Діаграми

Створення діаграм

Створення діаграм

Діаграми дають змогу візуалізувати дані в найвпливовіший на аудиторію спосіб. Дізнайтеся, як створити діаграму та додати лінію тренду.

Ваш браузер не підтримує відео. Інсталюйте Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player або Internet Explorer 9.

Створення діаграми

 1. Виберіть дані для діаграми.

 2. Виберіть Вставлення > Рекомендовані діаграми.

 3. На вкладці Рекомендовані діаграми клацніть діаграму, щоб переглянути її.

  Примітка.: Ви можете вибрати потрібні дані та натиснути клавіші Alt+F1, щоб швидко створити діаграму, яка, однак, може бути для них не найкращим варіантом. Якщо потрібна діаграма не відображається, виберіть вкладку Усі діаграми, щоб відобразити всі типи діаграм.

 4. Клацніть діаграму.

 5. Натисніть кнопку OK.

Додавання лінії тренду

 1. Клацніть діаграму.

 2. Виберіть Конструктор > Додати елемент діаграми.

 3. Укажіть на пункт Лінія тренду та виберіть потрібний тип лінії тренду, як-от Лінійна, Експоненційна, Лінійний прогноз або Змінне середнє.

Примітка.: Деякий вміст у цій статті може не стосуватися певних мов.

Дані на діаграмах відображаються в графічному форматі, завдяки якому легше зрозуміти зв’язки між даними. Існує безліч типів діаграм, і ви можете вибрати будь-яку (наприклад, стовпчасту діаграму з накопиченням або об’ємну розрізану секторну діаграму). Коли створите діаграму, ви можете налаштувати її, застосувавши швидкі макети або стилі діаграм.

Діаграми містять кілька елементів, наприклад назву, підписи осей, легенду та лінії сітки. Ви можете приховати або відобразити ці елементи, а також змінити їхнє розташування та форматування.

Діаграма Office із виносками

Виноска 1 Назва діаграми

Виноска 2 Область побудови

етап 3 Легенда

Виноска 4 Заголовки осей

Виноска 5 Підписи осей

Виноска 6 Поділки

Виноска 7 Лінії сітки

Діаграму можна створити в Excel, Word і PowerPoint. Однак дані діаграми вводяться та зберігаються на аркуші Excel. Якщо ви вставляєте діаграму у Word або PowerPoint, в Excel відкривається новий аркуш. Коли ви зберігаєте документ Word або презентацію PowerPoint із діаграмою Excel, автоматично зберігаються також і її основні дані.

Примітка.: Замість майстра діаграм тепер використовується колекція книг Excel. За замовчуванням колекція книг відкривається разом із Excel. У ній ви можете переглянути шаблони та створити книгу на основі одного з них. Якщо колекція книг Excel не відображається, в меню File (Файл) клацніть New from Template (Створити із шаблону).

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На вкладці Insert (Вставлення) клацніть стрілку поряд із параметром Chart (Діаграма).

  Перейдіть на вкладку "Insert" (Вставлення) і натисніть кнопку "Chart" (Діаграма)

 3. Виберіть тип діаграми і двічі клацніть необхідну.

  Якщо ви вставляєте діаграму у Word або PowerPoint, в Excel відкриється аркуш із таблицею з прикладами даних.

 4. В Excel замініть приклади на дані, які необхідно використати на діаграмі. Якщо потрібні дані вже присутні в іншій таблиці, їх можна скопіювати й вставити замість прикладів. Перегляньте наведену нижче таблицю, щоб зрозуміти, як упорядкувати дані відповідно до вибраного типу діаграми.

  Тип діаграми

  Упорядкування даних

  Діаграма з областями, гістограма, стовпчаста, кільцева, лінійчата, пелюсткова або поверхнева діаграма.

  У рядках або стовпцях, наприклад:

  Ряди 1

  Ряди 2

  Категорія А

  10

  12

  Категорія Б

  11

  14

  Категорія В

  9

  15

  або

  Категорія А

  Категорія Б

  Ряди 1

  10

  11

  Ряди 2

  12

  14

  Бульбашкова діаграма

  У стовпцях, перший із яких містить значення X, а наступні – відповідні значення Y і значення розміру бульбашок, наприклад:

  Значення X

  Значення Y 1

  Розмір 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Секторна діаграма

  В одному стовпці або рядку даних і в одному стовпці або рядку підписів, наприклад:

  Продажі

  I квартал

  25

  II квартал

  30

  III квартал

  45

  або

  I квартал

  II квартал

  III квартал

  Продажі

  25

  30

  45

  Біржова діаграма

  У стовпцях або рядках у наведеному нижче порядку з використанням імен або дат як підписів, наприклад:

  Курс відкриття

  Найвищий курс

  Найнижчий курс

  Курс закриття

  1/5/02

  44

  55

  11

  25

  1/6/02

  25

  57

  12

  38

  або

  1/5/02

  1/6/02

  Курс відкриття

  44

  25

  Найвищий курс

  55

  57

  Найнижчий курс

  11

  12

  Курс закриття

  25

  38

  Точкова діаграма

  У стовпцях, перший із яких містить значення X, а наступні – відповідні значення Y у сумісних стовпцях, наприклад:

  Значення X

  Значення Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  або

  Значення X

  0,7

  1,8

  2,6

  Значення Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 5. Щоб змінити кількість рядків і стовпців на діаграмі, наведіть вказівник миші на нижній правий кут вибраних даних, а потім перетягніть, щоб обрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Вибір додаткових даних для діаграми Office

 6. Щоб переглянути результати змін, перейдіть до Word або PowerPoint.

