Керуйте зустрічами, планами, бюджети – з Microsoft 365 це просто

Інструкція SELECT

Інструкція SELECT указує обробнику баз даних Microsoft Access повернути відомості з бази даних як набір записів.

Синтаксис

SELECT [предикат] { * | таблиця.* | [таблиця.]поле1 [AS псевдонім1] [, [таблиця.]поле2 [AS псевдонім2] [, ...]]}
FROM вираз_таблиці [, ...] [IN зовнішня_база_даних]
[WHERE... ]
[GROUP BY... ]
[HAVING... ]
[ORDER BY... ]
[WITH OWNERACCESS OPTION]

Інструкція SELECT складається з таких частин.

Частина

Опис

предикат

Можливі такі предикати: ALL, DISTINCT, DISTINCTROW або TOP. Предикат використовується для обмеження кількості повернутих записів. Якщо предикат не вказано, за замовчуванням установлено значення ALL.

*

Указує, що вибрано всі поля із вказаної таблиці або таблиць.

таблиця

Ім’я таблиці з полями, з яких вибрано записи.

поле1, поле2

Імена полів з даними, які потрібно отримати. Якщо включити кілька полів, вони отримуються в зазначеному порядку.

псевдонім1, псевдонім2

Назви для використання як заголовки стовпців замість оригінальних назв стовпців у таблиці.

вираз_таблиці

Ім’я таблиці або таблиць з даними, які потрібно отримати.

зовнішня_база_даних

Ім’я бази даних, яка містить таблиці у виразі_таблиці, якщо вони відсутні в поточній базі даних.

Примітки

Для виконання цієї операції обробник баз даних Microsoft Access шукає вказану таблицю або таблиці, видобуває вибрані стовпці, вибирає рядки, які відповідають критерію, і сортує або групує отримані рядки у вказаному порядку.

Інструкції SELECT не змінюють дані в базі даних.

SELECT, як правило, є першим словом в інструкції SQL. Більшість інструкцій SQL є інструкціями SELECT або SELECT…INTO.

Мінімальний синтаксис для інструкції SELECT має такий вигляд.

SELECT поля FROM таблиця

Щоб вибрати всі поля в таблиці, можна використовувати зірочку (*). У наведеному нижче прикладі виділено всі поля в таблиці "Працівники".

SELECT * FROM Employees;

Якщо ім’я поля міститься в кількох таблицях у реченні FROM, укажіть перед ним ім’я таблиці, а також оператор . (крапка). У наведеному нижче прикладі поле "Відділ" міститься як у таблиці "Працівники", так і в таблиці "Керівники". Інструкція SQL вибирає відділи з таблиці "Працівники" та імена керівників з таблиці "Керівники".

SELECT Employees.Department, Supervisors.SupvName FROM Employees INNER JOIN Supervisors WHERE Employees.Department = Supervisors.Department;

Коли створено об’єкт "Набір записів", обробник баз даних Microsoft Access використовує ім’я поля таблиці як ім’я об’єкта "Поле" в об’єкті Набір записів. Якщо потрібно змінити ім’я поля або ім’я не застосовується виразом, який використовується для створення поля, використовуйте AS зарезервоване слово. У наведеному нижче прикладі використано заголовок "Народження" для присвоєння імені повернутому об’єкту Поле в отриманому об’єкті Набір записів.

SELECT BirthDate AS Birth FROM Employees;

Щоразу, коли використовуються агрегатні функції або запити, які повертають неоднозначні або повторювані імена об’єкта Поле, потрібно використовувати речення AS, щоб надати об’єкту Поле альтернативне ім’я. У наведеному нижче прикладі використано заголовок "Кількість осіб" для присвоєння імені повернутому об’єкту Поле в отриманому об’єкті Набір записів.

SELECT COUNT(EmployeeID) AS HeadCount FROM Employees;

Для подальшого обмеження та впорядкування повернутих даних можна використовувати інші речення в інструкції SELECT. Докладні відомості див. у розділі довідки про речення, які ви використовуєте.

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×