Поля "Планові витрати на роботу" містять сукупне значення відсотка виконання завдання, ресурсу або призначень на розподілені в часі базові витрати. ПВВР обчислюється до дати стану або сьогоднішньої дати. Ця інформація також відома як освоєний обсяг.

Є кілька категорій полів "ПВВР".

Тип даних.    Грошова одиниця.

Поле завдання: «ПВВР»

Тип запису    Обчислюваний

Спосіб обчислення.    Коли завдання створюється вперше, пВВВР доє 0,00. Після збереження базового плану та звітування про перебіг виконання завдання (фактичні трудовитрість, фактична тривалість або відсоток виконання роботи) Microsoft Office Project обчислює план пВВР. Це обчислення базується на відсоток виконаної роботи порівняно з базовою тривалістю завдання. Project обчислює інтегральну базову вартість і надає значення фактичних витрат завдання з урахуванням перебігу виконання завдання до цієї точки на базовому плані завдання.

Ефективне використання.    Додайте поле "ПВВР" до аркуша завдань, щоб перевірити, скільки кошторису слід витратити на завдання до дати стану або сьогоднішньої дати, з огляду на обсяг виконаної роботи та розподілених у часі базових витрат на завдання.

Приклад    Базова тривалість завдання складає 8 днів, а базова вартість його складає 400 грн. Один призначений ресурс повідомив, що тепер це завдання сягне 25 відсотків у минулу п'ятницю. Якщо минулої п'ятниці ви вказали дату вашого статусу, BCWP до цієї точки складає 100 грн. Коли ресурс повідомляє, що призначення складає 50 відсотків виконання, ПВВР складає 200 грн.

Базова тривалість для іншого завдання становить 4 дні, а його базова вартість – 60 грн. Ці витрати в 4 дні видаляються як 10 грн, 10 дол. США, 20 дол. США та 20 дол. США. Тепер завдання сягне 50 відсотків виконання. ПВВР до цієї точки складає 20 грн., тому що 50 відсотків базової тривалості складається з перших 2 днів, які мають базову вартість по 10 грн. Пізніше завдання сягне 75 відсотків виконання. Тепер ПВВР до цієї точки складає 40 грн., тому що 75 відсотків складається з перших 3 днів, а обчислення сукупне.

Примітки    Можна порівняти планові витрати із полем "Загальна вартість виконаних робіт", щоб визначити, чи завдання відстежується з точки зору бюджету. У полі CV відображається різниця між цими полями. Можна також порівняти планові витрати ПВВР з полем ПВЗР (планові витрати на роботу), щоб визначити, чи призначено завдання за графіком. У полі SV відображається різниця між цими полями.

Поле ресурсів: «ПВВР»

Тип запису    Обчислюваний

Спосіб обчислення.    Коли ресурс починає звітувати про перебіг виконання (фактичні трудовиміри, фактична тривалість або відсоток виконання роботи) для призначених завдань і базового плану зберігаються, Microsoft Office Project обчислює план планової вартість виконаних робіт для ресурсу. План пВВР для ресурсу обчислюється як сума значень ПВВР для всіх призначень ресурсу.

Ефективне використання.    Додайте поле "ПВВР" до аркуша ресурсів. Потім можна переглянути, скільки кошторису слід витратити на ресурс, з огляду на обсяг виконаних робот, виконаних на поточний момент, і часової вартості ресурсу, не більше дати стану або сьогоднішньої дати.

Приклад    Сіна має для одного призначеного завдання ПВВР в розмірі 100 грн, 200 дол. США для іншого призначеного завдання та 50 доларів США для третього призначеного завдання. У поданні "Аркуш ресурсів" ви побачили, що Коваль зведення планів ПВВР в 350 грн.

Примітки    Можна порівняти планові витрати із полем "Поточний план робіт" (фактична вартість виконаних робіт), щоб визначити, чи ресурс відстежується з точки зору бюджету. У полі CV відображається різниця між цими полями. Можна також порівняти планові витрати ПВВР з полем ПВЗР (планові витрати на роботу), щоб визначити, чи призначено завдання за графіком. У полі SV відображається різниця між цими полями.

