Публікування книги на сайті SharePoint у програмі Excel для Windows

Якщо опублікувати книгу в бібліотеці Microsoft SharePoint, користувачі зможуть переглядати або редагувати її в браузері, навіть якщо на комп’ютері не інстальовано програму Excel. Публікація – це практично те саме, що й збереження, проте з деякими вбудованими можливостями, які дають змогу визначати вміст, який бачать користувачі, коли відкривають книгу в браузері.

Прийняття для всієї організації практики збереження або публікації книги на центральному сайті SharePoint може гарантувати, що в організації не почнуть з’являтися версії однієї книги, які дещо відрізняються, якщо розіслати книгу електронної поштою.

Установлюючи певні параметри публікації, можна виділити окремі частини книги, як-от діаграми, або виключити інші частини з перегляду у браузері. Наприклад, можна показати діаграму, але не її основні дані. Або можна показати тільки певні аркуші тим користувачам, яким вони потрібні, а решту аркушів приховати.

У цій статті описано, як опублікувати книгу в програмі Excel для Windows, а також не закривати дані книги чи книги до веб-частини Excel Web Access на сторінці SharePoint.

Під час публікації книги на сайті SharePoint уся книга зберігається у службі SharePoint. Користувач із необхідними дозволами SharePoint може переглядати цілу книгу та працювати з нею у браузері або у програмі Excel для настільних комп’ютерів.

Якщо службу Інтернет-версія Office розгорнуто в середовищі SharePoint, перегляд даних і робота з ними в браузері можуть дуже нагадувати роботу з даними в класичній програмі Excel. Фактично, на відміну від класичної програми Excel, кілька користувачів можуть одночасно редагувати книгу в сітці браузера. Якщо під час перегляду книги в браузері відображається кнопка Редагувати у веб-програмі Excel Online, це означає, що служба Інтернет-версія Office готова до використання.

Пункт "Редагувати у веб-застосунку Excel Online" у меню "Редагувати книгу"

Підготовка книги

Перед публікацією книги можна вибрати тільки ті аркуші або елементи, що відображатимуться у браузері. Пам’ятайте, що хоча можна обмежувати елементи, які відображатимуться в цьому режимі, увесь вміст книги все одно зберігається на сервері SharePoint.

Якщо потрібно додати весь аркуш як елемент до інших елементів (наприклад, діаграм або зведених таблиць), визначте весь аркуш як іменований діапазон. Виділіть увесь аркуш, а потім визначте іменований діапазон. Цей іменований діапазон відображатиметься як доступний елемент у діалоговому вікні Параметри публікації перед публікацією.

Щоб дозволити користувачам вводити значення в клітинку для роботи з формулою в іншій клітинці, призначте цю клітинку як визначене ім’я в програмі Excel, перш ніж публікувати книгу. Потім це визначене ім’я можна додати як параметр на вкладці Параметри діалогового вікна Параметри подання браузера.

Наприклад, нижче показано клітинку D2, яка має визначене ім’я "Ставка". У браузері в полі Ставка в області Параметри користувач вводить значення 5,625 і натискає кнопку Застосувати. Це значення відображається в клітинці D2, а для формули в клітинці A2 використовується значення клітинки D2. Результат формули переобчислюється й відображається в клітинці A2: 25 328,82 ₴.

Введення параметра в області та його використанн у клітинці D2

Примітка.: Якщо для таблиці Excel ви створюєте роздільники та визначаєте ім’я діапазону клітинок, який містить таблицю й роздільники, у вас не буде можливості використати цю вибірку для фільтрування таблиці у браузері, якщо опублікувати цей визначений діапазон. Якщо опублікувати таблицю, весь аркуш або книгу, у браузері роздільники працюватимуть належним чином.

Публікація книги

 1. На вкладці Файл виберіть пункт Зберегти як і виберіть пункт SharePoint.

 2. Якщо папка SharePoint відображається в розділі поточні, останніабо старші, виберіть потрібну папку.

  Відкриється діалогове вікно Зберегти як.


  В іншому разі натисніть кнопку Огляд, введіть веб-адресу сайту SharePoint, а потім перейдіть до папки, у якій потрібно опублікувати книгу.

  Клацніть папку SharePoint або натисніть кнопку "Огляд"
 3. Щоб вибрати окремі аркуші або елементи для публікації в книзі, клацніть елемент Параметри подання браузера.

  У діалоговому вікні "Зберегти як" натисніть кнопку "Параметри подання браузера."

