня 2 відображаються у прямокутниках поряд із триб. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt трибу

Згрупований список

Використовується для відображення груп і підгруп інформації або етапів і кроків завдання, процесу або робочого циклу. Текст рівня 1 відповідає верхнім горизонтальним фігурам, а текст рівня 2 – фігурам, розташованим під кожною з фігур верхнього рівня по вертикалі. Рекомендовано для привертання уваги до підгруп або кроків, ієрархічної інформації або кількох списків.

Макет графічного об’єкта SmartArt згрупованого списку

Шестикутний кластер

Використовується для відображення рисунків зі зв’язаним текстом опису. Невеликі шестикутники позначають пару рисунок і текст. Рекомендовано для невеликого обсягу тексту.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Ієрархічний список

Використовується для відображення ієрархічних відносин у групах. Також можна використовувати для групування або переліку інформації.

Макет графічного об’єкта SmartArt ієрархічного списку

Взаємозв'язані кільця

Використовується для відображення взаємозв’язку або перекриття ідей чи понять. Перші п’ять рядків тексту рівня 1 пов'язані з колом. Невикористаний текст не відображається, але залишається доступним під час змінення макета.

Макет рисунка SmartArt «Взаємозв'язані кільця»

Лінійна Венна

Використовується для відображення відношень перекриття в послідовності. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Вкладена цільова

Використовується для відображення відношень вмісту. Кожен із трьох перших рядків тексту рівня 1 відображається в лівому верхньому куті фігури, а текст рівня 2 відповідає дрібнішим фігурам. Рекомендовано вводити мінімальну кількість рядків тексту рівня 2. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Безнапрямний цикл

Використовується для відображення безперервної послідовності етапів, завдань або подій. Усі фігури мають однаковий рівень важливості. Рекомендовано для випадків, коли не потрібно вказувати напрямок.

Макет графічного об’єкта SmartArt безнапрямного циклу

Протиставні стрілки

Використовується для відображення двох протилежних ідей чи понять або ідей, що походять із центральної точки. Кожен із перших двох рядків тексту рівня 1 відповідає окремій стрілці. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Список зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення згрупованої або пов’язаної інформації. Невеликі фігури у верхніх кутах призначені для рисунків. Виділяє текст рівня 2 відносно тексту рівня 1, рекомендовано для великих обсягів тексту рівня 2.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Плюс і мінус

Використовується для відображення всіх «за» і «проти» двох ідей. Текст рівня 1 може містити кілька підрівнів. Рекомендовано для великих обсягів тексту. Можливе використання тільки двох елементів рівня 1.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Радіальний кластер

Використовується для відображення даних, які пов’язані з центральною ідеєю або темою. Верхня частина тексту рівня 1 відображається посередині. Текст рівня 2 відображається у фігурах навколо. Може містити не більше семи фігур рівня 2. Невикористаний текст не відображається, але залишається доступним під час змінення макета. Рекомендовано для невеликого обсягу тексту.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Радіальна циклічна

Використовується для відображення зв’язку з центральною ідеєю. Акцентується увага на інформації в центральному колі та на внеску інформації фігур зовнішнього кільця до основної ідеї. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній фігурі, а текст рівня 2 під нею відповідає колам зовнішнього кільця. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Радіальний список

Використовується для відображення відношень із центральною ідеєю. Центральна фігура може містити рисунок. Текст рівня 1 відображається всередині дрібних кіл, а відповідний текст рівня 2 – поряд з ними.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Радіальна Венна

Використовується для відображення відношень, що перекриваються, і відношень із центральною ідеєю. Перший рядок тексту рівня 1 відповідає центральній фігурі, а рядки тексту рівня 2 відповідають навколишнім круговим фігурам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Сегментована піраміда

Використовується для відображення відношень уміщання, пропорційності або взаємозв'язку. Перші дев'ять рядків тексту рівня 1 відображаються у трикутниках. Невикористаний текст не відображається, але залишається доступним, якщо змінити макет. Рекомендовано використовувати тільки з текстом рівня 1.

Макет рисунка SmartArt

Нормована Венна

Використовується для відображення відношень перекриття. Рекомендовано для акцентування уваги на зростанні або градації. Рекомендовано використовувати тільки з текстом на рівні 1. Перші сім рядків тексту рівня 1 відповідають окремим колам. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Дуга із вкладками

Використовується для відображення споріднених елементів, які розміщуються дугою над спільною областю. Рекомендовано для невеликого обсягу тексту.

Макет рисунка SmartArt «Дуга із вкладками»

Таблична ієрархія

Використовується для відображення ієрархічно побудованих згори донизу груп інформації, а також ієрархій у кожній із груп. Цей макет не містить сполучних ліній.

Макет графічного об’єкта SmartArt ієрархічної таблиці

Цільовий список

Використовується для відображення зв’язаної інформації або інформації, що перекривається. Кожен із семи перших рядків тексту рівня 1 відображається у прямокутній фігурі. Невикористаний текст не відображається, але лишається доступним під час змінення макета. Доцільно для використання тексту рівнів 1 і 2.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Вертикальна формула

Використовується для відображення послідовних кроків або завдань, що описують план або результат. Останній рядок тексту рівня 1 відображається після стрілки. Рекомендовано використовувати тільки текст рівня 1.

Макет графічного об’єкта SmartArt

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×