Створення та демонстрація вибіркового показу слайдів

Ви можете суттєво позначити підмножину слайдів у файлі презентації з метою відображення цього підмножини для певної аудиторії. Ви можете подумати про це як список відтворення. PowerPoint називає це настроюваним шоу.

Під час створення настроюваного показу в PowerPoint можна адаптувати презентацію для різних аудиторій. Використовуйте вибірковий показ, щоб продемонструвати лише певні слайди презентації або створити гіперпосилання на певну групу слайдів у презентації.

Існує два типи вибіркового показу: базова та гіперпосиланнями. Базовий вибірковий показ – це окрема презентація або презентація з певними слайдами з оригіналу. Вибірковий показ за гіперпосиланням забезпечує швидкий перехід принаймні до однієї окремої презентації.

Базові вибіркові покази

Використання базового настроюваного показу для представлення підмножини слайдів у файлі презентації. Наприклад, якщо презентація містить п'ять слайдів, Вибірковий показ під назвою "сайт 1" може містити лише слайди 1, 3 та 5. Другий Вибірковий показ під назвою "сайт 2" може містити слайди 1, 2, 4 та 5. Під час створення настроюваного показу в презентації можна завжди виконати всю презентацію в початковому послідовному порядку.

Базовий вибірковий показ.

1 Слайди для сайту 1

2 Слайди для сайту 2

Вибіркові покази за гіперпосиланням

Вибіркові покази за гіперпосиланням допомагають упорядкувати вміст у презентації. Наприклад, можна створити початковий вибірковий показ про нову загальну структуру компанії, а потім – вибіркові покази для кожного відділу компанії та вставити посилання на них у початкову презентацію.

Також за допомогою вибіркового показу за гіперпосиланням можна створити слайд зі змістом. Такий слайд дає змогу переходити до різних розділів презентації та показувати аудиторії саме потрібні слайди.

Вибіркові покази за гіперпосиланням.

1 Слайд із гіперпосиланнями

2 Вибірковий показ для відділу

3 Вибірковий показ для відділу B

Створення настроюваного показу та її представлення

 • Виберіть свою версію Office для Windows
 • Новіші версії
 • 2010, 2007

Створення базового вибіркового показу

 1. Виберіть вкладку Показ слайдів, натисніть кнопку Настроюваний показ слайдів, а потім виберіть пункт Довільний показ.

 2. У діалоговому вікні Вибіркові покази натисніть кнопку Створити.

  Порада.: Щоб попередньо переглянути вибірковий показ, виберіть його назву в діалоговому вікні Вибіркові покази та натисніть кнопку Показати.

 3. В області Слайди презентації виберіть слайди, які потрібно додати до вибіркового показу, і натисніть кнопку Додати.

 4. Щоб змінити порядок показу слайдів, в області Слайди вибіркового показу виберіть слайд, а потім клацайте одну зі стрілок, щоб перемістити його вгору або вниз у списку.

 5. Введіть ім’я в полі Ім’я показу слайдів і натисніть кнопку OK.

Створення вибіркового показу за гіперпосиланням

 1. Виберіть вкладку Показ слайдів, натисніть кнопку Настроюваний показ слайдів, а потім виберіть пункт Довільний показ.

 2. У діалоговому вікні Вибіркові покази натисніть кнопку Створити.

 3. В області Слайди презентації виберіть слайди, які потрібно додати до основного вибіркового показу, і натисніть кнопку Додати.

  Порада.: Щоб змінити порядок показу слайдів, в області Слайди вибіркового показу виберіть слайд, а потім клацайте одну зі стрілок, щоб перемістити його вгору або вниз у списку.

 4. Введіть ім’я в полі Ім’я показу слайдів і натисніть кнопку OK.

 5. Щоб створити гіперпосилання на додатковий показ, виділіть у презентації текст або об’єкт, який потрібно перетворити на гіперпосилання.

 6. Виберіть вкладку Вставлення та натисніть кнопку Гіперпосилання.

 7. У діалоговому вікні Додавання гіперпосилання в області Зв’язати з натисніть кнопку місцем у документі.

 8. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  • Щоб створити посилання на вибірковий показ, у списку Виберіть місце в документі виберіть довільний показ, до якого потрібно переходити, і встановіть прапорець Показати та повернутися.

  • Щоб створити посилання на місце в поточній презентації, у списку Виберіть місце в документі виберіть слайд, до якого потрібно переходити.

