Спільний доступ до відомостей про розклад і завдання за допомогою діаграми Ганта у Visio

Спільний доступ до відомостей про розклад і завдання за допомогою діаграми Ганта у Visio

Діаграми Ганта допомагають планувати завдання проекту й відстежувати перебіг їх виконання. Щоб повідомити докладні відомості про завдання та запланувати для керівників або інших учасників групи, можна створити діаграму Ганта у програмі Microsoft Visio. Ви також можете використовувати діаграму Ганта, щоб керувати розкладом проекту на рівні завдань.

Настроювання діаграми Ганта

 1. Виберіть файл > створити, а потім знайдіть Розклад.

 2. Натисніть Діаграма Ганта, а потім натисніть Створити.

 3. У діалоговому вікні Параметри діаграми Ганта введіть дати для часової смуги.

  • Перейдіть на вкладку Дата, а потім виберіть необхідний параметр.
   Основні поділки – це найдовші одиниці часу (такі як роки та місяці), які ви бажаєте використати в діаграмі, а Допоміжні поділки – це найменші одиниці часу (такі як дні або години).

  • На вкладці Формат виберіть фігури та позначки, які потрібно використати на панелях завдань, Проміжні етапи та зведення, а потім натисніть кнопку OK.
   Якщо ви не знаєте, яке форматування вибрати, просто прийміть варіанти за замовчуванням. Форматування можна змінити згодом.

Додавання даних до діаграми Ганта

Завдання.

Кожне завдання в діаграмі Ганта займає рядок у рамці діаграми. Коли ви вводите назву в клітинку в стовпці Назва завдання, тривалість завдань надані як панелі завдань і області під часовою смугою.

Мета

Дія для виконання

Змінення назви завдання

 • Клацніть клітинку Назва завдання у стовпці, що містить завдання, і введіть нову назву.

Встановлення або зміна тривалості завдання

 • Клацніть клітинку у рамках діаграми Ганта, що містить дату або тривалість, яку необхідно змінити, а потім введіть нову інформацію.

Введіть тривалість наступним чином:

 • 1 год. для 1 години

 • 1 д. для 1 дня

 • 1 тиж. для 1 тижня

 • 1 міс. для 1 місяця

Додавання нових рядків завдання

 • Витягніть фігуру Рядок із вікна Фігури і перемістіть на місце у діаграмі, де потрібен новий рядок.

Додавання показників відсотків виконання за трудовитратами до завдань

 1. Оберіть стовпець зліва від того місця, де повинен з’явитися стовпець з відсотками.

 2. На вкладці Діаграма Ганта у групі Стовпці виберіть команду Вставити.

 3. У групі Тип стовпця виберіть елемент Готово, % і натисніть кнопку OK.

По мірі виконання завдання, введіть відсоток виконаного завдання у новий стовпець. Показник відсотку виконання з’явиться на панелі завдань.

Видалення завдання

 • Оберіть будь-яку клітинку в рядку, яка мстить завдання, що потрібно видалити, а потім на вкладці Діаграма Ганта у групі Завдання оберіть Видалити.

Проміжні етапи

Оскільки проміжні етапи скоріше значна подія у розкладі, ніж завдання, встановіть тривалість на нуль.

Мета

Дія для виконання

Додати новий проміжний етап

 1. Витягніть фігуру із вікна Проміжний етап із вікна Фігури і перемістіть на місце у діаграмі, де потрібно створити новий проміжний етап.

 2. Натисніть правою кнопкою миші у стовпці Початок рядку проміжного етапу, а потім оберіть Змінити дату в контекстному меню.

 3. Встановіть дату і натисніть кнопку OK. Дата у стовпці Кінець змінюється відповідно до дати у стовпці Початок, а Тривалість встановлена на нуль (0).

Перетворення існуючих завдань на проміжні етапи

 • Введіть тривалість нуль (0) у стовпець Тривалість рядку, що містить завдання, яке необхідно перетворити на проміжний етап.

Змінити вигляд позначки проміжного етапу

 • Натисніть правою кнопкою миші позначку проміжного етапу, а потім натисніть Параметри завдання в контекстному меню. Виберіть потрібні параметри та натисніть кнопку OK.

Видалити проміжний етап

 • Оберіть будь-яку клітинку в рядку, яка мстить завдання, що потрібно видалити, а потім на вкладці Діаграма Ганта у групі Завдання оберіть Видалити.

Зведені завдання.

Коли ви бажаєте скомбінувати декілька другорядних завдань під одним головним завданням, можливо використовувати зведені завдання,.

Мета

Дія для виконання

Створення другорядних завдань у розділі зведення завдань

Розділі зведення завдань - це звичайний рядок завдань. Він підсумовує другорядні завдання під ним. щоб створити розділ зведення завдань зробіть ось що.

 1. Виділіть клітинку, яка містить назву завдання. Щоб виділити декілька завдань, утримуйте клавішу Shift під час вибору.

 2. На вкладці Діаграму Ганта в групі Завдання натисніть кнопку Відступ.

Завдання з відступом тепер підпорядковане зведенню завдань над ним.

Установлення тривалості для другорядних завдань

 1. У рядку з першим другорядним завданням натисніть клітинку у стовпці Початок, а потім введіть дату початку для завдання.

 2. Для того самого другорядного завдання натисніть клітинку у стовпці Кінець, а потім введіть кінцеву дати для цього завдання.

 3. Повторіть кроки 1 і 2 для кожного другорядного завдання.

Тривалість зведеного завдання автоматично заповнюється після додавання інформації про тривалість усіх другорядних завдань.

Підвищення рівня завдання

 • Клацніть правою кнопкою миші ім’я завдання, рівень якого потрібно підвищити, а потім у контекстному меню виберіть пункт Підвищити рівень.

Зміна вигляду смужки підсумкових завдань

 1. Натисніть правою кнопкою миші панель підсумкових завдань, яку необхідно змінити, а потім оберіть Параметри завдання у контекстному меню.

 2. У розділі Смужки підсумкових завдань виберіть символи, якими ви бажаєте розпочати й закінчити смужки, а потім натисніть кнопку OK.

Залежні (зв’язані) завдання

Коли в діаграмі Ганта ви робите одне завдання залежним від іншого, стрілка з’єднує дві панелі завдань. Якщо ви змінюєте дату або тривалість завдання, від якого залежить інше, даті в залежному завданні також змінюється.

Мета

Дія для виконання

Встановлення залежностей між завданнями

 1. Оберіть назви клітинок завдань і проміжних завдань, які потрібно зв’язати. Щоб виділити декілька завдань, утримуйте клавішу Ctrl під час вибору.

