Клацніть букву, щоб перейти до функцій, які починаються з неї. Або натисніть клавіші Ctrl+F, щоб знайти функцію, увівши кілька перших букв або описове слово. Щоб отримати докладні відомості про функцію, клацніть її ім’я в першому стовпці.

А Б В Г Д Е Є І Ї Й К Л М   

Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я Ь

Примітка.: Маркери версії позначають версію програми Excel, у якій вперше введено функцію. Ці функції недоступні в попередніх версіях.

Увага!: Результати обчислення формул і деякі функції на аркушах Excel можуть дещо відрізнятися на ПК під керуванням ОС Windows з архітектурою x86 або x86-64 та ПК під керуванням ОС Windows RT з архітектурою ARM. Дізнайтеся більше про такі відмінності.

Назва функції

Тип і опис

Функція ABS

Математична та тригонометрична:    повертає абсолютну величину числа.

Функція ACCRINT

Фінансова:    повертає накопичений відсоток для цінних паперів із періодичною виплатою відсотків.

Функція ACCRINTM

Фінансова:    повертає накопичений відсоток для цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення.

Функція ACOS

Математична та тригонометрична:    обчислює арккосинус числа.

Функція ACOSH

Математична та тригонометрична:    обчислює обернений гіперболічний косинус числа.

Функція ACOT
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    Повертає арккотангенс числа

Функція ACOTH
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    Повертає гіперболічний арккотангенс числа

Функція AGGREGATE

Математична та тригонометрична:    обчислює агрегат у списку або базі даних.

Функція ADDRESS

Підстановка та посилання:    повертає посилання на одну клітинку аркуша у вигляді тексту.

Функція AMORDEGRC

Фінансова:    обчислює величину амортизації для кожного звітного періоду з використанням коефіцієнта амортизації.

Функція AMORLINC

Фінансова:    обчислює величину амортизації для кожного звітного періоду.

Функція AND

Логічна:    повертає значення TRUE (істина), якщо всі аргументи мають значення TRUE (істина).

Функція ARABIC
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    Перетворює число римськими цифрами на число арабськими цифрами

Функція AREAS

Підстановка та посилання:    повертає кількість областей у посиланні.

Функція ARRAYTOTEXT
Кнопка "Office 365"

Текст:    повертає масив текстових значень із будь-якого вказаного діапазону

Функція ASC

Текст:    перетворює англійські повноширинні (двобайтні) букви або символи катакани в ряді символів на напівширинні (однобайтні) символи.

Функція ASIN

Математична та тригонометрична:    обчислює арксинус числа.

Функція ASINH

Математична та тригонометрична:    обчислює обернений гіперболічний синус числа.

Функція ATAN

Математична та тригонометрична:    обчислює арктангенс числа.

Функція ATAN2

Математична та тригонометрична:    обчислює арктангенс за вказаними координатами x та y.

Функція ATANH

Математична та тригонометрична:    обчислює обернений гіперболічний тангенс числа.

Функція AVEDEV

Статистична:    обчислює середнє абсолютних значень відхилень точок даних від середнього.

Функція AVERAGE

Статистична:    обчислює середнє арифметичне аргументів.

Функція AVERAGEA

Статистична:    обчислює середнє арифметичне аргументів, зокрема чисел, тексту та логічних значень.

Функція AVERAGEIF

Статистична:    обчислює середнє арифметичне всіх клітинок у діапазоні, які відповідають указаній умові.

Функція AVERAGEIFS

Статистична:    повертає середнє (середнє арифметичне) усіх клітинок, які відповідають кільком умовам.

Функція BAHTTEXT

Текст:    перетворює число на текст із використанням формату грошової одиниці ß (бат)

Функція BASE

Математична та тригонометрична:    Перетворює число на його текстове представлення за даною основою

Функція BESSELI

Інженерна:    повертає модифіковану функцію Бесселя In(x)

Функція BESSELJ

Інженерна:    повертає функцію Бесселя Jn(x)

Функція BESSELK

Інженерна:    повертає модифіковану функцію Бесселя Kn(x)

Функція BESSELY

Інженерна:    повертає функцію Бесселя Yn(x).

Функція BETADIST

Сумісність:    повертає інтегральну функцію бета-розподілу.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція BETA.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає інтегральну функцію бета-розподілу.

Функція BETAINV

Сумісність:    повертає обернену інтегральну функцію вказаного бета-розподілу.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція BETA.INV
Excel 2010

Статистична:    повертає обернену інтегральну функцію вказаного бета-розподілу.

Функція BIN2DEC

Інженерна:    перетворює двійкове число на десяткове.

Функція BIN2HEX

Інженерна:    перетворює двійкове число на шістнадцяткове.

Функція BIN2OCT

Інженерна:    перетворює двійкове число на вісімкове.

Функція BINOMDIST

Сумісність:    повертає окреме значення ймовірності біноміального розподілу.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція BINOM.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає окреме значення ймовірності біноміального розподілу.

Функція BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Статистична:    Повертає ймовірність результату випробування на основі біноміального розподілу

Функція BINOM.INV
Excel 2010

Статистична:    повертає найменше значення, для якого інтегральний біноміальний розподіл менший від значення умови або дорівнює йому.

Функція BITAND
Excel 2013

Інженерна:    повертає порозрядне AND двох чисел

Функція BITLSHIFT
Excel 2013

Інженерна:    повертає значення після зсуву ліворуч на "вел_зсуву" розрядів

Функція BITOR
Excel 2013

Інженерна:    повертає порозрядне OR двох чисел

Функція BITRSHIFT
Excel 2013

Інженерна:    повертає значення після зсуву праворуч на "вел_зсуву" розрядів

Функція BITXOR
Excel 2013

Інженерна:    повертає порозрядне виключне OR двох чисел

Функція CALL

Надбудови й автоматизація:    викликає процедуру з бібліотеки динамічного компонування (DLL) або кодового ресурсу.

Функція CEILING

Сумісність:    округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності.

Функція CEILING.MATH
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    округлює число в більшу сторону до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності

Функція CEILING.PRECISE

Математична та тригонометрична:    округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності. Число округлюється до більшого незалежно від знака.

Функція CELL

Відомості:    повертає інформацію про форматування, розташування або вміст клітинки.

Ця функція недоступна в Інтернет-версія Excel.

Функція CHAR

Текст:    повертає символ за вказаним кодом.

Функція CHIDIST

Сумісність:    повертає однобічну ймовірність розподілу хі-квадрат.

