Форматування чисел як відсотків

Дізнайтеся, як відображати числа у відсотках у програмі Excel, і перегляньте приклади для основних методів обчислення відсотків на аркуші.

У цій статті

Як обробляються відсотки у програмі Excel

Відображення чисел у вигляді відсотків

Поради щодо відображення відсотків

Приклади обчислення відсотків

Приклад 1. Збільшення або зменшення числа на певний відсоток

Приклад 2. Обчислення суми на основі відсотків

Приклад 3. Обчислення відсотків на основі двох сум

Приклад 4. Обчислення суми на основі іншої суми та відсотків

Приклад 5. Обчислення різниці між двома числами та відображення її у відсотках

Як обробляються відсотки у програмі Excel

Хоча перетворення чисел у відсотки виконується просто, результати після застосування такого форматування можуть відрізнятися залежно від того, чи наявні числа у книзі.

 • Форматування клітинок, у яких уже містяться числа.    У разі застосування відсоткового формату до чисел, наявних у книзі Excel, ці числа множаться на 100, щоб перетворити їх на відсотки. Наприклад, якщо клітинка містить число 10, воно множиться на 100, отже після застосування відсоткового формату відображатиметься 1000,00 %. Це може призвести до неочікуваного результату. Щоб точно відобразити відсотки, перш ніж перетворювати числа на відсотки, переконайтеся, що їх обчислено у відсотках і відображено у вигляді десяткового дробу. Відсотки обчислюються за таким рівнянням: сума / підсумок = відсоток. Наприклад, якщо клітинка містить формулу =10/100, результатом обчислення буде 0,1. Якщо відформатувати значення 0,1 як відсоток, число відобразиться правильно як 10 %. Додаткові відомості про обчислення відсотків див. в розділі Приклади обчислення відсотків.

 • Форматування пустих клітинок.    Поведінка відрізнятиметься, якщо застосувати відсотковий формат до клітинок і лише потім вводити в них числа. Числа, які дорівнюють або більші 1, перетворюються на відсотки за замовчуванням; числа, менші 1, перед перетворенням множаться на 100. Наприклад, якщо ввести 10 або 0,1, результат буде однаковий: 10,00 %. (Двох нулів після десяткової коми легко позбутися, дотримуючися вказівок, наведених нижче.)

На початок сторінки

Відображення чисел у вигляді відсотків

Щоб швидко застосувати відсоткове форматування до виділених клітинок, на вкладці Основне у групі Число натисніть кнопку Відсотковий формат Зображення кнопки або натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+%. Щоб отримати більше можливостей керування форматом або змінити інші аспекти форматування виділених елементів, виконайте наведені нижче дії.

 1. Виберіть клітинки, які потрібно відформатувати.

  Виділення клітинок, діапазонів, рядків або стовпців

  Об’єкт виділення

  Виконайте такі дії

  Окрему клітинку

  Клацніть клітинку або скористайтеся клавішами зі стрілками, щоб перейти до потрібної клітинки.

  Діапазон клітинок

  Клацніть першу клітинку діапазону та перетягніть вказівник до останньої клітинки або утримуйте клавішу Shift під час натискання клавіш зі стрілками, щоб розширити виділення.

  Також можна виділити першу клітинку діапазону, а потім натиснути клавішу F8, щоб розширити виділення клавішами зі стрілками. Щоб припинити розширювати виділення, знову натисніть клавішу F8.

  Великий діапазон клітинок

  Клацніть першу клітинку діапазону та, утримуючи клавішу Shift, клацніть останню клітинку діапазону. Щоб зробити видимою останню клітинку, можна скористатися прокручуванням.

  Усі клітинки на аркуші

  Натисніть кнопку Виділити все.

  Кнопка "Виділити все"

  Щоб виділити весь аркуш, можна також натиснути клавіші Ctrl+A.

  Примітка.: Якщо аркуш містить дані, то в разі натискання сполучення клавіш Ctrl+A буде виділено поточну область. Якщо натиснути сполучення клавіш Ctrl+A ще раз, буде виділено весь аркуш.

  Несуміжні клітинки або діапазони клітинок

  Виділіть першу клітинку або діапазон клітинок і, утримуючи клавішу Ctrl, виділіть інші клітинки або діапазони.