 2. На вкладці Діаграма Ганта у групі Завдання натисніть кнопку Посилання.

Розривання залежності між завданнями

 1. Оберіть завдання з залежними завданнями, залежність яких ви бажаєте розірвати, натиснувши в клітинках з назвами завдань. Щоб виділити декілька завдань, утримуйте клавішу Ctrl під час вибору.

 2. На вкладці Діаграма Ганта у групі Завданнянатисніть кнопку Розірвати зв’язок.

Змінити стиль стрілки залежностей

 • У відкритій Діаграмі Ганта натисніть право кнопкою миші на сторінці креслення, а потім оберіть S-подібні сполучні лінії.

Додавання стовпців.

Мета

Дія для виконання

Перейменувати наявного стовпцю

 • Натисніть заголовок стовпцю, яких необхідно перейменувати, а потім введіть нову назву.

Додати новий стовпець з заданими заздалегідь даними

 1. Оберіть заголовок стовпцю, зліва від якого ви бажаєте додати стовпець.

 2. На вкладці Діаграма Ганта у групі Стовпці виберіть команду Вставити.

 3. У списку Тип стовпців натисніть назву стовпцю, тип даних якого відповідає даним, які ви бажаєте додати, а потім натисніть кнопку OK.

Додати новий власно створений стовпець даних

 1. Оберіть заголовок стовпцю, зліва від якого ви бажаєте додати стовпець.

 2. На вкладці Діаграма Ганта у групі Стовпці виберіть команду Вставити.

 3. У списку Тип стовпців натисніть один із стовпців визначений користувачем, який відповідає формату з введеним даними (наприклад, Десяткове число, визначене користувачем, Текст, визначений користувачем або Час, визначений користувачем), а потім натисніть кнопку OK.

 4. Додавання нової назви стовпця.

Примітка.: Якщо ви додаєте більш ніж один стовпець з текстом, обирайте параметри визначені користувачем кожний раз. Наприклад, оберіть Текст, визначений користувачем 1 для першого стовпцю, Текст, визначений користувачем 2 для другого стовпця, і т. п.

Видалення стовпця даних (Приховування)

 • Виділіть заголовок стовпця, який потрібно видалити (Приховати).

 • На вкладці Діаграма Ганта у групі Стовпці виберіть команду Приховати.

Примітка.: Коли ви видаляєте або приховуєте стовпець діаграми, дані стовпцю зберігаються в файлі. Щоб знав показати стовпець, натисніть правою кнопкою миші заголовок стовпцю, а потім оберіть Вставити стовпець. Зі списку оберіть стовпці, які необхідно показати знак, і натисніть кнопку OK.

Переміщення стовпця даних

 1. Оберіть заголовок стовпця, який потрібно перемістити.

 2. Перетягніть стовпець до нового розташування.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб перемістити стовпець наліво від іншого стовпця, перемістіть середину стовпця, що ви рухаєте, наліво від середини іншого стовпця.

  • Щоб перемістити стовпець направо від іншого стовпця, перемістіть середину стовпця, що ви рухаєте, направо від середини іншого стовпця.

  • Щоб перемістити стовпець направо від часової смуги, перемістіть середину стовпця, що ви рухаєте, направо від середини часової смуги.

Часова смуга

Часова смуга – це шкала основних і другорядних часових одиниць, що простягається в інтервалі від початку проекту до його завершення. Можна встановити одиниці часу для часової смуги, її початок та кінець, а також неробочі дні.

Мета

Дія для виконання

Зміна дати початку або закінчення, або обох

 1. На вкладці Діаграма Ганта у групі Керування оберіть Параметри діаграми.

 2. У діалоговому вікні Параметри діаграми Ганта в розділі Діапазон часової смуги встановіть діапазон дат.

Зміна одиниць часу

 1. На вкладці Діаграма Ганта у групі Керування оберіть Параметри діаграми.

 2. У діалоговому вікні Параметри діаграми Ганта під Одиниці часу виберіть необхідні Основні одиниці або Допоміжні одиниці, а потім натисніть кнопку OK.

Встановлення неробочий днів

 1. На вкладці Діаграма Ганта у групі Керування оберіть Настроїти робочий час.

 2. У діалоговому вікні Настроїти робочий час оберіть необхідні параметри для Робочих днів та Робочого часу, а потім натисніть кнопку OK.

Прокручування до певного завдання або проміжного етапу

 1. Оберіть завдання або проміжний етап, до якого вам необхідно переміститися, натиснувши на клітинку з назвою завдання.

 2. На вкладці Діаграма Ганта у групі переходу натисніть Прокрутити до завдання.

Прокрутіть до вказаної дати

 • Щоб прокрутити до кінця часової смуги, на вкладці Діаграма Ганта в групі Перехід клацніть елемент Перейти в кінець.

 • Щоб прокрутити на одну другорядну одиницю вліво, на вкладці Діаграма Ганта у групі Перехід натисніть Наступне.

 • Щоб прокрутити на одну другорядну одиницю вправо, на вкладці Діаграма Гантау групі Перехід натисніть Попереднє.

 • Щоб прокрутити до початку часової смуги, на вкладці Діаграма Ганта в групі Перехід клацніть елемент Перейти на початок.

Змінення ширини часової смуги

 1. Виділіть стовпець часової смуги

 2. Тягніть позначку вибору справа стовпцю в будь-якому напрямку, доки область не стане потрібної ширини

Відображення більшої кількості одиниць часу

 1. Натисніть товсту лінію навколо Діаграми Ганта, щоб обрати рамку.

 2. Тягніть позначку вибору в центрі справа рамки направо.

Примітка.:  Коли часову смугу збільшено й на ній відображається більше часових одиниць, кінцева дата вашого проекту також змінюється.

У цій статті

Використання діаграми Ганта як засобу для спілкування

Настроювання діаграми Ганта

Додавання даних до діаграми Ганта

Друк великої діаграми Ганта

Використання діаграми Ганта як засобу для спілкування

У діаграмі Ганта графічні елементи, як-от смужки та стрілки, представляють завдання та залежності між ними, щоб відстежувати, як зміни в одному завданні впливають на інші.

Ви також можете групувати кілька підпорядкованих завдань у межах одного підсумкового завдання та додавати описи, обов'язкові ресурси та відсоток виконання для кожного завдання.

Завдання відображаються як смужки на шкалі часу.

gantt chart with task bars

Ви можете швидко створити візуально привабливий графік для презентації, застосувавши колірну схему та додаючи текстові написи до діаграми Ганта.

Якщо ви запускаєте графік для складного проекту як діаграму Ганта Visio, ви можете легко експортувати дані розкладу до Microsoft Project 2010, а потім за допомогою програми Project для планування та керування проектом докладно.

