Поля «Базова вартість»

Примітка.:  Ми хочемо надавати найновіший вміст довідки рідною мовою користувачів якомога швидше. Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була інформація корисною, унизу цієї сторінки. Для зручності цю статтю можна переглянути англійською мовою .

У полях «Базова вартість» відображаються загальні заплановані витрати для завдання, ресурсу за всіма призначеними йому завданнями або роботи, яку має виконати ресурс за завданням. Базову вартість також називають бюджетом по завершенні (поле освоєного обсягу). У розподілені в часі версіях цих полів відображаються значення, розподілені в часі.

Існують кілька категорій полів «Базова вартість».

Тип даних.    Грошова одиниця.

Базова вартість (поле завдання)

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Базова вартість обчислюється як сума заплановані витрати на всіх призначених ресурсів, а також будь-які постійних витрат, пов'язаними з цим завданням. Це так само, як вміст поля вартість» під час збереження базового.

Базова вартість = (робота * стандартна ставка) + (понаднормова робота * ставка за понаднормову роботу) + вартість використання ресурсу + постійні витрати завдання

Рекомендації з використання    Базова вартість відомості стає доступним під час настроювання відомості про витрати для ресурсів, призначених та настроїти базовий план для завдання. Додавання полів базової вартості до аркуша завдань, коли потрібно переглянути загального обсягу запланованих витрат для завдань. Ви можете переглядати базові витрати для завдання, щоб допомогти встановити бюджет завдання за проектом. Значення в полях базовою вартістю та вартість, щоб визначити, чи є ще згідно із графіком у межах бюджету можна порівняти. Поле відхилення витрат» відрізняється від ці два поля.

Приклад.    У вас є завдання із тривалістю 10 годин і одним призначеним ресурсом вартістю 20 грн. за годину. Базова вартість завдання складає 200 грн. Після виконання завдання на 50 відсотків, поле «Фактична вартість» міститиме значення 100 грн.

Примітки.    У полі «Базова вартість» міститься значення 0,00, доки не встановлено базовий план проекту. Це можна зробити навіть після початку виконання проекту. Установити базовий план можна в діалоговому вікні Указання базового плану.

Змінення вмісту поля «Базова вартість» не впливає на обчислення базової вартості завдання або на розподілені в часі базові витрати для завдання. Якщо після змінення значень базових витрат зберігається інший базовий план, то змінені значення замінюються на нові.

Після збереження базова вартість не змінюється, навіть у разі змінення значень обсягу роботи.

Базова вартість (поле ресурсу)

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Базова вартість обчислюється як сума запланованих витрат для ресурсу, включно з запланованою роботою, запланованою понаднормовою роботою та вартістю використання для всього обсягу роботи, призначеного цьому ресурсу. Це те саме значення, що міститься в полі «Витрати» під час збереження базового плану.

Базова вартість = (обсяг роботи * стандартна ставка) + (понаднормова робота * ставка за понаднормову роботу) + вартість використання

Рекомендації з використання    До базової вартості відомості про ресурс стає доступним під час настроювання відомостей вартість для ресурсу та призначення базового плану для завдання, яким призначено ресурс. Додавання полів базової вартості до аркуша ресурсів, якщо ви хочете, щоб переглянути загальну базову вартість для ресурсів. Перегляньте ці базову вартість для настроювання ресурсів бюджет. Порівняйте значення в полях базовою вартістю та вартість, щоб визначити, чи завдання й надалі згідно із графіком у межах бюджету. Ще краще, використовуйте поле відхилення витрат» для порівняння двох полів.

Приклад.    Ресурс вартістю 20 грн. за годину призначено для виконання 10 різних завдань загальною тривалістю 100 годин. Базова вартість ресурсу складатиме 2000 грн.

Примітки.    У полі «Базова вартість» міститься значення 0,00, доки не встановлено базовий план проекту. Це можна зробити навіть після початку виконання проекту. Установити базовий план можна в діалоговому вікні Указання базового плану.

Змінення вмісту поля «Базова вартість» не впливає на обчислення базової вартості ресурсу або на розподілені в часі базові витрати для ресурсу. Якщо після змінення значень базових витрат зберігається інший базовий план, то змінені значення замінюються на нові.

Після збереження базова вартість не змінюється, навіть у разі змінення значень обсягу роботи.

Базова вартість (поле призначення)

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Базова вартість обчислюється як сума запланованих витрат для призначення, включно з запланованою роботою, запланованою понаднормовою роботою та вартістю використання для призначення. Це те саме значення, що міститься в полі «Витрати» під час збереження базового плану.

Базова вартість = (обсяг роботи * стандартна ставка) + (понаднормова робота * ставка за понаднормову роботу) + вартість використання

Рекомендації з використання    Базова вартість відомостей для призначення стає доступним, коли ви запросили настроювання відомості про витрати для ресурсів, призначених завданню, ресурсу, установлення базового плану для проекту. Додавання полів базової вартості до частини аркуша подання використання завдань або використання ресурсів», коли ви хочете, щоб переглянути загальний запланованих витрат для завдань. Ви можете переглядати базова вартість для призначення допоможуть настроїти бюджет завдання за проектом. Значення в полях базовою вартістю та вартість, щоб визначити, чи завдання й надалі згідно із графіком у межах бюджету можна порівняти. Поле відхилення витрат» відрізняється від ці два поля.

Приклад.    Ви додали ресурс вартістю 20 грн. за годину до завдання із тривалістю 10 годин. Базова вартість призначення складатиме 200 грн.

Примітки.    У полі «Базова вартість» міститься значення 0,00, доки не встановлено базовий план проекту. Це можна зробити навіть після початку виконання проекту. Установити базовий план можна в діалоговому вікні Указання базового плану.

