Перейти до основного
Підтримка
Вхід

Опис типів зображень графічних об’єктів SmartArt

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

ім’я макета

Опис

Зображення

Зсунутий рисунок

Використовується для відображення центральної ідеї фотографії з пов’язаними ідеями збоку. Верхня частина тексту рівня 1 відображається над центральним рисунком. Відповідний текст для інших фігур рівня 1 відображається поруч із невеликими рисунками кіл. Цей макет також рекомендовано використовувати за відсутності тексту.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Змінні блоки рисунків

Використовується для відображення послідовності рисунків зверху вниз. Текст відображається почергово праворуч і ліворуч від рисунка.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Змінні кола рисунка

Використовується для відображення набору рисунків із текстом. Відповідний текст відображається в центральних колах із почерговими зображеннями ліворуч і праворуч.

Alternating Picture Circles SmartArt graphic layout

Процес зростання зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення зростаючої послідовності рисунків із текстом опису. Рекомендовано для невеликого обсягу тексту.

Макет рисунка SmartArt ''Акцентований процес зі зсунутими рисунками''

Ламаний список зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення непослідовних або згрупованих блоків інформації. Невеликі кола призначені для рисунків. Рекомендовано використовувати для ілюстрації тексту рівнів 1 і 2. Дає змогу зберегти простір для фігур по горизонталі та вертикалі.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Ламані блоки рисунків

Використовується для відображення послідовності рисунків. Поле, розташоване в нижньому куті, може містити невеликий обсяг тексту.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Ламані заголовки рисунків

Використовується для відображення послідовностей рисунків. Поле, розташоване в нижньому куті, може містити невеликий обсяг тексту.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Ламаний список заголовків рисунків

Використовується для відображення послідовності рисунків. Назва та опис відображаються у виносці під кожним рисунком.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Ламаний напівпрозорий текст рисунків

Використовується для відображення послідовності рисунків. Напівпрозоре поле розташоване в нижній частині рисунка та містить усі рівні тексту.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Бульбашковий список рисунків

Використовується для відображення послідовності рисунків. Може містити не більше восьми рисунків рівня 1. Невикористаний текст і рисунки не відображаються, але залишаються доступними під час перемикання макета. Рекомендовано для невеликого обсягу тексту.

Bubble Picture List SmartArt graphic layout

Рисунки із заголовками

Використовується для відображення рисунків із великою кількістю рівнів тексту. Рекомендовано для невеликого обсягу тексту рівня 1 і середнього обсягу тексту рівня 2.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Кругова ієрархія в рисунках

Використовується для відображення ієрархічних відомостей або відношень звітування в організації. Рисунки відображаються в колах, а відповідний текст – поруч із рисунками.

Макет графічного об’єкта SmartArt кругової ієрархії в рисунках

Виноска рисунків кіл

Використовується для відображення центральної ідеї та супутніх ідей або пов’язаних елементів. Текст першого рисунка розташований у нижній частині рисунка. Відповідний текст для інших фігур рівня 1 відображається поруч із меншими рисунками кіл. Цю схему також рекомендовано використовувати за відсутності тексту.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Сталий список із рисунками

Використовується для відображення груп взаємопов’язаної інформації. Кола призначені для рисунків.

Макет графічного об’єкта SmartArt сталого списку з рисунками

Рисунок рамки з текстом

Використовується для відображення рисунків із відповідним текстом рівня 1 у рамці.

Макет рисунка SmartArt ''Рисунок із текстом у рамці''

Шестикутний кластер

Використовується для відображення рисунків зі зв’язаним текстом опису. Невеликі шестикутники позначають пару рисунок і текст. Рекомендовано для невеликого обсягу тексту.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Горизонтальний список рисунків

Використовується для відображення непослідовної або згрупованої інформації з наголосом на пов’язаних рисунках. Верхні фігури призначені для рисунків.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Блоки зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення групи рисунків блоками, починаючи з кута. Відповідний текст відображається по вертикалі. Рекомендовано використовувати як зсув у титульних слайдах або в підзаголовках слайдів чи для розривів розділів документа.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Список зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення згрупованої або пов’язаної інформації. Невеликі фігури у верхніх кутах призначені для рисунків. Виділяє текст рівня 2 відносно тексту рівня 1, рекомендовано для великих обсягів тексту рівня 2.