  Примітка.: Якщо ви закриєте документ Word або презентацію PowerPoint із діаграмою Excel, її таблиця даних закриється автоматично.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців. Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Діаграма, що відображає обсяг збуту за категоріями

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Діаграма, що відображає обсяг збуту за місяцями

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. Перейдіть на вкладку Chart Design (Конструктор діаграми) і натисніть кнопку Switch Row/Column (Перевернути вісь)

  Перейдіть на вкладку "Chart Design" (Конструктор діаграми) і натисніть кнопку "Switch Row/Column" (Перевернути вісь)

  Якщо функція Switch Row/Column (Перевернути вісь) недоступна:

  Функція Switch Row/Column (Перевернути вісь) доступна, лише коли таблиця даних Excel відкрита й лише для певних типів діаграм. Ви можете також змінити дані, клацнувши діаграму та внісши потрібні зміни на аркуші Excel.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. Перейдіть на вкладку Chart Design (Конструктор діаграми) і натисніть кнопку Quick Layout (Швидкий макет).

  Перейдіть на вкладку "Chart Design" (Конструктор діаграми) і натисніть кнопку "Quick Layout" (Швидкий макет).

 4. Виберіть потрібний макет.

  Щоб негайно скасувати застосований швидкий макет, натисніть клавіші COMMAND +Z.

Стилі діаграм – це набір додаткових кольорів і ефектів, які можна застосувати в діаграмі. Якщо вибрати стиль, зміни застосуються до всієї діаграми.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. Перейдіть на вкладку Chart Design (Конструктор діаграми) і виберіть стиль діаграми.

  Перейдіть на вкладку "Chart Design" (Конструктор діаграми) і виберіть стиль діаграми

  Щоб переглянути більше стилів, укажіть на будь-який із них і клацніть Стрілка вниз "Додатково" .

  Щоб негайно скасувати застосований стиль, натисніть клавіші COMMAND +Z.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Design (Макет діаграми).

 3. Виберіть Add Chart Element (Додати елемент діаграми).

  Перейдіть на вкладку "Chart Design" (Конструктор діаграми) і натисніть кнопку "Add Chart Element" (Додати елемент діаграми)

 4. Клацніть Chart Title (Назва діаграми), щоб вибрати варіант формату назви, а потім поверніться до діаграми та введіть назву в поле Chart Title (Назва діаграми).

Докладні відомості

Оновлення даних наявної діаграми

Типи діаграм

Діаграму можна створити в Excel, Word і PowerPoint. Однак дані діаграми вводяться та зберігаються на аркуші Excel. Якщо ви вставляєте діаграму у Word або PowerPoint, в Excel відкривається новий аркуш. Коли ви зберігаєте документ Word або презентацію PowerPoint із діаграмою Excel, автоматично зберігаються також і її основні дані.

Примітка.: Замість майстра діаграм тепер використовується колекція книг Excel. За замовчуванням колекція книг відкривається разом із Excel. У ній ви можете переглянути шаблони та створити книгу на основі одного з них. Якщо колекція книг Excel не відображається, в меню File (Файл) клацніть New from Template (Створити із шаблону).

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Insert Chart (Вставлення діаграми) виберіть необхідний тип діаграми.

  Вкладка "Charts" (Діаграми), група "Insert Chart" (Вставлення діаграми)

  Якщо ви вставляєте діаграму у Word або PowerPoint, в Excel відкриється аркуш із таблицею з прикладами даних.

 3. В Excel замініть приклади на дані, які необхідно використати на діаграмі. Якщо потрібні дані вже присутні в іншій таблиці, їх можна скопіювати й вставити замість прикладів. Перегляньте наведену нижче таблицю, щоб зрозуміти, як розташувати дані в обраному типі діаграми.

  Тип діаграми

  Упорядкування даних

  Діаграма з областями, гістограма, стовпчаста, кільцева, лінійчата, пелюсткова або поверхнева діаграма.

