Перейти до основного
Підтримка
Вхід

Параметри редактора (розширені)

У вікні "Параметри редактора" доступні різні параметри для вмісту в Outlook. Наприклад, можна вибрати, чи замінятиметься виділений текст на введений автоматично, а також чи зберігатиметься вихідне форматування скопійованого та вставленого тексту.

Параметри редагування

Вирізання, копіювання та вставлення

Відображення вмісту повідомлення електронної пошти

Відображення

Параметри редагування

Установіть прапорець біля одного або кількох параметрів. Вибравши потрібні параметри, натисніть кнопку OK.

 • Заміняти виділений текст. Виберіть цей параметр, щоб виділений текст видалявся, коли ви вводитимете дані. Якщо прапорець знято, програма Microsoft Office Outlook вставляє новий текст перед виділеним і не видаляє його.

 • Автоматично виділяти все слово. Виберіть цей параметр, щоб виділяти слова повністю, коли виділяється частина одного слова, а потім частина наступного. Якщо ввімкнути цей параметр, а потім двічі клацнути слово, буде виділено слово й пробіл після нього.

 • Дозволити перетягування тексту. Виберіть цей параметр, щоб мати змогу скопіювати або перемістити виділений текст перетягуванням. Щоб перемістити текст, виділіть його й перетягніть до нового розташування. Щоб скопіювати текст, виділіть його та перетягніть виділений фрагмент до нового розташування, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

 • Використовувати клавішу Ctrl + клацання для вибору гіперпосилання. Виберіть цей параметр, щоб було простіше редагувати текст гіперпосилань. Коли цей параметр увімкнуто, щоб перейти за посиланням, слід вибрати його, утримуючи клавішу Ctrl. Коли цей параметр вимкнуто, редагувати текст посилання складніше, оскільки ви відразу перейдете за посиланням, якщо клацнете його.

 • Автоматично створювати полотно під час вставлення автофігур. Виберіть цей параметр, щоб розташувати полотно навколо графічних об’єктів, малюнків від руки й зображень, які вставляються в повідомлення електронної пошти. Полотно дає змогу впорядковувати графічні об’єкти й зображення, а також переміщати їх разом.

 • Виділяти абзаци. Виберіть цей параметр, щоб виділяти знак абзацу під час виділення всього абзацу. Якщо включити знак абзацу до виділення, то після вирізання й вставлення абзацу не залишиться пустого абзацу, а вставлений абзац автоматично зберігатиме своє форматування.

 • Переміщати курсор. Виберіть цей параметр, щоб переміщати курсор під час прокручування вгору й вниз. Якщо після прокручування натиснути клавішу зі стрілкою вліво, вправо, вгору або вниз, курсор з’явиться в тій частині сторінки, яка зараз відображається, а не в початковому положенні.

 • Використовувати клавішу Insert для керування режимом заміни. Виберіть цей параметр, щоб дозволити вмикання або вимикання режиму заміни натисканням клавіші Insert.

 • Використовувати режим заміни. Виберіть цей параметр, щоб посимвольно заміняти наявний текст на введений. Якщо вибрано параметр Використовувати клавішу Insert для керування режимом заміни, цей параметр можна вмикати й вимикати, натискаючи клавішу Insert.

 • Додавати лапки під час нумерації з використанням літер івриту. Виберіть цей параметр, щоб додавати подвійні лапки (") до нумерації.

 • Відображати запит на оновлення стилю. Виберіть цей параметр, щоб отримувати відповідний запит під час спроби безпосередньо змінити текст, до якого застосовано стиль, і повторно застосувати стиль до зміненого тексту. Коли відобразиться запит, можна або оновити стиль відповідно до нового форматування, або повторно застосувати форматування стилю.

 • Використовувати звичайний стиль для маркірованих і нумерованих списків. Виберіть цей параметр, щоб стилі списків базувалися на звичайному стилі абзацу, а не на стилі списку абзаців.

 • Відстежувати форматування. Виберіть цей параметр, щоб контролювати форматування, коли ви вводите текст. Це дасть змогу легко застосовувати однакове форматування будь-де в тексті. Цей параметр потрібно активувати, щоб мати змогу скористатися командою Виділення тексту, який має такий самий формат у контекстному меню, що відображається, якщо клацнути виділений текст правою кнопкою миші. Відобразити список застосованих форматів можна, якщо використати команду Параметри в області Стиль і встановити прапорці абзаци, шрифти та форматування у вигляді маркірованого та нумерованого списків.