Добуток

Використовувати під час

Visio

 • Потрібно підготувати візуально привабливий графік, який можна додати до презентації.

 • Потрібно визначити основні завдання в розкладі на ранніх стадіях проекту.

 • Ваш розклад містить менше 30 завдань.

Project

 • Потрібно використовувати повнофункціональну програму керування проектами для планування та планування проекту.

 • Ваш графік включає в себе десятки завдань.

 • Потрібно призначити кілька ресурсів для завдань або підключити розклади для різних проектів.

На початок сторінки

Настроювання діаграми Ганта

 1. На вкладці Файл виберіть команду Створити.

 2. У розділі Виберіть шаблоннатисніть кнопку Розклад, а потім двічі клацніть діаграму Ганта.

 3. У діалоговому вікні " настройки діаграми Ганта " настройте дати для шкали часу. Також можна вибрати, як потрібно відформатувати смужки завдань, Проміжні етапи та інші елементи діаграми.

  • Перейдіть на вкладку Дата, а потім виберіть необхідний параметр.

   Примітка.: Основні поділки – це найдовші одиниці часу (такі як роки та місяці), які ви бажаєте використати в діаграмі, а Допоміжні поділки – це найменші одиниці часу (такі як дні або години).

  • На вкладці Формат виберіть фігури та позначки, які потрібно використати на панелях завдань, Проміжні етапи та зведення, а потім натисніть кнопку OK.
   The Gantt Chart Options dialog box

Примітка.: Якщо ви не знаєте, яке форматування вибрати, просто прийміть варіанти за замовчуванням. Форматування можна змінити згодом.

Закриття рамки діаграми

Коли ви настроїли діаграму Ганта, відкриється загальний кадр діаграми.

Рамка схожа на пусту полотно, на якому можна розфарбувати відомості про ваш графік:

 • У стовпці ім'я завдання клацніть її, а потім введіть, щоб замінити загальний текст із певним іменем завдання. Ви можете додати інші завдання, коли проект прогресує.

 • Спочатку дати в стовпцях « початок » і « завершення » відображають дату початку, указану для проекту. Щоб змінити дату, клацніть її, а потім введіть.

 • Під час введення нових дат початку та завершення автоматично оновлюється стовпець " Тривалість ". Ви також можете ввести одну з дат і тривалість, щоб указати тривалість завдання.

 • На шкалі часу (область з позначкою 2000 із місяцями, показаним нижче), основні одиниці зверху, а проміжні одиниці – внизу. Часова шкала починається та завершується з указаними датами початку та завершення. Під час додавання дат початку та часу виконання завдання або тривалості, смужки завдань відображатимуться в області під часовою областю, а область розгорнеться.

Порада.: Щоб записати додаткові дані про кожне завдання, можна додати інші стовпці. Наприклад, ви можете додати стовпець ресурсу , щоб Діаграма Ганта відображав, хто несе відповідальність за кожне завдання.

На початок сторінки

Додавання даних до діаграми Ганта

Ви можете заповнити рамку даними, які відображають відомості про графік проекту. Ви можете додати та уточнити наведені нижче елементи розкладу.

Tasks

Проміжні етапи

Зведені завдання.

Залежні (зв’язані) завдання

Стовпці даних

Часова смуга

Завдання

gantt chart with task bars

Кожне завдання в діаграмі Ганта займає рядок у рамці діаграми. Коли ви вводите назву в клітинку в стовпці Назва завдання, тривалість завдань надані як панелі завдань і області під часовою смугою.

Мета

Дія для виконання

Змінення назви завдання

 • Клацніть клітинку Назва завдання у стовпці, що містить завдання, і введіть нову назву.

Встановлення або зміна тривалості завдання

 • Клацніть клітинку у рамках діаграми Ганта, що містить дату або тривалість, яку необхідно змінити, а потім введіть нову інформацію.

Примітка.: Введіть тривалість наступним чином:

 • 1 год. для 1 години

 • 1 д. для 1 дня

 • 1 тиж. для 1 тижня

 • 1 міс. для 1 місяця

Додавання нових завдань у нижній частині діаграми Ганта

 • Виділіть рамку діаграми Ганта, клацнувши суцільну лінію, яка оточує діаграму. Щоб створити новий рядок завдань, на вкладці Діаграма Ганта у групі завдання натисніть кнопку створити.
  The Tasks group

Додавання нового завдання між двома наявними завданнями

 • Виділіть будь-яку з рядків у рядку, до якого потрібно відобразити новий рядок завдань, а потім на вкладці Діаграма Ганта у групі завдання натисніть кнопку створити.
  The Tasks group

Додавання показників відсотків виконання за трудовитратами до завдань

 1. Виділіть затінений фрагмент у верхній частині стовпця ліворуч від того місця, де має відображатися відсоток виконання, а потім на вкладці Діаграма Ганта у групі стовпці натисніть кнопку Вставити.
  The Columns group

 2. У групі Тип стовпця виберіть елемент Готово, % і натисніть кнопку OK.

 3. По мірі виконання завдання, введіть відсоток виконаного завдання у новий стовпець. Показник відсотку виконання з’явиться на панелі завдань.

Видалення завдання

 • Оберіть будь-яку клітинку в рядку, яка мстить завдання, що потрібно видалити, а потім на вкладці Діаграма Ганта у групі Завдання оберіть Видалити.
  The Tasks group

Проміжні етапи

milestone on gantt chart

Оскільки проміжні етапи скоріше значна подія у розкладі, ніж завдання, встановіть тривалість на нуль.

Мета

Дія для виконання

Додати новий проміжний етап

 1. Перетягніть фігуру проміжного етапу з колекції трафаретів фігури діаграми Ганта до кадру діаграми Ганта і залиште її між клітинками, що мають імена завдань, для яких потрібно виконати завдання, які слід стежити та перед ними.

 2. Натисніть правою кнопкою миші у стовпці Початок рядку проміжного етапу, а потім оберіть Змінити дату в контекстному меню.

 3. Введіть потрібну дату, а потім натисніть кнопку OK. Дата у стовпці Кінець змінюється відповідно до дати у стовпці Початок, а Тривалість встановлена на нуль (0).

Перетворення існуючих завдань на проміжні етапи

 • Введіть тривалість нуль (0) у стовпець Тривалість рядку, що містить завдання, яке необхідно перетворити на проміжний етап.

Змінити вигляд позначки проміжного етапу

 • Натисніть правою кнопкою миші позначку проміжного етапу, а потім натисніть Параметри завдання в контекстному меню. Виберіть потрібні параметри та натисніть кнопку OK.

