Перейти до основного
Підтримка
Вхід

Словник термінів Excel

3D

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

3D

На початок сторінки

Об’ємне посилання

Посилання на діапазон, який охоплює кілька аркушів у книзі.

Об’ємні бокові та нижня межі

Області, що оточують більшість типів об’ємних діаграм, визначають їхні межі й створюють об’ємний ефект. В області побудови відображаються дві бокові межі та одна нижня.

A

На початок сторінки

Активувати

Зробити аркуш діаграми або робочий аркуш активним чи вибрати його. Активний аркуш визначає вкладки, що відображаються. Щоб активувати аркуш, клацніть його вкладку в книзі.

Активна клітинка

Вибрана клітинка, до якої додаються дані, коли ви вводите їх із клавіатури. Лише одна клітинка може бути активна в певний момент часу. Активну клітинку оточує жирна межа.

Активний аркуш

Аркуш, з яким ви працюєте в книзі. Ім’я вкладки активного аркуша виділяється жирним шрифтом.

Адреса

Шлях до об’єкта, документа, файлу, сторінки або іншого місця призначення. Адреса може являти собою URL-адресу (веб-адреса) або UNC-шлях (мережева адреса) і вказувати на певне розташування у файлі, як-от закладку Word або діапазон клітинок в Excel.

Додаткова папка автозавантаження

Папка на додаток до папки XLStart, що містить книги або інші файли, які потрібно відкривати автоматично під час запуску Excel, і шаблони, які мають бути доступні, коли ви створюєте книги.

Додаткова папка автозавантаження

Папка на додаток до папки XLStart, що містить книги або інші файли, які потрібно відкривати автоматично під час запуску Excel, і шаблони, які мають бути доступні, коли ви створюєте книги.

Аргумент

Значення, над якими функція виконує операції й обчислення. Тип аргументу залежить від певної функції. Зазвичай аргументи функцій – це числа, текст, посилання на клітинки та імена.

Масив

Використовується для створення окремих формул, які виробляють кілька результатів або які діють в групі аргументів, упорядкованих у рядках і стовпцях. Діапазон масивів поділяє спільну формулу; Константа-масив – це група констант, що використовується як аргумент.

Формула масиву

Формула, яка виконує кілька обчислень з одним або кількома наборами значень і повертає один або кілька результатів. Формули масивів беруться у фігурні дужки { } і вводяться за допомогою клавіш Ctrl+Shift+Enter.

Зв’язана зведена таблиця

Зведена таблиця, що надає вихідні дані для зведеної діаграми. Вона створюється автоматично, коли ви створюєте зведену діаграму. Якщо змінити макет одного звіту, інший також зміниться.

Автоформат

Вбудована колекція форматів клітинок (як-от розмір шрифту, візерунки та вирівнювання), які можна застосовувати до діапазонів даних. Excel визначає рівні сумарних і докладних даних у вибраному діапазоні та відповідно застосовує формати.

Вісь

Рядок, що обмежує область побудови діаграми та слугує системою координат у вибраних одиницях вимірювання. Вісь Y зазвичай розташована вертикально й містить дані. Вісь X зазвичай розташована горизонтально й містить категорії.

B

На початок сторінки

Базова адреса

Відносний шлях, за допомогою Excel визначає кінцеву адресу, коли ви вставляєте гіперпосилання. Це може бути інтернет-адреса (URL-адреса), шлях до папки на жорсткому диску або в мережі.

Межа

Декоративна лінія, яку можна застосовувати до клітинок аркуша або об’єктів, як-от діаграм, зображень чи текстових полів. Межі допомагають розрізняти елементи, виокремлюють або групують їх.

C

На початок сторінки

Обчислюваний стовпець

У таблиці Excel обчислюваний стовпець використовує одну формулу, яка застосовується до кожного рядка. Цей стовпець автоматично розширюється на додаткові рядки так, щоб включити їх до формули.

Обчислюване поле (база даних)

Поле в наборі результатів запиту, що відображає результат виразу, а не дані з бази даних.

Обчислюване поле (зведена таблиця)

Поле у зведеній таблиці або зведеній діаграмі, що використовує формулу, яку ви створили. В обчислюваних полях можна виконувати обчислення із застосуванням вмісту інших полів у зведеній таблиці або зведеній діаграмі.

Обчислюваний елемент

Елемент у полі зведеної таблиці або зведеної діаграми, який використовує формулу, яку ви створили. Обчислювані елементи можуть виконувати обчислення, використовуючи вміст інших елементів того самого поля зведеної таблиці або зведеної діаграми.

Вісь категорій

Вісь діаграми, що представляє категорію для кожної точки даних. У ньому відображаються довільні текстові значення, наприклад Qtr1, Qtr2 і Qtr3; не вдалося відобразити масштабовані числові значення.

Поле категорій

Поле, що відображається в області категорій зведеної діаграми. Елементи в полі категорій слугують підписами на осі категорій.

Клітинка

Поле на перетині рядка й стовпця на аркуші або в таблиці, у яке вводяться відомості.

Посилання на клітинку

Набір координат, який указує на розташування клітинки на аркуші. Наприклад, посилання на клітинку, розміщену на перетині стовпця B та рядка 3, – це B3.

Центр сертифікації

Комерційна організація або група в компанії, яка за допомогою відповідних засобів, як-от Microsoft Certificate Server, надає цифрові сертифікати, завдяки яким розробники програмного забезпечення можуть підписувати макроси, а користувачі – документи.