Поле призначення: «ПВВР»

Тип запису    Обчислюваний

Спосіб обчислення.    Коли завдання виконано вперше, вартість виконаного завдання складе 0,00. Коли базовий план буде збережено, а перебіг виконання повідомляється про призначення (за фактичними трудовитрими, фактичною тривалістю або відсоток виконання роботи), Microsoft Office Project обчислює планової вартість виконаних робіт для призначення. Обсяг роботи, виконаний, множиться на часі, розповсюджені в часі базові витрати, що передують даті стану або сьогоднішній даті.

Ефективне використання.    Додайте поле "ПВВР" до розподіленої в часі частини подання "Використання завдань" або "Використання ресурсів". У цьому полі відображається обсяг бюджету, витрачений на призначення, з огляду на обсяг виконаної роботи та базових витрат на призначення.

Приклад    Вам потрібно повідомити про BCWP станом на останню п'ятницю. Ви вводите дату в п'ятницю як дату звітування про стан, а потім переглядайте витрати на завдання, яке має базову вартість 400 грн. Ресурс повідомив, що призначення тепер 25 відсотків виконання. Якщо перед датою стану повідомлялись фактичні трудовитру, представлені 25 відсотками, тоді для призначення BCWP дорівнює 100 грн. Якщо половина фактичних трудовитрів, представлених 25 відсотками, розташована після дати стану, тоді пВВР для призначення дорівнює 50 грн.

Примітки    Ви можете порівняти планові витрати із полем "Загальна вартість виконаних робіт", щоб визначити, чи призначено завдання з точки зору бюджету. У полі CV відображається різниця між цими полями. Можна також порівняти планові витрати ПВВР з полем ПВЗР (планові витрати на роботу), щоб визначити, чи призначено завдання за графіком. У полі SV відображається різниця між цими полями.

Поле розподіленого в часі завдання: «ПВВР»

Тип запису    Обчислюваний

Спосіб обчислення.    Коли завдання створюється вперше, пВВВР доє 0,00. Після збереження базового плану та звітування про перебіг виконання завдання (за фактичними трудовитрими, фактичною тривалістю або відсоток виконання роботи) Microsoft Office Project обчислює розподілену в часі плановану вартість виконаних робіт для завдання. Відсоток виконання порівнювати з базовим планом завдання. Project потім обчислює інтегральну базову вартість до цієї точки базової тривалості та надає значення фактичних витрат для завдання з урахуванням відсотка виконання завдання.

Ефективне використання.    Додайте поле "ПВВР" до розподіленої в часі частини подання "Використання завдань". У цьому полі відображається обсяг бюджету, витрачений на завдання, з огляду на відсоток виконання та часові базові витрати на завдання, раціональну дату стану або сьогоднішньу дату. За допомогою цього поля також можна створити графік графіка ПВВР з першого запису зі значенням фактичних трудовиданих до дати стану або сьогоднішньої дати.

Приклад    Базова тривалість завдання складає 8 днів, а базова вартість його складає 400 грн. Завдання станом на 25 відсотків минулої п'ятниці. Якщо датою стану є минула п'ятниця, ПВВР складає 100 грн. Пізніше, коли завдання сягає 50 відсотків виконання, ПВВР складе 200 грн.

Базова тривалість для іншого завдання становить 4 дні, а його базова вартість – 60 грн. Ці витрати в 4 дні видаляються як 10 грн, 10 дол. США, 20 дол. США та 20 дол. США. Тепер завдання сягне 50 відсотків виконання. План ПВВР до цієї точки складає 20 грн., оскільки 50 відсотків тривалості складається з перших 2 днів, для яких базова вартість кожного з них складає 10 грн. Пізніше, коли завдання на 75 відсотків завершиться, ПВВР складає 40 грн., оскільки 75 відсотків складається з перших 3 днів, а обчислення сукупне.