  Можна також виділити першу клітинку або діапазон клітинок, а потім натиснути сполучення клавіш Shift+F8, щоб додати до виділення іншу несуміжну клітинку або діапазон клітинок. Щоб припинити додавання клітинок або діапазонів до виділення, натисніть сполучення клавіш Shift+F8 ще раз.

  Примітка.: Скасувати виділення клітинки або діапазону клітинок у несуміжному виділенні не можна, не скасувавши все виділення.

  Увесь рядок або стовпець

  Клацніть заголовок рядка або стовпця.

  Аркуш із заголовками рядка та стовпця

  1. Заголовок рядка

  2. Заголовок стовпця

  Можна також вибрати клітинки в рядку або стовпці, виділивши першу клітинку та натиснувши сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

  Примітка.: Якщо рядок або стовпець містить дані, то в разі натискання сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою буде виділено рядок або стовпець до останньої клітинки, яка використовується. Якщо натиснути сполучення клавіш Ctrl + Shift + клавіша зі стрілкою вдруге, буде виділено весь рядок або стовпець.

  Суміжні рядки або стовпці

  Перетягніть вказівник миші через заголовки рядків або стовпців. Або виділіть перший рядок чи стовпець і, утримуючи клавішу Shift, виділіть останній рядок або стовпець.

  Несуміжні рядки або стовпці

  Клацніть заголовок першого стовпця або рядка у виділенні та, утримуючи клавішу Ctrl, клацніть заголовки інших стовпців або рядків, які потрібно додати до виділення.

  Першу або останню клітинку рядка чи стовпця

  Виберіть у рядку або стовпці будь-яку клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl + клавіша зі стрілкою (стрілка вправо або стрілка вліво – для рядків, стрілка вгору або стрілка вниз – для стовпців).

  Першу або останню клітинку аркуша або таблиці Microsoft Office Excel

  Натисніть сполучення клавіш Ctrl+Home, щоб виділити першу клітинку на аркуші або у списку Excel.

  Натисніть сполучення клавіш Ctrl+End, щоб виділити останню клітинку на аркуші або у списку Excel, яка містить дані або форматування.

  Клітинки до останньої клітинки аркуша (у правому нижньому куті)

  Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+End, щоб розширити виділення клітинок до останньої використаної клітинки на аркуші (у нижньому правому куті).

  Клітинки до початку аркуша

  Виділіть першу клітинку та натисніть сполучення клавіш Ctrl+Shift+Home, щоб розширити виділення клітинок до початку аркуша.

  Більше або менше клітинок, ніж в активному виділенні

  Утримуючи клавішу Shift, клацніть останню клітинку, яку потрібно включити до нового виділення. Прямокутний діапазон між активна клітинка та вибраною клітинкою стане новим виділенням.

  Щоб скасувати виділення клітинок, клацніть будь-яку клітинку аркуша.

 2. На вкладці Основне у групі Число клацніть піктограму біля поля Число, щоб відобразилося діалогове вікно Формат клітинок.

  Запускач діалогових вікон у групі "Число"

 3. У діалоговому вікні Формат клітинок у списку Числові формати виберіть пункт Відсотковий.

  Відсотковий формат у діалоговому вікні "Формат клітинок"

 4. У полі Кількість десяткових розрядів введіть кількість десяткових розрядів, які мають відображатися. Наприклад, щоб відобразити 10 % замість 10,00 %, введіть 0 у полі Кількість десяткових розрядів.

На початок сторінки

Поради щодо відображення відсотків

 • Щоб відновити числовий формат виділених клітинок, виберіть варіант Загальний у списку Числові формати. Клітинки, відформатовані за допомогою формату Загальний, не мають якогось певного числового формату.

 • Щоб виділити від’ємні відсотки, наприклад, червоним кольором, можна створити настроюваний числовий формат (діалогове вікно Формат клітинок, вкладка Число, формат Додатковий). Формат має відображатися таким чином: 0,00%;[Червоний]-0,00%. Після застосування цього формату до клітинок додатні значення відсотків відображаються кольором тексту за промовчанням, а від’ємні – червоним. Після крапки з комою відображено формат, що буде застосовано до від’ємного значення.

  Власний числовий формат

  Аналогічно можна відобразити від’ємні відсотки в дужках, створивши настроюваний формат на зразок такого: 0,00%_);(0,00%). Докладніші відомості про створення додаткових числових форматів див. у статті Створення та видалення настроюваного числового формату.

