Перевірка орфографії та граматики в Office

Перевіряти орфографію можна в усіх програмах Microsoft Office, а в більшості також і граматику. 

Якщо перевірка орфографії або граматики працює неналежно, див цю статтю. Відомості про перевірку орфографії або граматики тексту мовою, відмінною від стандартної, див. у цій статті.

Використання Office 365? Можливо, вам буде цікаво перевірити нову функцію редактора в програмі Word! Докладні відомості див. в статті Помічник-редактор.

Запуск перевірки орфографії та граматики вручну

Щоб запустити перевірку орфографії та граматики у файлі, просто натисніть клавішу F7 або виконайте такі дії:

 1. У більшості програм Office перейдіть на вкладку Рецензування стрічки. В Access або InfoPath цей крок можна пропустити. У Project перейдіть на вкладку Проект.

 2. Натисніть кнопку Орфографія або Правопис і граматика.

  Кнопка "Правопис і граматика" на вкладці "Рецензування" стрічки

 3. Якщо програма знаходить орфографічні помилки, з’являється діалогове вікно та виділяється перше знайдене слово з помилкою.

 4. Коли ви вирішите, як її виправити (ігнорувати, додати до словника програми або змінити), програма перейде до наступного слова з помилкою.

Щоб отримати докладні відомості, клацніть заголовки нижче.

Більшість програм Office автоматично перевіряє наявність можливих орфографічних і граматичних помилок під час введення, тому для їх відображення не потрібно нічого робити. 

Примітки.: 

 • Автоматична перевірка орфографії та граматики недоступна в Access, Excel і Project. Можна запустити перевірку орфографії вручну, натиснувши клавішу F7.

 • Автоматична перевірка граматики доступна лише в Outlook, Word, PowerPoint 2013 (або новіших версіях).

У програмі Office відображаються можливі орфографічні помилки з червоною хвилястою лінією, а можливі граматичні помилки позначаються синьою хвилястою лінією.

Якщо орфографічні або граматичні помилки не позначаються, імовірно, автоматичну перевірку вимкнено. Ви можете ввімкнути автоматичну перевірку орфографії та граматики.

Коли з’являться орфографічні або граматичні помилки, для виправлення яких вам потрібна допомога, клацніть правою кнопкою миші підкреслене слово або фразу та виберіть один із параметрів, щоб виправити помилку.

Якщо Office позначає слова як такі, що містять помилку, але вони написані належним чином, виберіть Додати до словника, щоб вважати їх правильними. Докладні відомості про це див. у статті Додавання слів до орфографічного словника або змінення їх у ньому.

Щоб програма Office не позначала можливі помилки хвилястою лінією, поки ви працюєте, можна вимкнути автоматичну перевірку орфографії та граматики.

 1. Відкрийте вікно параметрів перевірки правопису.

  • У OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio та Word відкрийте меню Файл, виберіть пункт Параметри та перейдіть на вкладку Правопис.

  • У програмі InfoPath на вкладці Основне клацніть стрілку поряд із пунктом Орфографія, а потім виберіть команду Параметри перевірки орфографії.

  • У програмі Outlook у меню Файл виберіть пункт Параметри, перейдіть на вкладку Пошта та натисніть кнопку Орфографія та автовиправлення.

 2. Установіть або зніміть прапорець Автоматично перевіряти орфографію. У програмах, де передбачено автоматичну перевірку граматики, ви також можете встановити або зняти прапорець Позначати граматичні помилки під час введення.

  Прапорець "Автоматично перевіряти орфографію"

  Примітка.: У програмі Word перевірку орфографії можна активувати або вимкнути для поточного документа або для всіх нових документів. Виберіть один із варіантів у списку Виняткові ситуації для, а потім установіть або зніміть прапорці Приховати орфографічні помилки лише в цьому документі та Приховати граматичні помилки лише в цьому документі.

За потреби ви можете вимкнути перевірку граматики в Office, що відбувається автоматично або під час перевірки орфографії.

 1. Відкрийте вікно параметрів перевірки правопису.

  • У OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher, Visio та Word відкрийте меню Файл, виберіть пункт Параметри та перейдіть на вкладку Правопис.

  • У програмі InfoPath на вкладці Основне клацніть стрілку поряд із пунктом Орфографія, а потім виберіть команду Параметри перевірки орфографії.

  • У програмі Outlook у меню Файл виберіть пункт Параметри, перейдіть на вкладку Пошта та натисніть кнопку Орфографія та автовиправлення.

 2. Зніміть прапорці Позначати граматичні помилки під час введення тексту й Також перевіряти граматику.

  Прапорці для перевірки граматики

  Примітка.: Не в усіх програмах Office доступні обидва параметри.

У програмах Word і PowerPoint 2013 (і новіших версіях) можна примусово запустити повторну перевірку слів і граматики, пропущених під час попередньої перевірки. Для цього виконайте наведені нижче дії.

 1. Відкрийте документ або елемент, який потрібно перевірити.