Історія змін

Відомості про зміни, унесені протягом останніх сеансів редагування, які зберігаються в спільній книзі. Ці відомості містять ім’я користувача, який вніс певну зміну, дату її внесення, а також дані, що змінилися.

Область діаграми

Уся діаграма разом із її елементами.

Аркуш діаграми

Аркуш у книзі, який містить лише діаграму. На такому аркуші можна переглянути звичайну або зведену діаграму окремо від даних аркуша або зведеної таблиці.

Поле стовпця

Поле, якому відповідає стовпець у зведеній таблиці. Елементи, пов’язані з полем стовпця, відображаються як підписи стовпців.

Заголовок стовпця

Затемнена область у верхній частині кожного стовпця в області даних, що містить ім’я поля.

Заголовок стовпця

Позначена літерами або цифрами сіра область у верхній частині кожного стовпця. Щоб вибрати весь стовпець, клацніть його заголовок. Щоб збільшити або зменшити ширину стовпця, перетягніть лінію праворуч від його заголовка.

Умови порівняння

Набір умов пошуку, що використовуються для пошуку даних. Умовою порівняння може бути ряд символів, з яким потрібно зіставити дані, наприклад "Народна кондитерська", або вираз, як-от ">300".

Оператор порівняння

Знак, за допомогою якого два значення порівнюються в умові порівняння. Існують шість стандартних операторів: = (дорівнює), > (більше), < (менше), >= (більше або дорівнює), <= (менше або дорівнює) і <> (не дорівнює).

Умовне форматування

Форматування, як-от заливка клітинок або колір шрифту, яке Excel автоматично застосовує до клітинок, якщо виконується вказана умова.

Таблиця об’єднання

Таблиця з об’єднаними результатами, яка відображається в області призначення. Excel створює таблиці об’єднання, застосовуючи вибрану функцію зведення до вказаних значень вихідної області.

Константа

Значення, що не обчислюється. Наприклад, число 210 і фраза "квартальний прибуток" – це константи. Вираз або його значення не є константою.

Обмеження

Обмеження, що накладаються на задачі надбудови "Пошук розв’язання". Обмеження можна застосовувати до клітинок змінних, цільової клітинки або інших клітинок, які безпосередньо або опосередковано пов’язані з цільовою клітинкою.

Область копіювання

Клітинки, які ви копіюєте, коли потрібно вставити дані в інше розташування. Якщо скопіювати клітинки, навколо них з’явиться рухома межа, яка вказує на те, що їх скопійовано.

Умови

Умови, які ви вказуєте, щоб обмежити записи, які додаються до набору результатів запиту. Наприклад, така умова вибирає записи, для яких значення в полі "Обсяг замовлення" перевищує 30 000: Обсяг_замовлення>30000.

Область умов

Область вікна, де відображаються умови, що обмежують записи, які додаються до набору результатів запиту.

Поточна область

Блок заповнених клітинок, який включає вибрані клітинки. Ця область розширюється в усіх напрямках до першого пустого рядка або стовпця.

Спеціальне обчислення

Метод підсумування значень в області даних зведеної таблиці використанням значень в інших клітинках області даних. Створюйте власні обчислення, використовуючи список "Додаткові обчислення" в діалоговому вікні "Поле зведеної таблиці" для відповідного поля даних.

D

На початок сторінки

Форма даних

Діалогове вікно, у якому відображається один повний запис за раз. За допомогою форм даних можна додавати, змінювати, знаходити й видаляти записи.

Підпис даних

Підпис, який надає додаткову інформацію про позначку даних, що представляє одну точку даних або одне значення в клітинці таблиці.

Позначка даних

Смуга, область, крапка, сектор або інший символ на діаграмі, що представляє одну точку даних або одне значення в клітинці таблиці. Пов’язані позначки даних на діаграмі утворюють ряд даних.

Область даних

Область вікна, у якій відображається набір результатів запиту.

Точки даних

Окремі значення, які наносяться на діаграму. Пов’язані точки даних утворюють ряд даних. Точки даних позначаються смугами, стовпцями, лініями, секторами, крапками та іншими фігурами. Ці фігури називають позначками даних.

Область даних

Діапазон клітинок, що містить дані, оточений пустими клітинками або межами таблиці.

Ряд даних

Пов’язані точки даних, які наносяться на діаграму та походять із рядків або стовпців таблиці. Кожен ряд даних на діаграмі позначається окремим кольором або візерунком. На діаграмі можна представити один або кілька рядів даних. Секторні діаграми містять лише один ряд даних.

Джерело даних

Набір відомостей про джерело, які зберігаються та використовуються для підключення до бази даних. Джерело даних може містити ім’я та розташування сервера бази даних, ім’я драйвера бази даних, а також відомості, потрібні для підключення до бази даних.

Драйвер джерела даних

Файл програми, який використовується для підключення до певної бази даних. Для кожної програми або системи керування базою даних потрібен власний драйвер.

Таблиця даних

Діапазон клітинок, що містить результати підставляння різних значень в одну або кілька формул. Існують два типи таблиць даних: з одним і двома входами.

Таблиці даних на діаграмах

Сітка, яку можна додати до деяких діаграм і яка містить цифрові дані, на основі яких створено діаграму. Зазвичай таблиця даних додається до горизонтальної осі діаграми й замінює на ній підписи поділок.

Перевірка даних

Функція Excel, за допомогою якої визначаються обмеження щодо даних, які можна або потрібно вводити в клітинку. Крім того, ця функція відображає запити на введення правильних даних і сповіщає користувачів про помилки.

