Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Значок читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для користувачів із вадами зору, які використовують невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на головній сторінці Підтримки від Microsoft.

Додавайте, PowerPoint упорядковуйте та впорядковуйте слайди презентації, додайте, вилучайте та впорядковуйте їх за допомогою клавіатури. Ми протестували її за допомогою Екранний диктор JAWS, але вона може працювати з іншими невізуними екранами, доки вони дотримуються поширених стандартів і методів спеціальних можливостей. Крім того, ви дізнаєтеся, як змінювати розмір і орієнтацію слайдів.

Примітки.: 

 • Нові можливості Microsoft 365 запроваджуються для абонентів Microsoft 365 поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатись, як почати користуватися новими функціями раніше за інших, приєднайтеся до програми оцінювання Office.

 • Докладні відомості про роботу невізуальних екранів із Microsoft Office див. в цій статті.

У цій статті

Додавання нового слайда

Ви можете легко додати до презентації слайди на основі макета поточного слайда або нового шаблону.

Додавання нового слайда з макетом поточного слайда

До нової презентації титульний слайд додається автоматично. Ви можете додати новий слайд із макетом попереднього слайда.

 1. Натисніть клавіші Ctrl+M. Ви почуєте "Slide" (Слайд), кількість слайдів і місце нового слайда в списку, а потім – фрічку "Selected" (Вибрано).

Ось як додати слайд на основі макета шаблону:

 1. У звичайному режимі натисніть клавіші Alt+Е, В. Пролунає заголовок першого макета слайда. У JAWS пролунає фраза "Leaving menu bar, Office theme" (Витік із рядка Office, тема), а потім – номер поточного слайда.

 2. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає потрібний макет слайда, а потім натисніть клавішу Enter. Ви почуєте номер нового слайда. У JAWS пролунає фойє "Enter, no selection" (Ввід, не вибрано).

  Фокус отримає область слайда.

Видалення слайда

 1. В області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно видалити.

 2. Натисніть клавішу Delete. Пролунає номер поточного слайда та його місце в списку, а потім – фраза "Selected" (Вибрано). У JAWS пролунає фойє "Enter, leaving menus, no selection" (Ввід, виходить із меню, не вибрано).

Змінення порядку слайдів

Ви можете змінити порядок слайдів, вирізавши слайд зі старого розташування та вставивши його в новому.

 1. В області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно перемістити.

 2. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб перемістити слайд угору в списку слайдів, натисніть клавіші Ctrl + стрілка вгору. Ви почуєте новий номер слайда в списку.

  • Щоб перемістити слайд униз у списку слайдів, натисніть клавіші Ctrl + стрілка вниз. Ви почуєте новий номер слайда в списку.

  • Щоб перемістити слайд на початок презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вгору.

  • Щоб перемістити слайд у кінець презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вниз.

Упорядкування слайдів у розділи

Щоб згрупувати слайди в змістовні об’єднання, можна впорядкувати їх у розділи. Наприклад, якщо ви працюєте над презентацією з колегами, ви можете доручити кожному з них працювати над окремим розділом.

Розділи відображаються та оголосяться в області ескізів у звичайному поданні та в поданні сортувальника слайдів. Вони не відображаються та не оголошуються в поданні показу слайдів.

 1. В області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте ім'я слайда, який має бути першим у розділі.

 2. Натисніть клавіші Alt+Е, Т1. Пролунає ф: "Add section" (Додати розділ).

 3. Щоб додати розділ без назви, натисніть клавішу Enter. Пролунає ф: "Rename section" (Перейменувати розділ).

 4. Введіть нове ім'я для розділу, а потім натисніть клавішу Enter.

 5. Перемістіть слайди під відповідні розділи, як описано в розділі Змінення порядок слайдів.

  Щоб прослухати назви розділів, в області ескізів натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз. JAWS не оголошує назви розділів.

Змінення орієнтації всіх слайдів у презентації

Орієнтацію всього набору слайдів можна змінити з альбомної на книжкову або навпаки.

 1. У звичайному режимі натисніть клавіші Alt+G, S, C. Відкриється вікно Розмір слайда.

 2. У вікні Розмір слайда натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фраза "Slides, Selected" (Слайди, вибрано), а потім – поточну орієнтацію слайда, наприклад "Landscape" (Альбомна).

  У JAWS пролунає фраза "Orientation, slides, <currently selected option>, radio button checked" (Орієнтація, слайди, <вибраний параметр>, перемикач встановлено).

  Порада.: Щоб прослухати Екранний диктор та переміщатися між параметрами у вікні Розмір слайда, можна також натиснути клавішу ЕД + стрілка вгору або вниз.