  З’являться вкладки Відображення та Параметри.

 4. Якщо потрібно опублікувати всю книгу, просто натисніть кнопку Зберегти. В іншому разі зробіть ось що:

  • Щоб відображати всю книгу у браузері, на вкладці Відображати виберіть у списку пункт Усю книгу.

  • Щоб відобразити в браузері лише певні аркуші, на вкладці Відображення виберіть у списку пункт Аркуші і зніміть прапорці поруч з іменами аркушів, які не потрібно приховувати в браузері.

   За замовчуванням вибрано всі аркуші. Щоб швидко відобразити всі аркуші, коли знято кілька прапорців, установіть прапорець Усі аркуші.

  • Щоб відобразити в браузері лише певні елементи (як-от іменовані діапазони, діаграми, таблиці або зведені таблиці), на вкладці Відображати виберіть у списку пункт Елементи робочої книги та встановіть прапорці поруч з іменами елементів, які потрібно відобразити.

  • На вкладці Параметри додайте потрібні визначені імена, щоб указати клітинки, які можна редагувати в книзі під час її перегляду в браузері, а потім натисніть кнопку OK.

 5. Збережіть книгу.

Примітки.: 

 • Якщо вибрати елементи з однаковими іменами (наприклад, діаграму та таблицю з її даними), лише один із цих елементів буде доступний у браузері. Щоб відобразити всі елементи, кожному елементу у книзі потрібно присвоїти унікальне ім’я.

 • Можна перейменувати таблиці на вкладці Конструктор у групі Властивості, зведені таблиці – на вкладці Параметри у групі Зведена таблиця, а діаграми або зведені діаграми – на вкладці Макет у групі Властивості. Перейменувати інші дублікати, як-от іменовані діапазони, можна на вкладці Формули у групі Визначені імена.

Якщо службу Інтернет-версія Office розгорнуто в середовищі SharePoint, перегляд даних і робота з ними в браузері можуть дуже нагадувати роботу з даними в класичній програмі Excel. Фактично, на відміну від класичної програми Excel, кілька користувачів можуть одночасно редагувати книгу в сітці браузера. Якщо під час перегляду книги в браузері відображається кнопка Редагувати у веб-програмі Excel Online, це означає, що служба Інтернет-версія Office готова до використання.

Пункт "Редагувати у веб-застосунку Excel Online" у меню "Редагувати книгу"

Докладні відомості наведено в статті відмінності між книгою в Excel і службах Excel Services.

Підготовка книги

Перед публікацією книги можна вибрати тільки ті аркуші або елементи, що відображатимуться у браузері. Пам’ятайте, що хоча можна обмежувати елементи, які відображатимуться в цьому режимі, увесь вміст книги все одно зберігається на сервері SharePoint.

Якщо потрібно додати весь аркуш як елемент до інших елементів (наприклад, діаграм або зведених таблиць), визначте весь аркуш як іменований діапазон. Виділіть увесь аркуш, а потім визначте іменований діапазон. Цей іменований діапазон відображатиметься як доступний елемент у діалоговому вікні Параметри публікації перед публікацією.

Щоб дозволити користувачам вводити значення в клітинку для роботи з формулою в іншій клітинці, призначте цю клітинку як визначене ім’я в програмі Excel, перш ніж публікувати книгу. Потім це визначене ім’я можна додати як параметр на вкладці Параметри діалогового вікна Параметри подання браузера.

Наприклад, нижче показано клітинку D2, яка має визначене ім’я "Ставка". У браузері користувач вводить значення, 5,625, у поле в області " Параметри ", а потім – кнопку " використовувати". Це значення відображається в клітинці D2, а для формули в клітинці A2 використовується значення клітинки D2. Результат формули переобчислюється й відображається в клітинці A2: 25 328,82 ₴.

Докладні відомості про визначення діапазонів можна переглянути в Excel Help (довідка).

Введення параметра в області та його використанн у клітинці D2

Примітка.: Якщо для таблиці Excel ви створюєте роздільники та визначаєте ім’я діапазону клітинок, який містить таблицю й роздільники, у вас не буде можливості використати цю вибірку для фільтрування таблиці у браузері, якщо опублікувати цей визначений діапазон. Якщо опублікувати таблицю, весь аркуш або книгу, у браузері роздільники працюватимуть належним чином.

Публікація книги

 1. Виберіть пункт файл > Зберегти як >SharePoint.

