Повертає значення "два", що вказує величину амортизації активу для певного часового проміжку за допомогою методу "двухзменшення залишку" або іншого вказаного методу.

Синтаксис

DDB ( вартість, залишкова, Life, крапка [; фактор] )

Синтаксис функції DB має такі аргументи:

Аргумент

Опис

витрати

– обов'язковий параметр. 2 . встановлення початкової вартості активу.

Залишкова

– обов'язковий параметр. Удвічі вказано значення активу в кінці терміну його корисного використання.

експлуатації

– обов'язковий параметр. У подвійному визначенні тривалості корисного терміну експлуатації активу.

період

– обов'язковий параметр. Подвоєння визначеного періоду, для якого обчислюється амортизація активів.

багатофакторної

Необов’язковий параметр. Варіант, у якому вказано швидкість зменшення залишку. Якщо аргумент пропущено, приймається значення 2 (метод із двома відхиленням).


Примітки

Методом подвійного зменшення залишку обчислюється амортизація із використанням збільшеної відсоткової ставки. Амортизація є найбільшою в першому періоді, а у наступних періодах її значення зменшується.

Аргументи життя й періоду мають бути виражені в тих самих одиницях. Наприклад, якщо термін "життя " надається в місяцях, то крапка також має бути дано в місяцях. Усі аргументи мають бути додатними числами.

Функція DDB використовує таку формулу для обчислення амортизації за вказаний період:

Амортизація/ період = ((вартістьЗалишкова) * багатофакторної)/ life

Приклад

Примітка.: У прикладах нижче показано використання цієї функції в модулі Visual Basic for Applications (VBA). Щоб отримати докладні відомості про використання модуля VBA, клацніть пункт Довідник розробника в розкривному списку поряд із полем Пошук і введіть у поле пошуку принаймні один термін.

У цьому прикладі функція DB використовується для повернення амортизації активу за вказаний період з урахуванням початкових витрат (InitCost), Залишкова вартість в кінці корисного терміну дії активу (SalvageVal), загальний термін дії активу за роки (LifeTime), а також період у роки, для якого обчислюється амортизація (Depr).

Dim Fmt, InitCost, SalvageVal, MonthLife, LifeTime, DepYear, Depr
Const YRMOS = 12 ' Number of months in a year.
Fmt = "###,##0.00"
InitCost = InputBox("What's the initial cost of the asset?")
SalvageVal = InputBox("Enter the asset's value at end of its life.")
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Do While MonthLife < YRMOS ' Ensure period is >= 1 year.
MsgBox "Asset life must be a year or more."
MonthLife = InputBox("What's the asset's useful life in months?")
Loop
LifeTime = MonthLife / YRMOS ' Convert months to years.
If LifeTime <> Int(MonthLife / YRMOS) Then
LifeTime = Int(LifeTime + 1) ' Round up to nearest year.
End If
DepYear = CInt(InputBox("Enter year for depreciation calculation."))
Do While DepYear < 1 Or DepYear > LifeTime
MsgBox "You must enter at least 1 but not more than " & LifeTime
DepYear = InputBox("Enter year for depreciation calculation.")
Loop
Depr = DDB(InitCost, SalvageVal, LifeTime, DepYear)
MsgBox "The depreciation for year " & DepYear & " is " & _
Format(Depr, Fmt) & "."

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за ваш відгук!

×