Примітка.: У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція CHIINV

Сумісність:    повертає обернене значення однобічної ймовірності розподілу хі-квадрат.

Примітка.: У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція CHITEST

Сумісність:    повертає тест на незалежність.

Примітка.: У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція CHISQ.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає інтегральну функцію щільності бета-ймовірності.

Функція CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Статистична:    повертає однобічну ймовірність розподілу хі-квадрат.

Функція CHISQ.INV
Excel 2010

Статистична:    повертає інтегральну функцію щільності бета-ймовірності.

Функція CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Статистична:    повертає обернене значення однобічної ймовірності розподілу хі-квадрат.

Функція CHISQ.TEST
Excel 2010

Статистична:    повертає тест на незалежність.

Функція CHOOSE

Підстановка та посилання:    вибирає значення зі списку значень.

Функція CLEAN

Текст:    видаляє всі недруковані символи з тексту.

Функція CODE

Текст:    повертає числовий код першого символу в текстовому рядку.

Функція COLUMN

Підстановка та посилання:    повертає номер стовпця посилання.

Функція COLUMNS

Підстановка та посилання:    повертає кількість стовпців у посиланні.

Функція COMBIN

Математична та тригонометрична:    повертає кількість комбінацій для вказаної кількості об’єктів.

Функція COMBINA
Excel 2013

Математична та тригонометрична:   
Ця функція повертає кількість комбінацій із повтореннями для заданої кількості елементів.

Функція COMPLEX

Інженерна:    перетворює коефіцієнти дійсної й уявної частин на комплексне число.

Функція CONCAT
2019

Текст:    Поєднує текст із кількох діапазонів і/або рядків, але не надає роздільник і аргументи IgnoreEmpty.

Функція CONCATENATE

Текст:    об’єднує кілька текстових рядків в один.

Функція CONFIDENCE

Сумісність:    повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Статистична:    повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності.

Функція CONFIDENCE.T
Excel 2010

Статистична:    повертає довірчий інтервал для середнього значення генеральної сукупності з використанням t-розподілу Ст’юдента.

Функція CONVERT

Інженерна:    переводить число з однієї системи вимірювання в іншу.

Функція CORREL

Статистична:    обчислює коефіцієнт кореляції між двома наборами даних.

Функція COS

Математична та тригонометрична:    обчислює косинус числа.

Функція COSH

Математична та тригонометрична:    Повертає гіперболічний косинус числа

Функція COT
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    Повертає гіперболічний косинус числа

Функція COTH
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    Повертає котангенс кута

Функція COUNT

Статистична:    підраховує кількість чисел у списку аргументів.

Функція COUNTA

Статистична:    підраховує кількість значень у списку аргументів.

Функція COUNTBLANK

Статистична:    підраховує кількість пустих клітинок у діапазоні.

Функція COUNTIF

Статистична:    підраховує кількість непустих клітинок у діапазоні, які відповідають указаним умовам.

Функція COUNTIFS

Статистична:    підраховує кількість непустих клітинок у діапазоні, які відповідають кільком умовам.

Функція COUPDAYBS

Фінансова:    обчислює кількість днів від початку купонного періоду до дня розрахунку.

Функція COUPDAYS

Фінансова:    обчислює кількість днів у купонному періоді, який містить дату розрахунку.

Функція COUPDAYSNC

Фінансова:    обчислює кількість днів від дати розрахунку до наступної купонної дати.

Функція COUPNCD

Фінансова:    обчислює наступну купонну дату після дати розрахунку.

Функція COUPNUM

Фінансова:    обчислює кількість купонів, які можна оплатити між датою розрахунку та датою погашення.

Функція COUPPCD

Фінансова:    обчислює попередню купонну дату перед датою розрахунку.

Функція COVAR

Сумісність:    обчислює коваріацію – середнє добутків парних відхилень.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція COVARIANCE.P
Excel 2010

Статистична:    обчислює коваріацію – середнє добутків парних відхилень.

Функція COVARIANCE.S
Excel 2010

Статистична:    обчислює вибіркову коваріацію – середнє добутків відхилень для кожної пари точок даних у двох наборах даних.

Функція CRITBINOM

Сумісність:    повертає найменше значення, для якого інтегральний біноміальний розподіл менший від значення умови або дорівнює йому.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція CSC
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    Повертає косеканс кута

Функція CSCH
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    повертає гіперболічний косеканс кута

Функція CUBEKPIMEMBER

Куб:    повертає ім’я, властивість та одиниці вимірювання ключового показника ефективності (KPI) і відображає ім’я та властивість показника KPI у клітинці. KPI – це кількісний показник, наприклад місячний валовий прибуток або плинність робочої сили за квартал, який використовується для відстеження продуктивності компанії.

Функція CUBEMEMBER

Куб:    повертає член або кортеж з ієрархії куба. Використовується для підтвердження існування члена або кортежу в кубі.

Функція CUBEMEMBERPROPERTY

Куб:    повертає значення властивості члена в кубі. Використовується для підтвердження існування імені члена в кубі та повертає вказану властивість для члена.

Функція CUBERANKEDMEMBER

Куб:    повертає n-ий, або порядковий, член набору. Повертає один або кілька елементів набору, наприклад найкращих продавців за обсягами збуту або 10 найуспішніших студентів.

Функція CUBESET

Куб:    визначає набір обчислених членів або кортежів за допомогою надсилання виразу набору до куба на сервері, який створює набір, а потім повертає його до програми Microsoft Office Excel.

Функція CUBESETCOUNT

Куб:    повертає кількість елементів у наборі.

Функція CUBEVALUE

Куб:    повертає агрегатне значення з куба.

Функція CUMIPMT

Фінансова:    обчислює сукупну величину відсотків, які виплачуються за позикою між двома періодами.

Функція CUMPRINC

Фінансова:    обчислює сукупну величину, яка виплачується між двома періодами на погашення основної суми позики.

Функція DATE

Дата й час:    повертає числове значення для вказаної дати.

Функція DATEDIF

Дата й час:    Обчислює кількість днів, місяців або років між двома датами. Ця функція доречна у формулах, які використовуються для обчислення віку.

Функція DATEVALUE

Дата й час:    перетворює дату в текстовому форматі на числове значення.

Функція DAVERAGE

База даних:    повертає середнє значення вибраних записів бази даних.

Функція DAY

Дата й час:    перетворює числове значення дати на день місяця.

Функція DAYS
Excel 2013

Дата й час:    Повертає кількість днів між двома датами

Функція DAYS360

Дата й час:    обчислює кількість днів між двома датами на основі 360-денного року.