 • Позначати невідповідності формату. Виберіть цей параметр, щоб позначити форматування, подібне до іншого форматування у ваших повідомленнях електронної пошти, проте не ідентичне йому, блакитним хвилястим підкресленням. Щоб використовувати цей параметр, потрібно також установити прапорець Відстежувати форматування.

 • Дозволити вільне введення. Виберіть цей параметр, щоб мати змогу вставляти текст, графіку, таблиці або інші елементи в пусту область повідомлення електронної пошти, двічі клацнувши в ній. Функція вільного введення автоматично вставляє абзаци й застосовує потрібне вирівнювання, щоб елемент розташовувався в місці, яке ви двічі клацнули. Ця функція доступна тільки в режимі розмітки або веб-документа.

 • Стиль абзацу за промовчанням. Виберіть стиль, що застосовуватиметься до тексту, коли ви використовуватимете функцію вільного вводу.

 • Використовувати перевірку порядку. Виберіть цей параметр, якщо потрібно перевіряти, чи правильно розташовано щойно введений символ, щоб використовувати його як позначку наголосу, діакритичний знак чи голосну й додавати такий елемент вище, нижче або після сусіднього приголосного, а також перед ним.

  Цей параметр доступний, лише якщо активовано редагування тексту мовою зі складними символами. Ввід і заміна. Виберіть цей параметр, щоб заміняти введений раніше символ новим введеним символом, якщо два символи не можуть співіснувати в одному кластері тексту.

 • Східно-азійські шрифти для латиниці. Виберіть цей параметр, щоб змінювати символи латиниці на символи вибраного східно-азійського шрифту, коли до виділеного тексту застосовується східно-азійський шрифт. Зніміть цей прапорець, щоб залишати латинський шрифт для символів латиниці, коли до решти символів повідомлення електронної пошти застосовується східно-азійський шрифт. ПРИМІТКА. Цей параметр доступний, лише якщо ввімкнуто редагування тексту східно-азійською мовою.

 • Автоматично переключати розкладку клавіатури відповідно до мови сусіднього тексту. Виберіть цей параметр, щоб змінювати мову клавіатури та шрифт залежно від мови тексту, у якому розташовано курсор. Якщо зняти цей прапорець, змінюватиметься лише шрифт.

  Цей параметр доступний, лише якщо активовано редагування тексту східно-азійською мовою та інстальовано редактор засобів вводу для введення символів східно-азійською мовою.

 • Використовувати режим редактора IME попередніх версій для ввімкнення режиму заміни. Виберіть цей параметр, щоб дозволити заміняти наявні символи введеними, коли ви використовуєте редактор засобів вводу (IME) на комп’ютері з Microsoft Windows XP. Якщо програму Outlook інстальовано на комп’ютері з Windows Vista, цей параметр не відображається, тому що режим заміни підтримується автоматично.

  Цей параметр доступний, лише якщо активовано редагування тексту східно-азійською мовою та інстальовано редактор засобів вводу для введення символів східно-азійською мовою.

 • Активувати редактор IME. Виберіть цей параметр, щоб запустити редактор засобів вводу (IME). Зніміть цей прапорець, щоб зупинити роботу редактора IME.

  Цей параметр доступний, лише якщо активовано редагування тексту східно-азійською мовою та інстальовано редактор засобів вводу для введення символів східно-азійською мовою.

 • Режим IME TrueInline. Виберіть цей параметр, щоб використовувати інтерфейс природної мови на комп’ютерах із підтримкою редактора IME.

  Цей параметр доступний, лише якщо активовано редагування тексту східно-азійською мовою та інстальовано редактор засобів вводу для введення символів східно-азійською мовою.

 • Настройки редактора IME. Клацніть цей елемент, щоб відкрити діалогове вікно властивостей для відповідного редактора IME. У цьому діалоговому вікні можна задати або змінити параметри тексту, розкладки клавіатури, перетворення символів тощо активного редактора IME.

  Цей параметр доступний, лише якщо активовано редагування тексту східно-азійською мовою та інстальовано редактор засобів вводу для введення символів східно-азійською мовою.

Вирізання, копіювання та вставлення

Установіть прапорець біля одного або кількох параметрів. Вибравши потрібні параметри, натисніть кнопку OK.