 3. Щоб змінити орієнтацію, натисніть клавішу зі стрілкою вгору або вниз. Пролунає вибрана орієнтація.

 4. Завершивши вибір, натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Microsoft PowerPoint window, button" (Microsoft PowerPoint, вікно, кнопка). Відкриється вікно підтвердження.

 5. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб збільшити розмір вмісту, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте "Maximize" (Максимально збільшити). Якщо на слайді багато вмісту, під час використання цього параметра весь текст може не вміститися на слайді.

  • Щоб припасувати вміст до розміру слайда, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте "Ensure Fit" (Припасувати). Якщо застосувати цей параметр, розмір шрифту вашого вмісту може зменшитися, щоб усе вмістилося на слайді.

 6. Натисніть клавішу Enter. Фокус переміститься до області ескізів.

Змінення розміру слайдів

Щоб змінити розмір слайдів, можна вибрати один із двох стандартних розмірів – Стандартний (4:3) і Широкоекранний (16:9) – або налаштувати розмір своїх слайдів.

Змінення розміру слайда із широкоекранного на стандартний або навпаки

 1. У звичайному режимі натисніть клавіші Alt+К, М. Пролунає перший елемент у меню Розмір слайда. У JAWS пролунає фойє "Lower ribbon, customized group box" (Нижня стрічка, вікно настроюваної групи).

 2. У меню Розмір слайда виконайте одну з таких дій:

  • Щоб вибрати стандартний розмір, натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте "Standard" (Стандартний).

  • Щоб вибрати широкоекранний розмір, натискайте клавішу "Стрілка вгору" або "Стрілка вниз", доки не почуєте "Widescreen" (Широкоекранний).

 3. Натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Microsoft PowerPoint window, button" (Microsoft PowerPoint, вікно, кнопка). Відкриється вікно підтвердження.

 4. У вікні PowerPoint Microsoft виконайте одну з таких дій:

  • Щоб збільшити розмір вмісту, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте "Maximize" (Максимально збільшити). Якщо на слайді багато вмісту, під час використання цього параметра весь текст може не вміститися на слайді.

  • Щоб припасувати вміст до розміру слайда, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте "Ensure Fit" (Припасувати). Якщо застосувати цей параметр, розмір шрифту вашого вмісту може зменшитися, щоб усе вмістилося на слайді.

 5. Натисніть клавішу Enter. Фокус переміститься до області ескізів.

Налаштування розміру слайдів

Ви можете змінити розмір слайдів, щоб використовувати різні виміри для екранів і паперу різного розміру.

 1. У звичайному режимі натисніть клавіші Alt+G, S, C. Відкриється вікно Розмір слайда.

 2. Щоб змінити розмір слайдів, у вікні Розмір слайда виберіть цільовий формат презентації або встановіть висоту, ширину й орієнтацію презентації:

  • Щоб вибрати цільовий формат презентації, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фрічка "Slides sized for" (Розмір слайдів). Натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб відкрити розкривне меню. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не пролунає потрібний параметр, а потім натисніть клавішу Enter.

  • Щоб установити ширину та висоту:

   • Щоб змінити ширину слайда, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте "Width" (Ширина). Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте ім'я потрібного значення, або введіть його.

   • Щоб змінити висоту слайда, натискайте клавішу Tab, доки не почуєте "Height" (Висота). Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте ім'я потрібного значення, або введіть його.

  Порада.: Щоб прослухати Екранний диктор та переміщатися між параметрами у вікні Розмір слайда, можна також натиснути клавішу ЕД + стрілка вгору або вниз.

 3. Завершивши вибір, натисніть клавішу Enter. Пролунає фраза "Microsoft PowerPoint window, button" (Microsoft PowerPoint, вікно, кнопка). Відкриється вікно підтвердження.

 4. У вікні Microsoft PowerPoint виконайте одну з таких дій:

  • Щоб збільшити розмір вмісту, натискайте клавішу табуляції, доки не почуєте "Максимально збільшити". Якщо на слайді багато вмісту, під час використання цього параметра весь текст може не вміститися на слайді.

  • Щоб припасувати вміст до вмісту на новому слайді, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фрічка "Ensure Fit" (Припасувати). Якщо застосувати цей параметр, розмір шрифту вашого вмісту може зменшитися, щоб усе вмістилося на слайді.

 5. Натисніть клавішу Enter. Фокус переміститься до області ескізів.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Вставлення та редагування зображень і таблиць у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Microsoft 365

Ознайомлення з програмами та переходи між ними за допомогою невізуального PowerPoint

Додавайте, PowerPoint й упорядковуйте слайди презентацій, за допомогою VoiceOver, стандартного невізуального екрана в iOS.