База даних

Колекція даних, пов’язаних із певною темою або метою. У базі даних відомості про окремі об’єкти, наприклад працівників або замовлення, згруповані в таблиці, записи та поля.

DРозмова з "DE"

Взаємодія між двома програмами, що обмінюються даними через спеціальні функції та код, відома як динамічний обмін даними (DDE).

Стандартна книга автозавантаження

Нова, незбережена книга, що відображається під час запуску Excel. Стандартна книга автозавантаження відображається, лише якщо ви не додали інші книги до папки XLStart.

Стандартний шаблон книги

Шаблон "Книга.xlt", який ви створюєте, щоб змінити стандартний формат нових книг. Excel використовує цей шаблон, щоб під час запуску створити пусту книгу або створити книгу, якщо шаблон не вказано.

Стандартний шаблон аркуша

Шаблон "Аркуш.xlt", який ви створюєте, щоб змінити стандартний формат нових аркушів. Excel використовує цей шаблон, щоб створити пустий аркуш, коли ви додаєте новий аркуш до книги.

Залежні клітинки

Клітинки, що містять формули, які посилаються на інші клітинки. Наприклад, якщо клітинка D10 містить формулу "=B5", то клітинка D10 залежить від клітинки B5.

Область призначення

Вибраний діапазон клітинок, який міститиме зведені дані після консолідації. Область призначення може розташовуватися на тому самому аркуші, що й вихідні дані, або на іншому. На одному аркуші можна виконати лише одну консолідацію.

Докладні дані

Рядки або стовпці проміжних підсумків, на основі яких обчислюються сумарні дані на аркушах, що містяться в автоматичних проміжних підсумках або структурі аркуша. Докладні дані зазвичай розташовуються над сумарними даними або ліворуч від них і межують із ними.

Лінії проекції

Лінії на лінійчатих діаграмах і діаграмах з областями, які проходять від точок даних до осі категорій (X). На діаграмах з областями ці лінії допомагають відрізнити одну позначку даних від іншої.

Розкривний список

Елемент керування в меню, діалоговому вікні або на панелі інструментів, що відображає список параметрів, якщо клацнути маленьку стрілку поруч зі списком.

E

На початок сторінки

Вбудована діаграма

Діаграма, розміщена на звичайному аркуші, а не на окремому аркуші діаграми. Вбудовані діаграми зручно використовувати, коли потрібно переглянути або роздрукувати діаграму або зведену діаграму разом із вихідними даними чи іншими відомостями на аркуші.

Планки похибок

Зазвичай використовуються на діаграмах зі статистичними або науковими даними. Планки похибок виявляють потенційну помилку або рівень невизначеності стосовно кожної позначки даних у ряді.

Надбудова Excel

Компоненти, які можна інсталювати на комп’ютері, щоб додати команди та функції до Excel. Такі надбудови можна використовувати лише в Excel. Інші надбудови для Excel або Office – це надбудови для моделі складених об’єктів (COM).

Таблиця Excel

Щоб упорядкувати дані на аркуші, можна створити, відформатувати й розширити таблицю Excel (раніше відому як список Excel).

Вираз

Комбінація операторів, імен полів, функцій, літералів і констант, що обчислюється до одного значення. У виразах можна вказувати умови (як-от "Обсяг_замовлення >10000") або обчислювати значення полів (як-от "Ціна*Кількість").

Зовнішні дані

Дані, що зберігаються в базі даних (наприклад, Access, dBASE або SQL Server), розташованій окремо від Query та програми, з якої запущено Query.

Зовнішні дані

Дані, що зберігаються поза Excel. Наприклад, бази даних, створені в Access, dBASE, SQL Server, або такі, що зберігаються на веб-сервері.

Діапазон зовнішніх даних

Діапазон даних, перенесених на аркуш, але розташованих поза Excel, наприклад у базі даних або текстовому файлі. В Excel такі дані можна форматувати або використовувати в обчисленнях, як і будь-які інші дані.

Зовнішнє посилання

Посилання на клітинку або діапазон на аркуші в іншій книзі Excel або посилання на визначене ім’я в іншій книзі.

F

На початок сторінки

Поле (база даних)

Категорія даних, як-от прізвище або обсяг замовлення, які зберігаються в таблиці. Коли Query відображає набір результатів в області даних, полям відповідають стовпці.

Поле (зведена таблиця)

Категорія даних у зведеній таблиці або зведеній діаграмі, отриманих із поля вихідних даних. Зведені таблиці містять поля рядків, стовпців, сторінок і даних. Зведені діаграми містять поля категорій, сторінок і даних.

Маркер заповнення

Маленький чорний квадрат у нижньому правому куті вибраного фрагмента. Якщо вказати на маркер заповнення, вказівник перетвориться на чорний хрестик.

Фільтрувати

Відображати лише ті рядки в списку, що відповідають указаним умовам. Щоб відобразити рядки, що містять указані або обчислювані значення чи відповідають певним умовам, скористайтеся командою "Автофільтр".

Шрифт

Графічний дизайн, що застосовується до всіх цифр, символів і букв. Його також називають типом або накресленням. Приклади шрифтів: Arial і Courier New. Зазвичай доступні різні розміри (як-от 10 пунктів) і стилі (як-от жирний) шрифтів.

Формула

Послідовність значень, посилань на клітинки, імен, функцій або операторів у клітинці, які разом дають змогу отримати нове значення. Формула завжди починається зі знака рівності (=).

Рядок формул

Рядок угорі вікна Excel, за допомогою якого можна ввести та змінити значення або формули в клітинках чи діаграмах. Відображає значення константи або формулу, що зберігається в активній клітинці.