Видалити проміжний етап

 • Оберіть будь-яку клітинку в рядку, яка мстить завдання, що потрібно видалити, а потім на вкладці Діаграма Ганта у групі Завдання оберіть Видалити.
  The Tasks group

Зведені завдання.

gantt chart with summary and subordinate tasks

Коли ви бажаєте скомбінувати декілька другорядних завдань під одним головним завданням, можливо використовувати зведені завдання,.

Мета

Дія для виконання

Створення зведеного завдання за допомогою підпорядкованих завдань

 1. Додавання підсумкових завдань і підпорядкованих завдань або проміжних етапів до діаграми Ганта.

 2. Щоб вибрати підлеглий завдання, виберіть клітинку, яка має ім'я завдання. Щоб виділити декілька завдань, утримуйте клавішу Shift під час вибору.

 3. На вкладці Діаграму Ганта в групі Завдання натисніть кнопку Відступ.
  The Tasks group

Установлення тривалості для другорядних завдань

 1. У рядку з першим другорядним завданням натисніть клітинку у стовпці Початок, а потім введіть дату початку для завдання.

 2. Для того самого другорядного завдання натисніть клітинку у стовпці Кінець, а потім введіть кінцеву дати для цього завдання.

 3. Повторіть кроки 1 і 2 для кожного другорядного завдання.

Примітка.: Тривалість зведеного завдання автоматично заповнюється після додавання інформації про тривалість усіх другорядних завдань.

Знизити рівень (відступ) завдання

 • Виберіть ім'я завдання, для якого потрібно знизити рівень, а потім на вкладці Діаграма Ганта у групі завдання натисніть кнопку відступ.
  The Tasks group

Підвищення рівня завдання

 • Клацніть правою кнопкою миші ім'я завдання, яке потрібно рекламувати, а потім на вкладці Діаграма Ганта у групі завдання натисніть кнопку oudent.
  The Tasks group

Зміна вигляду смужки підсумкових завдань

 1. Клацніть правою кнопкою миші панель завдань зведеного завдання, яке потрібно змінити, а потім у контекстному меню виберіть пункт настройки завдання .

 2. У розділі Смужки підсумкових завдань виберіть символи, якими ви бажаєте розпочати й закінчити смужки, а потім натисніть кнопку OK.

Залежні (зв’язані) завдання

milestone on gantt chart

Коли в діаграмі Ганта ви робите одне завдання залежним від іншого, стрілка з’єднує дві панелі завдань. Якщо ви змінюєте дату або тривалість завдання, від якого залежить інше, даті в залежному завданні також змінюється.

Мета

Дія для виконання

Встановлення залежностей між завданнями

 1. Виберіть завдання та Проміжні етапи, між якими потрібно встановити залежності, клацнувши клітинки, які мають імена завдань. Щоб вибрати кілька завдань, утримуйте натиснутою клавішу SHIFT під час вибору.

 2. На вкладці Діаграма Ганта у групі Завдання натисніть кнопку Посилання.
  The Tasks group

Розривання залежності між завданнями

 1. Оберіть завдання з залежними завданнями, залежність яких ви бажаєте розірвати, натиснувши в клітинках з назвами завдань. Щоб вибрати кілька завдань, утримуйте натиснутою клавішу SHIFT під час вибору.

 2. На вкладці Діаграма Ганта у групі Завданнянатисніть кнопку Розірвати зв’язок.
  The Tasks group

Змінити стиль стрілки залежностей

 • У відкритій Діаграмі Ганта натисніть право кнопкою миші на сторінці креслення, а потім оберіть S-подібні сполучні лінії.

Стовпці даних

Планування проекту будується на основі даних, які стосуються завдання. Нагромадженню дат початку і тривалості завдання визначає дату завершення проекту. У діаграмі Ганта Visio ви зберігаєте дані про завдання в стовпцях даних.

Якщо потрібно записати й відобразити додаткові дані про завдання в діаграмі Ганта, можна додати нові стовпці. Наприклад, можливо, потрібно додати стовпець для нотаток завдань, у якому можна описати складні або унікальні завдання, стовпець для ресурсів, щоб перерахувати відповідальність за кожне завдання або стовпець, який потрібно виконати, щоб відстежувати, який відсоток кожного завдання буде завершено.


gantt chart with task bars

За замовчуванням, коли ви створюєте нову діаграму Ганта, діаграма містить стовпці ім'я завдання, початок, завершення та тривалість. Ви можете змінити порядок стовпців, додати нові стовпці та видалити стовпці, які більше не потрібні.

Мета

Дія для виконання

Перейменувати наявного стовпцю

 • Натисніть заголовок стовпцю, яких необхідно перейменувати, а потім введіть нову назву.

Додати новий стовпець з заданими заздалегідь даними

 1. Оберіть заголовок стовпцю, зліва від якого ви бажаєте додати стовпець.

 2. На вкладці Діаграма Ганта у групі Стовпці виберіть команду Вставити.
  The Columns group

 3. У списку Тип стовпців натисніть назву стовпцю, тип даних якого відповідає даним, які ви бажаєте додати, а потім натисніть кнопку OK.

Додати новий власно створений стовпець даних

 1. Оберіть заголовок стовпцю, зліва від якого ви бажаєте додати стовпець.

 2. На вкладці Діаграма Ганта у групі Стовпці виберіть команду Вставити.
  The Columns group

 3. У списку Тип стовпців натисніть один із стовпців визначений користувачем, який відповідає формату з введеним даними (наприклад, Десяткове число, визначене користувачем, Текст, визначений користувачем або Час, визначений користувачем), а потім натисніть кнопку OK.

 4. Додавання нової назви стовпця.

Примітка.: Якщо ви додаєте більш ніж один стовпець з текстом, обирайте параметри визначені користувачем кожний раз. Наприклад, оберіть Текст, визначений користувачем 1 для першого стовпцю, Текст, визначений користувачем 2 для другого стовпця, і т. п.

Видалення стовпця даних (Приховування)

 • Виділіть заголовок стовпця, який потрібно видалити (Приховати).

 • На вкладці Діаграма Ганта у групі Стовпці виберіть команду Приховати.
  The Columns group

Примітка.: Коли ви видаляєте або приховуєте стовпець діаграми, дані стовпцю зберігаються в файлі. Щоб знав показати стовпець, натисніть правою кнопкою миші заголовок стовпцю, а потім оберіть Вставити стовпець. Зі списку оберіть стовпці, які необхідно показати знак, і натисніть кнопку OK.

Переміщення стовпця даних

 1. Оберіть заголовок стовпця, який потрібно перемістити.