Примітки.: 

 • Нові можливості Microsoft 365 запроваджуються для абонентів Microsoft 365 поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатись, як почати користуватися новими функціями раніше за інших, приєднайтеся до програми оцінювання Office.

 • Відомості про сенсорні можливості PowerPoint див. в PowerPoint, iPhone посібник із сенсорного керування.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в iOS невізуальний екран VoiceOver. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися VoiceOver, перейдіть на сайт Apple Accessibility.

У цій статті

Додавання, перевпорядкування та видалення слайдів у PowerPoint

Ви можете легко додати до презентації слайди на основі макета поточного слайда або нового шаблону, а також видалити ті, які більше не потрібні. Крім того, можна змінити порядок слайдів, вирізавши слайд із поточного розташування та вставивши його в новому.

Додавання нового слайда

 1. У презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, перед яким потрібно додати новий слайд. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться так: "Slide <номер слайда> of <усього слайдів>" (Слайд <номер слайда> із <усього слайдів>).

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 3. Проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не почуєте таке: "New slide button" (Створити слайд, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

  Слайд додасться до набору слайдів.

 4. Щоб змінити макет доданого слайда, проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Layout button" (Макет, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Для вибору шаблону проводьте пальцем праворуч. VoiceOver озвучуватиме назви шаблонів, якими ви переходитимете. Для вибраного макета пролунає слово "Selected" (Вибрано) і його назва. Щоб застосувати шаблон, двічі торкніться екрана.

Змінення порядку слайдів

 1. У презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно перемістити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 3. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Пролунає фраза "Show more items, menu item" (Показати інші елементи, пункт меню). Відкриється контекстне меню.

 4. У контекстному меню проводьте пальцем ліворуч, доки не почуєте таке: "Cut, menu item" (Вирізати, пункт меню). Потім двічі торкніться екрана.

 5. Проведіть пальцем праворуч або ліворуч, доки не почуєте ім'я слайда, перед яким потрібно перемістити вирізаний слайд, а потім двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 6. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Пролунає фраза "Select all, menu item" (Вибрати все, пункт меню).

 7. Щоб вставити слайд, проведіть пальцем вліво, доки не пролунає фрічка "Paste, menu item" (Вставити, пункт меню), а потім двічі торкніться екрана. Слайд переміститься до нового розташування.

Видалення слайда

 1. У презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно видалити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Selected" (Вибрано).

 3. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Пролунає фраза "Show more items, menu item" (Показати інші елементи, пункт меню).

 4. Двічі торкніться екрана, а потім проводьте пальцем ліворуч, доки не почуєте таке: "Delete, menu item" (Видалити, пункт меню).

 5. Щоб видалити слайд, двічі торкніться екрана.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Озвучення й додавання нотаток доповідача та приміток у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Microsoft 365

Ознайомлення з програмами та переходи між ними за допомогою невізуального PowerPoint

Додавайте, видаляйте та впорядковуйте слайди презентацій у PowerPoint для Android за допомогою TalkBack, стандартного невізуального екрана в Android.

Примітки.: 

У цій статті

Додавання, перевпорядкування та видалення слайдів у PowerPoint

Ви можете легко додати до презентації слайди на основі макета поточного слайда або нового шаблону, а також видалити ті, які більше не потрібні. Крім того, можна змінити порядок слайдів, вирізавши слайд із поточного розташування та вставивши його в новому.

Додавання нового слайда

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, перед яким потрібно додати слайд. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться так: "Slide <номер слайда>" (Слайд <номер слайда>).

 2. Двічі торкніться екрана двома пальцями. Відкриється подання редагування вибраного слайда.

 3. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Back switch not checked" (Назад, перемикач, не вибрано), а потім двічі торкніться екрана. Фокус переміститься до області ескізів.

 4. Проводьте пальцем ліворуч, доки не почуєте таке: "New slide button" (Створити слайд, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

  Слайд додасться до набору слайдів.

 5. Щоб змінити макет створеного слайда, у поданні редагування слайдів проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Layout menu" (Макет, меню), а потім двічі торкніться екрана. Для вибору шаблону проводьте пальцем праворуч у меню Макет. TalkBack озвучуватиме назви шаблонів, якими ви переходитимете. Для вибраного макета пролунає його назва та слово "Selected" (Вибрано). Щоб застосувати шаблон, двічі торкніться екрана.

Змінення порядку слайдів

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно перемістити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Двічі торкніться екрана. Відкриється контекстне меню, і пролунає фраза "Edit button" (Редагувати, кнопка).

