Уточнення умов пошуку для поліпшення результатів пошуку в програмі Outlook

Уточнення умов пошуку для поліпшення результатів пошуку в програмі Outlook

У верхній частині списку повідомлень Outlook є поле пошуку. У нього можна вводити різні слова й фрази, використовуючи за бажання оператори, розділові знаки та ключові слова, щоб звужувати результати пошуку.

Щоб почати пошук, достатньо ввести слово або фразу. Щоб знайти введений текст, Outlook шукає збіги в префіксах. Тобто, якщо в поле пошуку Outlook введено вік, буде знайдено повідомлення, які містять слова вік, Вік, Вікторія та віки, але не підвіконня чи повіки.

Основи пошуку

  • Коли ви вводите слова в поле пошуку, Outlook шукає їх як у повідомленнях електронної пошти, так і у вкладеннях різних типів. Наприклад, якщо ви шукаєте слово "проект" у лапках або без них, Outlook повертає всі повідомлення зі словами "проект", "проекти", "проектор", "проектування" тощо в імені відправника, темі, вмісті повідомлення або у вкладеннях.

  • Коли ви вводите адресу електронної пошти, наприклад viktoriia.shumenko64@yahoo.com, Outlook повертає всі повідомлення, які містять цю адресу електронної пошти в темі, вмісті повідомлення або у вкладеннях різних типів, а також власне повідомлення, отримані з цієї адреси. Щоб знайти тільки повідомлення, отримані з цієї адреси, введіть у поле пошуку "від:viktoriia.shumenko64@yahoo.com".

Використання вбудованих фільтрів пошуку в Outlook

Outlook містить кілька вбудованих фільтрів пошуку. Щоб використовувати їх, клацніть у полі пошуку. Стрічка Outlook зміниться, і відобразиться вкладка "Пошук". Щоб уточнити результати пошуку, скористайтесь одним із параметрів у групі "Уточнення".

Коли ви вибираєте поле пошуку, стрічка змінюється.

Таблиці прикладів пошуку

У таблиці нижче наведено можливі варіанти пошуку. Крім того, ви можете уточнити результати пошуку за допомогою операторів AND (і), NOT (не), OR (або), "<", ">", "=" тощо. Оператори потрібно вводити символами верхнього регістра.

Введіть

Щоб знайти це

bob

Елементи, що містять терміни bob, bobbinbobby, BOBBY, BoBby або будь-яку іншу комбінацію букв як верхнього, так і нижнього регістрів. Під час миттєвого пошуку регістр не враховується.

bob moore

Елементи, що містять термін bob і всі варіанти, наведені в попередньому рядку, або moore, а також будь-які інші слова, що містять moore, але не обов’язково в зазначеному порядку.

bobby AND moore

Елементи, що містять обидва терміни bobby і moore, але не обов’язково в цьому порядку. Зверніть увагу, що такі логічні оператори, як AND, NOT та OR потрібно вводити буквами верхнього регістра.

bobby NOT moore

Елементи, що містять термін bobby та всі варіанти, наведені в першому рядку таблиці, але не moore.

bobby OR moore

Елементи, що містять термін bobby та всі варіанти, наведені в першому рядку таблиці, moore або обидва терміни.

"bob"

Елементи, що містять точну фразу bob, а не варіанти, як-от bobby чи bobbin. Щоб знайти точну фразу, потрібно ввести її в лапках.

from:"bobby moore"

Елементи, надіслані з адреси відправника bobby moore. Зверніть увагу на використання подвійних лапок, щоб результати пошуку відповідали точній фразі, узятій у лапки.

Можна також ввести from:, а потім кілька перших букв імені контакту, і Outlook запропонує список контактів, серед яких можна вибрати.

from:"bobby moore" about:"звіт про стан"

Елементи, надіслані з адреси відправника bobby moore зі словами звіт про стан у рядку теми, тексті або вмісті вкладень. Зверніть увагу на використання подвійних лапок, щоб результати пошуку відповідали точній фразі, узятій у лапки.

hasattachment:yes

Елементи із вкладеннями. Щоб отримати такі самі результати, можна також використати текст міститьвкладення:істина.

attachments:presentation.pptx

Елементи із вкладеннями з іменем файлу presentation.pptx або із вкладеннями, що містять текст presentation.pptx у вмісті.

subject:"bobby moore"

Елементи, тема яких містить точну фразу bobby moore.

копія:"дарія кочур"

Елементи, у яких коротке ім’я bobby moore є в рядку "Копія".

копія:bobbymoore@contoso.com

Елементи, у яких адреса електронної пошти bobbymoore@contoso.com є в рядку "Копія".

bcc:bobby

Елементи, що містять термін bobbyy в рядку "ПК".

категорія:"Червона"

Елементи, що містять ім’я категорії зі словом "червона". Наприклад, "Червона категорія" або "Червона книга".

messagesize:<10 кБ

Елементи, розмір яких менший за 10 кілобайт. Зверніть увагу на використання оператора порівняння "менше" (<).

розмірповідомлення:>5 МБ

Елементи, розмір яких більший за 5 мегабайт. Зверніть увагу на використання оператора порівняння "більше" (>).

отримано:=01.01.2016

Елементи, отримані 01.01.2016. Зверніть увагу на використання оператора порівняння "дорівнює" (=).

