Керуйте зустрічами, планами, бюджети – з Microsoft 365 це просто

Сполучення клавіш у програмі "Skype для бізнесу"

Сполучення клавіш – це поєднання двох або більше клавіш, одночасним натисканням яких можна виконати дію, що зазвичай потребує використання миші або іншого вказівного пристрою. Сполучення клавіш, описані тут, призначено для англійської (США) розкладки клавіатури Lync. Клавіші на інших розкладках можуть відрізнятися від клавіш на англійській (США) клавіатурі.

Ці сполучення клавіш пов’язано з функціональними областями інтерфейсу користувача програми "Lync". Тому, наприклад, щоб закрити картку контакту за допомогою клавіші Esc, потрібно бути на картці контакту.

Переміщення в інтерфейсі користувача зазвичай здійснюється за допомогою клавіші табуляції та сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції. За допомогою клавіші табуляції переміщення в інтерфейсі користувача здійснюється у прямому порядку, а за допомогою сполучення клавіш Shift + клавіша табуляції – у зворотному порядку.

Деякі функції можуть бути недоступні для вашого облікового запису. Про що буде повідомлено.

Сполучення клавіш

Загальні (будь-яке вікно)

Головне вікно програми "Skype для бізнесу" (Lync)

Список контактів

Картка контакту

вікно розмови

Елементи керування викликами (вікно розмови)

Відео (вікно розмови)

Обмін миттєвими повідомленнями (вікно розмови)

Демонстраційне вікно розмови або наради

Середовище розмови

Спільний доступ до файлів у форматі PPT: застарілі версії засобу перегляду PowerPoint Viewer

Розмови на вкладках

Постійний чат

Загальні (будь-яке вікно)

Використовуйте наведені нижче сполучення клавіш, незалежно від того, яке вікно активне.

Клавіша або
сполучення клавіш

Дія

Клавіші Windows+Shift+O

Прийняття вхідного запрошення.

Клавіша з емблемою Windows + Esc

Відхилення запрошення.

Клавіша з емблемою Windows + F4

Вимкнення або ввімкнення власного звуку.

Клавіша з емблемою Windows + F5

Вимкнення або ввімкнення камери під час відеовиклику.

Ctrl+Shift+ПРОБІЛ

Активація панелі інструментів для надання спільного доступу.

Ctrl+Alt+Shift+3

Відкриття головного вікна та активація поля пошуку.

Ctrl+Alt+ПРОБІЛ

Повернення керування під час спільного доступу до екрана.

Ctrl+Shift+S

Припинення надання спільного доступу до екрана.

Головне вікно програми "Skype для бізнесу"

Використовуйте наведені нижче сполучення клавіш, коли головне вікно програми "Lync" на передньому плані.

Клавіша або
сполучення клавіш

Дія

Ctrl+1

Перехід на вкладку списку контактів.

Ctrl+2

Перехід на вкладку постійного чату.

Ctrl+3

Перехід на вкладку списку розмов.

Ctrl+4

Перехід на вкладку телефону.

Ctrl+1 або Ctrl+Shift+1

Як представник переадресуйте виклик на робочий номер іншої особи. (Недоступна у програмі "NC Basic" або "Усі передплати Microsoft 365 ").

Alt+ПРОБІЛ

Відкриття системного меню. Клавіша Alt відкриває рядок меню.

Alt+F

Відкриття меню "Файл".

Alt+M

Команда "Почати нараду".

Alt+T

Відкриття меню знарядь.

Alt+H

Відкриття меню довідки.

Список контактів

Використовуйте наведені нижче сполучення клавіш під час роботи зі списком контактів.

Клавіша або
сполучення клавіш

Дія

Delete

Видалення виділеної настроюваної групи або контакту.

Alt + стрілка вгору

Переміщення виділеної групи вгору.

Alt + стрілка вниз

Переміщення виділеної групи вниз.

Alt+Enter

У контекстному меню – відкриття виділеної картки контакту або групи контактів.

ПРОБІЛ

Згортання або розгортання виділеної групи.

Shift+Delete

Видалення виділеного контакту зі списку контактів (лише контакти, які не належать до груп розсилки).

Картка контакту

Використовуйте ці сполучення клавіш під час роботи з карткою контакту. Щоб відкрити картку, натисніть сполучення клавіш Alt+Enter.

Клавіша або
сполучення клавіш

Дія

Esc

Закриття картки контакту.

Ctrl + клавіша табуляції

Переміщення між вкладками в нижній частині картки контакту.