 • У тому ж повідомленні електронної пошти. Цей параметр дає змогу визначити, що відбуватиметься за замовчуванням, якщо вставити вміст у те саме повідомлення електронної пошти, у якому його скопійовано. У розкривному списку виберіть один із цих елементів:

  • Зберегти вихідний формат (за замовчуванням). Цей параметр дає змогу зберегти стилі символів і пряме форматування, які застосовано до скопійованого тексту. Пряме форматування – це розмір шрифту, курсив або інше форматування, що не є стилем абзацу.

  • Об’єднати форматування. Якщо вибрати цей параметр, буде скасовано більшу частину форматування, застосованого безпосередньо до скопійованого тексту, проте збережено виділення, як-от жирний шрифт або курсив, застосоване тільки до частини скопійованого фрагмента. До тексту буде застосовано стиль абзацу, до якого текст вставлено, а також безпосереднє форматування або властивості стилю символів тексту просто перед курсором.

  • Зберегти лише текст. Цей параметр дає змогу не копіювати всі елементи форматування та нетекстові елементи, наприклад, зображення або таблиці. До фрагмента застосовуються параметри стилю абзацу, до якого його вставлено, а також пряме форматування або властивості стилю символів того тексту, після якого його вставили. Графічні елементи буде проігноровано, а таблиці перетворено на послідовність абзаців.

 • Вставлення між повідомленнями електронної пошти. Цей параметр дає змогу визначити, що відбуватиметься за замовчуванням, якщо вставити вміст, скопійований з іншого повідомлення електронної пошти в програмі Outlook. У розкривному списку виберіть один із цих елементів:

  • Зберегти вихідний формат (за замовчуванням). Якщо вибрати цей параметр, буде збережено форматування, застосоване до скопійованого тексту. Усі визначення стилю, пов’язані зі скопійованим текстом, буде скопійовано до кінцевого повідомлення електронної пошти.

  • Об’єднати форматування. Якщо вибрати цей параметр, буде скасовано більшу частину форматування, застосованого безпосередньо до скопійованого тексту, проте збережено виділення, як-от жирний шрифт або курсив, застосоване тільки до частини скопійованого фрагмента. До тексту буде застосовано стиль абзацу, до якого текст вставлено, а також безпосереднє форматування або властивості стилю символів тексту просто перед курсором.

  • Зберегти лише текст. Цей параметр дає змогу не копіювати всі елементи форматування та нетекстові елементи, наприклад, зображення або таблиці. До фрагмента застосовуються параметри стилю абзацу, до якого його вставлено, а також пряме форматування або властивості стилю символів того тексту, після якого його вставили. Графічні елементи буде проігноровано, а таблиці перетворено на послідовність абзаців.

 • Вставлення між повідомленнями електронної пошти в разі конфлікту визначень стилів. Цей параметр дає змогу визначити, що відбуватиметься за замовчуванням, якщо вставити вміст, скопійований з іншого повідомлення електронної пошти в Outlook, у якому стиль, призначений скопійованому тексту, визначено інакше. У розкривному списку виберіть один із цих елементів:

  • Зберегти вихідний формат. Цей параметр дає змогу зберегти вигляд скопійованого тексту, призначаючи звичайний стиль вставленому тексту й застосовуючи пряме форматування. Пряме форматування передбачає застосування таких параметрів, як розмір шрифту, курсив тощо, щоб відтворити визначення стилю скопійованого тексту.

  • Використовувати стилі кінцевого документа (за замовчуванням). Якщо вибрати цей параметр, буде збережено ім’я стилю, пов’язаного зі скопійованим текстом, проте використано визначення стилю з повідомлення електронної пошти, до якого вставляється текст. Скажімо, текст зі стилем "Заголовок 1" копіюється з одного повідомлення електронної пошти до іншого. У першому стиль "Заголовок 1" визначено як жирний шрифт Arial розміром 14 пунктів, а в другому – як жирний шрифт Cambria розміром 16 пунктів. Якщо вибрано параметр Використовувати стилі кінцевого документа, для вставленого тексту використовуватиметься стиль "Заголовок 1" із жирним шрифтом Cambria розміром 16  пунктів.

 • Вставлення з інших програм. Цей параметр дає змогу визначити, що відбуватиметься за замовчуванням, коли ви вставлятимете вміст, скопійований з іншої програми. У розкривному списку виберіть один із пунктів:

  • Зберегти вихідний формат (за промовчанням). Цей параметр зберігає форматування скопійованого тексту.