Функція DB

Фінансова:    обчислює величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу фіксованого зменшення залишку.

Функція DBCS
Excel 2013

Текст:    перетворює напівширинні (однобайтні) англійські букви або символи катакани в текстовому рядку на повноширинні (двобайтні).

Функція DCOUNT

База даних:    підраховує кількість клітинок у базі даних, які містять числа.

Функція DCOUNTA

База даних:    підраховує кількість непустих клітинок у базі даних.

Функція DDB

Фінансова:    обчислює величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу подвійного зменшення залишку або іншого вказаного методу.

Функція DEC2BIN

Інженерна:    перетворює десяткове число на двійкове.

Функція DEC2HEX

Інженерна:    перетворює десяткове число на шістнадцяткове.

Функція DEC2OCT

Інженерна:    перетворює десяткове число на вісімкове.

Функція DECIMAL
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    Перетворює текстове представлення числа на десяткове число з указаною основою.

Функція DEGREES

Математична та тригонометрична:    Перетворює радіани на градуси.

Функція DELTA

Інженерна:    перевіряє рівність двох значень.

Функція DEVSQ

Статистична:    обчислює суму квадратів відхилень.

Функція DGET

База даних:    вибирає окреме значення бази даних, яке відповідає вказаним умовам.

Функція DISC

Фінансова:    обчислює дисконтну ставку для цінних паперів.

Функція DMAX

База даних:    вибирає найбільше значення з вибраних записів бази даних.

Функція DMIN

База даних:    вибирає найменше значення з вибраних записів бази даних.

Функція DOLLAR

Текст:    перетворює число на текст із використанням формату грошової одиниці $ (долар).

Функція DOLLARDE

Фінансова:    перетворює ціну у гривнях, виражену дробом, на ціну у гривнях, виражену десятковим числом.

Функція DOLLARFR

Фінансова:    перетворює ціну у гривнях, виражену десятковим числом, на ціну у гривнях, виражену дробом.

Функція DPRODUCT

База даних:    перемножує значення певного поля записів бази даних, які відповідають указаним умовам.

Функція DSTDEV

База даних:    оцінює стандартне відхилення на основі вибірки з вибраних записів бази даних.

Функція DSTDEVP

База даних:    обчислює стандартне відхилення на основі загальної кількості вибраних записів бази даних.

Функція DSUM

База даних:    додає числа у стовпці поля записів бази даних, які відповідають указаним умовам.

Функція DURATION

Фінансова:    повертає річну дюрацію для цінних паперів із періодичною виплатою відсотків.

Функція DVAR

База даних:    оцінює дисперсію на основі вибірки з вибраних записів бази даних.

Функція DVARP

База даних:    обчислює дисперсію на основі загальної кількості вибраних записів бази даних.

Функція EDATE

Дата й час:    повертає числове значення дати, яке відображає кількість місяців до дати початку або після неї.

Функція EFFECT

Фінансова:    обчислює річну ефективну відсоткову ставку.

Функція ENCODEURL
Excel 2013

Інтернет:    повертає рядок у форматі URL

Ця функція недоступна в Інтернет-версія Excel.

Функція EOMONTH

Дата й час:    повертає числове значення останнього дня місяця перед або після дати на вказану кількість місяців.

Функція ERF

Інженерна:    повертає функцію помилки.

Функція ERF.PRECISE
Excel 2010

Інженерна:    повертає функцію помилки.

Функція ERFC

Інженерна:    повертає додаткову функцію помилки.

Функція ERFC.PRECISE
Excel 2010

Інженерна:    повертає додаткову функцію ERF, інтегровану від x до нескінченності.

Функція ERROR.TYPE

Відомості:    повертає номер, який відповідає типу помилки.

Функція EUROCONVERT

Надбудови й автоматизація:    перетворює число на євро, з євро – на грошову одиницю однієї із країн Євросоюзу або із грошової одиниці однієї із країн Євросоюзу на грошову одиницю іншої країни Євросоюзу, використовуючи євро як проміжну валюту (тріангуляція).

Функція EVEN

Математична та тригонометрична:    округлює число до найближчого більшого парного цілого.

Функція EXACT

Текст:    перевіряє ідентичність двох текстових значень.

Функція EXP

Математична та тригонометрична:    повертає число e, піднесене до вказаного степеня.

Функція EXPON.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає експоненційний розподіл.

Функція EXPONDIST

Сумісність:    повертає експоненційний розподіл.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція FACT

Математична та тригонометрична:    обчислює факторіал числа.

Функція FACTDOUBLE

Математична та тригонометрична:    обчислює подвійний факторіал числа.

Функція FALSE

Логічна:    повертає логічне значення FALSE (хибність).

Функція F.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає F-розподіл імовірності.

Функція FDIST

Сумісність:    повертає F-розподіл імовірності.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція F.DIST.RT
Excel 2010

Статистична:    повертає F-розподіл імовірності.

Функція FILTER

Кнопка "Office 365"

Підстановка та посилання:    фільтрує діапазон даних на основі визначених умов.

Функція FILTERXML
Excel 2013

Інтернет:    повертає певні дані з XML-вмісту за допомогою вказаного аргументу XPath

Ця функція недоступна в Інтернет-версія Excel.

Функції FIND, FINDB

Текст:    шукає одне текстове значення в межах іншого (з урахуванням регістра).

Функція F.INV
Excel 2010

Статистична:    повертає обернене значення F-розподілу ймовірності.

Функція F.INV.RT
Excel 2010

Статистична:    повертає обернене значення F-розподілу ймовірності.

Функція FINV

Сумісність:    повертає обернене значення F-розподілу ймовірності.

У Excel 2007 це статистична функція.

Функція FISHER

Статистична:    повертає перетворення Фішера.

Функція FISHERINV

Статистична:    повертає обернене перетворення Фішера.

Функція FIXED

Текст:    форматує число як текст з указаною кількістю десяткових знаків.

Функція FLOOR

Сумісність:    округлює число до меншого в напрямку до нуля.

У програмах Excel 2007 і Excel 2010 це – математична та тригонометрична функція.

Функція FLOOR.MATH
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    Округлює число до найближчого меншого цілого або до найближчого кратного значенню точності.

Функція FLOOR.PRECISE

Математична та тригонометрична:    округлює число до найближчого цілого або до найближчого кратного значенню точності. Число округлюється до більшого незалежно від знака.

Функція FORECAST

Статистична:    повертає значення за лінійним трендом.