  У рядках або стовпцях, наприклад:

  Ряди 1

  Ряди 2

  Категорія А

  10

  12

  Категорія Б

  11

  14

  Категорія В

  9

  15

  або

  Категорія А

  Категорія Б

  Ряди 1

  10

  11

  Ряди 2

  12

  14

  Бульбашкова діаграма

  У стовпцях, перший із яких містить значення X, а наступні – відповідні значення Y і значення розміру бульбашок, наприклад:

  Значення X

  Значення Y 1

  Розмір 1

  0,7

  2,7

  4

  1,8

  3,2

  5

  2,6

  0,08

  6

  Секторна діаграма

  В одному стовпці або рядку даних і в одному стовпці або рядку підписів, наприклад:

  Продажі

  I квартал

  25

  II квартал

  30

  III квартал

  45

  або

  I квартал

  II квартал

  III квартал

  Продажі

  25

  30

  45

  Біржова діаграма

  У стовпцях або рядках у наведеному нижче порядку з використанням імен або дат як підписів, наприклад:

  Курс відкриття

  Найвищий курс

  Найнижчий курс

  Курс закриття

  1/5/02

  44

  55

  11

  25

  1/6/02

  25

  57

  12

  38

  або

  1/5/02

  1/6/02

  Курс відкриття

  44

  25

  Найвищий курс

  55

  57

  Найнижчий курс

  11

  12

  Курс закриття

  25

  38

  Точкова діаграма

  У стовпцях, перший із яких містить значення X, а наступні – відповідні значення Y у сумісних стовпцях, наприклад:

  Значення X

  Значення Y 1

  0,7

  2,7

  1,8

  3,2

  2,6

  0,08

  або

  Значення X

  0,7

  1,8

  2,6

  Значення Y 1

  2,7

  3,2

  0,08

 4. Щоб змінити кількість доданих до діаграми рядків і стовпців, наведіть вказівник миші на правий нижній кут обраних даних, а потім перетягніть його, щоб вибрати додаткові дані. У наведеному нижче прикладі таблицю розгорнуто, щоб включити додаткові категорії та ряди даних.

  Вибір додаткових даних для діаграми Office

 5. Щоб переглянути результати змін, перейдіть до Word або PowerPoint.

  Примітка.: Якщо ви закриєте документ Word або презентацію PowerPoint із діаграмою Excel, її таблиця даних закриється автоматично.

Створивши діаграму, ви можете змінити спосіб нанесення на неї рядків і стовпців.  Наприклад, у першій версії діаграми можна відобразити рядки даних із таблиці на осі ординат (значень), а стовпці даних – на осі абсцис (категорій). У наведеному нижче прикладі діаграми продажі виділено за інструментом.

Діаграма, що відображає обсяг збуту за категоріями

Однак, якщо потрібно виділити продажі за місяцем, ви можете змінити спосіб нанесення даних на діаграму.

Діаграма, що відображає обсяг збуту за місяцями

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) натисніть кнопку Plot series by row (Побудова рядів за рядком)  Побудова рядів за рядком або Plot series by column (Побудова рядів за стовпцем)  Побудова рядів за стовпцем .

  Вкладка "Charts" (Діаграми), група "Data" (Дані)

  Якщо область змінення способу побудови рядів недоступна:

  Область змінення способу побудови рядів доступна, лише коли таблиця даних Excel відкрита й лише для певних типів діаграм.

  1. Клацніть діаграму.

  2. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Data (Дані) клацніть стрілку поряд із параметром Edit (Редагувати), а потім клацніть Edit Data in Excel (Змінити дані в Excel). Вкладка "Charts" (Діаграми), група "Data" (Дані)

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Chart Quick Layouts (Швидкі макети діаграм) клацніть необхідний макет.

  Вкладка "Charts" (Діаграми), група "Chart Quick Layouts" (Швидкі макети діаграм)

  Щоб переглянути більше макетів, укажіть на макет і клацніть Стрілка вниз "Додатково" .

  Щоб негайно скасувати застосований швидкий макет, натисніть клавіші COMMAND +Z.

Стилі діаграм – це набір додаткових кольорів і ефектів, які можна застосувати в діаграмі. Якщо вибрати стиль, зміни застосуються до всієї діаграми.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму.

 3. На вкладці Charts (Діаграми) у розділі Chart Styles (Стилі діаграм) клацніть необхідний стиль.

  Вкладка "Charts" (Діаграми), група "Chart Styles" (Стилі діаграм)

  Щоб переглянути більше стилів, укажіть на будь-який із них і клацніть Стрілка вниз "Додатково" .

  Щоб негайно скасувати застосований стиль, натисніть клавіші COMMAND +Z.

 1. У меню View (Подання) натисніть кнопку Print Layout (Розмітка сторінки).

 2. Клацніть діаграму й перейдіть на вкладку Chart Layout (Макет діаграми).

 3. У розділі Labels (Підписи) клацніть Chart Title (Назва діаграми) і виберіть необхідну назву.

  Вкладка "Chart Layout" (Макет діаграми), група "Labels" (Підписи)

 4. Виділіть текст у полі Chart Title (Назва діаграми) і введіть свою назву.

Докладні відомості

Оновлення даних наявної діаграми

Типи діаграм, доступні в Office

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech (у розділі Excel), отримати підтримку в спільноті, що допомагає знайти відповіді на запитання, або запропонувати нову функцію чи вдосконалення на форумі Excel User Voice.

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×