 3. У контекстному меню проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Cut button" (Вирізати, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

 4. Проведіть пальцем праворуч або ліворуч, доки не почуєте ім'я слайда, після якого потрібно перемістити вирізаний слайд, а потім двічі торкніться екрана. Ви почуєте таке: "Редагування, кнопка".

 5. Щоб вставити слайд, проведіть пальцем праворуч, доки не пролунає фрічка "Paste button" (Вставити, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Слайд переміститься до нового розташування.

Видалення слайда

 1. В області ескізів презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не дістанетеся слайда, який потрібно видалити. Назви слайдів, якими ви переходитимете, озвучуватимуться.

 2. Щоб відкрити контекстне меню, двічі торкніться екрана. Пролунає фраза "Edit button" (Редагувати, кнопка).

 3. У контекстному меню проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте таке: "Delete button" (Видалити, кнопка).

 4. Щоб видалити слайд, двічі торкніться екрана.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Microsoft 365

Ознайомлення з програмами та переходи між ними за допомогою невізуального PowerPoint

Додавайте Веб-програма PowerPoint видаляйте та впорядковуйте слайди презентацій за допомогою клавіатури й невізуального екрана. Ми протестували її за допомогою Екранний диктор JAWS, але вона може працювати з іншими невізуними екранами, доки вони дотримуються поширених стандартів і методів спеціальних можливостей.

Примітки.: 

 • Якщо ви використовуєте Екранний диктор у Windows 10 Fall Creators Update, потрібно вимкнути режим сканування, щоб редагувати документи, електронні таблиці або презентації за допомогою Інтернет-версія Office. Докладні відомості див. в статті Вимкнення режиму огляду або віртуального режиму в невізуальних екранах у Windows 10 Fall Creators Update.

 • Нові можливості Microsoft 365 запроваджуються для абонентів Microsoft 365 поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатись, як почати користуватися новими функціями раніше за інших, приєднайтеся до програми оцінювання Office.

 • Докладні відомості про роботу невізуальних екранів із Microsoft Office див. в цій статті.

 • Радимо відкривати Веб-програма PowerPoint у браузері Microsoft Edge. Оскільки Веб-програма PowerPoint запускається в браузері, сполучення клавіш відрізняються від тих, які призначено для класичної програми. Наприклад, для переходу між елементами інтерфейсу використовується сполучення клавіш Ctrl+F6 замість F6. Крім того, поширені сполучення клавіш, як-от F1 (Довідка) і Ctrl+O (Відкрити), працюють у браузері, а не в Веб-програма PowerPoint.

У цій статті

Додавання нового слайда

Ви можете додати нові слайди до презентації на основі макета поточного слайда або іншого макета.

 1. У поданні редагування натиснітьклавіші Alt+Windows, Н, Т, В. Відкриється меню Створити слайд.

 2. У меню вибрано макет поточного слайда. Щоб переходити між іншими макетами, натискайте клавіші зі стрілками, доки не почуєте назву потрібного макета, а потім натисніть клавішу Enter. Новий слайд буде додано до презентації.

Змінення порядку слайдів

Ви можете переміщати слайди, щоб змінити їх послідовність у презентації.

 1. У поданні редагування натискайтеклавіші Ctrl+F6, доки не почуєте номер поточного слайда. У JAWS пролунає фраза "Slide panel" (Панель слайдів).

 2. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно перемістити.

 3. Виконайте одну з таких дій:

  • Щоб перемістити слайд ближче до початку презентації, натисніть клавіші Ctrl + стрілка вгору. Слайд переміститься на одну позицію вгору.

  • Щоб перемістити слайд ближче до кінця презентації, натисніть клавіші Ctrl + стрілка вниз. Слайд переміститься на одну позицію вниз.

  • Щоб зробити слайд першим у презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вгору.

  • Щоб зробити слайд останнім у презентації, натисніть клавіші Ctrl + Shift + стрілка вниз.

Видалення слайдів

 1. У поданні редагування натискайтеклавіші Ctrl+F6, доки не почуєте номер поточного слайда. У JAWS пролунає фраза "Slide panel" (Панель слайдів).

 2. Натискайте клавішу зі стрілкою вгору або вниз, доки не почуєте номер слайда, який потрібно вилучити.

 3. Натисніть клавішу Delete.

  Порада.: Щоб скасувати видалення, натисніть клавіші Ctrl+Z.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Вставлення та редагування зображень і таблиць у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Ознайомлення з програмами та переходи між ними за допомогою невізуального PowerPoint

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

×