В Excel 2016 цю функцію замінено на функцію FORECAST.LINEAR, що належить до функцій прогнозування, але вона все ще доступна для сумісності з попередніми версіями.

Функція FORECAST.ETS
Excel 2016

Статистична:    Повертає майбутнє значення на основі наявних (історичних) значень за допомогою версії AAA алгоритму експоненційного згладжування (ETS).

Функція FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Статистична:    Повертає довірчий інтервал для значення прогнозу на вказану цільову дату

Функція FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Статистична:    Повертає довжину шаблону, що повторюється, який програма Excel виявляє для вказаного проміжку часу

Функція FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Статистична:    Повертає статистичне значення як результат прогнозування проміжку часу

Функція FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Статистична:    Повертає майбутнє значення на основі наявних значень

Функція FORMULATEXT
Excel 2013

Підстановка та посилання:    Повертає формулу в текстовому форматі за даним посиланням

Функція FREQUENCY

Статистична:    повертає розподіл частот у вигляді вертикального масиву.

Функція F.TEST
Excel 2010

Статистична:    повертає результат F-тесту.

Функція FTEST1

Сумісність:    повертає результат F-тесту.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція FV

Фінансова:    обчислює майбутню вартість інвестицій.

Функція FVSCHEDULE

Фінансова:    обчислює майбутнє значення початкової суми після застосування ряду складних процентних ставок.

Функція GAMMA
Excel 2013

Статистична:    Повертає значення гамма-функції

Функція GAMMA.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає гамма-розподіл.

Функція GAMMADIST

Сумісність:    повертає гамма-розподіл.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція GAMMA.INV
Excel 2010

Статистична:    повертає обернений інтегральний гамма-розподіл.

Функція GAMMAINV

Сумісність:    повертає обернений інтегральний гамма-розподіл.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція GAMMALN

Статистична:    повертає натуральний логарифм гамма-функції, Г(x).

Функція GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Статистична:    повертає натуральний логарифм гамма-функції, Г(x).

Функція GAUSS
Excel 2013

Статистична:    Повертає на 0,5 менше ніж стандартний нормальний інтегральний розподіл

Функція GCD

Математична та тригонометрична:    повертає найбільший спільний дільник.

Функція GEOMEAN

Статистична:    обчислює середнє геометричне.

Функція GESTEP

Інженерна:    перевіряє, чи перевищує число граничне значення.

Функція GETPIVOTDATA

Підстановка та посилання:    повертає значення, збережені у звіті зведеної таблиці.

Функція GROWTH

Статистична:    повертає значення за експоненційним трендом.

Функція HARMEAN

Статистична:    обчислює середнє гармонічне.

Функція HEX2BIN

Інженерна:    перетворює шістнадцяткове число на двійкове.

Функція HEX2DEC

Інженерна:    перетворює шістнадцяткове число на десяткове.

Функція HEX2OCT

Інженерна:    перетворює шістнадцяткове число на вісімкове.

Функція HLOOKUP

Підстановка та посилання:    шукає в першому рядку масиву та повертає значення визначеної клітинки.

Функція HOUR

Дата й час:    перетворює числове значення дати на годину.

Функція HYPERLINK

Підстановка та посилання:    створює посилання, яке відкриває документ на мережному сервері, в інтрамережі або в Інтернеті.

Функція HYPGEOM.DIST

Статистична:    повертає гіпергеометричний розподіл.

Функція HYPGEOMDIST

Сумісність:    повертає гіпергеометричний розподіл.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція IF

Логічна:    указує логічну умову.

Функція IFERROR

Логічна:    повертає вказане значення, якщо обчислення формули спричиняє помилку, або повертає результат формули.

Функція IFNA
Excel 2013

Логічна:    Повертає вказане значення, якщо обчислення отримує результат #N/A; інакше, повертає результат обчислення.

Функція IFS
2019

Логічна:    перевіряє, чи виконуються одна або кілька умов, і повертає значення, що відповідає першій умові зі значенням TRUE.

Функція IMABS

Інженерна:    повертає абсолютне значення (модуль) комплексного числа.

Функція IMAGINARY

Інженерна:    обчислює коефіцієнт уявної частини комплексного числа.

Функція IMARGUMENT

Інженерна:    повертає аргумент "тета" – кут у радіанах.

Функція IMCONJUGATE

Інженерна:    обчислює комплексне спряжене комплексного числа.

Функція IMCOS

Інженерна:    обчислює косинус комплексного числа.

Функція IMCOSH
Excel 2013

Інженерна:    Повертає гіперболічний косинус комплексного числа

Функція IMCOT
Excel 2013

Інженерна:    Повертає котангенс комплексного числа

Функція IMCSC
Excel 2013

Інженерна:    Повертає косеканс комплексного числа

Функція IMCSCH
Excel 2013

Інженерна:    Повертає гіперболічний косеканс комплексного числа

Функція IMDIV

Інженерна:    обчислює частку двох комплексних чисел.

Функція IMEXP

Інженерна:    обчислює експоненту комплексного числа.

Функція IMLN

Інженерна:    обчислює натуральний логарифм комплексного числа.

Функція IMLOG10

Інженерна:    обчислює десятковий логарифм комплексного числа.

Функція IMLOG2

Інженерна:    обчислює двійковий логарифм комплексного числа.

Функція IMPOWER

Інженерна:    повертає комплексне число, піднесене до цілого степеня.

Функція IMPRODUCT

Інженерна:    обчислює добуток комплексних чисел.

Функція IMREAL

Інженерна:    обчислює коефіцієнт дійсної частини комплексного числа.

Функція IMSEC
Excel 2013

Інженерна:    Повертає секанс комплексного числа

Функція IMSECH
Excel 2013

Інженерна:    Повертає гіперболічний секанс комплексного числа

Функція IMSIN

Інженерна:    обчислює синус комплексного числа.

Функція IMSINH
Excel 2013

Інженерна:    Повертає гіперболічний синус комплексного числа

Функція IMSQRT

Інженерна:    обчислює квадратний корінь із комплексного числа.

Функція IMSUB

Інженерна:    обчислює різницю двох комплексних чисел.

Функція IMSUM

Інженерна:    обчислює суму комплексних чисел.

Функція IMTAN
Excel 2013

Інженерна:    Повертає тангенс комплексного числа

Функція INDEX

Підстановка та посилання:    за допомогою індексу вибирає значення з посилання або масиву.

Функція INDIRECT

Підстановка та посилання:    повертає посилання, визначене текстовим значенням.

Функція INFO

Відомості:    повертає відомості про поточне операційне середовище.