Початок настроюваного показу в PowerPoint

 1. На вкладці Показ слайдів у групі Настроювання натисніть кнопку Настроювання показу слайдів.

 2. У діалоговому вікні Настроювання презентації в області Слайди виберіть параметр вибірковий показ і вкажіть потрібний показ.

 3. Натисніть кнопку OK.

 4. На вкладці Показ слайдів у групі Розпочати показ слайдів натисніть кнопку Настроюваний показ слайдів і виберіть пункт Довільний показ.

 5. У списку Вибіркові покази виберіть показ і натисніть кнопку Показати.

Створення базового вибіркового показу

 1. На вкладці Показ слайдів у групі розпочати показ слайдів клацніть стрілку поруч із кнопкою Настроюваний показ слайдів, а потім виберіть пункт Вибірковийпоказ.

 2. У діалоговому вікні вибіркової демонстрації натисніть кнопку створити.

 3. У розділі Slides in presentation (Слайди презентації) виберіть слайди, які потрібно включити до вибіркового показу, і натисніть кнопку Add (Додати).

  Порада.: Щоб вибрати кілька послідовних слайдів, клацніть перший із них і, утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацніть останній слайд, який потрібно вибрати. Щоб вибрати кілька непослідовних слайдів, клацніть кожен слайд, який потрібно виділити, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

 4. Щоб змінити порядок відображення слайдів, у розділі слайди в вибіркової презентаціїклацніть слайд, а потім виберіть один із стрілок, щоб перемістити слайд угору або вниз у списку.

 5. Введіть назву в поле Slide show name (Ім’я показу слайдів) і натисніть кнопку OK. Щоб створити додаткові вибіркових шоу з будь-якими слайдами презентації, повторіть кроки 1 – 5.

Створення вибіркового показу за гіперпосиланням

 1. На вкладці Показ слайдів у групі розпочати показ слайдів клацніть стрілку поруч із кнопкою Настроюваний показ слайдів, а потім виберіть пункт Вибірковийпоказ.

 2. У діалоговому вікні вибіркової демонстрації натисніть кнопку створити.

 3. В області Слайди презентації виберіть слайди, які потрібно додати до основного вибіркового показу, і натисніть кнопку Додати.

  Порада.: Щоб вибрати кілька послідовних слайдів, клацніть перший із них і, утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацніть останній слайд, який потрібно вибрати. Щоб вибрати кілька непослідовних слайдів, клацніть кожен слайд, який потрібно виділити, утримуючи натиснутою клавішу CTRL.

 4. Щоб змінити порядок відображення слайдів, у розділі слайди в вибіркової презентаціїклацніть слайд, а потім виберіть один із стрілок, щоб перемістити слайд угору або вниз у списку.

 5. Введіть назву в поле Slide show name (Ім’я показу слайдів) і натисніть кнопку OK. Щоб створити додаткові вибіркових шоу з будь-якими слайдами презентації, повторіть кроки 1 – 5.

 6. Щоб створити гіперпосилання з головного показу в допоміжній програмі, виділіть текст або об'єкт, який потрібно відобразити як гіперпосилання.

 7. На вкладці Вставлення в групі Посилання натисніть кнопку Гіперпосилання.

 8. У розділі Зв’язати з виберіть пункт місцем у документі.

 9. Виконайте одну з описаних нижче дій.

  • Щоб створити посилання на вибірковий показ, у списку Виберіть місце в документі виберіть довільний показ, до якого потрібно переходити, і встановіть прапорець Показати та повернутися.

  • Щоб створити посилання на місце в поточній презентації, у списку Виберіть місце в документі виберіть слайд, до якого потрібно переходити.

Початок настроюваного показу в PowerPoint

 1. На вкладці Показ слайдів у групі Настроювання натисніть кнопку Настроювання показу слайдів.

 2. У діалоговому вікні Настроювання презентації в області Слайди виберіть параметр вибірковий показ і вкажіть потрібний показ.

 3. Натисніть кнопку OK.

 4. На вкладці Показ слайдів у групі Розпочати показ слайдів натисніть кнопку Настроюваний показ слайдів і виберіть пункт Довільний показ.

 5. У списку Вибіркові покази виберіть показ і натисніть кнопку Показати.