Палітра формул

Засіб, що дає змогу створювати й змінювати формули та надає відомості про функції та їхні аргументи.

Функція (Microsoft Query)

Вираз, що повертає значення на основі результатів обчислення. Припускається, що джерела даних для Query підтримують функції Avg, Count, Max, Min і Sum. Деякі джерела даних можуть не підтримувати всі ці функції або підтримувати додаткові функції.

Функція (Office Excel)

Стандартна формула, яка приймає одне або кілька значень, виконує операцію та повертає одне чи кілька значень. Використовуйте функції, щоб спростити та скоротити формули на аркуші, особливо такі, що виконують тривалі або складні обчислення.

С

На початок сторінки

Підбір параметра

Спосіб пошуку певного значення для клітинки за допомогою коригування значення в іншій клітинці. Коли програма Excel підбирає параметр, вона змінює значення у вказаній клітинці, доки залежна від неї формула не поверне потрібний результат.

Сітка

Набір перехресних ліній, що використовуються для вирівнювання об’єктів.

Лінії сітки на діаграмах

Лінії, які можна додати до діаграми, щоб зручніше переглядати й оцінювати дані. Лінії сітки проходять від поділок на осі через область побудови.

Група

Один або кілька рядків чи стовпців із докладними даними в структурі або зведеній таблиці, суміжні з рядком або стовпцем підсумків і підпорядковані йому.

H

На початок сторінки

Коридор коливання

Лінії на плоских лінійчатих діаграмах, що проходять від найбільшого до найменшого значення в кожній категорії. Коридор коливання зазвичай використовується в біржових діаграмах.

Аркуш змін

Окремий аркуш, що містить зміни, які відстежуються в спільній книзі, зокрема ім’я особи, яка внесла певну зміну, дата й місце внесення зміни, видалені й замінені дані, а також спосіб усунення конфліктів.

I

На початок сторінки

Ідентифікатор

Ім’я поля, що використовується у виразах. Наприклад, "Обсяг замовлення" – це ідентифікатор (ім’я) поля, що містить обсяг замовлень. Замість ідентифікатора можна використовувати вираз, як-от "Ціна*Кількість".

Неявний перетин

Посилання на діапазон клітинок (а не на одну клітинку), який обчислюється як одна клітинка. Якщо клітинка C10 містить формулу =B5:B15*5, Excel помножує значення в клітинці B10 на 5, тому що клітинки B10 і C10 розташовані в одному рядку.

Індекс

Компонент бази даних, що прискорює пошук даних. Якщо таблиця містить індекс, дані в ній можна знайти, виконавши пошук в індексі.

Внутрішнє об’єднання

Стандартний тип об’єднання між двома таблицями у Query, який передбачає вибір лише тих записів, що містять однакові значення об’єднаних полів. Два однакові записи, узяті з різних таблиць, об’єднуються й відображаються як один запис у наборі результатів.

Клітинка введення

Клітинка, у яку підставляються вхідні значення з таблиці даних. Клітинкою введення може бути будь-яка клітинка на аркуші. Хоча клітинка введення може не входити в таблицю даних, формули в таблицях даних мають посилатися на неї.

Рядок вставлення

Спеціальний рядок у таблиці Excel, що полегшує введення даних. Рядок вставлення позначається зірочкою.

Internet Explorer

Браузер, який інтерпретує файли HTML, форматує їх як веб-сторінки та відображає користувачу. Internet Explorer можна завантажити на веб-сайті Microsoft http://www.microsoft.com.

Елемент

Підкатегорія поля у зведених таблицях і зведених діаграмах. Наприклад, поле "Місяць" може містити елементи "Січень", "Лютий" тощо.

Ітерація

Повторне обчислення аркуша, яке не припиняється, доки не виконається певна числова умова.

J

На початок сторінки

Об’єднання

Зв’язок між кількома таблицями, за якого однакові записи з пов’язаних полів об’єднуються та відображаються як один запис. Записи, що не збігаються, можуть включатися або виключатися залежно від типу об’єднання.

Сполучна лінія

Лінія, що з’єднує поля з двох таблиць і вказує для Query, як дані пов’язані між собою. Тип об’єднання визначає записи, вибрані для набору результатів запиту.

Сполучна лінія

Лінія у Query, що з’єднує поля з двох таблиць і вказує, як дані пов’язані між собою. Тип об’єднання визначає записи, вибрані для набору результатів запиту.

Вирівняти за шириною

Налаштувати горизонтальний інтервал, щоб вирівняти текст відносно лівого й правого полів. Вирівнювання згладжує краї тексту з обох боків.

L

На початок сторінки

Легенда

Поле, що визначає візерунки або кольори, призначені рядам даних або категоріям на діаграмі.

Умовні позначення

Символи в легендах, що вказують на візерунки або кольори, призначені рядам даних або категоріям на діаграмі. Умовні позначення відображаються ліворуч від елементів легенди. Якщо відформатувати умовне позначення, пов’язана з ним позначка даних також відформатується.

Заблоковане поле або заблокований запис

Умова запису, поля або іншого об’єкта в базі даних, відповідно до якої об’єкт можна переглядати у Query, але не можна змінювати (лише для читання).

M

На початок сторінки

Зіставлений діапазон

Діапазон у списку XML, зв’язаний з елементом у карті XML.

Матриця

Прямокутний масив значень або діапазон клітинок, об’єднаний з іншими масивами або діапазонами для обчислення кількох сум або добутків. Excel містить стандартні функції для роботи з матрицями, які можуть виконувати додавання або множення.