Ця функція недоступна в Інтернет-версія Excel.

Функція INT

Математична та тригонометрична:    округлює число до найближчого меншого цілого.

Функція INTERCEPT

Статистична:    повертає координату перетину лінії лінійної регресії.

Функція INTRATE

Фінансова:    обчислює відсоткову ставку для повністю інвестованих цінних паперів.

Функція IPMT

Фінансова:    обчислює суму сплати відсотків за інвестицією за вказаний період.

Функція IRR

Фінансова:    повертає внутрішню норму прибутковості для ряду грошових потоків.

Функція ISBLANK

Відомості:    повертає логічне значення TRUE (істина), якщо значення пусте.

Функція ISERR

Відомості:    повертає логічне значення TRUE (істина), якщо значення – це будь-яке значення помилки за винятком значення #N/A.

Функція ISERROR

Відомості:    повертає логічне значення TRUE (істина), якщо значення – це будь-яке значення помилки.

Функція ISEVEN

Відомості:    повертає логічне значення TRUE (істина), якщо число парне.

Функція ISFORMULA
Excel 2013

Відомості:    Повертає логічне значення TRUE (істина), якщо є посилання на клітинку, яка містить формулу

Функція ISLOGICAL

Відомості:    повертає логічне значення TRUE (істина), якщо число – логічне значення.

Функція ISNA

Відомості:    повертає логічне значення TRUE (істина), якщо значення – це значення помилки #N/A.

Функція ISNONTEXT

Відомості:    повертає логічне значення TRUE (істина), якщо значення не текст.

Функція ISNUMBER

Відомості:    повертає логічне значення TRUE (істина), якщо значення – число.

Функція ISODD

Відомості:    повертає логічне значення TRUE (істина), якщо число непарне.

Функція ISREF

Відомості:    повертає логічне значення TRUE (істина), якщо значення – посилання.

Функція ISTEXT

Відомості:    повертає логічне значення TRUE (істина), якщо значення – текст.

Функція ISO.CEILING
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    обчислює число, округлене до найближчого більшого цілого або до кратного значенню точності.

Функція ISOWEEKNUM
Excel 2013

Дата й час:    повертає номер тижня року за стандартом ISO для певної дати.

Функція ISPMT

Фінансова:    обчислює відсотки, сплачені за певний період інвестиції.

Функція JIS

Текст:   Перетворює напівширинні (однобайтні) символи в текстовому рядку на повноширинні (двобайтні)

Функція KURT

Статистична:    повертає ексцес набору даних.

Функція LARGE

Статистична:    повертає k-е найбільше значення в наборі даних.

Функція LCM

Математична та тригонометрична:    обчислює найменше спільне кратне.

Функції LEFT і LEFTB

Текст:    повертає крайні ліві символи текстового рядка.

Функції LEN і LENB

Текст:    повертає кількість символів у текстовому рядку.

Функція LET
Кнопка "Office 365"

Математична та тригонометрична:    призначає імена результатам обчислення та дає змогу зберігати проміжні обчислення, значення або визначати імена всередині формули.

Функція LINEST

Статистична:    повертає параметри лінійного тренду.

Функція LN

Математична та тригонометрична:    обчислює натуральний логарифм числа.

Функція LOG

Математична та тригонометрична:    обчислює логарифм числа за вказаною основою.

Функція LOG10

Математична та тригонометрична:    обчислює десятковий логарифм числа.

Функція LOGEST

Статистична:    повертає параметри експоненційного тренду.

Функція LOGINV

Сумісність:    повертає обернений інтегральний логарифмічно нормальний розподіл.

Функція LOGNORM.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає інтегральний логарифмічно нормальний розподіл.

Функція LOGNORMDIST

Сумісність:    повертає інтегральний логарифмічно нормальний розподіл.

Функція LOGNORM.INV
Excel 2010

Статистична:    повертає обернений інтегральний логарифмічно нормальний розподіл.

Функція LOOKUP

Підстановка та посилання:    шукає значення у векторі або масиві.

Функція LOWER

Текст:    переводить текст у нижній регістр.

Функція MATCH

Підстановка та посилання:    шукає значення в посиланні або масиві.

Функція MAX

Статистична:    повертає найбільше значення у списку аргументів.

Функція MAXA

Статистична:    повертає найбільше значення у списку аргументів, серед яких можуть бути числа, текст і логічні значення.

Функція MAXIFS
2019

Статистична:    повертає максимальне значення серед клітинок, визначених заданим набором умов або критеріїв.

Функція MDETERM

Математична та тригонометрична:    обчислює визначник матриці масиву.

Функція MDURATION

Фінансова:    обчислює модифіковану дюрацію Маколея для цінних паперів з очікуваною номінальною вартістю 100 грн.

Функція MEDIAN

Статистична:    повертає медіану вказаних чисел.

Функції MID і MIDB

Текст:    повертає вказану кількість символів у текстовому рядку, починаючи з указаної позиції.

Функція MIN

Статистична:    повертає найменше значення у списку аргументів.

Функція MINIFS
2019

Статистична:    Повертає мінімальне значення серед клітинок, визначених заданим набором умов або критеріїв.

Функція MINA

Статистична:    повертає найменше значення у списку аргументів, серед яких можуть бути числа, текст і логічні значення.

Функція MINUTE

Дата й час:    перетворює числове значення дати на хвилину.

Функція MINVERSE

Математична та тригонометрична:    обчислює обернену матрицю масиву.

Функція MIRR

Фінансова:    обчислює внутрішню ставку прибутковості, за якої додатні та від’ємні грошові потоки мають різні ставки.

Функція MMULT

Математична та тригонометрична:    обчислює матричний добуток двох масивів.

Функція MOD

Математична та тригонометрична:    повертає остачу від ділення.

Функція MODE

Сумісність:    повертає значення, яке найчастіше трапляється в наборі даних.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція MODE.MULT
Excel 2010

Статистична:    повертає вертикальний масив значень, які найчастіше зустрічаються або повторюються в масиві або діапазоні даних.

Функція MODE.SNGL
Excel 2010

Статистична:    повертає значення, яке найчастіше трапляється в наборі даних.

Функція MONTH

Дата й час:    перетворює числове значення дати на місяць.

Функція MROUND

Математична та тригонометрична:    повертає число, округлене з потрібною точністю.

Функція MULTINOMIAL

Математична та тригонометрична:    обчислює многочлен набору чисел.

Функція MUNIT
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    Повертає одиничну матрицю або матрицю вказаної розмірності

Функція N

Відомості:    повертає значення, перетворене на число.

