Повертає значення подвійної точності, яке вказує поточну вартість ануїтету у випадку здійснення періодичних фіксованих платежів у майбутньому і фіксованої відсоткової ставки.

Синтаксис

PV( ставка, кількість_періодів , платіж [, мв ] [, тип ] )

Синтаксис функції PV має такі аргументи:

Аргумент

Опис

ставка

Обов’язковий. Зазначення подвійної точності, яке вказує відсоткову ставку за період. Наприклад, якщо річна ставка позики на автомобіль становить 10 відсотків, а платежі здійснюються щомісячно, ставка за період дорівнює 0,1/12 або 0,0083.

кількість_періодів

Обов’язковий. Ціле число, яке визначає загальну кількість періодів платежів протягом ануїтету. Наприклад, якщо виплати за чотирирічною позикою на автомобіль здійснюються щомісячно, загальна кількість періодів платежів дорівнює 4 * 12 (або 48).

платіж

Обов’язковий. Значення подвійної точності, яке відповідає розміру платежу за кожний період. Платежі зазвичай складаються з основної суми та відсотка, що не змінюється протягом усього строку ануїтету.

мв

Необов’язковий. Значення типу Variant, що відповідає майбутній вартості або грошовому залишку, який потрібно отримати після внесення останнього платежу. Наприклад, майбутня вартість позики дорівнює 0 ₴, тому що саме такою має буде вартість після останнього платежу. Однак якщо потрібно заощадити 50 000 ₴ протягом 18 років, щоб оплатити навчання дитини, майбутня вартість становитиме 50 000 ₴. Якщо значення не вказано, приймається значення 0.

тип

Необов’язковий. Значення типу Variant, яке вказує, коли настає час сплати. Якщо час сплати настає в кінці періоду платежу, задайте значення 0, а якщо на початку – задайте значення 1. Якщо значення не вказано, приймається значення 0.

Примітки

Ануїтет – це послідовність фіксованих виплат коштів, які здійснюються протягом певного проміжку часу. Ануїтет може використовуватися для сплати позики (наприклад, іпотечної) або інвестицій (наприклад, щомісячного плану заощадження).

Періоди, що використовуються для обчислення аргументів ставка та кількість_періодів, слід задавати в однакових одиницях вимірювання. Наприклад, якщо ставка обчислюється за місяць, кількість_періодів також має обчислюватися в місяцях.

Для всіх аргументів сплачувані суми (наприклад депозити для заощадження), представлено від’ємними числами, а отримувані суми (такі як дивідендні чеки) – додатними числами.

Приклад запиту

Вираз

Результати

Виберіть FinancialSample. *, PV ([Неuмставка]/12, [TermInYears] * 12;-[MonthlyRePayment]; 0; 0) як значення презентації від FinancialSample;

Повертає всі поля з таблиці "FinancialSample", Обчислюйте справжнє значення ануїтету на основі "Annoururate", "MonthlyRePayment" і "TermInYears", і відображаються результати у стовпці "презентування".

Приклад VBA

Примітка.: У прикладах нижче показано використання цієї функції в модулі Visual Basic for Applications (VBA). Щоб отримати докладні відомості про використання модуля VBA, клацніть пункт Довідник розробника в розкривному списку поряд із полем Пошук і введіть у поле пошуку принаймні один термін.

У цьому прикладі функція PV повертає поточну вартість ануїтету 1 000 000 ₴, що відповідає 50 000 ₴ на рік протягом наступних 20 років. Щоб обчислити значення, потрібно вказати очікувану річну відсоткову ставку (APR), загальну кількість платежів (TotPmts), розмір кожного платежу (YrIncome), загальну майбутню вартість інвестиції (FVal) і число, яке вказує, коли здійснюється кожен платіж: на початку чи наприкінці періоду платежу (PayType). Зверніть увагу, що YrIncome – це від’ємне число, оскільки воно відповідає грошовим коштам, які сплачуються за ануїтетом кожного року.

Dim Fmt, APR, TotPmts, YrIncome, FVal, PayType, PVal
Const ENDPERIOD = 0, BEGINPERIOD = 1
Fmt = "###,##0.00" ' Define money format.
APR = .0825 ' Annual percentage rate.
TotPmts = 20 ' Total number of payments.
YrIncome = 50000 ' Yearly income.
FVal = 1000000 ' Future value.
PayType = BEGINPERIOD ' Payment at beginning of month.
PVal = PV(APR, TotPmts, -YrIncome, FVal, PayType)
MsgBox "The present value is " & Format(PVal, Fmt) & "."

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до оцінювачів Microsoft Office

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×