Примітки    Можна порівняти планові витрати із полем "Загальна вартість виконаних робіт" і визначити, чи завдання відстежується з точки зору бюджету. У полі CV відображається різниця між цими полями. Можна також порівняти планові витрати ПВВР з полем ПВЗР (планові витрати на роботу), щоб визначити, чи призначено завдання за графіком. У полі SV відображається різниця між цими полями.

ПВВР (поле розподіленого в часі ресурсу)

Тип запису    Обчислюваний

Спосіб обчислення.    Коли ресурс починає звітувати про перебіг виконання (фактичні трудовиміри, фактична тривалість або відсоток виконання роботи) для призначених завдань і базового плану зберігаються, Microsoft Office Project обчислює план планової вартість виконаних робіт для ресурсу. Розподілені в часі плани ПВВР для ресурсу обчислюються як сума значень ПВВР для всіх призначених ресурсів завдань (накопичених і розповсюджених у часі).

Ефективне використання.    Додайте поле "ПВВР" до розподіленої в часі частини подання "Використання ресурсів". Потім можна відобразити, скільки кошторису слід витратити на ресурс, з огляду на обсяг виконаної роботи на поточний момент, а також у часі, витрачених на базовий план ресурсу, до дати стану або сьогоднішньої дати.

Приклад    Сіна має для одного призначеного завдання ПВВР в розмірі 100 дол. США, 50 грн для іншого призначеного завдання та 50 доларів США для третього призначеного завдання. Шон почав працювати над цими завданнями чотири дні тому. У розподіленій в часі частині подання "Використання ресурсу" останні чотири дні вказують на розподілене в часі ПВВР як 50 грн, 100 грн, 150 грн і 200 грн.

Примітки    Можна порівняти планові витрати із полем "Поточний план робіт" (фактична вартість виконаних робіт), щоб визначити, чи ресурс відстежується з точки зору бюджету. У полі CV відображається різниця між цими полями. Можна також порівняти планові витрати ПВВР з полем ПВЗР (планові витрати на роботу), щоб визначити, чи призначено завдання за графіком. У полі SV відображається різниця між цими полями.

ПВВР (поле розподіленого в часі призначення)

Тип запису    Обчислюваний

Спосіб обчислення.    Коли завдання виконано вперше, розподілене в часі бюджетна вартість виконаних завдань складе 0,00. Коли базовий план буде збережено, а перебіг виконання повідомляється про призначення (за фактичними трудовитрими, фактичною тривалістю або відсоток виконання роботи), Microsoft Office Project обчислює планну вартість виконаних робіт. Обсяг роботи, виконаний, множиться на уподобані базові витрати призначення.

Ефективне використання.    Додайте поле "ПВВР" до розподіленої в часі частини подання "Використання завдань" або "Використання ресурсів". У цьому полі відображається обсяг бюджету, витрачений на призначення, з огляду на обсяг виконаної роботи, а також часової вартості, витраченої на завдання, до дати стану або сьогоднішньої дати. Також можна використати це значення розподіленого в часі значення ПВВР, щоб створити графік.

Приклад    Це вівторок, і вам потрібно повідомити про розподілену в часі BCWP завдання, для завдання, яке має базову вартість 400 грн. Призначений ресурс повідомив, що призначення тепер 50 відсотків виконання. Якщо датою стану діяла минула п'ятниця, а фактичні трудовитрати, представлені на 50 відсотків, відбулися у вівторок по п'ятницю, то розподілений у часі ПВВР відображає у вівторок по п'ятницю значення 25, 50 грн, 75 грн і 100 грн. відповідно.

Примітки    Можна порівняти планові витрати на плановій вартість виконаних робіт із полем "Загальна вартість виконаних робіт", щоб визначити, чи призначено завдання з точки зору бюджету. У полі CV відображається різниця між цими полями. Можна також порівняти планові витрати ПВВР з полем ПВЗР (планові витрати на роботу), щоб визначити, чи призначено завдання за графіком. У полі SV відображається різниця між цими полями.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших

Приєднатися до Microsoft оцінювачів >

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×