Функція NA

Відомості:    повертає значення помилки #N/A.

Функція NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає від’ємний біноміальний розподіл.

Функція NEGBINOMDIST

Сумісність:    повертає від’ємний біноміальний розподіл.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція NETWORKDAYS

Дата й час:    повертає кількість робочих днів між двома датами.

Функція NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Дата й час:    повертає кількість цілих робочих днів між двома датами, використовуючи параметри, що вказують вихідні дні та їхню кількість.

Функція NOMINAL

Фінансова:    обчислює річну номінальну відсоткову ставку.

Функція NORM.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає нормальний інтегральний розподіл.

Функція NORMDIST

Сумісність:    повертає нормальний інтегральний розподіл.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція NORMINV

Статистична:    повертає обернений нормальний інтегральний розподіл.

Функція NORM.INV
Excel 2010

Сумісність:    повертає обернений нормальний інтегральний розподіл.

Примітка.: У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція NORM.S.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає стандартний нормальний інтегральний розподіл.

Функція NORMSDIST

Сумісність:    повертає стандартний нормальний інтегральний розподіл.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція NORM.S.INV
Excel 2010

Статистична:    повертає обернений стандартний нормальний інтегральний розподіл.

Функція NORMSINV

Сумісність:    повертає обернений стандартний нормальний інтегральний розподіл.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція NOT

Логічна:    перетворює логічне значення аргументу на протилежне.

Функція NOW

Дата й час:    повертає числове значення поточної дати й часу.

Функція NPER

Фінансова:    обчислює кількість періодів сплати за інвестицією.

Функція NPV

Фінансова:    обчислює чисту зведену вартість інвестиції на основі ряду періодичних грошових потоків і дисконтної ставки.

Функція NUMBERVALUE
Excel 2013

Текст:    Перетворює текст на число незалежно від мови

Функція OCT2BIN

Інженерна:    перетворює вісімкове число на двійкове.

Функція OCT2DEC

Інженерна:    перетворює вісімкове число на десяткове.

Функція OCT2HEX

Інженерна:    перетворює вісімкове число на шістнадцяткове.

Функція ODD

Математична та тригонометрична:    округлює число до найближчого більшого непарного цілого.

Функція ODDFPRICE

Фінансова:    Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із нерегулярним першим періодом

Функція ODDFYIELD

Фінансова:    обчислює прибуток для цінних паперів із нерегулярним першим періодом.

Функція ODDLPRICE

Фінансова:    Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із нерегулярним останнім періодом

Функція ODDLYIELD

Фінансова:    обчислює прибуток для цінних паперів із нерегулярним останнім періодом.

Функція OFFSET

Підстановка та посилання:    повертає зсув посилання з указаного посилання.

Функція OR

Логічна:    повертає значення TRUE (істина), якщо принаймні один аргумент має значення TRUE (істина).

Функція PDURATION
Excel 2013

Фінансова:    повертає кількість періодів, необхідних для досягнення інвестиціями заданого значення.

Функція PEARSON

Статистична:    повертає коефіцієнт кореляції Пірсона.

Функція PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Статистична:    повертає k-ий процентиль для значень діапазону, де k перебуває в діапазоні 0...1, за винятком 0 і 1.

Функція PERCENTILE.INC
Excel 2010

Статистична:    повертає k-ий процентиль для значень діапазону.

Функція PERCENTILE

Сумісність:    повертає k-ий процентиль для значень діапазону.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Статистична:    повертає ранг значення (0...1, за винятком 0 і 1) у сукупності даних.

Функція PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Статистична:    повертає відсоткову норму значення в наборі даних.

Функція PERCENTRANK

Сумісність:    повертає відсоткову норму значення в наборі даних.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція PERMUT

Статистична:    повертає кількість перестановок для вказаної кількості об’єктів.

Функція PERMUTATIONA
Excel 2013

Статистична:    Повертає кількість перестановок для заданої кількості об’єктів (з повтореннями), які можна вибрати із загального числа об’єктів.

Функція PHI
Excel 2013

Статистична:    Повертає значення щільності функції стандартного нормального розподілу

Функція PHONETIC

Текст:    вилучає фонетичні знаки (фурігана) з текстового рядка.

Функція PI

Математична та тригонометрична:    повертає число "пі".

Функція PMT

Фінансова:    обчислює суму періодичної виплати за ануїтетом.

Функція POISSON.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає розподіл Пуассона.

Функція POISSON

Сумісність:    повертає розподіл Пуассона.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція POWER

Математична та тригонометрична:    повертає результат піднесення числа до степеня.

Функція PPMT

Фінансова:    обчислює суму виплати за основною сумою інвестиції за вказаний період.

Функція PRICE

Фінансова:    Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із періодичною виплатою відсотків

Функція PRICEDISC

Фінансова:    Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості дисконтованих цінних паперів

Функція PRICEMAT

Фінансова:    повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості цінних паперів із виплатою відсотків у момент погашення.

Функція PROB

Статистична:    обчислює ймовірність знаходження значень діапазону в указаних межах.

Функція PRODUCT

Математична та тригонометрична:    перемножує аргументи.

Функція PROPER

Текст:    перетворює першу букву кожного слова текстового значення на велику.

Функція PV

Фінансова:    обчислює теперішню вартість інвестицій.

Функція QUARTILE

Сумісність:    повертає квартиль набору даних.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція QUARTILE.EXC
Excel 2010

Статистична:    повертає квартиль набору даних на основі значень процентиля від 0...1, за винятком 0 і 1.

Функція QUARTILE.INC
Excel 2010

Статистична:    повертає квартиль набору даних.

Функція QUOTIENT

Математична та тригонометрична:    повертає цілу частину частки від ділення.

Функція RADIANS

Математична та тригонометрична:    перетворює градуси на радіани.

Функція RAND

Математична та тригонометрична:    повертає випадкове число в інтервалі від 0 до 1.

Функція RANDARRAY

Кнопка "Office 365"

Математична та тригонометрична:    повертає масив випадкових чисел від 0 до 1. Однак можна вказати кількість рядків і стовпців у цьому масиві, мінімальне та максимальне значення та чи потрібно повертати цілі числа або десяткові значення.

Функція RANDBETWEEN

Математична та тригонометрична:    повертає випадкове число між указаними числами.

Функція RANK.AVG
Excel 2010

Статистична:    повертає ранг числа у списку чисел.

Функція RANK.EQ
Excel 2010

Статистична:    повертає ранг числа у списку чисел.