 • Виберіть свою версію Office для Mac
 • Новіші версії
 • 2011

Створення настроюваного показу

 1. Відкрийте презентацію, яку потрібно використати для створення настроюваного показу.

 2. На вкладці Показ слайдів натисніть кнопку довільний показі виберіть пункт Настроюваний показ слайдів.

  Натисніть кнопку довільний показ.

 3. Натисніть кнопку +.

 4. У розділі Slides in presentation (Слайди презентації) виберіть слайди, які потрібно включити до вибіркового показу, і натисніть кнопку Add (Додати).

  Порада.: Щоб вибрати кілька слайдів, клацайте потрібні, утримуючи натиснутою клавішу КОМАНДА .

 5. Щоб змінити послідовність відтворення слайдів, у розділі Slides in custom show (Слайди вибіркового показу) виберіть слайд, а потім клацніть піктограму Стрілка вгору для змінення порядку слайдів або Стрілка вниз для змінення порядку слайдів . Слайд переміститься вгору чи вниз у списку.

 6. Введіть назву в поле Slide show name (Ім’я показу слайдів) і натисніть кнопку OK. Щоб створити додаткові довільні шоу з будь-якими слайдами презентації, повторіть ці дії.

  Порада.: Щоб побачити, як довільний показ відображатиметься в поданні показу слайдів, у діалоговому вікні вибіркової презентації виберіть назву шоу, а потім натисніть кнопку почати показ.

Посилання на інші митні виставки

Вибірковий показ за гіперпосиланням дає змогу швидко перейти з основної презентації до інших вибіркових показів. Ви також можете створити слайд зі змістом і додати до нього посилання. Оформивши презентацію таким чином, ви зможете переходити від слайду зі змістом до різних розділів презентації та демонструвати аудиторії саме потрібні слайди. Скористайтеся наведеними нижче вказівками, щоб створити один або кілька вибіркових показів і додати гіперпосилання на них до основної презентації.

Примітка.: Якщо потрібно створити гіперпосилання з однієї презентації на іншу, ви можете додати гіперпосилання на інший документ. Докладні відомості див. в статті про створення, змінення та вилучення гіперпосилання.

 1. Виділіть текст або об'єкт, який потрібно відобразити як гіперпосилання. Ви також можете створити зміст і гіперпосилання для кожного текстового запису як спосіб навігації у вибірковому показі. Для цього вставте в презентацію новий слайд, введіть зміст, а потім створіть посилання з кожного запису.

 2. На вкладці Вставлення клацніть Дія.

  Клацніть "Дія"

 3. У діалоговому вікні Action Settings (Параметри дій) виберіть спосіб ініціювати дію, виконавши один із таких наборів указівок:

  Ініціювання дії

  Кнопка

  Після натискання кнопки "Дія"

  Вкладка "клацання"

  Під час наведення вказівника миші на кнопку дії

  Вкладка " миша "

 4. Виберіть пункт гіперпосилання на, а потім у спливаючому меню виберіть пункт настроюване відображення.

 5. У розділі Вибірковийпоказ виберіть Настроюваний показ, на який потрібно створити посилання.

  Щоб повернутися до слайда, який ви розпочали спеціальну програму після відтворення настроюваного показу, установіть прапорець Показати й повернутися . Цей параметр може бути корисний, якщо у вас є слайд, який використовується як зміст для настроюваного показу.

 6. Натисніть кнопку OK.

  Щоб додати додаткові посилання на інші довільні програми, повторіть ці дії.

Відтворення настроюваного показу

 • На вкладці Показ слайдів натисніть кнопку довільний показ, а потім виберіть потрібне подання.

  Вкладка "Slide Show" (Показ слайдів), група "Play Slide Show" (Відтворення показу слайдів)

  Примітка.: Якщо ви ще не створили довільний показ, натисніть кнопку довільний показ, виберіть пункт Настроюваний показ слайдів, а потім натисніть кнопку +.

Створення настроюваного показу

 1. Відкрийте презентацію, яку потрібно використати для створення настроюваного показу.

 2. На вкладці Slide Show (Показ слайдів) у розділі Play Slide Show (Відтворити показ слайдів) виберіть Custom Shows (Вибіркові покази) > Edit Custom Shows (Змінити вибіркові покази).

  Вкладка "Slide Show" (Показ слайдів), група "Play Slide Show" (Відтворення показу слайдів)

 3. Виберіть New (Створити).