 2. У меню Файл виберіть Параметри > Правопис > Повторно перевірити документ. В Outlook виберіть Файл > Параметри > Пошта > Орфографія та автовиправлення.

 3. Коли з’явиться попередження про скидання параметрів перевірки правопису, натисніть кнопку Так.

 4. Натисніть кнопку OK, щоб повернутися до документа, а потім знову запустіть перевірку правопису.

Ми дослухаємося до вас!

Останнє оновлення цієї статті: за Ben допомогою Бена 28 жовтня 2019. Якщо вона виявилася корисною для вас і тим паче, якщо ні, натисніть відповідну кнопку відгуку нижче, щоб залишити нам конструктивну пропозицію з поліпшення цієї статті.

Додаткові відомості

Перевірка легкості читання документа

Перевірка правопису не працює належним чином

Вибір параметрів граматики та стилю письма в Office 2013 і попередніх версіях

Додавання слів до словника засобу перевірки орфографії

Засіб перевірки орфографії або граматики не перевіряє належним чином іншомовні слова

Вибір параметрів автовиправлення для перевірки написання з великої букви, виявлення орфографічних помилок і вставлення символів

Перевірка орфографії перед надсиланням повідомлення в програмі Outlook

Програми Office для Mac автоматично перевірятиме можливі орфографічні та граматичні помилки під час введення тексту. Якщо ви віддаєте перевагу перевіряти орфографію та граматику, доки не завершите написання, вимкніть автоматичну перевірку або ви можете перевіряти орфографію та граматику одразу.

Word

Автоматичне перевірки орфографії та граматики під час введення

Word позначає можливі орфографічні помилки червоною хвилястою лінією, а потенційні граматичні помилки позначаються зеленою хвилястою лінією.

Порада.: Якщо орфографічні або граматичні помилки не позначено, можливо, потрібно ввімкнути автоматичну перевірку орфографії та граматики, що пояснюється в наступній процедурі.

Коли з'явиться орфографічна або Граматична помилка, у елементі керування клацніть слово або фразу та виберіть один із варіантів.

Якщо програма Word неправильно позначив слово як помилку, і ви хочете додати це слово до словника, щоб програма Word належним чином розпізнала його в майбутньому, у програмі перевірки орфографії додати або відредагувати слова

 1. У меню Word виберіть пункт параметри > Орфографія & граматика.

 2. У діалоговому вікні правопис & граматиці в розділі Орфографіявстановіть або зніміть прапорець перевіряти орфографію під час введення .

 3. У розділі граматикавстановіть або зніміть прапорець перевіряти граматику під час введення .

 4. Закрийте діалогове вікно, щоб зберегти внесені зміни.

 1. На вкладці Рецензування натисніть кнопку Правопис і граматика.

 2. Якщо програма Word знаходить потенційну помилку, відкриється діалогове вікно граматика & граматики , орфографічні помилки відображатимуться як червоний текст, а граматичні помилки буде відображено як зелений текст.

 3. Щоб виправити помилку, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Введіть виправлення в полі, а потім натисніть кнопку змінити.

  • У розділі рекомендаціївиберіть потрібне слово, а потім натисніть кнопку змінити.

  Щоб пропустити помилку, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Натисніть кнопку пропустити , щоб пропустити лише цей екземпляр помилки.

  • Натисніть кнопку Пропустити все , щоб пропустити всі екземпляри помилки.

  • Для граматичної помилки натисніть кнопку наступне речення , щоб пропустити цей екземпляр помилки та перейти до наступної помилки.

  Щоб пропустити неправильно написане слово в усіх документах, натисніть кнопку Додати , щоб додати його до словника. Це можна зробити лише у випадку орфографічних помилок. Настроювані граматичні правила до словника додати не можна.

 4. Після того, як ви виправите, ігноруєте або пропускаєте помилку, програма Word перейде до наступної. Коли програма Word завершить перевірку документа, з’явиться повідомлення про те, що перевірку орфографії та граматики завершено.

 5. Натисніть кнопку OK, щоб повернутися до документа.

Ви можете очистити або скинути список пропущених слів і граматики, щоб програма Word перевірятиме орфографічні та граматичні помилки, які раніше розповіли їй ігнорувати.

Примітка.: Список пропущених слів і граматики скидається лише для документа, який відкрито на даний момент. Будь-які орфографічні або граматичні помилки, які ви сказали в програмі Word, щоб ігнорувати в інших документах, не вплине.

 1. Відкрийте документ, який потрібно перевірити.

 2. У меню Знаряддя наведіть вказівник миші на пункт Орфографія та граматика, а потім виберіть команду скидання пропущених слів і граматики.

  Щоб очистити списки слів і граматики, які не враховуються у Word, натисніть кнопку Скинути пропущені слова та граматику.

  У програмі Word відобразиться попередження про те, що засіб перевірки орфографії та граматики буде відображено.

  Щоб перевірити правильність орфографічних і граматичних помилок, які ви сказали в програмі Word, натисніть кнопку так.
 3. Натисніть кнопку так , щоб продовжити.

 4. Перейдіть на вкладку рецензування й натисніть кнопку Правопис & граматиці , щоб перевірити орфографію та граматику.

