Функція Tab

Примітка.: Функція, метод, об’єкт або властивість, описана в цьому розділі, недоступна, якщо Microsoft Jet Expression Service працює в режимі ізольованого програмного середовища, що запобігає обчисленню потенційно небезпечних виразів. Щоб отримати докладні відомості про режим ізольованого програмного середовища, у вікні довідки шукайте за запитом "режим ізольованого програмного середовища".

Використовується з оператором Print # або методом Print, щоб розташувати вивід.

Синтаксис

Tab[(n)]

Необов’язковий аргумент n – це номер стовпця, переміщеного до відображення або друку наступного виразу в списку. Якщо цей аргумент опущено, функція Tab переміщає місце вставлення на початок наступної зони друку. Це дає змогу використовувати функцію Tab замість коми в мовах, у яких кома використовується як десятковий роздільник.

Примітки

Якщо поточне положення друку в поточному рядку більше n, то функція Tab переходить до n-го стовпця в наступному рядку виводу. Якщо n менше 1, функція Tab переміщає положення друку до стовпця 1. Якщо n перевищує ширину рядка виводу, функція Tab обчислює наступне положення друку за формулою:

n Mod width

Наприклад, якщо width дорівняє 80 і ви вказали Tab(90), то наступне положення друку починатиметься зі стовпця 10 (остача від 90/80). Якщо n менше ніж поточне положення друку, то друк почнеться з обчисленого положення друку наступного рядка. Якщо обчислене положення друку перевищує поточне, то друк почнеться з обчисленого положення друку того ж рядка.

Крайнє ліве положення друку в рядку виводу завжди дорівнює 1. Якщо ви використовуєте оператор Print #, щоб друкувати у файл, то крайнє праве положення – це поточна ширина файлу виводу, яку можна задати за допомогою оператора Width #.

Примітка.:  Переконайтеся, що табличні стовпці зможуть вмістити широкі букви.

Коли ви використовуєте функцію Tab з методом Print, поверхня друку ділиться на однакові стовпці фіксованої ширини. Ширина кожного стовпця дорівнює середньому значенню ширини всіх символів у пунктах для вибраного шрифту. Однак немає жодного співвідношення між кількістю надрукованих символів і кількістю стовпців фіксованої ширини, які займають ці символи. Наприклад, велика буква "W" займає більше одного стовпця фіксованої ширини, а маленька буква "i" – менше одного.

Приклад

Примітка.: У прикладах нижче показано використання цієї функції в модулі Visual Basic for Applications (VBA). Щоб отримати докладні відомості про використання модуля VBA, клацніть пункт Довідник розробника в розкривному списку поряд із полем Пошук і введіть у поле пошуку принаймні один термін.

У цьому прикладі функцію Tab використано, щоб розташувати вивід у файлі та у вікні Immediate.

' The Tab function can be used 
' with the Print # statement.
Open "TESTFILE" For Output As #1 ' Open file for output.
' The second word prints at column 20.
Print #1, "Hello"; Tab(20); "World."
' If the argument is omitted, cursor is moved
' to the next print zone.
Print #1, "Hello"; Tab; "World"
Close #1 ' Close file.

Функцію Tab також можна використовувати з методом Print. Наведений нижче оператор друкує текст, починаючи зі стовпця 10.

Debug.Print Tab(10); "10 columns from start."
Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×