 2. Перетягніть стовпець до нового розташування.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб перемістити стовпець наліво від іншого стовпця, перемістіть середину стовпця, що ви рухаєте, наліво від середини іншого стовпця.

  • Щоб перемістити стовпець направо від іншого стовпця, перемістіть середину стовпця, що ви рухаєте, направо від середини іншого стовпця.

  • Щоб перемістити стовпець направо від часової смуги, перемістіть середину стовпця, що ви рухаєте, направо від середини часової смуги.

Примітка.: Якщо область шкали часу довга, можливо, потрібно буде зменшити масштаб, щоб пересунути стовпець повз середню точку регіону. Щоб зменшити масштаб, у меню вигляд наведіть вказівник миші на пункт масштаб, а потім виберіть потрібний рівень масштабування.

Часова смуга

Часова смуга – це шкала основних і другорядних часових одиниць, що простягається в інтервалі від початку проекту до його завершення. Можна встановити одиниці часу для часової смуги, її початок та кінець, а також неробочі дні.

gantt chart with task bars

Ви можете прокрутити до певної дати або завдання на шкалі часу, а також змінити ширину області шкали часу та відобразити додаткові дати.

Мета

Дія для виконання

Зміна дати початку або закінчення, або обох

 1. На вкладці Діаграма Ганта у групі Керування оберіть Параметри діаграми.
  The Manage group

 2. У діалоговому вікні " настройки діаграми Ганта " в розділі діапазон шкали часузмініть вкладку дати, яку потрібно змінити.

Зміна одиниць часу

 1. На вкладці Діаграма Ганта у групі Керування оберіть Параметри діаграми.
  The Manage group

 2. У діалоговому вікні Параметри діаграми Ганта під Одиниці часу виберіть необхідні Основні одиниці або Допоміжні одиниці, а потім натисніть кнопку OK.

Встановлення неробочий днів

 1. На вкладці Діаграма Ганта у групі Керування оберіть Настроїти робочий час.
  The Manage group

 2. У діалоговому вікні Настроїти робочий час оберіть необхідні параметри для Робочих днів та Робочого часу, а потім натисніть кнопку OK.

Прокручування до певного завдання або проміжного етапу

 1. Оберіть завдання або проміжний етап, до якого вам необхідно переміститися, натиснувши на клітинку з назвою завдання.

 2. На вкладці Діаграма Ганта у групі переходу натисніть Прокрутити до завдання.
  Діалогове вікно "Зміст"

Прокрутіть до вказаної дати

 • Щоб прокрутити до кінця часової смуги, на вкладці Діаграма Ганта в групі Перехід клацніть елемент Перейти в кінець.

 • Щоб прокрутити на одну другорядну одиницю вліво, на вкладці Діаграма Ганта у групі Перехід натисніть Наступне.

 • Щоб прокрутити на одну другорядну одиницю вправо, на вкладці Діаграма Гантау групі Перехід натисніть Попереднє.

 • Щоб прокрутити до початку часової смуги, на вкладці Діаграма Ганта в групі Перехід клацніть елемент Перейти на початок.
  Діалогове вікно "Зміст"

Змінення ширини часової смуги

 1. Клацніть один раз у сірій області у верхній частині області шкали часу, а потім натисніть кнопку ще раз, щоб вибрати стовпець шкали часу.

 2. Перетягніть блакитний маркер виділеної області в правій частині стовпця в будь-якому напрямку, доки область не має потрібної ширини.

Відображення більшої кількості одиниць часу

 1. Натисніть товсту лінію навколо Діаграми Ганта, щоб обрати рамку.

 2. Перетягніть блакитний маркер виділеної області в правому центрі кадру до правого краю.

Примітка.:  Коли часову смугу збільшено й на ній відображається більше часових одиниць, кінцева дата вашого проекту також змінюється.

На початок сторінки

Друк великої діаграми Ганта

Якщо ви не створюєте графік для невеликого проекту, Діаграма Ганта може виходити за межі однієї стандартної сторінки принтера. У наведеній нижче таблиці описано деякі проблеми із друком, які можуть виникати, і дії, які можна виконати перед друком, які допоможуть вам отримати результати, які ви очікуєте.

Проблема

Вирішення

Дія для виконання

Друкується лише частина діаграми Ганта.

Переконайтеся, що уся діаграма вміщується на сторінці креслення.

 1. На вкладці Конструктор у групі Параметри сторінки натисніть кнопку запускач діалогових вікон Параметри сторінки .

 2. У діалоговому вікні Параметри сторінки перейдіть на вкладку розмір сторінки в розділі масштаб друку, виберіть пункт Автодобір.

 3. Поруч із полем вмістити довведіть "1" у полі " аркуші ", а потім введіть "1" у полі аркушів (и) .

 4. Натисніть кнопку " Додати ", а потім натисніть кнопку OK.

Надрукована сторінка та орієнтації сторінки креслення не однакові.

Змінення орієнтації сторінки в принтері.

 • На вкладці Конструктор у групі Параметри сторінки натисніть кнопку орієнтаціята виберіть потрібну орієнтацію.

Кількість сторінок, які будуть надруковані на діаграмі, не відомі.

Попередній перегляд креслення буде надруковано перед друком.

 • На вкладці файл натисніть кнопку Друк, а потім виберіть пункт попередній режим.

Ви не знаєте, де буде траплятися розриви сторінок.

Увімкніть розриви сторінок, щоб дізнатися, скільки сторінок діаграма буде черепицею в поперечнику.

 • На вкладці вигляд у групі Відобразити натисніть кнопку розриви сторінок. Сірі лінії на діаграмі вказують на те, де буде траплятися розриви сторінок.

Розриви між надрукованим сторінками трапляються в незручне положення.

Змініть параметри полів, щоб керувати перекриттям між сторінками. Чим більше полів, тим більша кількість перекриваються між сторінками.

 1. На вкладці Конструктор у групі Параметри сторінки натисніть кнопку запускач діалогових вікон Параметри сторінки .

 2. На вкладці Настроювання друку в розділі папір для друкунатисніть кнопку Настроювання.

 3. Введіть потрібні параметри полів, а потім натисніть кнопку OK два рази.

На початок сторінки

У цій статті

Використання діаграми Ганта як засобу для спілкування

Настроювання діаграми Ганта

Додавання даних до діаграми Ганта

Друк великої діаграми Ганта

Використання діаграми Ганта як засобу для спілкування

У діаграмі Ганта графічні елементи, як-от смужки та стрілки, представляють завдання та залежності між ними, щоб відстежувати, як зміни в одному завданні впливають на інші.