Об’єднана клітинка

Одна клітинка, створена об’єднанням кількох вибраних клітинок. Посиланням на об’єднану клітинку є адреса верхньої лівої клітинки у вихідному вибраному діапазоні.

Елемент керування Microsoft Excel

Власний елемент керування Excel, відмінний від елемента керування ActiveX.

Довідка з Microsoft Visual Basic

Щоб отримати довідку для Visual Basic в Excel, на вкладці Розробник у групі Код натисніть кнопку Visual Basic, а потім у меню Help (Довідка) виберіть Microsoft Visual Basic Help (Довідка з Microsoft Visual Basic).

Змінне середнє

Послідовність середніх значень, обчислених із частин ряду даних. На діаграмі змінне середнє згладжує коливання даних, що дає змогу чіткіше виділити шаблон або тренд.

Анімована межа

Рухома межа, що з’являється навколо вирізаного або скопійованого діапазону на аркуші. Щоб прибрати анімовану межу, натисніть клавішу Esc.

Багаторівневі підписи категорій

Підписи категорій на діаграмі, що автоматично відображаються на кількох рівнях ієрархії залежно від даних на аркуші. Наприклад, заголовок "Продукти" може відображатися над рядком із заголовками "Тофу", "Яблука" та "Груші".

N

На початок сторінки

Ім’я

Слово або рядок символів, який позначає клітинку, діапазон клітинок, формулу або значення константи. Надавайте зрозумілі імена, наприклад "Продукти", складним для сприйняття діапазонам, як-от "Збут!C20:C30".

Поле імені

Поле ліворуч від рядка формул, що визначає вибрану клітинку, елемент діаграми або графічний об’єкт. Щоб назвати клітинку або діапазон, введіть ім’я в поле "Ім’я" й натисніть клавішу Enter. Щоб перейти до іменованої клітинки та вибрати її, клацніть її ім’я в полі "Ім’я".

Вибір несуміжних діапазонів

Вибір кількох клітинок або діапазонів, що не прилягають один до одного. Позначаючи на діаграмі несуміжні діапазони, переконайтеся, що об’єднаний фрагмент має форму прямокутника.

Вихідні дані, відмінні від OLAP

Базові дані для зведеної таблиці або зведеної діаграми, які походять із джерела, відмінного від бази даних OLAP. Такі джерела включають реляційні бази даних, таблиці на аркушах Excel і бази даних текстових файлів.

O

На початок сторінки

ObjectLink

Формат даних OLE, що описує зв’язаний об’єкт: визначає клас, ім’я документа та ім’я об’єкта. Кожен із цих елементів даних – це рядок із нульовим закінченням.

Автономний файл куба

Файл, що створюється на жорсткому диску або в мережевій папці та зберігає вихідні дані OLAP для зведеної таблиці або зведеної діаграми. Автономні файли кубів дають змогу продовжувати працювати, коли немає підключення до сервера OLAP.

OLAP

Технологія для роботи з базами даних, оптимізована, щоб створювати запити й звіти, а не обробляти транзакції. Дані OLAP організовані ієрархічно та зберігаються в кубах, а не в таблицях.

OПостачальник КОЛІНАХ

Набір програмного забезпечення, що надає доступ до певного типу бази даних OLAP. Ці програми можуть містити драйвер джерела даних та інше клієнтське програмне забезпечення, необхідне для підключення до бази даних.

Операнд

Елементи з обох боків оператора у формулі. В Excel операндами можуть бути значення, посилання на клітинки, імена, підписи та функції.

Оператор

Знак або символ, що визначає тип обчислення у виразі. Існують математичні та логічні оператори, а також оператори порівняння та посилань.

Зовнішнє об’єднання

Об’єднання у Query, що передбачає вибір усіх записів з однієї таблиці, навіть якщо немає відповідних записів в іншій таблиці. Записи, що збігаються, об’єднуються та відображаються як один запис. Записи, збігів із якими в іншій таблиці немає, відображаються пустими.

Зовнішнє об’єднання

Об’єднання, що передбачає вибір усіх записів з однієї таблиці, навіть якщо немає відповідних записів в іншій таблиці. Записи, що збігаються, об’єднуються та відображаються як один запис. Записи, збігів із якими в іншій таблиці немає, відображаються пустими.

Структура

Дані на аркуші, у яких рядки або стовпці докладних даних згруповані, що дає змогу створювати підсумкові звіти. У структурі може підсумовуватися весь аркуш або його вибрана частина.

Дані структури

Дані, що містяться в структурі аркуша. Дані структури включають рядки або стовпці як із сумарними, так і з докладними даними.

Символи структури

Символи, що дають змогу змінити подання структурованого аркуша. Можна відобразити або приховати докладні дані, натиснувши знак "плюс" або "мінус" і числа 1, 2, 3 чи 4, що вказують на рівень структури.

OwnerLink

Формат даних OLE, що описує вбудований об’єкт: визначає клас, ім’я документа та ім’я об’єкта. Кожен із цих елементів даних – це рядок із нульовим закінченням.

P

На початок сторінки

Розрив сторінки

Роздільник, що розриває аркуш на окремі сторінки для друку. Excel автоматично вставляє розриви сторінок залежно від розміру паперу, параметрів полів, масштабування та положення розривів сторінок, вставлених вручну.

Розмітка сторінки

Подання аркуша, у якому показані області друку та розриви сторінок. Область друку відображається білим, розриви сторінок, вставлені автоматично, – пунктирними лініями, а розриви сторінок, вставлені вручну, – суцільними лініями.