 2. Якщо папка SharePoint відображається в розділіпоточна папка або останні папки, виберіть потрібну папку. В іншому разі натисніть кнопку Огляд і вкажіть веб-адресу сайту SharePoint. Потім перейдіть до папки, у якій потрібно опублікувати книгу. З’явиться діалогове вікно Збереження документа.

 3. Щоб вибрати окремі аркуші або елементи для публікації в книзі, клацніть елемент Параметри подання браузера. З'явиться вкладка " Показ " і вкладка " Параметри ". Якщо потрібно опублікувати всю книгу, просто натисніть кнопку Зберегти. В іншому разі зробіть ось що:

  • Щоб відображати всю книгу у браузері, на вкладці Відображати виберіть у списку пункт Усю книгу.

  • Щоб відобразити лише певні аркуші в браузері, на вкладці відображення виберіть пункт аркуші в списку, а потім зніміть прапорці для аркушів, які не потрібно приховувати в браузері.

   За замовчуванням вибрано всі аркуші. Щоб швидко зробити всі аркуші видимими після того, як зняти прапорці, установіть прапорець Усі аркуші .

  • Щоб відобразити лише певні елементи в браузері (наприклад, іменовані діапазони, діаграми, таблиці або зведені таблиці), на вкладці відображення виберіть елементи в книзі у списку, а потім установіть прапорці поруч із елементами, які потрібно відобразити.

  • На вкладці Параметри додайте будь-які визначені імена, які потрібно використовувати, щоб указати клітинки, які можна редагувати, коли користувачі переглядають книгу в браузері. Після цього натисніть кнопку OK , щоб закрити діалогове вікно.

 4. Збережіть книгу.

Примітки.: 

 • Якщо вибрати елементи з однаковими іменами (наприклад, діаграму та таблицю з її даними), лише один із цих елементів буде доступний у браузері. Щоб відобразити всі елементи, кожному елементу у книзі потрібно присвоїти унікальне ім’я.

 • Якщо вибрати елементи з однаковими іменами (наприклад, діаграму та таблицю з її даними), лише один із цих елементів буде доступний у браузері. Щоб відобразити всі елементи, кожному елементу у книзі потрібно присвоїти унікальне ім’я.

 • Можна перейменувати таблиці на вкладці Конструктор у групі Властивості, зведені таблиці – на вкладці Параметри у групі Зведена таблиця, а діаграми або зведені діаграми – на вкладці Макет у групі Властивості. Перейменувати інші дублікати, як-от іменовані діапазони, можна на вкладці Формули у групі Визначені імена.

 • Можна перейменувати таблиці на вкладці Конструктор у групі Властивості, зведені таблиці – на вкладці Параметри у групі Зведена таблиця, а діаграми або зведені діаграми – на вкладці Макет у групі Властивості. Перейменувати інші дублікати, як-от іменовані діапазони, можна на вкладці Формули у групі Визначені імена.

Щоб отримати докладні відомості про веб-частини Excel Web Access, перегляньте статтю відображення книги у веб-частині Excel Web Access.

Під час публікування книги на сервері SharePoint увесь вміст книги зберігається на сервері, і їх можна переглядати та працювати, якщо відкрити книгу в програмі Excel для настільних комп'ютерів. Якщо веб-програми Office Web Apps розгорнуто на сервері SharePoint Server, перегляд і робота з даними у браузері може бути дуже схожим на роботу з даними в програмі Excel для настільних комп'ютерів. Справді, одночасна редагування книги можна використовувати в сітці браузера під час розгортання веб-програм Office Web Apps. Під час перегляду книги у браузері, Якщо кнопка редагувати в браузері відображається, це означає, що веб-програми Office Web Apps доступні.

Кнопка ''Редагувати у браузері''

Докладні відомості наведено в статті відмінності між книгою в Excel і службах Excel Services.

Підготовка книги

Перш ніж опублікувати книгу, у вас є потенційна угода (у діалоговому вікні Параметри публікування ), щоб вибрати аркуші або елементи, які мають відображатися в браузері, коли редагування не ввімкнуто, натисніть кнопку редагувати у браузері . Просто пам'ятайте, що, хоча ви можете вибрати, що можна переглянути в цьому режимі, увесь вміст книги все ще зберігається на сервері SharePoint.

Якщо потрібно додати весь аркуш як елемент до інших елементів (наприклад, діаграм або зведених таблиць), визначте весь аркуш як іменований діапазон. Виділіть увесь аркуш, а потім визначте іменований діапазон. Цей іменований діапазон відображатиметься як доступний елемент у діалоговому вікні Параметри публікації перед публікацією.