Ви також можете групувати кілька підпорядкованих завдань у межах одного підсумкового завдання та додавати описи, обов'язкові ресурси та відсоток виконання для кожного завдання.

Завдання відображаються як смужки на шкалі часу.

gantt chart example

Ви можете швидко створити візуально привабливий графік для презентації, застосувавши колірну схему та додаючи текстові написи до діаграми Ганта.

Якщо ви запускаєте графік для складного проекту як діаграму Ганта Visio, ви можете легко експортувати дані розкладу до програми Microsoft Office Project, а потім скористатися програмою Office Project для планування та керування проектом докладно. Докладні відомості про експорт діаграм Ганта зі служби Office Visio наведено в статті Довідка в Microsoft Office Visio.

Добуток

Використовувати під час

Office Visio

 • Потрібно підготувати візуально привабливий графік, який можна додати до презентації.

 • Потрібно визначити основні завдання в розкладі на ранніх стадіях проекту.

 • Ваш розклад містить менше 30 завдань.

Office Project

 • Потрібно використовувати повнофункціональну програму керування проектами для планування та планування проекту.

 • Ваш графік включає в себе десятки завдань.

 • Потрібно призначити кілька ресурсів для завдань або підключити розклади для різних проектів.

На початок сторінки

Настроювання діаграми Ганта

Спочатку налаштуйте основний кадр діаграми та дати для шкали часу. Також можна вибрати, як потрібно відформатувати смужки завдань, Проміжні етапи та інші елементи діаграми.

Згодом можна змінити дати, додати або видалити завдання та Проміжні етапи, а також створювати залежності між завданнями. Також можна використовувати колірну схему та додати назву та легенду.

 1. У програмі Visio у меню файл наведіть вказівник миші на пункт створити, наведіть вказівник миші на пункт Розкладі виберіть команду Діаграма Ганта.

 2. Перейдіть на вкладку Дата, а потім виберіть необхідний параметр.

  Основні поділки – це найдовші одиниці часу (такі як роки та місяці), які ви бажаєте використати в діаграмі, а Допоміжні поділки – це найменші одиниці часу (такі як дні або години).

 3. На вкладці Формат виберіть фігури та позначки, які потрібно використати на панелях завдань, Проміжні етапи та зведення, а потім натисніть кнопку OK.

Якщо ви не знаєте, яке форматування вибрати, просто прийміть варіанти за замовчуванням. Форматування можна змінити згодом.

Закриття рамки діаграми

Коли ви настроїли діаграму Ганта, відкриється загальний кадр діаграми.

Рамка схожа на пусту полотно, на якому можна розфарбувати відомості про ваш графік:

 • У стовпці ім'я завдання клацніть її, а потім введіть, щоб замінити загальний текст із певним іменем завдання. Ви можете додати інші завдання, коли проект прогресує.

 • Спочатку дати в стовпцях « початок » і « завершення » відображають дату початку, указану для проекту. Щоб змінити дату, клацніть її, а потім введіть.

 • Під час введення нових дат початку та завершення автоматично оновлюється стовпець " Тривалість ". Ви також можете ввести одну з дат і тривалість, щоб указати тривалість завдання.

 • На шкалі часу (область з позначкою 2000 із місяцями, показаним нижче), основні одиниці зверху, а проміжні одиниці – внизу. Часова шкала починається та завершується з указаними датами початку та завершення. Під час додавання дат початку та часу виконання завдання або тривалості, смужки завдань відображатимуться в області під часовою областю, а область розгорнеться.

Щоб записати додаткові дані про кожне завдання, можна додати інші стовпці. Наприклад, ви можете додати стовпець ресурсу , щоб Діаграма Ганта відображав, хто несе відповідальність за кожне завдання.

На початок сторінки

Додавання даних до діаграми Ганта

Ви можете заповнити рамку даними, які відображають відомості про графік проекту. Ви можете додати та уточнити наведені нижче елементи розкладу.

Завдання

Проміжні етапи

Зведені завдання.

Залежні (зв’язані) завдання

Стовпці даних

Часова смуга

Завдання

gantt chart with task bars

Кожне завдання в діаграмі Ганта займає рядок у рамці діаграми. Коли ви вводите назву в клітинку в стовпці Назва завдання, тривалість завдань надані як панелі завдань і області під часовою смугою.

Мета

Дія для виконання

Змінення назви завдання

 • Клацніть клітинку Назва завдання у стовпці, що містить завдання, і введіть нову назву.

Встановлення або зміна тривалості завдання

 • Клацніть клітинку у рамках діаграми Ганта, що містить дату або тривалість, яку необхідно змінити, а потім введіть нову інформацію.

Введіть тривалість наступним чином:

 • 1 год. для 1 години

 • 1 д. для 1 дня

 • 1 тиж. для 1 тижня

 • 1 міс. для 1 місяця

Додавання нових завдань у нижній частині діаграми Ганта

 • Виділіть рамку діаграми Ганта, клацнувши суцільну лінію, яка оточує діаграму. Щоб створити нові рядки завдань, перетягніть зелений маркер виділеної області в нижньому центрі кадру.

Додавання нового завдання між двома наявними завданнями

 • Клацніть правою кнопкою миші будь-яку з рядків у рядку, до якого потрібно відобразити новий рядок завдань, а потім у контекстному меню виберіть команду створити завдання .

Додавання показників відсотків виконання за трудовитратами до завдань

 1. Клацніть правою кнопкою миші затіненій частині у верхній частині стовпця ліворуч від місця, де має відображатися відсоток, а потім у контекстному меню виберіть команду Вставити стовпець .

 2. У групі Тип стовпця виберіть елемент Готово, % і натисніть кнопку OK.

 3. По мірі виконання завдання, введіть відсоток виконаного завдання у новий стовпець. Показник відсотку виконання з’явиться на панелі завдань.

Видалення завдання

 • Клацніть правою кнопкою миші будь-яку з рядків у рядку, який відповідає завданню, яке потрібно видалити, а потім у контекстному меню виберіть команду Видалити завдання .

Змінення способу відображення панелі завдань

 • Клацніть правою кнопкою миші панель завдань, а потім у контекстному меню виберіть пункт настройки завдання . У списку виберіть потрібні настройки, а потім натисніть кнопку OK.

Проміжні етапи

milestone on gantt chart

Оскільки проміжні етапи скоріше значна подія у розкладі, ніж завдання, встановіть тривалість на нуль.

Мета

Дія для виконання

Додати новий проміжний етап

 1. Перетягніть фігуру проміжного етапу з колекції трафаретів фігури діаграми Ганта до кадру діаграми Ганта і залиште її між клітинками, що мають імена завдань, для яких потрібно виконати завдання, які слід стежити та перед ними.