 4. У розділі Slides in presentation (Слайди презентації) виберіть слайди, які потрібно включити до вибіркового показу, і натисніть кнопку Add (Додати).

  Порада.: Щоб вибрати кілька слайдів, клацайте потрібні, утримуючи натиснутою клавішу КОМАНДА .

 5. Щоб змінити послідовність відтворення слайдів, у розділі Slides in custom show (Слайди вибіркового показу) виберіть слайд, а потім клацніть піктограму Стрілка вгору для змінення порядку слайдів або Стрілка вниз для змінення порядку слайдів . Слайд переміститься вгору чи вниз у списку.

 6. Введіть назву в поле Slide show name (Ім’я показу слайдів) і натисніть кнопку OK. Щоб створити додаткові довільні шоу з будь-якими слайдами презентації, повторіть ці дії.

  Порада.: Щоб побачити, як довільний показ відображатиметься в поданні показу слайдів, у діалоговому вікні вибіркової презентації виберіть назву шоу, а потім натисніть кнопку Показати.

Посилання на інші митні виставки

Вибірковий показ за гіперпосиланням дає змогу швидко перейти з основної презентації до інших вибіркових показів. Ви також можете створити слайд зі змістом і додати до нього посилання. Оформивши презентацію таким чином, ви зможете переходити від слайду зі змістом до різних розділів презентації та демонструвати аудиторії саме потрібні слайди. Скористайтеся наведеними нижче вказівками, щоб створити один або кілька вибіркових показів і додати гіперпосилання на них до основної презентації.

Примітка.: Якщо потрібно створити гіперпосилання з однієї презентації на іншу, ви можете додати гіперпосилання на інший документ. Докладні відомості див. в статті про створення, змінення та вилучення гіперпосилання.

 1. Щоб створити в основній презентації гіперпосилання на додатковий вибірковий показ, виберіть у презентації текст або об’єкт, який потрібно використовувати як гіперпосилання. Ви також можете створити зміст і гіперпосилання для кожного текстового запису як спосіб навігації у вибірковому показі. Для цього вставте в презентацію новий слайд, введіть зміст, а потім створіть посилання з кожного запису.

 2. На вкладці Slide Show (Показ слайдів) у розділі Set Up (Налаштування) виберіть Action Settings (Параметри дій).

  Вкладка "Slide Show" (Показ слайдів), група "Set Up" (Налаштування)

 3. У діалоговому вікні Action Settings (Параметри дій) виберіть спосіб ініціювати дію, виконавши один із таких наборів указівок:

  Ініціювання дії

  Кнопка

  Після натискання кнопки "Дія"

  Вкладка "клацання"

  Під час наведення вказівника миші на кнопку дії

  Вкладка " миша "

 4. Виберіть пункт гіперпосилання на, а потім у спливаючому меню виберіть пункт настроюване відображення.

 5. У розділі Вибірковийпоказ виберіть Настроюваний показ, на який потрібно створити посилання.

  Щоб повернутися до слайда, який ви розпочали спеціальну програму після відтворення настроюваного показу, установіть прапорець Показати й повернутися . Цей параметр може бути корисний, якщо у вас є слайд, який використовується як зміст для настроюваного показу.

 6. Натисніть кнопку OK.

  Щоб додати додаткові посилання на інші довільні програми, повторіть кроки 1 – 6.

Відтворення настроюваного показу

 • На вкладці Показ слайдів у розділі відтворення показу слайдівнатисніть кнопку довільнийпоказ, а потім виберіть спеціальну програму, яку потрібно відтворити.

  Вкладка "Slide Show" (Показ слайдів), група "Play Slide Show" (Відтворення показу слайдів)

  Примітка.: Якщо ви ще не створили довільний показ, натисніть кнопку редагувати довільні шоу, а потім натисніть кнопку створити.

Додаткові відомості

Додавання, редагування та видалення переходів між слайдами

Веб-програма PowerPoint не підтримує довільні демонстрації. Для створення настроюваного показу потрібно використовувати версію PowerPoint для настільних комп'ютерів.

Примітка.:  Цю сторінку перекладено за допомогою засобу автоматичного перекладу, тому вона може містити смислові, синтаксичні або граматичні помилки. Ми вважаємо, що цей вміст стане вам у пригоді. Повідомте нас, чи була ця інформація корисною. Для довідки цю статтю можна переглянути англійською мовою.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×