Параметр

В Excel можна додавати, змінювати або вилучати параметри, щоб указувати клітинки, які можна редагувати в доступних для перегляду даних на аркушах служб Excel Services. Коли ви зберігаєте книгу, зміни автоматично відображаються на сервері.

Параметризований запит

Тип запиту, який під час виконання запитує значення (умови), на основі яких вибираються записи для набору результатів. Таким чином за допомогою одного й того самого запиту можна отримувати різні набори результатів.

Пароль

Спосіб захистити аркуш або книгу. Коли ви захищаєте елементи аркуша або книги паролем, дуже важливо не забути цей пароль. Без нього ви не зможете зняти захист з аркуша або книги. Завжди використовуйте надійні паролі, які містять одночасно букви верхнього й нижнього регістра, числа та символи. Якщо в паролі не поєднуються ці елементи, він ненадійний. Приклад надійного пароля: Y6dh!et5. Приклад ненадійного пароля: Budynok27. Використовуйте надійний пароль, який можете запам’ятати, щоб не записувати його.

Область вставлення

Місце призначення для даних, вирізаних або скопійованих за допомогою буфера обміну Office.

Область зведення

Область на аркуші, у яку ви перетягуєте поля зведеної таблиці або зведеної діаграми, щоб змінити макет звіту. У новому звіті область зведення на аркуші позначається блакитною пунктирною рамкою.

Поле категорії зведеної діаграми

Поле, якому відповідає категорія на зведеній діаграмі. На діаграмі категорії зазвичай відображаються на осі X, тобто горизонтальній осі.

Зведена діаграма

Діаграма, на якій можна виконати інтерактивний аналіз даних, як і у зведеній таблиці. Ви можете змінювати подання даних і макет діаграми, а також переглядати різні рівні деталізації, перетягуючи поля або відображаючи чи приховуючи їхні елементи.

Поле рядів зведеної діаграми

Поле, якому відповідає ряд на зведеній діаграмі. Ряди діаграми представлено в легенді.

Дані зведеної таблиці

Зведені дані у зведеній таблиці, обчислені на основі полів даних у вихідному списку або таблиці.

Загальні підсумки у зведеній таблиці

Підсумкові значення в усіх клітинках у рядку або стовпці зведеної таблиці. Значення в рядку загальних підсумків обчислюються за допомогою тієї ж функції зведення, що й в області даних зведеної таблиці.

Зведений список

Веб-компонент Microsoft Office, що дає змогу створити структуру, схожу на зведену таблицю Excel. Користувачі можуть переглядати зведені списки в браузері та змінювати їхній макет так само, як і макет зведених таблиць Excel.

Зведена таблиця

Інтерактивний перехресний звіт Excel, що підсумовує й аналізує зведені дані (як-от записи бази даних, узяті з різних джерел, зокрема зовнішніх для Excel).

Проміжний підсумок зведеної таблиці

Рядок або стовпець, у якому за допомогою функції зведення відображається результат підсумування докладних елементів поля зведеної таблиці.

Область побудови

На двовимірних діаграмах – область, обмежена осями, що містить усі ряди даних. На об’ємних діаграмах – область, обмежена осями, що містить ряди даних, імена категорій, підписи поділок і назви осей.

Пункт

Одиниця вимірювання, що приблизно дорівнює 0,3528 мм.

Впливові клітинки

Клітинки, на які посилається формула в іншій клітинці. Наприклад, якщо клітинка D10 містить формулу "=B5", то клітинка B5 – впливова для клітинки D10.

Первинний ключ

Одне або кілька полів, що слугують унікальним ідентифікатором для кожного запису в таблиці. Як номерні знаки ідентифікують автомобіль, так і первинний ключ однозначно ідентифікує запис.

Область друку

Один або кілька діапазонів клітинок, які можна надрукувати окремо від решти вмісту аркуша. Якщо аркуш містить область друку, надрукується лише вона.

Заголовки для друку

Підписи рядка або стовпця, що друкуються у верхній чи лівій частині кожної сторінки аркуша.

Поля властивостей

Незалежні атрибути, пов’язані з елементами або учасниками в кубі OLAP. Наприклад, якщо елементи міста включають значення його площі й кількості населення, що зберігаються в кубі сервера, у зведеній таблиці можна відобразити площу кожного міста та кількість населення в ньому.

Захищати

Установлювати параметри для аркуша або книги, які забороняють користувачам переглядати певні елементи аркуша або книги чи отримувати доступ до них.

Q

На початок сторінки

Запит

Засіб пошуку записів у Query або Access, що відповідають на певне запитання про дані, які зберігаються в базі.

Канал запитів

Канал запитів використовується в сеансі DDE між кінцевою програмою та певним запитом (наприклад, "Запит 1") у Query. Перш ніж використовувати канал запитів, потрібно відкрити вікно запиту за допомогою системного каналу.

Макет запиту

Усі елементи вікна Query, як-от таблиці, умови, порядок розташування полів тощо. Макет також визначає, чи ввімкнуто автозапит і чи можна змінювати вихідні дані.

R

На початок сторінки

Діапазон

Кілька клітинок на аркуші. Клітинки в діапазоні можуть бути суміжні та несуміжні.

Лише для читання

Параметр, що дає змогу переглядати й копіювати файл, але не змінювати чи зберігати його.

Запис

Набір відомостей про певного користувача або місце, подію чи об’єкт. Коли Query відображає набір результатів в області даних, записам відповідають рядки.

Оновити (зовнішній діапазон даних)

Повторно отримати дані із зовнішнього джерела даних. Щоразу, коли ви оновлюєте дані, відображається найновіша версія відомостей із бази даних, зокрема всі внесені зміни.