Ctrl+Shift + клавіша табуляції

Переміщення між вкладками в нижній частині картки контакту у зворотному порядку.

Вікно розмови

Використовуйте наведені нижче сполучення клавіш під час роботи у вікні розмови.

Клавіша або
сполучення клавіш

Дія

F1

Відкриття домашньої сторінки довідки (у меню довідки).

Esc

Вихід із повноекранного режиму, якщо його ввімкнуто. В іншому випадку вікно розмови закриється лише тоді, якщо не відбувається аудіо-, відеовиклик або не проводиться сеанс спільного доступу.

Alt+C

Прийняття будь-яких вхідних запрошень. Це стосується аудіо, відеовикликів і запитів на надання спільного доступу.

Alt+F4

Закриття вікна розмови.

Alt+l

Відхилення будь-яких вхідних запрошень. Це стосується аудіо, відеовикликів і запитів на надання спільного доступу.

Alt+R

Повторне підключення звуку під час наради.

Alt+S

Відкриття діалогового вікна Зберегти як для файлу, надісланого у вікні розмови.

Alt+V

Запрошення контакту до активної розмови.

Ctrl+S

Збереження вмісту журналу миттєвих повідомлень. Зберігаються розмови віч-на-віч, якщо ви використовуєте програму Outlook.

Ctrl+W

Відображення або приховання області миттєвих повідомлень.

Ctrl+F

Надсилання файлу або додавання вкладення наради під час конференції.

Ctrl+N

Створення власних нотаток за допомогою програми для створення нотаток Microsoft OneNote. Запуск програми OneNote. (Недоступно у програмі Lync Basic).

Ctrl+R

Відображення або приховання списку учасників.

Ctrl + Shift + Alt + стрілка вправо

Перехід праворуч до наступного елемента інтерфейсу користувача у вікні розмови. Цю комбінацію клавіш можна використовувати замість клавіші табуляції, щоб переміщувати фокус з одного елемента інтерфейсу користувача до наступного.

Ctrl + Shift + Alt + стрілка вліво

Перехід ліворуч до попереднього елемента інтерфейсу користувача у вікні розмови. Цю комбінацію клавіш можна використовувати замість клавіші табуляції, щоб переміщувати фокус з одного елемента інтерфейсу користувача до попереднього.

Ctrl+Shift+Enter

Додавання або припинення відеовиклику.

Ctrl+Shift+H

Утримання або відновлення поточної аудіорозмови.

Ctrl+Shift+I

Позначення розмови, як дуже важливої. Застосовується під час розмов двох осіб, але недоступно для нарад.

Ctrl+Shift+Y

Відображення або приховання демонстраційного вікна спільного доступу.

Ctrl+Shift+P

Переключення в режим компактного подання.

Ctrl+Shift+K

Перехід до подання "Лише вміст".

Ctrl+Enter

Додавання або припинення аудіовиклику.

Стрілка вгору

Коли активна кнопка режиму, відкриває відповідну виноску.

ПРОБІЛ

Коли активна кнопка режиму, виконується дія за замовчуванням. Тому для аудіовикликів – це вимкнення або ввімкнення звуку, а для відеовикликів – ввімкнення або вимкнення камери.

Esc

Закриття або приховання відкритої виноски або бульбашки, на якій перебуває фокус клавіатури.

Елементи керування викликами (вікно розмови)

Використовуйте наведені нижче сполучення клавіш для керування викликами під час однорангового виклику. Вони не працюють під час телефонної конференції.

Сполучення
клавіш

Дія

Alt+Q

Завершення виклику.

Ctrl+Shift+T

Перенесення: Відкриття засобу вибору контактів під час розмови в одноранговій області. (Недоступна у програмі "NC Basic" або "Усі передплати Microsoft 365 ").

Ctrl+Shift+H

Утримання виклику.

Ctrl+Shift+D

Відображення цифрової клавішної панелі.

Відео (вікно розмови)

Використовуйте наведені нижче сполучення клавіш для керування функціями відео у вікні розмови.

Клавіша або
сполучення клавіш

Дія

F5

Перегляд відео в повноекранному режимі. Якщо демонстраційна область відображається у вікні розмови, після натискання клавіші F5 відео не відтворюватиметься в повноекранному режимі.

Esc

Вихід із повноекранного режиму відтворення відео.

Ctrl+Shift+O

Колекція в окремому вікні; колекція в тому ж вікні.

Ctrl+Shift+L

Блокування власного відео для всіх учасників наради.