Outlook

Автоматичне перевірки орфографії та граматики під час введення

За замовчуванням програма Outlook перевіряє наявність орфографічних помилок під час введення. У програмі Outlook використовується пунктирна Червона підкреслення, щоб позначити можливі орфографічні помилки та пунктирну зелену лінію, щоб позначити можливі граматичні помилки.

 1. Коли ви бачите слово з пунктирними підкресленням, установіть перемикач клацніть слово або фразу та виберіть один із варіантів.

 2. У контекстному меню виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Клацніть одну з здогадок у верхній частині контекстного меню.

  • Натисніть кнопку пропустити орфографію , щоб пропустити один екземпляр Word.

  • Натисніть кнопку дізнатися орфографію , щоб додати слово до словника правопису.

Відкривши повідомлення електронної пошти, виконайте наведені нижче дії.

 • Щоб програма Outlook автоматично виправне орфографічні помилки, у меню Outlook натисніть кнопку Параметри. Виберіть пункт Орфографія та граматика в розділі особисті параметри. Установіть прапорець поруч із пунктом перевірятиорфографію під час введення.

 • Щоб увімкнути або вимкнути автоматичну перевірку граматики, у меню Outlook натисніть кнопку Параметри. Виберіть пункт Орфографія та граматика в розділі особисті параметри. Установіть прапорець поруч із пунктом перевіряти граматику під час введення тексту.

Перевірка орфографії як параметрів типу

Після завершення створення повідомлення або іншого елементи можна виправляти всі проблеми з орфографічними та граматичними повідомленнями.

 1. У меню редагування наведіть вказівник миші на пункт Орфографія та граматика, а потім виберіть пункт Орфографія та граматика...

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • У списку пропозицій виберіть слово, яке потрібно використати, або введіть нове написання в полі вгорі, а потім натисніть кнопку змінити.

  • Натисніть кнопку Ігнорувати , щоб пропустити це слово, і перейдіть до наступного слова з помилкою.

  • Натисніть кнопку Add (додати ), щоб додати слово до словника правопису.

Порада.: Сполучення клавіш для пропускання до наступної орфографічної або граматичної помилки КОМАНДА +;.

PowerPoint

Ви можете перевіряти орфографію в програмі PowerPoint, але не можете перевірити граматику.

Автоматична перевірка орфографії під час введення

Програма PowerPoint автоматично перевіряє та позначає можливі орфографічні помилки червоною хвилястою лінією.

Порада.: Якщо орфографічні помилки не позначено, можливо, потрібно ввімкнути автоматичну перевірку орфографії, яке пояснюється в наступній процедурі.

Коли з'явиться орфографічна помилка, натисніть Ctrl + клацання або клацніть правою кнопкою миші слово або фразу та виберіть один із запропонованих варіантів.

 1. У меню PowerPoint виберіть пункт Параметри > Орфографія.

 2. У діалоговому вікні Орфографія встановіть або зніміть прапорець перевіряти орфографію під час введення .

 1. На вкладці рецензування натисніть кнопку Орфографія.

 2. Якщо програма PowerPoint знаходить потенційну помилку, відкриється область Орфографія та відображаються орфографічні помилки.

 3. Щоб виправити помилку, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Виправте помилку на слайді.

  • Виберіть один із запропонованих слів в області Орфографія , а потім натисніть кнопку змінити.

  Щоб пропустити помилку, виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Натисніть кнопку пропустити , щоб пропустити лише цей екземпляр помилки.

  • Натисніть кнопку Пропустити все , щоб пропустити всі екземпляри помилки.

  • натисніть кнопку Додати , щоб пропустити неправильно написане слово в усіх документах і додати його до словника.

 4. Після того, як ви виправите, ігноруєте або пропускаєте помилку, програма PowerPoint перейде до наступної. Коли програма PowerPoint завершить перегляд презентації, відобразиться повідомлення про те, що перевірку орфографії завершено.

 5. Натисніть кнопку OK , щоб повернутися до презентації. 

Excel

Ви можете перевіряти орфографію в Excel, але не можете перевірити граматику.

Перевірка орфографії

 1. На вкладці рецензування натисніть кнопку Орфографія.

  Примітка.: Діалогове вікно " Орфографія " не відкривається, якщо не виявлено орфографічних помилок, або якщо слово, яке ви намагаєтеся додати, уже існує у словнику.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  Дія

  Інструкція

  Змінення слова

  У розділі рекомендаціївиберіть потрібне слово, а потім натисніть кнопку змінити.

  Змінити кожне входження цього слова в цьому документі

  У розділі рекомендаціївиберіть потрібне слово, а потім натисніть кнопку змінити все.

  Пропустити це слово та переходити до наступного слова з помилкою

  Натисніть кнопку пропустити один раз.

  Пропустити кожне входження цього слова в цьому документі та переходити до наступного слова з помилкою

  Натисніть кнопку Пропустити все.

Додаткові відомості

Перевірка орфографії та граматики для іншої мови

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×