Якщо потрібно дозволити користувачам надавати параметр для формули під час перегляду аркуша у браузері, установіть для неї значення як визначене ім'я. Після цього ви можете додати це визначене ім'я як параметр на вкладці Параметри в діалоговому вікні Параметри публікування .

Наприклад, на наведеному нижче графіку, що відображає аркуш у браузері, у клітинці D2 має визначену частоту імені. У браузері користувач ввів значення, 5,625, у полі в області " Параметри ", а потім натисніть кнопку " Додати". Це значення відображається в клітинці D2, а для формули в клітинці A2 використовується значення клітинки D2. Результат формули переобчислюється й відображається в клітинці A2: 25 328,82 ₴.

Використання параметрів у браузері

Докладні відомості про визначення діапазонів можна переглянути в Excel Help (довідка).

Публікація книги

 1. Перейдіть на вкладку Файл і виберіть пункт Зберегти та надіслати.

 2. Натисніть кнопку зберегти у службі SharePoint.
  Примітка    . Якщо команда зберегти до SharePoint недоступна, можна зберегти книгу на сайті SharePoint за допомогою команди Зберегти як . Діалогове вікно " настройки публікації " буде недоступне. Ви також можете безпосередньо завантажити книгу з бібліотеки SharePoint. Користувачі можуть переглядати та редагувати вміст книги у браузері, перейшовши безпосередньо до сайту, на якому зберігається книга.

  Команда ''Зберегти як''

 3. Якщо потрібно вибрати окремі аркуші або елементи, які потрібно опублікувати в книзі, натисніть кнопку Параметри публікації . В іншому випадку, якщо потрібно опублікувати всю книгу, перейдіть безпосередньо до кроку 4.
  На вкладці відображення виконайте наведені нижче дії.

  • Щоб відобразити усю книгу в браузері, виберіть усю книгу в полі список.

  • Щоб відобразити лише певні аркуші в браузері, виберіть пункт аркуші в списку, а потім зніміть прапорці для аркушів, які не потрібно робити видимими.
   Примітка    . за замовчуванням вибрано всі аркуші. Щоб швидко зробити всі аркуші видимими після видалення деяких прапорців, можна встановити прапорець Усі аркуші .

  • Щоб відобразити лише певні елементи в браузері (наприклад, іменовані діапазони, діаграми, таблиці або зведені таблиці), виберіть елементи в книзі у списку, а потім установіть прапорці поруч із елементами, які потрібно відобразити.
   Примітка . Якщо вибрати елемент, який має таке саме ім'я (наприклад, діаграму та її базову таблицю даних), у браузері буде доступно лише один із цих об'єктів. Щоб відобразити всі елементи, потрібно переконатися, що кожний елемент книги має унікальне ім'я. Можна перейменувати таблиці на вкладці Конструктор у групі Властивості, зведені таблиці – на вкладці Параметри у групі Зведена таблиця, а діаграми або зведені діаграми – на вкладці Макет у групі Властивості. Повторювані повідомлення, як-от іменовані діапазони, можна перейменовувати на вкладці формули в групі визначені імена .
   Вибір аркушів чи елементів

  • На вкладці Параметри додайте будь-які визначені імена, які потрібно використати, щоб указати клітинки, які можна редагувати, коли користувачі переглядають книгу в браузері. Після цього натисніть кнопку OK , щоб закрити діалогове вікно.
   Установлення параметрів

 4. Виберіть розташування, у якому потрібно опублікувати книгу.
  Можливо, вже збережено розташування сервера в розділі поточне розташування, останні розташуванняабо розташування , з яких можна вибрати. Якщо у вас немає таких розташувань або потрібно зберегти в новому розташуванні, у розділі розташуваннядвічі клацніть елемент Огляд розташування.

 5. У діалоговому вікні Зберегти як введіть веб-адресу сайту SharePoint, а потім перейдіть до сайту або бібліотеки, у якій потрібно зберегти книгу.

 6. Якщо ви ще не вибрали окремі аркуші або елементи або встановити параметри, натисніть кнопку Параметри публікації .

 7. У полі ім'я файлу прийміть пропоноване ім'я для книги або введіть нове ім'я в разі потреби.

 8. Щоб відобразити вміст книги у вікні браузера відразу після завершення операції публікування, переконайтеся, що встановлено прапорець Відкрити у програмі Excel у браузері .

 9. Натисніть кнопку Зберегти.

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×