Статистичні функції (довідка)

Щоб отримати докладні відомості про функцію, клацніть її ім’я в першому стовпці.

Примітка.: Маркери версії позначають версію програми Excel, у якій вперше введено функцію. Ці функції недоступні в попередніх версіях. Наприклад, маркер версії 2013 означає, що ця функція присутня в Excel 2013 і новіших версіях.

Функція

Опис

Функція AVEDEV

Повертає середнє абсолютних значень відхилень точок даних від середнього

Функція AVERAGE

Повертає середнє арифметичне аргументів

Функція AVERAGEA

Повертає середнє арифметичне аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція AVERAGEIF

Повертає середнє (середнє арифметичне) усіх клітинок діапазону, які відповідають указаній умові

Функція AVERAGEIFS

Повертає середнє (середнє арифметичне) усіх клітинок, які відповідають кільком умовам

Функція BETA.DIST
Excel 2010

Повертає інтегральну функцію бета-розподілу

Функція BETA.INV
Excel 2010

Повертає обернену інтегральну функцію вказаного бета-розподілу

Функція BINOM.DIST
Excel 2010

Повертає окреме значення ймовірності біноміального розподілу

Функція BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Повертає ймовірність результату випробування на основі біноміального розподілу

Функція BINOM.INV
Excel 2010

Повертає найменше значення, для якого інтегральний біноміальний розподіл менший від значення критерію або дорівнює йому

Функція CHISQ.DIST
Excel 2010

Повертає інтегральну функцію щільності бета-ймовірності

Функція CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Повертає однобічну ймовірність розподілу хі-квадрат

Функція CHISQ.INV
Excel 2010

Повертає інтегральну функцію щільності бета-ймовірності

Функція CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Повертає обернене значення однобічної ймовірності розподілу хі-квадрат

Функція CHISQ.TEST
Excel 2010

Повертає критерій незалежності

Функція CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності

Функція CONFIDENCE.T
Excel 2010

Повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності з використанням розподілу Ст’юдента

Функція CORREL

Повертає коефіцієнт кореляції між двома наборами даних

Функція COUNT

Підраховує кількість чисел у списку аргументів.

Функція COUNTA

Підраховує кількість значень у списку аргументів.

Функція COUNTBLANK

Підраховує кількість пустих клітинок у діапазоні.

Функція COUNTIF

Підраховує кількість клітинок у діапазоні, які відповідають указаним умовам.

Функція COUNTIFS

Підраховує кількість клітинок у діапазоні, які відповідають кільком умовам.

Функція COVARIANCE.P
Excel 2010

Повертає коваріацію, тобто середнє добутків парних відхилень

Функція COVARIANCE.S
Excel 2010

Повертає вибіркову коваріацію – середнє добутків відхилень для кожної пари точок даних у двох наборах даних

Функція DEVSQ

Повертає суму квадратів відхилень

Функція EXPON.DIST
Excel 2010

Повертає експоненційний розподіл

Функція F.DIST
Excel 2010

Повертає F-розподіл імовірності

Функція F.DIST.RT
Excel 2010

Повертає F-розподіл імовірності

Функція F.INV
Excel 2010

Повертає обернене значення F-розподілу ймовірності

Функція F.INV.RT
Excel 2010

Повертає обернене значення F-розподілу ймовірності

Функція F.TEST
Excel 2010

Повертає результат F-тесту

Функція FISHER

Повертає перетворення Фішера

Функція FISHERINV

Повертає обернене перетворення Фішера

Функція FORECAST

Повертає значення відповідно до лінійного наближення.

Примітка.: В Excel 2016 цю функцію замінено на функцію FORECAST.LINEAR, що належить до функцій прогнозування, але вона все ще доступна для сумісності з попередніми версіями.

Функція FORECAST.ETS
Excel 2016

Повертає майбутнє значення на основі наявних (історичних) значень за допомогою версії AAA алгоритму експоненційного згладжування (ETS).

Функція FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Повертає довірчий інтервал для значення прогнозу на вказану цільову дату

Функція FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Повертає довжину шаблону, що повторюється, який програма Excel виявляє для вказаного проміжку часу

Функція FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Повертає статистичне значення як результат прогнозування проміжку часу

Функція FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Повертає майбутнє значення на основі наявних значень

Функція FREQUENCY

Повертає розподіл частот у вигляді вертикального масиву

Функція GAMMA
Excel 2013

Повертає значення гамма-функції

Функція GAMMA.DIST
Excel 2010

Повертає гамма-розподіл

Функція GAMMA.INV
Excel 2010

Повертає обернений гамма-розподіл

Функція GAMMALN

Повертає натуральний логарифм гамма-функції, Г(x)

Функція GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Повертає натуральний логарифм гамма-функції, Г(x)

Функція GAUSS
Excel 2013

Повертає на 0,5 менше ніж стандартний нормальний інтегральний розподіл

Функція GEOMEAN

Повертає середнє геометричне

Функція GROWTH

Повертає значення за експоненційним наближенням

Функція HARMEAN

Повертає середнє гармонічне

Функція HYPGEOM.DIST

Повертає гіпергеометричний розподіл

Функція INTERCEPT

Повертає координату перетину лінії лінійної регресії

Функція KURT

Повертає ексцес набору даних

Функція LARGE

Повертає k-е за величиною значення в наборі даних

Функція LINEST

Повертає параметри лінійного наближення

Функція LOGEST

Повертає параметри експоненційного наближення

Функція LOGNORM.DIST
Excel 2010

Повертає інтегральний логарифмічно-нормальний розподіл

Функція LOGNORM.INV
Excel 2010

Повертає обернений інтегральний логарифмічно-нормальний розподіл

Функція MAX

Повертає найбільше значення у списку аргументів

Функція MAXA

Повертає найбільше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція MAXIFS
Excel 2016

Повертає максимальне значення серед клітинок, визначених заданим набором умов або критеріїв

Функція MEDIAN

Повертає медіану вказаних чисел

Функція MIN

Повертає найменше значення у списку аргументів.