  • Об’єднати форматування. Якщо вибрати цей параметр, буде скасовано більшу частину форматування, застосованого безпосередньо до скопійованого тексту, проте збережено виділення, як-от жирний шрифт або курсив, застосоване тільки до частини скопійованого фрагмента. До тексту буде застосовано стиль абзацу, до якого текст вставлено, а також безпосереднє форматування тексту просто перед курсором.

  • Зберегти лише текст. Цей параметр дає змогу не копіювати всі елементи форматування та нетекстові елементи, наприклад, зображення або таблиці. До фрагмента застосовуються параметри стилю абзацу, до якого його вставлено, а також пряме форматування або властивості стилю символів того тексту, після якого його вставили. Графічні елементи буде проігноровано, а таблиці перетворено на послідовність абзаців.

 • Вставляти рисунки. Цей параметр дає змогу вказати, як слід вставляти зображення у текст повідомлення в Outlook. Зображення можна вставляти безпосередньо в текст, переміщати разом із текстом, відображати з обтіканням текстом чи розташовувати перед текстом або позаду нього. У розкривному списку виберіть один із цих елементів:

  • у тексті. Якщо вибрати цей параметр, графічні елементи вставлятимуться в абзац як текст. Цей параметр використовується за замовчуванням. Графічний елемент переміщатиметься, коли ви додаватимете чи видалятимете текст. Його можна перетягнути в інше розташування так само, як текст.

  • з обтіканням навколо рамки. Якщо вибрати цей параметр, текст розташовується з усіх боків рамки зображення. Графічний елемент не переміщається, якщо додати чи видалити текст, проте його можна перетягнути в інше розташування.

  • з обтіканням за контуром. Текст обтікатиме графічний елемент неправильної форми. Графічний елемент не переміщається, якщо додати чи видалити текст, проте його можна перетягнути в інше розташування.

  • за текстом. Якщо вибрати цей параметр, графічний елемент буде вставлено на окремий рівень за текстом. Навколо графічного елемента не буде рамки. Графічний елемент не переміщається, якщо додати чи видалити текст, проте його можна перетягнути в інше розташування.

  • перед текстом. Якщо вибрати цей параметр, графічний елемент буде вставлено на окремий рівень перед текстом. Навколо графічного елемента не буде рамки. Графічний елемент не переміщається, якщо додати чи видалити текст, проте його можна перетягнути в інше розташування.

  • з наскрізним обтіканням. Текст обтікатиме графічний елемент, заповнюючи простір, утворений увігнутою формою, наприклад півмісяцем. Графічний елемент не переміщається, якщо додати чи видалити текст, проте його можна перетягнути в інше розташування.

  • з обтіканням згори та знизу. Цей параметр дає змогу заборонити обтікання графічного елемента з боків. Графічний елемент не переміщається, якщо додати чи видалити текст, проте його можна перетягнути в інше розташування.

  Зберігати маркіровані й нумеровані списки під час вставлення тексту з параметром "Зберегти лише текст". Виберіть цей параметр, щоб перетворити нумерацію та маркери на текстові символи.

 • Використовувати клавішу Insert для вставлення. Виберіть цей параметр, щоб вставляти вміст буфера обміну Office у повідомлення, використовуючи клавішу Insert.

 • Відображати кнопку параметрів вставлення під час вставлення вмісту. Виберіть цей параметр, щоб під час вставлення вмісту відображалася кнопка "Параметри вставлення". За допомогою кнопки "Параметри вставлення" можна перевизначити або змінити настройки, задані тут.

 • Враховувати пробіли. Виберіть цей параметр, щоб форматування автоматичного настроювалося під час вставлення тексту. Установивши цей прапорець, ви можете натиснути кнопку "Настройки", щоб вибрати додаткові параметри вставлення.

  • Настройки. Натисніть цю кнопку, щоб відкрити діалогове вікно Настройки. У ньому можна визначити, що відбуватиметься за замовчуванням, якщо об’єднати, вирізати або вставити текст. Щоб змінити дії за замовчуванням, можна скористатися кнопкою Параметри вставлення, яка з’являється, якщо вставити вміст із буфера обміну в повідомлення. Ця кнопка доступна, лише якщо ввімкнуто параметр "Враховувати пробіли".

  • виправляти інтервали між реченнями та словами. Виберіть цей параметр, щоб видаляти зайві пробіли, коли ви видаляєте текст, або додавати необхідні пробіли, коли ви вставляєте його з буфера обміну.