Оновити (зведена таблиця)

Повторно побудувати зведену таблицю або зведену діаграму, щоб відобразити зміни в базових вихідних даних. Якщо звіт створено на основі зовнішніх даних, під час оновлення запускається базовий запит, який дає змогу отримати нові та змінені дані.

Регресивний аналіз

Форма статистичного аналізу, що використовується для прогнозування. Під час регресивного аналізу оцінюється зв’язок між змінними, тому певну змінну можна спрогнозувати на основі однієї або кількох інших.

Відносне посилання

Адреса клітинки у формулі, що визначається її розташуванням відносно клітинки, яка містить цю формулу, і клітинки, на яку вона посилається. Якщо скопіювати формулу, посилання скоригується автоматично. Відносні посилання мають форму A1.

Віддалене посилання

Посилання на дані, що зберігаються в документі з іншої програми.

Фільтр звіту

Поле, що дає змогу відфільтрувати підмножину даних у зведеній таблиці або зведеній діаграмі й розташувати їх на одній сторінці, щоб потім створити макет і виконати аналіз. У фільтрі звіту можна відобразити як усі, так і окремі елементи (дані для решти елементів відфільтровуються).

Шаблон звіту

Шаблон Excel (файл типу XLT), що містить запити чи зведені таблиці, створені на основі зовнішніх даних. Коли ви зберігаєте шаблон звіту, Excel зберігає в ньому визначення запиту, але не завантажені дані.

Набір результатів

Набір записів, які повертає запит. Набір результатів запиту можна переглянути у Query або завантажити на аркуш Excel для подальшого аналізу.

Заголовок рядка

Нумерована сіра область ліворуч від кожного рядка. Щоб вибрати весь рядок, клацніть його заголовок. Щоб збільшити або зменшити висоту рядка, перетягніть лінію під його заголовком.

Позначка рядка

Поле, якому відповідає рядок у зведеній таблиці.

Значення квадрата R

Число від 0 до 1, що вказує на ступінь відповідності прогнозованих значень для лінії тренду фактичним даним. Лінія тренду найточніша, коли значення квадрата R дорівнює або приблизно дорівнює 1. Значення квадрата R також називається коефіцієнтом відповідності.

S

На початок сторінки

Сценарій

Іменований набір вхідних значень, які можна підставити в модель аркуша.

Scroll lock

Коли режим Scroll Lock увімкнуто, клавіші зі стрілками прокручують активний аркуш, а не активують іншу клітинку. Щоб увімкнути або вимкнути режим Scroll Lock, натисніть клавішу Scroll Lock.

Розділ

Будь-яке поєднання аркуша, подання та сценарію, яке ви вибираєте, коли створюєте звіт. Звіт може містити кілька розділів.

Вибирати

Виділяти клітинку або діапазон клітинок на аркуші. Наступна команда або дія вплине на вибрані клітинки.

Кнопка "Вибрати все"

Сірий прямокутник у верхньому лівому куті аркуша на перетині заголовків рядків і стовпців. Щоб вибрати всі клітинки на аркуші, натисніть цю кнопку.

Вісь рядів даних

Вісь діаграми, що представляє вимір глибини на дійсно об’ємній діаграмі. На ній можна відображати імена рядів даних у вигляді довільних текстових значень і не можна відображати масштабовані числові значення.

Поле рядів

Поле, що відображається в області рядів зведеної діаграми. Елементи в полі рядів містяться в легенді та відповідають іменам окремих рядів даних.

Лінії рядів

Лінії на двовимірних гістограмах із накопиченням і стовпчастих діаграмах, що сполучають позначки даних у кожному ряді даних і таким чином підкреслюють різницю між рядами.

Спільна книга

Книга, налаштована так, що її можуть переглядати й змінювати одночасно кілька користувачів у мережі. Кожен користувач, який зберігає книгу, бачить зміни, унесені іншими користувачами.

Окремо зіставлена клітинка

Клітинка, зв’язана з унікальним елементом на карті XML.

Порядок сортування

Спосіб упорядкування даних за їхнім значенням або типом. Дані можна сортувати в алфавітному або числовому порядку, а також за датою. Порядок сортування може бути за зростанням (від 1 до 9, від А до Я) або спаданням (від 9 до 1, від Я до А).

Вихідні області

Діапазони клітинок, що об’єднуються в указаній області призначення. Вихідні області може бути розміщено на будь-якому аркуші в книзі, в інших відкритих або закритих книгах або на аркушах Lotus 1–2–3.

Вихідні дані

Список або таблиця, на основі якої створено зведену таблицю або зведену діаграму. Вихідні дані можна взяти з таблиці або діапазону Excel, зовнішньої бази даних або зовнішнього куба чи іншої зведеної таблиці.

SQL

Мова, за допомогою якої можна отримувати й оновлювати дані або розпоряджатися ними. Коли ви створюєте запит, Query використовує SQL, щоб побудувати відповідну інструкцію SQL SELECT. Якщо ви знайомі з мовою SQL, можете переглянути або змінити цю інструкцію.

Стандартний шрифт

Стандартний шрифт тексту на аркушах. Шрифт, вибраний за замовчуванням для звичайного стилю клітинок.

Зведені дані

Усі рядки або стовпці в автоматичних проміжних підсумках і структурі аркуша, у яких підсумовано докладні дані. Сумарні дані зазвичай суміжні з докладними даними й розташовані під ними.