Функція MINIFS
Excel 2016

Повертає мінімальне значення серед клітинок, визначених заданим набором умов або критеріїв.

Функція MINA

Повертає найменше значення у списку аргументів, враховуючи числа, текст і логічні значення.

Функція MODE.MULT
Excel 2010

Повертає вертикальний масив значень, які найчастіше зустрічаються або повторюються в масиві або діапазоні даних

Функція MODE.SNGL
Excel 2010

Повертає значення, яке найчастіше трапляється в наборі даних

Функція NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Повертає від’ємний біноміальний розподіл

Функція NORM.DIST
Excel 2010

Повертає нормальний інтегральний розподіл

Функція NORM.INV
Excel 2010

Повертає обернене значення нормального інтегрального розподілу

Функція NORM.S.DIST
Excel 2010

Повертає стандартний нормальний інтегральний розподіл

Функція NORM.S.INV
Excel 2010

Повертає обернене значення стандартного нормального інтегрального розподілу

Функція PEARSON

Повертає коефіцієнт кореляції Пірсона

Функція PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Повертає k-тий процентиль для значень діапазону, де k перебуває в діапазоні 0..1, за винятком 0 та 1.

Функція PERCENTILE.INC
Excel 2010

Повертає k-ий процентиль для значень діапазону

Функція PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Повертає ранг (відсоткову норму) значення (0…1, за винятком 0 і 1) у наборі даних

Функція PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Повертає відсоткову норму значення в наборі даних

Функція PERMUT

Повертає кількість перестановок для вказаної кількості об’єктів

Функція PERMUTATIONA
Excel 2013

Повертає кількість перестановок для заданої кількості об’єктів (з повтореннями), які можна вибрати із загального числа об’єктів

Функція PHI
Excel 2013

Повертає значення щільності функції стандартного нормального розподілу

Функція POISSON.DIST
Excel 2010

Повертає розподіл Пуассона

Функція PROB

Повертає ймовірність знаходження значень діапазону в указаних межах

Функція QUARTILE.EXC
Excel 2010

Повертає квартиль набору даних на основі значень процентиля від 0…1, за винятком 0 і 1

Функція QUARTILE.INC
Excel 2010

Повертає квартиль набору даних

Функція RANK.AVG
Excel 2010

Повертає ранг числа у списку чисел.

Функція RANK.EQ
Excel 2010

Повертає ранг числа у списку чисел

Функція RSQ

Повертає квадрат коефіцієнта кореляції Пірсона

Функція SKEW

Повертає асиметрію розподілу

Функція SKEW.P
Excel 2013

Повертає асиметрію розподілу на основі сукупності: характеристика ступеня асиметрії розподілу навколо середнього значення

Функція SLOPE

Повертає нахил лінії лінійної регресії

Функція SMALL

Повертає k-е найменше значення в наборі даних

Функція STANDARDIZE

Повертає нормалізоване значення

Функція STDEV.P
Excel 2010

Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності

Функція STDEV.S
Excel 2010

Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки

Функція STDEVA

Обчислює стандартне відхилення на основі вибірки, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція STDEVPA

Обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція STEYX

Повертає стандартну похибку прогнозованих значень Y для кожного X у регресії

Функція T.DIST
Excel 2010

Повертає процентні пункти (імовірність) для t-розподілу Ст’юдента

Функція T.DIST.2T
Excel 2010

Повертає процентні пункти (імовірність) для t-розподілу Ст’юдента

Функція T.DIST.RT
Excel 2010

Повертає t-розподіл Ст’юдента

Функція T.INV
Excel 2010

Повертає t-значення t-розподілу Ст’юдента у вигляді функції ймовірності та ступенів вільності

Функція T.INV.2T
Excel 2010

Повертає обернений t-розподіл Ст’юдента

Функція T.TEST
Excel 2010

Повертає ймовірність, пов’язану з t-критерієм Ст’юдента

Функція TREND

Повертає значення за лінійним наближенням

Функція TRIMMEAN

Повертає середнє внутрішньої частини набору даних

Функція VAR.P
Excel 2010

Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності

Функція VAR.S
Excel 2010

Обчислює дисперсію на основі вибірки

Функція VARA

Обчислює дисперсію на основі вибірки, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція VARPA

Обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності, враховуючи числа, текст і логічні значення

Функція WEIBULL.DIST
Excel 2010

Повертає розподіл Вейбулла

Функція Z.TEST
Excel 2010

Повертає значення однобічної ймовірності z-тесту

Увага!: Результати обчислення формул і деякі функції на аркушах Excel можуть дещо відрізнятися на ПК під керуванням ОС Windows з архітектурою x86 або x86-64 та ПК під керуванням ОС Windows RT з архітектурою ARM. Дізнайтеся більше про такі відмінності.

Пов’язані теми

Функції Excel (за категоріями)
Функції Excel (за алфавітом)

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×