Основні завдання у OneNote для Windows 10

Основні завдання у OneNote для Windows 10

У цій статті підсумовано основні завдання й команди, які допоможуть почати роботу з програмою OneNote для Windows 10. Якщо те, що ви шукаєте, не наведено нижче, скористайтеся полем пошуку у верхньому правому куті цієї сторінки.

Створення завдання

Створення нового блокнота

OneNote для Windows 10 попередньо інстальовано у Windows 10. Під час першого запуску цієї програми створюється стандартний блокнот. Ви можете використовувати цей стандартний блокнот і додавати до нього власні сторінки або створити новий пустий блокнот у будь-який час.

 1. На будь-якій сторінці натисніть кнопку Показати блокноти Кнопка "Показати блокноти" .

 2. Унизу області, що з’явиться, натисніть кнопку + Блокнот.

 3. Введіть ім’я нового блокнота, а потім натисніть кнопку Створити блокнот.

  OneNote переключиться на новий блокнот, який містить новий розділ і нову пусту сторінку.

Переключення між блокнотами

Щоб переключатися між кількома блокнотами:

 1. На будь-якій сторінці натисніть кнопку Показати блокноти Кнопка "Показати блокноти" .

 2. В області, що з’явиться, виберіть ім’я блокнота, до якого потрібно перейти.

Примітка.: Якщо потрібний блокнот не відображається, виберіть Інші блокноти.

Введення або написання нотаток

Створення завдання

Щоб вводити нотатки або додавати до них рукописний текст, виконайте одну з таких дій:

 • Щоб ввести заголовок сторінки, виберіть колонтитул угорі сторінки над позначкою дати й часу.

 • Клацніть або торкніться будь-де на поточній сторінці та почніть вводити текст.

 • Клацніть або торкніться будь-де на цій же сторінці, щоб почати нову нотатку, а потім почніть вводити текст.

 • Щоб додати до нотаток рукописний текст, використовуйте перо чи стилус із комплекту постачання пристрою безпосередньо на сенсорному екрані. Щоб малювати чи писати пальцем, відкрийте вкладку Креслення та клацніть піктограму Креслення мишею або дотиком Піктограма креслення в меню "Креслення" .

Збереження нотаток

У OneNote для Windows 10 немає кнопки Зберегти. Адже будь-які ваші зміни у OneNote зберігаються й синхронізуються автоматично.

Якщо ви передумали щодо чогось, що нещодавно додали або змінили, натисніть Скасувати Кнопка "Скасувати" в програмі OneNote у правому верхньому куті вікна програми.

Вибір тексту за допомогою дотику

Щоб виділити текст на сторінці, виконайте такі дії:

 1. Двічі торкніться тексту, який потрібно виділити.

 2. Перетягуючи два маркери виділення до початку та кінця тексту, який потрібно виділити, відрегулюйте область виділення.

Коли виділено рядок або абзац тексту, його можна вирізати, скопіювати, відформатувати, перемістити чи видалити.

Форматування тексту

Створення завдання

Щоб змінити оформлення тексту:

 1. Виділіть текст, який потрібно відформатувати (за допомогою миші та клавіатури – клацніть і перетягніть; на сенсорному пристрої – двічі торкніться слова та перетягніть маркери виділення).

 2. На вкладці Основне виберіть форматування, яке потрібно застосувати (шрифт, розмір шрифту, жирний шрифт, курсив, підкреслення, колір, списки, відступи тощо).

Якщо ви передумали щодо будь-якого застосованого форматування, натисніть Скасувати Кнопка "Скасувати" в програмі OneNote у правому верхньому куті вікна програми.

Створення рукописної нотатки

Щоб привернути увагу до вмісту своїх нотаток:

 1. На вкладці Креслення клацніть піктограму Креслення мишею або дотиком Піктограма креслення в меню "Креслення" .

 2. Клацніть піктограму маркера ліворуч, а потім виберіть потрібні колір і товщину.

 3. Виділіть будь-яку частину нотаток пальцем чи мишею або скористайтеся пером чи стилусом із комплекту постачання пристрою.

Примітка.: Коли все буде готово, клацніть піктограму Креслення мишею або дотиком Піктограма креслення в меню "Креслення" ще раз, щоб вимкнути режим креслення.

Якщо потрібно видалити щось, що ви накреслили або виділили, натисніть кнопку Гумка на вкладці Креслення. Потім торкайтеся розчерків маркера, які потрібно стерти.

Додавання позначок

Використовуючи позначки, можна візуально позначати важливі нотатки та визначати їхній пріоритет, щоб легко виконувати з ними подальші дії.

 1. Щоб позначити нотатку, клацніть будь-який рядок введеного чи написаного тексту.

 2. На вкладці Основне виконайте одну з таких дій:

  • Виберіть позначку До виконання Прапорець "До виконання" , щоб додати прапорець навпроти рядка тексту. Це доречно зробити для елементів у списку завдань, які потрібно виконати.

  • Клацніть стрілку вниз біля піктограми До виконання та виберіть одну з інших позначок (Важливо, Запитання, Критично, Контакт, Адреса або Номер телефону).

Примітка.: Позначка До виконання – інтерактивна. Її можна клацнути чи торкнутися, щоб установити (або зняти) прапорець і оновити список справ.

Додавання посилань

Текст у програмі OneNote для Windows 10 можна відформатувати, щоб зробити з нього посилання.

 1. Виділіть текст, який потрібно відформатувати (за допомогою миші та клавіатури – клацніть і перетягніть; на сенсорному пристрої – двічі торкніться слова та перетягніть маркери виділення).