Функція RANK

Сумісність:    повертає ранг числа у списку чисел.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція RATE

Фінансова:    повертає відсоткову ставку за період ануїтету.

Функція RECEIVED

Фінансова:    повертає суму, отриману на момент погашення повністю інвестованих цінних паперів.

Функція REGISTER.ID

Надбудови й автоматизація:    повертає реєстраційний ідентифікатор указаної бібліотеки динамічного компонування (DLL) або попередньо зареєстрованого кодового ресурсу.

Функції REPLACE і REPLACEB

Текст:    замінює символи в тексті.

Функція REPT

Текст:    повторює текст указану кількість разів.

Функції RIGHT і RIGHTB

Текст:    повертає крайні праві символи текстового рядка.

Функція ROMAN

Математична та тригонометрична:    перетворює число, записане арабськими цифрами, на число римськими цифрами в текстовому форматі.

Функція ROUND

Математична та тригонометрична:    округлює число до вказаної кількості знаків.

Функція ROUNDDOWN

Математична та тригонометрична:    округлює число до меншого в напрямку нуля.

Функція ROUNDUP

Математична та тригонометрична:    округлює число до більшого в напрямку від нуля.

Функція ROW

Підстановка та посилання:    повертає номер рядка посилання.

Функція ROWS

Підстановка та посилання:    повертає кількість рядків у посиланні.

Функція RRI
Excel 2013

Фінансова:    Повертає еквівалентну відсоткову ставку для зростання інвестицій

Функція RSQ

Статистична:    повертає квадрат коефіцієнта кореляції Пірсона.

Функція RTD

Підстановка та посилання:    у режимі реального часу отримує дані із програми, яка підтримує автоматизацію COM

Функції SEARCH, SEARCHB

Текст:    шукає одне текстове значення в межах іншого (без урахування регістра).

Функція SEC
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    Повертає секанс кута

Функція SECH
Excel 2013

Математична та тригонометрична:    Повертає гіперболічний секанс кута

Функція SECOND

Дата й час:    перетворює числове значення дати на секунду.

Функція SEQUENCE

Кнопка "Office 365"

Математична та тригонометрична:    створює список послідовних чисел у масиві, наприклад 1, 2, 3, 4.

Функція SERIESSUM

Математична та тригонометрична:    повертає суму степеневого ряду на основі формули.

Функція SHEET
Excel 2013

Відомості:    Повертає номер аркуша, на який вказує посилання

Функція SHEETS
Excel 2013

Відомості:    Повертає кількість аркушів у посиланні

Функція SIGN

Математична та тригонометрична:    повертає знак числа.

Функція SIN

Математична та тригонометрична:    обчислює синус указаного кута.

Функція SINH

Математична та тригонометрична:    обчислює гіперболічний синус числа.

Функція SKEW

Статистична:    повертає асиметрію розподілу.

Функція SKEW.P
Excel 2013

Статистична:    Повертає асиметрію розподілу на основі сукупності: характеристика ступеня асиметрії розподілу навколо середнього значення

Функція SLN

Фінансова:    обчислює величину амортизації активу за один період із використанням лінійного методу.

Функція SLOPE

Статистична:    повертає нахил лінії лінійної регресії.

Функція SMALL

Статистична:    повертає k-е найменше значення в наборі даних.

Функція SORT

Кнопка "Office 365"

Підстановка та посилання:    сортує вміст діапазону або масиву.

Функція SORTBY

Кнопка "Office 365"

Підстановка та посилання:    сортує вміст у діапазоні або масиві на основі значень відповідного діапазону чи масиву.

Функція SQRT

Математична та тригонометрична:    обчислює додатне значення квадратного кореня.

Функція SQRTPI

Математична та тригонометрична:    обчислює квадратний корінь добутку числа та числа "пі".

Функція STANDARDIZE

Статистична:    обчислює нормалізоване значення.

Функція STDEV

Сумісність:    обчислює стандартне відхилення на основі вибірки.

Функція STDEV.P
Excel 2010

Статистична:    обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності.

Функція STDEV.S
Excel 2010

Статистична:    обчислює стандартне відхилення на основі вибірки.

Функція STDEVA

Статистична:    обчислює стандартне відхилення на основі вибірки, серед значень якої можуть бути числа, текст і логічні значення.

Функція STDEVP

Сумісність:    обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція STDEVPA

Статистична:    обчислює стандартне відхилення на основі генеральної сукупності, включно з числами, текстом і логічними значеннями.

Функція STEYX

Статистична:    обчислює стандартну похибку прогнозованих значень Y для кожного X у регресії.

Функція SUBSTITUTE

Текст:    замінює в текстовому рядку старий текст на новий.

Функція SUBTOTAL

Математична та тригонометрична:    обчислює проміжні підсумки списку або бази даних.

Функція SUM

Математична та тригонометрична:    додає аргументи.

Функція SUMIF

Математична та тригонометрична:    підсумовує значення клітинок, які визначено вказаною умовою.

Функція SUMIFS

Математична та тригонометрична:    підсумовує значення клітинок у діапазоні, які відповідають кільком умовам.

Функція SUMPRODUCT

Математична та тригонометрична:    обчислює суму добутків відповідних елементів масиву.

Функція SUMSQ

Математична та тригонометрична:    обчислює суму квадратів аргументів.

Функція SUMX2MY2

Математична та тригонометрична:    обчислює суму різниць квадратів відповідних значень двох масивів.

Функція SUMX2PY2

Математична та тригонометрична:    обчислює суму сум квадратів відповідних значень двох масивів.

Функція SUMXMY2

Математична та тригонометрична:    обчислює суму квадратів різниць відповідних значень двох масивів.

Функція SWITCH
Кнопка "Office 365"
2019

Логічна:    Оцінює вираз відносно списку значень і повертає результат, який відповідає першому збігу. Якщо збігів немає, може повертатися вказане окремо значення за замовчуванням.

Функція SYD

Фінансова:    обчислює величину амортизації активу за вказаний період із використанням методу підсумовування річних чисел.

Функція T

Текст:    перетворює аргументи на текст.

Функція TAN

Математична та тригонометрична:    обчислює тангенс числа.

Функція TANH

Математична та тригонометрична:    обчислює гіперболічний тангенс числа.

Функція TBILLEQ

Фінансова:    обчислює еквівалентний облігації прибуток за казначейським векселем.

Функція TBILLPRICE

Фінансова:    Повертає ціну за 100 грн. номінальної вартості для казначейського векселя

Функція TBILLYIELD

Фінансова:    обчислює прибуток за казначейським векселем.