 2. Натисніть правою кнопкою миші у стовпці Початок рядку проміжного етапу, а потім оберіть Змінити дату в контекстному меню.

 3. Введіть потрібну дату, а потім натисніть кнопку OK. Дата у стовпці Кінець змінюється відповідно до дати у стовпці Початок, а Тривалість встановлена на нуль (0).

Перетворення існуючих завдань на проміжні етапи

 • Введіть тривалість нуль (0) у стовпець Тривалість рядку, що містить завдання, яке необхідно перетворити на проміжний етап.

Змінити вигляд позначки проміжного етапу

 • Натисніть правою кнопкою миші позначку проміжного етапу, а потім натисніть Параметри завдання в контекстному меню. Виберіть потрібні параметри та натисніть кнопку OK.

Видалити проміжний етап

 • Клацніть правою кнопкою миші будь-яку з рядків у рядку, що представляє проміжний етап, який потрібно видалити, а потім у контекстному меню виберіть команду Видалити завдання .

Зведені завдання.

gantt chart with summary and subordinate tasks

Коли ви бажаєте скомбінувати декілька другорядних завдань під одним головним завданням, можливо використовувати зведені завдання,.

Мета

Дія для виконання

Створення зведеного завдання за допомогою підпорядкованих завдань

 1. Додавання підсумкових завдань і підпорядкованих завдань або проміжних етапів до діаграми Ганта.

 2. Щоб вибрати підлеглий завдання, клацніть клітинку, яка має ім'я завдання. Щоб виділити декілька завдань, утримуйте клавішу Shift під час вибору.

 3. Клацніть правою кнопкою миші одне з вибраних завдань, а потім у контекстному меню виберіть пункт відступ .

Установлення тривалості для другорядних завдань

 1. У рядку з першим другорядним завданням натисніть клітинку у стовпці Початок, а потім введіть дату початку для завдання.

 2. Для того самого другорядного завдання натисніть клітинку у стовпці Кінець, а потім введіть кінцеву дати для цього завдання.

 3. Повторіть кроки 1 і 2 для кожного другорядного завдання.

Тривалість зведеного завдання автоматично заповнюється після додавання інформації про тривалість усіх другорядних завдань.

Знизити рівень (відступ) завдання

 • Клацніть правою кнопкою миші ім'я завдання, для якого потрібно знизити рівень, і виберіть у контекстному меню пункт відступ .

Підвищення рівня завдання

 • Клацніть правою кнопкою миші ім'я завдання, яке потрібно рекламувати, а потім у контекстному меню виберіть пункт підвищити рівень .

Зміна вигляду смужки підсумкових завдань

 1. Клацніть правою кнопкою миші панель завдань зведеного завдання, яке потрібно змінити, а потім у контекстному меню виберіть пункт настройки завдання .

 2. У розділі Смужки підсумкових завдань виберіть символи, якими ви бажаєте розпочати й закінчити смужки, а потім натисніть кнопку OK.

Залежні (зв’язані) завдання

milestone on gantt chart

Коли в діаграмі Ганта ви робите одне завдання залежним від іншого, стрілка з’єднує дві панелі завдань. Якщо ви змінюєте дату або тривалість завдання, від якого залежить інше, даті в залежному завданні також змінюється.

Мета

Дія для виконання

Встановлення залежностей між завданнями

 1. Виберіть завдання та Проміжні етапи, між якими потрібно встановити залежності, клацнувши клітинки, які мають імена завдань. Щоб вибрати кілька завдань, утримуйте натиснутою клавішу SHIFT під час вибору.

 2. Клацніть правою кнопкою миші одне з вибраних завдань, а потім у контекстному меню виберіть команду зв'язати завдання .

Розривання залежності між завданнями

 1. Оберіть завдання з залежними завданнями, залежність яких ви бажаєте розірвати, натиснувши в клітинках з назвами завдань. Щоб вибрати кілька завдань, утримуйте натиснутою клавішу SHIFT під час вибору.

 2. Клацніть правою кнопкою миші одне з вибраних завдань, а потім у контекстному меню виберіть команду від'єднати завдання .

Змінити стиль стрілки залежностей

 • Відкривши діаграму Ганта, клацніть правою кнопкою миші сторінку креслення, а потім у контекстному меню виберіть пункт S (тип сполучних ліній ).

Стовпці даних

Планування проекту будується на основі даних, які стосуються завдання. Нагромадженню дат початку і тривалості завдання визначає дату завершення проекту. У діаграмі Ганта Visio ви зберігаєте дані про завдання в стовпцях даних.

Якщо потрібно записати й відобразити додаткові дані про завдання в діаграмі Ганта, можна додати нові стовпці. Наприклад, можливо, потрібно додати стовпець для нотаток завдань, у якому можна описати складні або унікальні завдання, стовпець для ресурсів, щоб перерахувати відповідальність за кожне завдання або стовпець, який потрібно виконати, щоб відстежувати, який відсоток кожного завдання було завершено.


gantt chart with task bars

За замовчуванням, коли ви створюєте нову діаграму Ганта, діаграма містить стовпці ім'я завдання, початок, завершення та тривалість. Ви можете перевпорядкувати існуючі стовпці, додавати нові та видаляти стовпці, які більше не потрібні.

Мета

Дія для виконання

Перейменувати наявного стовпцю

 • Натисніть заголовок стовпцю, яких необхідно перейменувати, а потім введіть нову назву.

Додати новий стовпець з заданими заздалегідь даними

 1. Клацніть правою кнопкою миші заголовок стовпця ліворуч від того місця, де має відображатися новий стовпець, а потім у контекстному меню виберіть команду Вставити стовпець .

 2. У списку Тип стовпців натисніть назву стовпцю, тип даних якого відповідає даним, які ви бажаєте додати, а потім натисніть кнопку OK.

Додати новий власно створений стовпець даних

 1. Клацніть правою кнопкою миші заголовок стовпця ліворуч від того місця, де має відображатися новий стовпець, а потім у контекстному меню виберіть команду Вставити стовпець .

 2. У списку Тип стовпців натисніть один із стовпців визначений користувачем, який відповідає формату з введеним даними (наприклад, Десяткове число, визначене користувачем, Текст, визначений користувачем або Час, визначений користувачем), а потім натисніть кнопку OK.

 3. Додавання нової назви стовпця.

Примітка.: Якщо ви додаєте більш ніж один стовпець з текстом, обирайте параметри визначені користувачем кожний раз. Наприклад, оберіть Текст, визначений користувачем 1 для першого стовпцю, Текст, визначений користувачем 2 для другого стовпця, і т. п.