  • виправляти інтервали між абзацами під час вставлення. Виберіть цей параметр, щоб запобігти створенню пустих абзаців і уникнути неузгоджених інтервалів між абзацами. 

  • виправляти форматування й вирівнювання таблиць під час вставлення. Виберіть цей параметр, щоб керувати форматуванням і вирівнюванням таблиць. Якщо цей параметр активовано, одну клітинку буде вставлено як текст, а кілька клітинок – як рядки в наявну таблицю (а не як вкладену таблицю). Коли ви додаватимете таблицю до наявної таблиці, вставлена таблиця змінюватиметься відповідно до наявної таблиці.

  • розумна поведінка стилів. Вибір цього параметра ні на що не впливає. Щоб настроїти поведінку стилів під час вставлення вмісту, скористайтеся параметрами, що стосуються вставлення в області Вирізання, копіювання та вставлення розділу Додатково.

  • об’єднувати форматування під час вставлення з програми Microsoft Office PowerPoint. Виберіть цей параметр, щоб керувати результатами, коли ви вставляєте вміст із презентації PowerPoint. Якщо цей параметр активовано, до вставленого тексту застосовується форматування тексту або таблиці навколо нього, до вставленого списку застосовується останній використаний стиль маркера, номера або списку, а для таких елементів, як таблиці, гіперпосилання, зображення, об’єкти OLE та фігури, зберігається їхній вихідний вигляд у програмі PowerPoint.

  • виправляти форматування під час вставлення з Microsoft Office Excel. Виберіть цей параметр, щоб керувати результатами під час вставлення даних із програми Excel. Якщо цей параметр активовано, вставлені дані буде розміщено в таблиці, а діаграми буде вставлено як зображення, а не об’єкти OLE.

  • об’єднувати вставлені й оточуючі списки. Виберіть цей параметр, щоб під час вставлення елементів у список вони форматувалися відповідно до формату сусідніх елементів списку.

Відображення вмісту повідомлення електронної пошти

Установіть прапорець біля одного або кількох параметрів. Вибравши потрібні параметри, натисніть кнопку OK.

 • Відображати перенесений текст у межах вікна документа. Виберіть цей параметр, щоб переносити текст у вікні з повідомленням електронної пошти. Так його буде легше читати з екрана.

 • Відображати покажчики місця заповнення зображень. Виберіть цей параметр, щоб замість усіх зображень у повідомленні електронної пошти відображалися пусті поля. Завдяки цьому повідомлення з великою кількістю зображень прокручуватимуться швидше.

 • Відображати рисунки і текстові поля на екрані. Виберіть цей параметр, щоб відображати об’єкти, створені за допомогою інструментів малювання Outlook, у режимах розмітки й веб-документа. Зніміть цей прапорець, щоб приховати зображення та, можливо, швидше відображати повідомлення з великою кількістю зображень. Малюнки друкуються, навіть якщо прапорець знято.

 • Відображати анімацію тексту. Виберіть цей параметр, щоб на екрані відображалися анімації для тексту. Зніміть прапорець, щоб побачити, як виглядатиме цей текст у надрукованому вигляді.

  Застосовуйте цей параметр, коли переглядаєте анімований текст у повідомленнях, створених у версіях Outlook, раніших за Outlook 2007. У поточній версії Outlook створювати анімований текст більше не можна.

 • Відображати керівні символи. Виберіть цей параметр, щоб для мови з письмом справа наліво відображалися керівні символи.

  Цей параметр доступний, лише якщо активовано редагування тексту мовою з письмом справа наліво.

 • Відображати закладки. Виберіть цей параметр, щоб на екрані відображалися закладки. Якщо елементу призначено закладку, він відображатиметься у квадратних дужках ([…]). Якщо закладку призначено розташуванню, вона відображатиметься як І-подібний вказівник. Дужки та І-подібний вказівник не відображаються в надрукованих повідомленнях.

 • Відображати смарт-теги. Виберіть цей параметр, щоб для тексту, який розпізнано як смарт-тег, відображалося фіолетове пунктирне підкреслення.

 • Відображати коди полів, а не їх значення. Виберіть цей параметр, щоб в повідомленнях відображалися коди, а не значення полів. Наприклад, замість "4 лютого 2008 р." може відображатися { TIME @\"MMMM, d, YYYY" }. Щоб відображалися значення полів, зніміть цей прапорець.

  Незалежно від цієї настройки завжди можна переключитися між кодами та значеннями полів, натиснувши клавіші Alt+F9.