Функція T.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає процентні пункти (імовірність) для t-розподілу Ст’юдента.

Функція T.DIST.2T
Excel 2010

Статистична:    повертає процентні пункти (імовірність) для t-розподілу Ст’юдента.

Функція T.DIST.RT
Excel 2010

Статистична:    повертає t-розподіл Ст’юдента.

Функція TDIST

Сумісність:    повертає t-розподіл Ст’юдента.

Функція TEXT

Текст:    форматує число та перетворює його на текст.

Функція TEXTJOIN
2019

Текст:    Об’єднує кілька діапазонів і/або рядків у текст, вставляючи між текстовими значеннями вказаний роздільник. Якщо роздільник – це пустий текстовий рядок, функція просто об’єднує діапазони.

Функція TIME

Дата й час:    повертає числове значення для вказаного часу.

Функція TIMEVALUE

Дата й час:    перетворює час у текстовому форматі на числове значення.

Функція T.INV
Excel 2010

Статистична:    повертає t-значення t-розподілу Ст’юдента у вигляді функції ймовірності та ступенів вільності.

Функція T.INV.2T
Excel 2010

Статистична:    повертає обернений t-розподіл Ст’юдента.

Функція TINV

Сумісність:    повертає обернений t-розподіл Ст’юдента.

Функція TODAY

Дата й час:    повертає числове значення для сьогоднішньої дати.

Функція TRANSPOSE

Підстановка та посилання:    повертає транспонований масив.

Функція TREND

Статистична:    повертає значення за лінійним трендом.

Функція TRIM

Текст:    видаляє з тексту пробіли.

Функція TRIMMEAN

Статистична:    повертає середнє внутрішньої частини набору даних.

Функція TRUE

Логічна:    повертає логічне значення TRUE (істина).

Функція TRUNC

Математична та тригонометрична:    видаляє дробову частину числа.

Функція T.TEST
Excel 2010

Статистична:    обчислює ймовірність, пов’язану з t-тестом Ст’юдента.

Функція TTEST

Сумісність:    обчислює ймовірність, пов’язану з t-тестом Ст’юдента.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція TYPE

Відомості:    повертає число, яке вказує на тип даних значення.

Функція UNICHAR
Excel 2013

Текст:    Повертає символ Юнікоду, вказаний даним числовим значенням

Функція UNICODE
Excel 2013

Текст:    Повертає число (кодова точка), що відповідає першому символу тексту

Функція UNIQUE

Кнопка "Office 365"

Підстановка та посилання:    повертає список унікальних значень у списку або діапазоні.

Функція UPPER

Текст:    переводить текст у верхній регістр.

Функція VALUE

Текст:    перетворює текстовий аргумент на число.

Функція VALUETOTEXT
Кнопка "Office 365"

Текст:    повертає текст з будь-якого вказаного значення.

Функція VAR

Сумісність:    обчислює дисперсію на основі вибірки.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція VAR.P
Excel 2010

Статистична:    обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності.

Функція VAR.S
Excel 2010

Статистична:    обчислює дисперсію на основі вибірки.

Функція VARA

Статистична:    обчислює дисперсію на основі вибірки, серед значень якої можуть бути числа, текст і логічні значення.

Функція VARP

Сумісність:    обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція VARPA

Статистична:    обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності, включно з числами, текстом і логічними значеннями.

Функція VDB

Фінансова:    обчислює величину амортизації активу за вказаний або частковий період із використанням методу зменшення залишку.

Функція VLOOKUP

Підстановка та посилання:    виконує пошук у першому стовпці масиву та проходить рядок для повернення значення клітинки.

Функція WEBSERVICE
Excel 2013

Інтернет:    повертає дані з веб-служби.

Ця функція недоступна в Інтернет-версія Excel.

Функція WEEKDAY

Дата й час:    перетворює числове значення дати на день тижня.

Функція WEEKNUM

Дата й час:    перетворює числове значення дати на порядковий номер тижня року.

Функція WEIBULL

Сумісність:    обчислює дисперсію на основі генеральної сукупності, включно з числами, текстом і логічними значеннями.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

Функція WEIBULL.DIST
Excel 2010

Статистична:    повертає розподіл Вейбулла.

Функція WORKDAY

Дата й час:    повертає числове значення дати до або після вказаної кількості робочих днів.

Функція WORKDAY.INTL
Excel 2010

Дата й час:    Повертає порядковий номер дати, віддаленої вперед або назад на вказану кількість робочих днів; використовує параметри, які вказують вихідні дні та їх кількість

Функція XIRR

Фінансова:    повертає внутрішню норму прибутковості для графіка грошових потоків, який не обов’язково періодичний.

Функція XLOOKUP

Кнопка "Office 365"

Підстановка та посилання:    виконує пошук діапазону або масиву та повертає елемент, що відповідає першому знайденому збігу. Якщо збігу не існує, функція XLOOKUP може повернути найближчий (приблизний) збіг. 

Функція XMATCH

Кнопка "Office 365"

Підстановка та посилання:    повертає відносне розташування елемента в масиві або діапазоні клітинок. 

Функція XNPV

Фінансова:    обчислює чисту зведену вартість для графіка грошових потоків (періодичних або неперіодичних).

Функція XOR
Excel 2013

Логічна:    Повертає логічну операцію виключного OR усіх аргументів

Функція YEAR

Дата й час:    перетворює числове значення дати на рік.

Функція YEARFRAC

Дата й час:    повертає значення частини року, яке відображає кількість цілих днів між датою_початку та датою_завершення.

Функція YIELD

Фінансова:    обчислює прибуток за цінними паперами з періодичною виплатою відсотків.

Функція YIELDDISC

Фінансова:    обчислює річний прибуток для дисконтованих цінних паперів, наприклад казначейського векселя.

Функція YIELDMAT

Фінансова:    обчислює річний прибуток за цінними паперами з виплатою відсотків у момент погашення.

Функція Z.TEST
Excel 2010

Статистична:    обчислює значення однобічної ймовірності z-тесту.

Функція ZTEST

Сумісність:    обчислює значення однобічної ймовірності z-тесту.

У програмі Excel 2007 це – статистична функція.

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Ви завжди можете поставити запитання експерту в спільноті Tech у розділі Excel чи отримати підтримку в спільноті Answers.

Пов’язані теми

Функції Excel (за категоріями)

Огляд формул в Excel
Способи уникнення порушених формул
Виявлення помилок у формулах

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за ваш відгук!

×