Сполучення клавіш для роботи з фігурами, об'єктами WordArt та текстовими полями для Word

Примітка.: Сполучення клавіш, описані в цій статті, посилаються на розкладку клавіатури для США. Клавіші інших розкладок можуть не відповідати англійській (США) розкладці.

Якщо у сполученнях клавіш слід одночасно натискати дві клавіші або більше, між відповідними клавішами стоїть знак плюс (+). Якщо у сполученнях клавіш їх слід натискати послідовно, клавіші відокремлюються комою (,).

Дія

Клавіші

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта).

Esc

Виділення об’єкта (з виділеним об’єктом).

Клавіша табуляції або клавіші Shift+Tab, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Виберіть кілька фігур.

Натисніть і утримуйте клавішу Ctrl під час вибору фігур

Виділення кількох фігур із текстом.

Натисніть і утримуйте клавішу Shift під час вибору фігур

Відкриття області "вибір".

Alt+F10

Виберіть об'єкт, який має бути розташовано в області виділення.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування вибраного елемента (в області "область").

Shift+Enter

Редагування тексту в текстовому полі.

F2 або введіть після виділення текстового поля

Редагування тексту у фігурі.

F2 або клавішу вводу після виділення фігури

Вирізання виділеного об’єкта.

Ctrl+X

Копіювання виділеного об’єкта.

Ctrl+C

Вставлення вирізаного або скопійованого об’єкта.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Скасувати останню дію.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Сполучення клавіш для використання в області "область"

Дія

Клавіші

Відкриття області "вибір".

Alt+F10

Переміщення фокуса з однієї області на іншу

F6

Переміщення фокусу до окремого елемента чи групи.

Стрілка вгору або стрілка вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

Shift + стрілка вгору або Shift + стрілка вниз

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Додавання іншого об'єкта до виділеної області.

Shift+ПРОБІЛ

Скасування виділення активного об’єкта.

Shift+Enter

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Дія

Клавіші

Виділення об’єкта (з виділеним текстом усередині об’єкта).

Esc

Виділити об’єкт (з виділеним об’єктом).

Клавіша табуляції або клавіші Shift+Tab, доки не буде вибрано потрібний об’єкт

Вибір кількох фігур.

Натискання та утримання елемента керування під час клацання фігур

Вибір кількох фігур із текстом.

Натисніть і утримуйте клавішу SHIFT під час клацання фігур

Відкриття області "вибір".

ALT + F10

Виберіть об'єкт, який має бути розташовано в області виділення.

ПРОБІЛ або Enter

Скасування вибраного елемента (в області "область").

Shift+Enter

Редагування тексту в текстовому полі.

F2 або введіть після виділення текстового поля

Редагування тексту у фігурі.

F2 або клавішу ВВОДУ після виділення фігури

Вирізати виділений об’єкт.

Ctrl+X

Копіювати виділений об’єкт.

Ctrl+C

Вставити вирізаний або скопійований об’єкт.

Ctrl+V

Копіювання лише форматування.

Ctrl+Shift+C

Вставлення лише форматування.

Ctrl+Shift+V

Спеціальне вставлення.

Ctrl+Alt+V

Скасування останньої дії.

Ctrl+Z

Повторення останньої дії.

Ctrl+Y

Копіювання атрибутів фігури

 1. Виберіть фігуру з атрибутами, які потрібно скопіювати.

 2. Натисніть сполучення клавіш CTRL + SHIFT + C, щоб скопіювати атрибути фігури.

 3. Натискайте клавішу ТАБУЛЯЦІЇ або клавіші SHIFT + TAB, щоб вибрати фігуру або об'єкт, до яких потрібно скопіювати атрибути.

 4. Натисніть клавіші Ctrl+Shift+V.

Змінення зв’язаного або вбудованого об’єкта

 1. Натисніть клавіші Shift + Tab, щоб виділити потрібний об’єкт.

 2. Натисніть клавіші Shift+F10, щоб відобразити контекстне меню.

 3. Натискайте клавішу зі стрілкою вниз, щоб вибрати <змінної> об'єкта, клавішу "введіть" або "стрілка вправо", щоб відобразити другорядне меню, а потім натисніть кнопку редагувати.

Вставлення об’єкта

 1. Натисніть клавіші ALT, N, а потім – J.