 • Цифри. Цей параметр дає змогу вказати, як у повідомленнях відображатимуться цифри. Він доступний, лише якщо ввімкнуто редагування тексту арабською мовою.

  Виберіть елемент зі списку.

  • Арабські. Виберіть цей параметр, щоб числа відображались у форматі, прийнятому для англійської та інших європейських мов.

  • Хінді. Виберіть цей параметр, щоб числа відображались у форматі, прийнятому для арабської мови та хінді.

  • Контекст. Виберіть цей параметр, щоб числа відображалися відповідно до мови сусіднього тексту.

  • Система. Виберіть цей параметр, щоб числа відображалися відповідно до регіональних настройок на Панелі керування.

 • Назви місяців. Цей параметр визначає, як західні назви місяців (за григоріанським календарем) відображатимуться в арабському тексті. Виберіть елемент зі списку.

  • Арабська. Виберіть цей параметр, щоб використовувати власні назви місяців арабською мовою.

  • Англійська (транслітерація) Виберіть цей параметр, щоб назви західних місяців (за григоріанським календарем) відображалися в англійській вимові за допомогою арабського алфавіту.

  • Французька (транслітерація) Виберіть цей параметр, щоб назви західних місяців (за григоріанським календарем) відображалися у французькій вимові за допомогою арабського алфавіту.

 • Діакритичні знаки. Цей параметр дає можливість відображати діакритичні знаки в повідомленні електронної пошти. Він доступний, лише якщо ввімкнуто редагування тексту мовою, у якій використовуються діакритичні знаки.

 • Використовувати цей колір для діакритичних знаків. Виберіть цей параметр, щоб визначити колір, яким відображатимуться всі діакритичні знаки незалежно від кольору діакритичних знаків у вихідному повідомленні. Виберіть колір зі списку.

 • Подання документа. Цей параметр визначає напрямок тексту в нових електронних листах.

  • Справа наліво. Виберіть цей параметр, щоб писати в електронних листах справа наліво. Наприклад, абзаци починатимуться в правій частині повідомлення електронної пошти, а текст вводитиметься справа наліво.

  • Зліва направо. Виберіть цей параметр, щоб писати в повідомленнях електронної пошти зліва направо. Наприклад, абзаци починатимуться в лівій частині повідомлення, а текст вводитиметься зліва направо.

 • Підстановка шрифтів. Натисніть цю кнопку, щоб відкрити діалогове вікно Підстановка шрифтів . Цей параметр дає змогу визначити, чи використовуються в активному електронному листі недоступні на комп’ютері шрифти. Якщо в повідомленні використовуються шрифти, яких немає на комп’ютері, у цьому діалоговому вікні можна вказати шрифт для заміни.

Відображення

Установіть прапорець біля одного або кількох параметрів. Вибравши потрібні параметри, натисніть кнопку OK.

 • Відображати вимірювання в одиницях. Виберіть одиницю вимірювання, яку потрібно використовувати для горизонтальної лінійки та для значень, які вказуються в діалогових вікнах.

 • Відображати вимірювання в одиницях ширини символів Виберіть цей параметр, щоб використовувати ширину символу як основу для вирівнювання тексту, наприклад за вертикальною та горизонтальною лінійками. ПРИМІТКА. Цей параметр доступний, лише якщо активовано редагування тексту східно-азійською мовою.

 • Відображати пікселі для функцій HTML. Виберіть цей параметр, щоб використовувати пікселі як стандартні одиниці вимірювання в діалогових вікнах, пов’язаних із функціями HTML.

 • Показувати сполучення клавіш у підказках. Виберіть цей параметр, щоб у підказках відображалися сполучення клавіш.

 • Відображати вертикальну лінійку в поданні розмітки сторінки. Виберіть цей параметр, щоб збоку вікна електронного листа відображалася вертикальна лінійка. Також на вкладці Подання стрічки в групі Відобразити або приховати обов’язково встановіть прапорець Лінійка.

 • Відображати праву лінійку в поданні розмітки сторінки. Виберіть цей параметр, щоб у правій частині вікна електронного листа відображалася вертикальна лінійка.

  Цей параметр доступний, лише якщо активовано редагування тексту мовою з письмом справа наліво.

 • Оптимізувати розташування символів для макета, а не для зручності читання. Виберіть цей параметр, щоб розташувати символи так, як вони виглядатимуть у надрукованому повідомленні електронної пошти (з урахуванням блоків тексту).

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×