Видалення стовпця даних (Приховування)

 • Клацніть правою кнопкою миші заголовок стовпця, який потрібно видалити (приховати), а потім у контекстному меню виберіть команду приховати стовпець .

Примітка.: Коли ви видаляєте або приховуєте стовпець діаграми, дані стовпцю зберігаються в файлі. Щоб знову відобразити стовпець, клацніть правою кнопкою миші заголовок стовпця, а потім у контекстному меню виберіть команду Вставити стовпець . Зі списку оберіть стовпці, які необхідно показати знак, і натисніть кнопку OK.

Переміщення стовпця даних

 1. Оберіть заголовок стовпця, який потрібно перемістити.

 2. Перетягніть стовпець до нового розташування.

 3. Виконайте одну з наведених нижче дій.

  • Щоб перемістити стовпець наліво від іншого стовпця, перемістіть середину стовпця, що ви рухаєте, наліво від середини іншого стовпця.

  • Щоб перемістити стовпець направо від іншого стовпця, перемістіть середину стовпця, що ви рухаєте, направо від середини іншого стовпця.

  • Щоб перемістити стовпець направо від часової смуги, перемістіть середину стовпця, що ви рухаєте, направо від середини часової смуги.

Примітка.: Якщо область шкали часу довга, можливо, потрібно буде зменшити масштаб, щоб пересунути стовпець повз середню точку регіону. Щоб зменшити масштаб, у меню вигляд наведіть вказівник миші на пункт масштаб, а потім виберіть потрібний рівень масштабування.

Часова смуга

Часова смуга – це шкала основних і другорядних часових одиниць, що простягається в інтервалі від початку проекту до його завершення. Можна встановити одиниці часу для часової смуги, її початок та кінець, а також неробочі дні.

gantt chart with task bars

Ви можете прокрутити до певної дати або завдання на шкалі часу, а також змінити ширину області шкали часу та відобразити додаткові дати.

Мета

Дії , які потрібно виконати

Зміна дати початку або закінчення, або обох

 1. У діаграмі Ганта клацніть правою кнопкою миші будь-де на шкалі часу, а потім у контекстному меню виберіть пункт варіанти дат .

 2. У розділі діапазон шкали часувиберіть нову дату початку або час завершення, а потім натисніть кнопку OK.

Зміна одиниць часу

 1. У діаграмі Ганта клацніть правою кнопкою миші будь-де на шкалі часу, а потім у контекстному меню виберіть пункт варіанти дат .

 2. У розділі часові одиницівиберіть потрібні основні одиниці та проміжні одиниці , а потім натисніть кнопку OK.

Встановлення неробочий днів

 1. У діаграмі Ганта клацніть правою кнопкою миші будь-де на часовій шкалі, а потім у контекстному меню виберіть команду настроїти робочий час .

 2. Виберіть потрібні настройки для робочих днів і робочого часу, а потім натисніть кнопку OK.

Прокручування до певного завдання або проміжного етапу

 1. Виберіть завдання або проміжний етап, який потрібно прокрутити, клацнувши клітинку, яка має ім'я завдання.

 2. На панелі інструментів Діаграма Ганта натисніть кнопку прокручування до завдання .

Примітка.: Якщо панель інструментів діаграми Ганта не відображається, у меню вигляд наведіть вказівник миші на пункт панелі інструментів, а потім виберіть пункт Діаграма Ганта.

Прокрутіть до вказаної дати

У діаграмі Ганта клацніть правою кнопкою миші будь-де на шкалі часу, а потім у контекстному меню виберіть один із наведених нижче варіантів.

 • Прокрутіть до дати завершення, щоб прокрутити до кінця шкали часу.

 • Прокрутіть один блок вліво, щоб прокрутити один мінор одиниці вліво.

 • Прокрутіть одну одиницю вправо, щоб прокрутити одну дрібну одиницю вправо.

 • Прокрутіть до дати початку, щоб прокрутити на початок шкали часу.

Змінення ширини часової смуги

 1. Клацніть один раз у сірій області у верхній частині області шкали часу, а потім натисніть кнопку ще раз, щоб вибрати стовпець шкали часу.

 2. Перетягніть зелену маркер виділеної області в правій частині стовпця в будь-якому напрямку, доки область не має потрібної ширини.

Відображення більшої кількості одиниць часу

 1. Натисніть товсту лінію навколо Діаграми Ганта, щоб обрати рамку.

 2. Перетягніть зелену маркер виділеної області в правому центрі кадру до правого краю.

Примітка.:  Коли часову смугу збільшено й на ній відображається більше часових одиниць, кінцева дата вашого проекту також змінюється.

На початок сторінки

Друк великої діаграми Ганта

Якщо ви не створюєте графік для невеликого проекту, Діаграма Ганта може виходити за межі однієї стандартної сторінки принтера. У наведеній нижче таблиці описано деякі проблеми із друком, які можуть виникати, і дії, які можна виконати, перш ніж друкувати, які допоможуть вам отримати результати, які ви очікуєте.

Проблема

Sol TION Sol

Дія для виконання

Друкується лише частина діаграми Ганта.

Переконайтеся, що уся діаграма вміщується на сторінці креслення.

 1. У меню Файл клацніть Параметри сторінки.

 2. Перейдіть на вкладку розмір сторінки , натисніть кнопку розмір, щоб відповідно до вмісту креслення, а потім натисніть кнопку OK.

Надрукована сторінка та орієнтації сторінки креслення не однакові.

Змінення орієнтації сторінки в принтері.

 1. У меню Файл клацніть Параметри сторінки.

 2. Перейдіть на вкладку Настроювання друку , виберіть потрібну орієнтацію, а потім натисніть кнопку OK.

Кількість сторінок, які будуть надруковані на діаграмі, не відомі.

Попередній перегляд креслення буде надруковано перед друком.

 • У меню Файл виберіть пункт Попередній перегляд.

Ви не знаєте, де буде траплятися розриви сторінок.

Увімкніть розриви сторінок, щоб дізнатися, скільки сторінок діаграма буде черепицею в поперечнику.

 • У меню вигляд виберіть пункт розриви сторінок. Сірі лінії на діаграмі вказують на те, де буде траплятися розриви сторінок.

Розриви між надрукованим сторінками трапляються в незручних місцях.

Змініть параметри полів, щоб керувати перекриттям між сторінками. Чим більше полів, тим більша кількість перекриваються між сторінками.

 1. У меню Файл клацніть Параметри сторінки.

 2. На вкладці Параметри друку натисніть кнопку Настроювання.

 3. Введіть потрібні параметри полів, а потім двічі натисніть кнопку OK .

На початок сторінки

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×