 2. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Натискайте клавішу зі стрілкою вниз, щоб вибрати тип об'єкта, а потім натисніть клавішу ВВІД, щоб створити об'єкт.

  • Двічі натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб вибрати вкладку створення з файлу , а потім введіть ім'я файлу об'єкта, який потрібно вставити, або перейдіть до нього.

Вставлення рисунка SmartArt

 1. Натисніть і відпустіть клавіші ALT, N, M, щоб вибрати елемент SmartArt.

 2. Натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати потрібний тип рисунка SmartArt.

 3. Натисніть клавішу TAB, а потім натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати макет графічного об'єкта SmartArt, який потрібно вставити.

 4. Натисніть клавішу Enter.

Вставлення текстового поля

 1. Послідовно натисніть клавіші Alt, N і Х.

 2. Натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати потрібне текстове поле, а потім натисніть клавішу ВВІД.

 3. Введіть потрібний текст.

 4. Завершивши введення, щоб повернутися до редагування тексту в документі, натисніть клавішу Esc.

Вставлення об’єкта WordArt

 1. Натисніть і відпустіть клавіші ALT, N і W, щоб вибрати об'єкт WordArt.

 2. Натискайте клавіші зі стрілками, щоб вибрати потрібний стиль WordArt, а потім натисніть клавішу ВВІД.

 3. Введіть потрібний текст.

 4. Натисніть клавішу ESC.

Виділення фігури

Примітка.: Якщо курсор розташовано в тексті, натисніть клавішу Esc.

 • Клавіша табуляції для переміщення вперед (або SHIFT + клавіша табуляції для переходу назад) за допомогою фігур або об'єктів, доки не з'являться маркери змінення розміру об'єкта, який потрібно виділити.

Сполучення клавіш для використання в області "область"

Дія

Клавіші

Відкриття області "вибір".

ALT + F10

Переміщення фокуса з однієї області на іншу

F6

Відображення контекстного меню.

Shift+F10

Переміщення фокусу до окремого елемента чи групи.

Стрілка вгору або вниз

Переміщення фокусу з елемента групи до батьківської групи.

Стрілка вліво

Переміщення фокусу з групи до її першого елемента.

Стрілка вправо

Розгортання активної групи та всіх її дочірніх груп.

* (лише на цифровій клавіатурі)

Розгортання активної групи

+ (лише на цифровій клавіатурі)

Згортання активної групи

- (лише на цифровій клавіатурі)

Переміщення фокусу до об’єкта та його виділення.

Shift + стрілка вгору або Shift + стрілка вниз

Виділення активного об’єкта.

ПРОБІЛ або Enter

Додавання іншого об'єкта до виділеної області.

Shift+ПРОБІЛ

Скасування виділення активного об’єкта.

Shift+Enter

Відображення або приховання активного об’єкта.

Ctrl+Shift+S

Редагування точок у фігурі

Примітка.: Клацніть фігуру, а потім натисніть клавіші ALT + J + D + E + E.

 • Щоб додати точку, клацніть контур фігури, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

 • Щоб видалити точку, клацніть її, утримуючи натиснутою клавішу Ctrl.

 • Щоб точка оброблялася як точка згладжування, утримуйте натиснутою клавішу SHIFT під час перетягування будь-якого з маркерів, прикріпленої до точки. Після завершення перетягування точку буде змінено на гладкий вузол. Гладкий вузол з’єднує два відрізки лінії однакової довжини.

 • Щоб точка оброблялася як пряма точка, натисніть клавішу CTRL під час перетягування будь-якого з маркерів, прикріпленої до точки. Після завершення перетягування точку буде змінено на прямий вузол. Прямий вузол з’єднує два відрізки лінії різної довжини.

 • Щоб точка оброблялася як кутова точка, натисніть клавішу ALT під час перетягування будь-якого з маркерів, прикріпленої до точки. Після завершення перетягування точку буде змінено на кутовий вузол. Кутовий вузол з’єднує два відрізки лінії з відрізком, спрямованим в іншому напрямку.

 • Щоб скасувати зміни точок і відрізків ліній, натисніть клавішу Esc, перш ніж відпустити кнопку миші.

Сполучення клавіш для роботи з рисунками SmartArt наведено в статті сполучення клавіш для рисунків SmartArt.

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Передплата для максимальної ефективності

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×