 2. Послідовно клацніть елементи Вставлення > Посилання.

 3. За потреби змініть слова, які відображаються в полі Текст для відображення.

 4. Введіть URL-адресу в полі Адреса, а потім клацніть елемент Вставити.

Примітка.: Почніть вводити URL-адресу (наприклад, www.onenote.com) у тексті нотатки, і в програмі OneNote текст автоматично перетвориться на посилання. Якщо клацнути відформатоване посилання або торкнутися його, у браузері відкриється відповідна сторінка.

Вставити рисунок

Ви можете вставляти зображення з камери комп’ютера або з файлу на комп’ютері чи пристрої.

Щоб вставити зображення з камери, виконайте такі дії:

 1. Торкніться місця сторінки, на якому потрібно вставити зображення.

 2. На вкладці Основне клацніть елемент Камера.

 3. Якщо з’явиться відповідний запит, дозвольте програмі OneNote використовувати камеру комп’ютера.

 4. Коли в камері з’явиться зображення, торкніться екрана, щоб зробити знімок.

 5. Клацніть елемент Вставити все, щоб вставити створений знімок (або знімки).

Примітка.: Якщо ваш пристрій обладнано камерою, але параметр Камера не відображається, програмі OneNote потрібно надати дозвіл на використання камери. Натисніть клавішу Windows, а потім виберіть Настройки > Конфіденційність > Камера. Переконайтеся, що для параметра Камера встановлено значення Увімк., а для програми OneNote у списку програм нижче вибрано значення Увімк..

Щоб вставити рисунок із файлу:

 1. Торкніться місця сторінки, на якому потрібно вставити зображення.

 2. У меню Основне торкніться елемента Зображення.

 3. Перейдіть до розташування зображення, яке потрібно вставити, торкніться його, щоб виділити, і виберіть команду Відкрити.

Примітка.: Щоб редагувати зображення, уже наявне в нотатках, спочатку торкніться його, щоб виділити. Коли зображення виділено, можна змінити його розмір, перемістити його в інше місце на сторінці або позначити його. Натисніть зображення та утримайте його, щоб відкрити меню з додатковими параметрами, зокрема "Рисунок". У меню Рисунок можна навіть повернути зображення.

Вставлення документів і файлів у нотатки

Щоб вставити документ або файл у програмі OneNote:

 1. Торкніться місця сторінки, на якому потрібно вставити документ або файл.

 2. На вкладці Вставлення виберіть Рисунок.

 3. Перейдіть до розташування файлу, який потрібно вставити, виділіть його, а потім клацніть елемент Відкрити.

Вставлення таблиці

Щоб додати до нотатки нову таблицю:

 1. Торкніться місця сторінки, на якому потрібно вставити таблицю.

 2. Торкніться меню Вставлення, а потім – елемента Таблиця.

  У програмі OneNote буде створено маленьку таблицю з одним рядком і двома стовпцями.

 3. Торкніться першої клітинки й почніть вводити текст.

Щоб перейти до наступного стовпця (або створити новий), натисніть клавішу табуляції на клавіатурі. Щоб створити новий рядок клітинок, наведіть вказівник на останню клітинку праворуч, a потім натисніть клавішу Enter. Якщо у вас немає клавіатури, відкрийте вкладку Таблиця, щоб змінити або відформатувати таблицю.

Додавання сторінок

До сторінки можна додавати будь-яку кількість нотаток, але інформацію легше впорядковувати, якщо додавати нові сторінки до блокнота.

Щоб додати нову сторінку, виконайте такі дії:

 1. Унизу списку сторінок у лівій частині вікна програми натисніть кнопку + Сторінка.

  Якщо ця кнопка не відображається, спочатку натисніть кнопку Показати блокноти Кнопка "Показати блокноти" у верхньому лівому куті вікна програми OneNote.

 2. Коли з’явиться нова сторінка, введіть її заголовок над позначкою дати й часу.

Примітка.: Порядок сторінок можна змінювати, перетягуючи їхні заголовки вгору та вниз у списку.

Додавання розділів

Усі сторінки можна зберігати в одному розділі блокнота, але інформацію легше впорядковувати, якщо додавати нові розділи, коли блокнот збільшується.

Щоб створити новий розділ, виконайте такі дії:

 1. Унизу списку розділів у лівій частині вікна програми натисніть кнопку + Розділ.

  Якщо ця кнопка не відображається, спочатку натисніть кнопку Показати блокноти Кнопка "Показати блокноти" у верхньому лівому куті вікна програми OneNote.

 2. Коли з’явиться новий розділ, введіть нове ім’я, щоб описати нотатки, які міститимуться в новому розділі, а потім натисніть клавішу Enter.

Новий розділ міститиме одну пусту сторінку. Ви можете починати додавати нотатки до цієї сторінки та вставляти додаткові сторінки, коли в них виникне потреба.

Примітка.: Порядок розділів можна змінювати, перетягуючи їхні імена вгору та вниз у списку.

Друк нотаток

Головна перевага OneNote полягає в тому, що вам не потрібно нічого друкувати. Усі нотатки легко шукати, і до них просто надати спільний доступ в Інтернеті.

Якщо ж вам потрібна паперова копія будь-якої сторінки блокнота, виконайте такі дії:

 1. Відкрийте сторінку, яку потрібно надрукувати.

 2. У верхньому правому куті вікна програми натисніть кнопку . . ., а потім елемент Друк.

 3. У вікні, що з’явиться, виберіть принтер і будь-які потрібні параметри, а потім клацніть Друк.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×