Примітка: підтримка визначення користувацьких дат через розкривне поле пошуку відсутня в деяких версіях програми Outlook для Windows. Користувачі можуть й надалі вносити вручну дати в головному полі пошуку. Це вирішено у версії 16.0.12126.10000 і пізнішу версію.

received:yesterday

Елементи, отримані вчора. Миттєвий пошук також розпізнає такі значення дат:

  • Відносні дати:    Наприклад today (сьогодні), tomorrow (завтра), yesterday (вчора)

  • Відносні дати з кількох слів:    наприклад, цього тижня, наступного місяця, минулого тижня, минулого місяця, наступного року

  • Днів    понеділок, вівторок... неділя

  • Місяців    січень, лютий... грудень

отримано:минулого тижня

Елементи, отримані минулого тижня. Зверніть увагу, що якщо ви знову запустите цей запит через місяць, ви отримаєте інші результати, адже це запит із відносним часом.

due:last week

Елементи, позначені для подальших дій із терміном виконання.

messagesize:tiny

Елементи, розмір яких менший за 10 кілобайт

розмірповідомлення:малий

Елементи, розмір яких між 10 і 25 кілобайт

розмірповідомлення:середній

Елементи, розмір яких між 25 і 100 кілобайт

розмірповідомлення:великий

Елементи, розмір яких між 100 і 500 кілобайт

messagesize:verylarge

Елементи, розмір яких між 500 кілобайт і 1 мегабайтом

followupflag:follow up

Елементи, позначені до виконання.

messagesize:enormous

Елементи, розмір яких більший за 5 мегабайт

hasflag:true

Елементи, позначені для подальших дій.

від:дарія (отримано:07.01.2017 OR отримано:08.01.2017)

Елементи, отримані від дарія 07.01.2017 або 08.01.2017. Зверніть увагу: дати групуються за допомогою дужок.

Отримано>= 10/1/16 і отримано<= 10/5/16

Елементи, отримані між 01.10.2016 і 05.10.2016. 
Примітка: для отриманих діапазонів не використовуйте двокрапку. 

Отримано>10/1/16 і отримано<10/5/16

Елементи, отримані після 01.10.2016, але до 05.10.2016.
Примітка: для отриманих діапазонів не використовуйте двокрапку. 

sent: yesterday

Усі елементи, надіслані вчора (будь-ким). Повертаються елементи, надіслані іншим користувачам, і елементи, надіслані вам.

to:bobby

Елементи, надіслані адресату bobby, коли ви шукаєте в папці Надіслані.

прочитано:ні

Непрочитані елементи. Щоб отримати такі самі результати, можна також використати текст "прочитано:хибність".

тема:стан отримано:травень

Елементи, отримані від будь-кого в травні (будь-якого року), тема яких містить слово стан.

Пошук у календарі

За використання наведених нижче пошукових запитів правильні результати повертаються лише в разі виконання запитів із папки календаря.

Введіть

Щоб знайти це

startdate:наступного тижня subject:стан

  Елементи з календаря на наступний тиждень, тема яких містить слово стан.

is:recurring

Повторювані елементи календаря.

організатор:bobby

Елементи з календаря, організатором яких є bobby.

Пошук у контактах

За використання наведених нижче пошукових запитів правильні результати повертаються лише в разі виконання запитів із папки контактів.

Введіть

Щоб знайти це

firstname:bobby

Контакти, що містять bobby в полі "Ім’я".

прізвище:moore

Контакти, що містять moore в полі "Прізвище".

псевдонім:bobby

Контакти, що містять bobby в полі "Прізвисько".

посада:лікар

Контакти, що містять лікар в полі "Посада".

businessphone:555-0100

Контакти, що містять 555-0100 в полі "Робочий телефон".

homephone:555-0100

Контакти, що містять 555-0100 в полі "Домашній телефон".

mobilephone:555-0100

Контакти, що містять 555-0100 в полі "Мобільний телефон".

businessfax:555-0100

Контакти, що містять 555-0100 в полі "Робочий факс".

businessaddress:(вул. Квіткова 45, м. Калуш, 77305)

Контакти, що містять 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 в полі "Ділова адреса". Зверніть увагу на використання дужок, щоб вкласти адресу.

домашняадреса:(вул. Квіткова 45, м. Калуш, 77305)

Контакти, що містять 4567 Main St., Buffalo, NY 98052 в полі "Домашня адреса". Зверніть увагу на використання дужок, щоб вкласти адресу.

businesscity:Калуш

Контакти, що містять текст Калуш у полі "Місто (роб. адреса)".

businesspostalcode:77305

Контакти, що містять 77305 в полі "Робочий індекс".

вулиця:(вул. Квіткова 45)

Контакти, що містять 4567 Main St в полі «вулиця бізнес-адреса». Зверніть увагу на використання дужок, щоб вкласти адресу.

homestreet:(вул. Квіткова 45)

Контакти, що містять 4567 Main St в полі "Головна адреса". Зверніть увагу на використання дужок, щоб вкласти адресу.

деньнародження:04.06.1960

Контакти, що містять 04.06.1960 в полі "День народження".

веб-сторінка:www.contoso.com

Контакти, що містять URL-адресу www.contoso.com в полі "Адреса веб-сторінки".

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×