 • Крім цього, можна застосувати умовне форматування (вкладка Основне, група Стилі, команда Умовне форматування), щоб настроїти відображення від’ємних відсоткових значень у книзі. Правило умовного форматування, яке ви створюєте, має бути подібне до наведеного у прикладі нижче. Згідно з цим правилом у програмі Excel до клітинки застосовується форматування (текст червоного кольору), якщо її значення менше нуля. Для отримання додаткових відомостей про умовне форматування див. розділ Додавання, змінення, пошук і видалення умовного форматування.

  Правило умовного форматування, за яким числа, менші 0, відображаються червоним кольором

На початок сторінки

Приклади обчислення відсотків

У цьому розділі наведено кілька простих методів обчислення відсотків.

Приклад 1. Збільшення або зменшення числа на певний відсоток

Сценарій.    Наприклад, у середньому на їжу щотижня витрачається 300 гривень. Вам потрібно скоротити ці витрати на 25%. Яку суму слід витрачати? Або якщо потрібно збільшити щотижневі витрати на їжу, які становлять 300 гривень, на 25%, якою буде сума нових витрат?

Якщо B2 – це сума, яку ви витрачаєте на їжу, а C2 – відсоток, на який потрібно зменшити цю суму, слід ввести формулу =B2*(1-C2) у клітинку D2, щоб отримати результат.

Приклад формули для обчислення відсотків

У цій формулі 1 використовується для позначення 100 %. Аналогічно, щоб збільшити суму на певний відсоток, слід ввести формулу =B2*(1+C2) у клітинку D2.

Приклад формули для обчислення відсотків

На початок сторінки

Приклад 2. Обчислення суми на основі відсотків

Сценарій.    Якщо ви купуєте комп’ютер за 6000 гривень і вам потрібно сплатити податок на додану вартість у розмірі 20,0%, скільки становить сума податку на додану вартість? У цьому прикладі потрібно обчислити 20,0% від 6000.

Якщо B2 – це вартість, а C2 – податок на додану вартість, введіть формулу =B2*C2 у клітинку D2, як наведено нижче.

Приклад формули для обчислення відсотків

Ця формула множить 800 на 0,089 (відсоткове значення в десятковому форматі) для обчислення податку на додану вартість, який потрібно сплатити.

На початок сторінки

Приклад 3. Обчислення відсотків на основі двох сум

Сценарій.    Наприклад, якщо студент отримав 42 бали із 50 можливих за правильні відповіді на запитання тесту, який відсоток правильних відповідей?

У цьому сценарії, якщо число в B2 – бали за правильні відповіді, а число в C2 – загальна кількість балів, введіть формулу =B2/C2 у клітинку D2, щоб отримати результат.

приклад формули для обчислення відсотків

Ця формула ділить 42 на 50 для обчислення відсотка правильних відповідей (у цьому прикладі результат відформатовано як відсоток без десяткових розрядів).

На початок сторінки

Приклад 4. Обчислення суми на основі іншої суми та відсотків

Сценарій.    Наприклад, відпускна ціна сорочки – 15 гривень, що на 25% нижче від початкової вартості. Яка початкова вартість? У цьому прикладі потрібно знайти число, 75% від якого становитиме 15.

Якщо B2 – це відпускна ціна, а C2 – 0,75 (тобто 100% мінус знижка 25%, у десятковому форматі), введіть формулу =B2/C2 у клітинку D2, щоб визначити початкову вартість.

Приклад формули для обчислення відсотків

Ця формула ділить відпускну ціну на відсоток, щоб отримати початкову вартість.

На початок сторінки

Приклад 5. Обчислення різниці між двома числами та відображення її у відсотках

Сценарій.    Наприклад, прибуток вашого відділу в листопаді становить 2342 гривні, а у грудні – 2500 гривень. Яка різниця у відсотках між прибутками за ці два місяці? Щоб виконати це завдання, потрібно використати в одній формулі оператори віднімання (-) й ділення (/).

Якщо B2 – це прибуток за листопад, а C2 – за грудень, використайте формулу =(C2-B2)/(B2) у клітинці D2 для визначення різниці.

Приклад формули для обчислення відсотків

Формула ділить різницю між другим і першим числом на абсолютну величину першого числа для обчислення різниці у відсотках. (У цьому прикладі результат відформатовано як відсоток із двома десятковими розрядами.)

На початок сторінки

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×