Функція зведення

Тип обчислення, за допомогою якого об’єднуються вихідні дані у зведеній таблиці чи таблиці об’єднання або вставляються автоматичні проміжні підсумки в список або базу даних. Прикладами функцій зведення є Sum, Count і Average.

Системний канал

Використовується в сеансі DDE між програмами та дає змогу отримати відомості про систему, як-от поточні підключення, відкриті запити та стан кінцевої програми.

T

На початок сторінки

Область таблиць

Область вікна Query, де відображаються таблиці в запиті. Кожна таблиця містить поля, з яких можна отримати дані.

Шаблон

Книга, яку ви створюєте й використовуєте як основу для інших аналогічних книг. Ви можете створювати шаблони книг і аркушів. Стандартний шаблон книг має назву "Книга.xlt". Стандартний шаблон аркушів – "Аркуш.xlt".

Текстове поле

Прямокутний об’єкт на аркуші або діаграмі, у який можна ввести текст.

Поділки та підписи поділок

Поділки – це невеликі позначки одиниць вимірювання, що перетинають вісь і схожі на роздільники на лінійці. Підписи поділок визначають категорії, значення або ряди на діаграмі.

Назви на діаграмах

Описовий текст, що автоматично вирівнюється за віссю або по центру у верхній частині діаграми.

Рядок підсумків

Спеціальний рядок таблиці Excel, у якому можна вибрати агрегатні функції для роботи з числовими даними.

Підсумки

Один із п’яти типів обчислення, що визначає Query: Sum, Avg, Count, Min і Max.

Стрілки відстеження

Стрілки, що показують зв’язок між активною клітинкою та пов’язаними з нею клітинками. Стрілки відстеження відображаються блакитним кольором, коли вказують із клітинки, яка надає дані до іншої клітинки, і червоним, якщо клітинка містить значення помилки, як-от #DIV/0!.

Лінія тренду

Графічне зображення трендів у ряду даних, наприклад лінія, що йде вгору та позначає зростання збуту за певну кількість місяців. Лінії тренду допомагають вивчати проблеми прогнозування, яке також називається регресивним аналізом.

Підпис лінії тренду

Необов’язковий текст для лінії тренду, зокрема рівняння регресії й значення квадрата R або тільки щось одне з цього. Підпис лінії тренду можна форматувати й переміщати, але не можна змінювати його розмір.

U

На початок сторінки

Смуги підвищення-зниження

Смуги на лінійчатих діаграмах із кількома рядами даних, що показують різницю між точками даних у першому та останньому рядах.

V

На початок сторінки

Значення

Текст, дата, число або логічний вираз, що завершує умову, якій має відповідати поле для пошуку або фільтрування. Наприклад, щоб завершити умову "дорівнює", указану для поля "Автор", це поле має містити значення, як-от "Ілля".

Вісь значень

Вісь діаграми, на якій відображаються масштабовані числові значення.

Поле значень

Поле з вихідного списку або вихідної таблиці чи бази даних, що містить дані, підсумовані в зведеній таблиці або на зведеній діаграмі. Поле значень зазвичай містить числові дані, наприклад статистичні дані або обсяги збуту.

Область значень

Частина зведеної таблиці, що містить сумарні дані. Значення в кожній клітинці області значень являють собою зведення даних із вихідних записів або рядків.

Вершини

Чорні квадратні точки, які можна перетягувати, що відображаються на кінцях і перетині ліній або кривих на певних автофігурах (наприклад, довільних, мальованих і звичайних кривих), коли ви редагуєте точки автофігури.

Вершини

Чорні квадратні точки, які можна перетягувати, що відображаються на кінцях і перетині ліній або кривих на певних автофігурах (наприклад, довільних, мальованих і звичайних кривих).

Подання

Набір параметрів відображення та друку, який можна назвати й застосувати до книги. Ви можете створити кілька подань однієї книги, не зберігаючи її копії.

W

На початок сторінки

Веб-запит

Запит, що отримує дані, збережені в інтрамережі або в Інтернеті.

Аналіз "what-if"

Процес змінення значень у клітинках, що дає змогу переглянути, як ці зміни позначаться на результатах формул на аркуші. Наприклад, можна змінювати відсоткову ставку, що використовується в таблиці амортизації, щоб визначити обсяг виплат.

Книга

Файл електронної таблиці, що створюється в Excel. Книга містить аркуші з рядками й стовпцями, у які можна вводити дані й обчислювати їх там.

Аркуш

Первинний документ, який використовується у програмі Excel для зберігання та роботи з даними. Також називається електронна таблиця. Аркуш складається з клітинок, упорядкованих у стовпці та рядки; аркуш завжди зберігається в книзі.

Файл робочої області

Файл, у якому зберігаються відомості про відображення відкритих книг, що дає змогу відновити роботу з тими самими розмірами вікон, областями друку, масштабом елементів на екрані та параметрами відображення. Файл робочої області не містить самі книги.

Інтернет

Система для переміщення колекцією книг, документів Office та інших файлів, зв’язаних за допомогою гіперпосилань і розташованих у мережевій папці, інтрамережі компанії або Всесвітній мережі. У браузері Інтернет має вигляд колекції тексту, зображень, звуків і цифрових фільмів.

Переносити

Автоматично розривати рядок тексту, коли він досягає поля або об’єкта, і продовжувати текст у новому рядку.

X

На початок сторінки

XML

Розширювана мова розмітки (XML) – скорочена форма стандартної узагальненої мови розмітки (SGML), за допомогою якої розробники можуть створювати спеціальні теги, щоб гнучко організовувати й подавати інформацію.

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×