Обмін миттєвими повідомленнями (вікно розмови)

Використовуйте наведені нижче сполучення клавіш під час обміну миттєвими повідомленнями.

Клавіша або
сполучення клавіш

Дія

F1

Відкриття довідки.

F12

Збереження розмови за допомогою миттєвих повідомлень.

Shift+Enter

Додавання символів повернення каретки.

Shift+Insert або Ctrl+V

Вставлення.

Ctrl+A

Виділення всього вмісту.

Ctrl+B

Форматування виділеного тексту жирним шрифтом.

Ctrl+C

Копіювання виділеного тексту.

Ctrl+X

Вирізання виділеного тексту.

Ctrl+l

Форматування виділеного тексту курсивом.

Ctrl+U

Підкреслення виділеного тексту.

Ctrl+Y

Повторення останньої дії.

Ctrl+Z

Скасування останньої дії.

Ctrl+Shift+F

Змінення кольору шрифту. (Колір змінюється лише для тексту, який вводить користувач, а не його співрозмовник).

Alt+P

Відкриття отриманого файлу.

Alt+D

Відхилення надісланого файлу.

Ctrl+Shift+M

Переведення фокуса в область введення миттєвого повідомлення.

Демонстраційне вікно розмови або наради

Клавіша або
сполучення клавіш

Дія

F5

Перегляд демонстраційного вікна розмови наради в повноекранному режимі.

Esc

Вихід із повноекранного режиму, якщо його ввімкнуто.

Alt+T

Припинення надання спільного доступу.

Ctrl+Shift+E

Керування вмістом, що презентується.

Ctrl+Shift+Y

Відображення або приховання демонстраційного вікна спільного доступу.

Ctrl+Shift+A

Примусове додавання оповіщення L1, що очікує, до подання повноекранного режиму.

Ctrl+Shift+J

Перехід до подання доповідача.

Ctrl+Shift+l

Перехід до подання колекції.

Ctrl + Alt + стрілка вправо

Ctrl + Alt + стрілка вліво

Вихід з області спільного доступу в напрямку вперед або вихід з області спільного доступу в напрямку назад.

Середовище розмови

Клавіша або
сполучення клавіш

Дія

Delete

Видалення вибраних елементів.

Home

Переміщення на початок списку.

End

Переміщення в кінець списку.

Page Up

Переміщення на одну сторінку вгору.

Page Down

Переміщення на одну сторінку вниз.

Стрілка вгору

Переміщення вгору до попереднього контакту для розмови.

Стрілка вниз

Переміщення вниз до наступного контакту для розмови.

Спільний доступ до файлів у форматі PPT: застарілі версії засобу перегляду PowerPoint Viewer

Клавіша або
сполучення клавіш

Дія

Клавіша табуляції

Коли область вмісту активна, переміщуйтеся між елементами керування для спільного доступу до файлів у форматі PPT (стрілка попереднього слайда, стрілка наступного слайда, ескізи та примітки).

Стрілка вправо

Коли активна область вмісту, відбувається переміщення до наступного натискання або слайда, якщо на поточному слайді відсутнє натискання для анімації.

Стрілка вліво або стрілка вправо

Коли активна область ескізів, активація наступного або попереднього ескізу без зміни поточного слайду.

Стрілка вліво

Коли активна область вмісту, переміщення до попереднього натискання або слайду, якщо на поточному сайті відсутнє натискання для анімації.

Home

Коли активна область ескізів, активація першого ескізу слайдів без зміни поточного слайду.

Enter

Виділення активного елемента керування або ескізу, якщо активна смуга ескізів, і вибір (зміна активного слайду).

End

Коли активна область ескізів, активація останнього ескізу слайдів без зміни поточного слайду.

Розмови на вкладках

Клавіша або
сполучення клавіш

Дія

Alt+ПРОБІЛ

Відкриття системного меню вікна вкладки.

Ctrl+Shift+T

Установлення фокуса на елементі вкладки в поданні розмови із вкладками.

Ctrl + клавіша табуляції

Перехід до наступної вкладки (циклічний вибір усіх вкладок по черзі).

Ctrl+1,2…9

Перейдіть до певного номера вкладки та поставте фокус клавіатури в цій розмові. Ctrl + 1.

Ctrl+O

Пристикування вибраної розмови до вікна вкладки або відстикування від нього.

Esc

Закриття вкладки.

Постійний чат

У вікні постійного чату використовуються такі самі сполучення клавіш, як у вікні розмови або миттєвих повідомлень. (Недоступно для передплати Microsoft 365.)

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×