Оператор – це знак або позначка, які визначають тип обчислення у виразі. Існують математичні та логічні оператори, а також оператори порівняння та посилань. У програмі Access підтримуються різноманітні оператори, зокрема арифметичні оператори на кшталт +, -, множення (*) і ділення (/), а також оператори порівняння, які дають можливість порівнювати значення, текстові, які дають змогу об’єднувати текст, і логічні оператори, використовуючи які, можна визначити, істинне значення або хибне. Ця стаття містить відомості про те, як використовувати ці оператори.

Примітка.: Починаючи з версії Access 2010, у побудовнику виразів є функція IntelliSense, що дає змогу дізнатися, які аргументи необхідні для виразу.

У цій статті

Арифметичні оператори

Використовуючи арифметичні оператори, можна виконувати арифметичні дії з кількома числами, а також змінювати знак числа з додатного на від’ємний або навпаки.

Оператор

Призначення

Приклад

+

Сума двох чисел.

[Проміжний_підсумок] + [Податок_зі_збуту]

-

Визначення різниці між двома числами або позначення від’ємного значення числа.

[Ціна]-[Знижка]

*

Множення двох чисел.

[Кількість]*[Ціна]

/

Ділення першого числа на друге.

[Підсумок]/[Кількість_позицій]

\

Округлення обох чисел до цілих чисел, ділення першого на друге та скорочення результату до цілого числа.

[Зареєстровано]\[Номери]

Mod

Ділення першого числа на друге й повернення лише залишку.

[Зареєстровано] Mod [Номери]

^

Піднесення числа до степеня.

Число ^ Степінь

На початок сторінки

Оператори порівняння

Оператори порівняння використовуються, щоб порівнювати значення, і повертають результат "Істина" або "Хибність" чи Null-значення.

Оператор

Призначення

Приклад

<

Повертає значення "Істина", якщо перше значення менше за друге.

значення1 < значення2

<=

Повертає значення "Істина", якщо перше значення менше за друге або рівне йому.

значення1 <= значення2

>

Повертає значення "Істина", якщо перше значення більше за друге.

значення1 > значення2

>=

Повертає значення "Істина", якщо перше значення більше за друге або рівне йому.

значення1 >= значення2

=

Повертає значення "Істина", якщо перше значення дорівнює другому.

значення1 = значення2

<>

Повертає значення "Істина", якщо перше значення не дорівнює другому.

значення1 <> значення2

Примітка.: У будь-якому випадку, якщо перший або другий операнд має Null-значення, результат – це також Null-значення. Оскільки Null-значення позначає невідоме значення, результат порівняння з Null-значенням також буде невідомий.

На початок сторінки

Логічні оператори

Логічні оператори дають змогу об’єднувати два логічні значення та повертають результат "Істина" або "Хибність" чи Null-значення. Логічні оператори також називаються булевими.

Оператор

Призначення

Приклад

And

Повертає значення "Істина", якщо вираз 1 і вираз 2 істинні.

вираз1 And вираз2

Or

Повертає значення "Істина", якщо вираз 1 або вираз 2 істинний.

вираз1 Or вираз2

Eqv

Повертає значення "Істина", якщо вираз 1 і вираз 2 обидва істині або обидва хибні.

вираз1 Eqv вираз2

Not

Повертає значення "Істина", якщо вираз не істинний.

Not вираз

Xor

Повертає значення "Істина", якщо істинний лише вираз 1 або лише вираз 2, але не обидва одночасно.

вираз1 Xor вираз2

На початок сторінки

Оператори об’єднання

Оператори об’єднання використовуються, щоб об’єднувати два текстові значення в одне.

Оператор

Призначення

Приклад

&

Поєднання двох рядків в один.

рядок1 & рядок2

+

Об’єднує два рядки в один і розповсюджує Null-значення (якщо один операнд має Null-значення, увесь вираз матиме Null-значення).

рядок1 + рядок2

На початок сторінки

Спеціальні оператори

Спеціальні оператори повертають результат "Істина" або "Хибність", як описано в таблиці нижче.

Оператор

Призначення

Приклад

Is Null або Is Not Null

Визначає, чи дорівнює величина Null-значенню.

Поле1 Is Not Null

Like "шаблон"

Зіставляє рядкові значення за допомогою операторів узагальнення ? та *.

Поле1 Like "інструк*"

Between значення1 And значення2

Визначає, чи належить число або дата до діапазону.

Поле1 Between 1 And 10
– АБО –
Поле1 Between #01.07.2007# And #31.12.2007#

In(значення1,значення2...)

Визначає, чи належить число до набору значень.

Поле1 In ("червоний","зелений","синій")
– АБО –
Поле1 In (1,5,7,9)

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших

Приєднатися до Microsoft оцінювачів >

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×