Picture Accent List SmartArt graphic layout

Процес зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення послідовності кроків завдання, процесу або робочого циклу. Прямокутні фігури на тлі призначені для рисунків.

Макет графічного об’єкта SmartArt процесу зі зсунутими рисунками

Список заголовків рисунків

Використовується для відображення непослідовних або згрупованих блоків інформації. Верхні фігури призначені для рисунків. Рисунки виділяються відносно тексту. Рекомендовано використовувати для рисунків із короткими текстовими написами.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Сітка рисунка

Використовується для відображення рисунків, розташованих на квадратній сітці. Рекомендовано для невеликого обсягу тексту рівня 1, що відображається над рисунком.

Форма питань

Рисунок списків зіставлення

Використовується для відображення послідовності рисунків поруч один з одним. Текст рівня 1 відображається у верхній частині рисунка. Текст рівня 2 відображається під рисунком.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Рисунок смуг

Використовується для відображення послідовності рисунків зверху вниз, поруч із кожним з яких розташовано текст рівня 1.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Розміщений півколом список зображень

Використовується для відображення зв’язку з центральною ідеєю. Фігура рівня 1 містить текст, а всі фігури рівня 2 – зображення та відповідний текст. Щонайбільше можна використовувати чотири зображення рівня 2. Невикористані зображення не відображаються, але під час змінення макета вони доступні. Рекомендовано використовувати з невеликим обсягом тексту рівня 2.

Макет рисунка SmartArt «Розміщений півколом список зображень»

Список рисунків знімків

Використовується для відображення рисунків із текстом пояснення. Текст рівня 2 може відображати списки інформації. Рекомендовано для великих обсягів тексту.

Snapshot Picture List SmartArt graphic layout

Спіральний рисунок

Використовується для відображення не більше п’яти рисунків із відповідними заголовками рівня 1, що прямують до центру по спіралі.

Spiral Picture SmartArt graphic layout

Тематичні рисунки зі зсувом

Використовується для відображення групи рисунків, у якій перший рисунок найбільший і розташований по центру. Може містити не більше шести рисунків рівня 1. Невикористаний текст і рисунки не відображаються, але залишаються доступними під час змінення макета. Рекомендовано для невеликого обсягу тексту.

Макет рисунка SmartArt «Тематичні рисунки зі зсувом»

Тематичні рисунки зі змінним зсувом

Використовується для відображення групи рисунків, у якій перший рисунок найбільший і розміщений вгорі. Додаткові рисунки рівня 1 чергуються між квадратами та прямокутниками. Максимальна кількість рисунків рівня 1 – дев’ять. Рекомендовано для невеликого обсягу тексту. Невикористаний текст не відображається, але залишається доступним під час змінення макета.

Макет рисунка SmartArt «Тематичні рисунки зі змінним зсувом»

Сітка тематичних рисунків

Використовується для відображення групи рисунків, у якій перший рисунок найбільший. Може містити не більше п’яти рисунків рівня 1. Невикористані рисунки не відображаються, але залишаються доступними під час змінення макета. Рекомендовано для невеликого обсягу тексту.

Макет рисунка SmartArt «Сітка тематичних рисунків»

Титульний список зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення списків інформації зі зсунутим рисунком для текстів рівня 2. Текст рівня 1 відображається в окремому полі вгорі списку.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Титульний рисунок списків зіставлення

Використовується для відображення послідовності рисунків, кожен із яких має власну назву та опис. Текст рівня 1 відображається у вікні над рисунком. Текст рівня 2 відображається під рисунком.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Блоки рисунків із назвами

Використовується для відображення послідовності рисунків. Текст рівня 1 відображається над кожним рисунком. Текст рівня 2 відображається збоку та дещо накладається на кожний рисунок.

Кнопка Розмір шрифту

Вертикальний список зі зсунутими рисунками

Використовується для відображення непослідовних або згрупованих блоків інформації. Невеликі кола призначені для рисунків.

Макет графічного об’єкта SmartArt

Вертикальний список рисунків

Використовується для відображення непослідовних або згрупованих блоків інформації. Невеликі фігури ліворуч призначені для рисунків.

Макет графічного об’єкта SmartArt вертикального списку рисунків

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×