Змінення вмісту поля «Базова вартість» не впливає на обчислення базової вартості ресурсу чи завдання або на розподілені в часі базові витрати для призначення. Якщо після змінення значень базових витрат зберігається інший базовий план, то змінені значення замінюються на нові.

Після збереження базова вартість не змінюється, навіть у разі змінення значень обсягу роботи.

Базова вартість (поле розподілених у часі завдань)

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Після збереження базового плану значення розподілених у часі полів витрат для призначення копіюються у відповідні розподілені в часі поля базової вартості. Це вартість завдання, яка включає заплановану роботу, заплановану понаднормову роботу та вартість використання для призначених ресурсів, а також будь-які постійні витрати для завдання, розподілені у тривалості завдання.

Рекомендації з використання    Базова вартість відомості стає доступним під час установлення відомості про витрати для ресурсів, призначених і настроювання базовий план для проекту. Додавання полів базової вартості до подання табель до подання використання завдань для відображення інформації базова вартість. Перегляньте базові витрати для завдання, щоб допомогти встановити бюджет завдання за проектом. Порівняйте значення в полях базовою вартістю та вартість, щоб визначити, чи є ще згідно із графіком у межах бюджету. Поле відхилення витрат» відрізняється від ці два поля.

Приклад.    Петра та Миколу призначено працювати над завданням «Складання пропозиції» з запланованою тривалістю 16 годин із понеділка по четвер наступного тижня. Ставка для них обох становить 20 грн. за годину. У часі це розподілено як 4 години роботи в день протягом 4 днів, отже, розподілена в часі запланована вартість складає 80 грн. за кожен із 4 днів. Після збереження базового плану розподілена в часі запланована вартість копіюється як базова вартість для цього завдання.

Примітки.    Змінення вмісту поля «Базова вартість» не впливає на обчислення базової вартості ресурсу чи завдання або на розподілені в часі базові витрати для завдання. Якщо після змінення значень базових витрат зберігається інший базовий план, то змінені значення замінюються на нові.

Базова вартість (поле розподілених у часі ресурсів)

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Після збереження базового плану значення розподілених у часі полів витрат для ресурсу копіюються у відповідні розподілені в часі поля базової вартості, які можна відобразити в поданні «Використання завдання» або «Використання ресурсів». Це вартість ресурсу, яка включає заплановану роботу, заплановану понаднормову роботу та вартість використання для всієї роботи, призначеної ресурсу, розподілені у тривалості завдання.

Рекомендації з використання    Базова вартість відомості для ресурсу стає доступним під час настроювання відомостей вартість для ресурсу та призначення базового плану для завдання, ресурсу, призначеного для. Додавання полів базової вартості до розподіленої в часі частини подання використання ресурсів, щоб відобразити відомості про витрати базового плану. Ви можете переглядати базова вартість для ресурсу для настроювання бюджет для цього ресурсу. Значення в полях базовою вартістю та вартість, щоб визначити, чи є ще згідно із графіком у межах бюджету можна порівняти. Поле відхилення витрат» відрізняється від ці два поля.

Приклад.     Максима призначено для виконання 15 різних завдань протягом усієї тривалості проекту. Його ставка – 10 грн. за годину. Якщо заплановано роботу по 8 годин на день, то розподілена в часі запланована вартість складатиме 80 грн. (8 годин по 10 грн. за годину) за кожен день роботи. Якщо Максиму призначити меншу кількість одиниць призначення, то значення вартості зменшаться. Якщо буде заплановано понаднормову роботу, значення вартості збільшаться. Після збереження базового плану розподілена в часі запланована вартість копіюється як базова вартість цього ресурсу.

Примітки.    Змінення вмісту поля «Базова вартість» не впливає на обчислення базової вартості ресурсу чи завдання або на розподілені в часі базові витрати для ресурсу. Якщо після змінення значень базових витрат зберігається інший базовий план, то змінені значення замінюються на нові.

Базова вартість (поле розподіленого в часі призначення)

Тип запису.    Обчислюваний або для введення

Спосіб обчислення.    Після збереження базового плану значення розподілених у часі полів витрат для призначення копіюються в розподілені в часі поля «Базова вартість», які можна відобразити в поданні «Використання завдання» або «Використання ресурсів». Це вартість призначення, яка включає заплановану роботу, заплановану понаднормову роботу та вартість використання для призначення, розподілені у тривалості завдання.

Рекомендації з використання    До базової вартості відомостей для призначення стає доступним під час настроювання відомостей вартість для ресурсу, призначення ресурсу до завдання та призначення базового плану для проекту. Додавання полів базової вартості до розподіленої в часі частини подання використання завдань або використання ресурсів» для відображення інформації базова вартість. Ви можете переглядати базова вартість для призначення допоможуть настроїти бюджет завдання за проектом. Значення в полях базовою вартістю та вартість, щоб визначити, чи є ще згідно із графіком у межах бюджету можна порівняти. Поле відхилення витрат» відрізняється від ці два поля.

Приклад.     Миколу призначено працювати над завданням «Складання пропозиції» з запланованою тривалістю 16 годин із понеділка по четвер наступного тижня. Стандартна ставка Миколи становить 20 грн. за годину. У часі це розподілено як 4 години роботи в день протягом 4 днів, отже, розподілена в часі запланована вартість складає 80 грн. за кожен день. Після збереження базового плану розподілена в часі запланована вартість копіюється як базова вартість для цього призначення.

Примітки.    Змінення вмісту поля «Базова вартість» не впливає на обчислення базової вартості ресурсу чи завдання або на розподілені в часі базові витрати для призначення. Якщо після змінення значень базових витрат зберігається інший базовий план, то змінені значення замінюються на нові.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×