Перейти до основного
Підтримка
Вхід
Вхід за допомогою облікового запису Microsoft
Увійдіть або створіть обліковий запис.
Вітаємо,
Виберіть інший обліковий запис.
У вас є кілька облікових записів
Виберіть обліковий запис, за допомогою якого потрібно ввійти.

У цій статті подано синтаксис формули й описано використання функції DCOUNTA у програмі Microsoft Excel.

Опис

Обчислює кількість непустих клітинок у полі (стовпці) записів у списку або базі даних, які відповідають указаним умовам.

Аргумент «Поле» необов’язковий. Якщо значення аргументу «Поле» не вказано, функція DCOUNTA обробляє всі записи бази даних, які відповідають указаним умовам.

Синтаксис

DCOUNTA(база_даних;поле;умови)

Функція DCOUNTA має такі аргументи:

 • База даних    Діапазон клітинок, які утворюють список або базу даних. База даних – це список пов’язаних даних, у якому рядки пов’язаних відомостей є записами, а стовпці даних – полями. Перший рядок списку містить підписи для всіх стовпців. Перший рядок списку містить підписи для всіх стовпців.

 • Поле    – необов’язковий аргумент. Визначає, який стовпець використовуватиметься у функції. Введіть підпис стовпця в подвійних лапках, наприклад "Вік" або "Урожай". Можна також ввести число (без лапок), яке відповідає номеру стовпця у списку: 1 – для першого стовпця, 2 – для другого тощо.

 • Умови    Діапазон клітинок, який містить указані умови. Можна вказувати будь-який діапазон для аргументу «Умови», якщо цей аргумент містить принаймні один підпис стовпця та принаймні одну клітинку під цим підписом, у якій указано умови для відповідного стовпця. (Обов'язковий аргумент.)

Примітки

 • Можна вказувати будь-який діапазон для аргументу «Умови», якщо він містить принаймні один підпис стовпця та принаймні одну клітинку під цим підписом, у якій вказано умови для відповідного стовпця.

  Наприклад, якщо діапазон G1:G2 містить підпис стовпця «Прибуток» у G1 і суму 10 000 грн. у G2, можна визначити діапазон як «ЗбігПрибутку» й використовувати це ім’я як значення аргументу «Умови» у функціях бази даних.

 • Хоча діапазон умов може бути розташовано в довільному місці аркуша, не розташовуйте діапазон умов під списком. У разі додавання нової інформації до списку її буде додано до першого рядка під списком. Якщо рядок під списком не пустий, програма Excel не зможе додати нову інформацію.

 • Переконайтеся, що діапазон умов не перекриває список.

 • Щоб виконати операцію над усім стовпцем бази даних, введіть пустий рядок під підписами стовпців у діапазоні умов.

Приклади

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані. Якщо до програми Excel потрібно скопіювати будь-який із наведених нижче зразків, переконайтеся, що виділено усі клітинки таблиці, зокрема ту, що знаходиться вгорі лівого кута.

Дерево

Висота

Вік

Урожай

Прибуток

Висота

="=Яблуня"

>10

<16

="=Груша"

Дерево

Висота

Вік

Урожай

Прибуток

Яблуня

18

20

14

105,0

Груша

12

12

10

96,0

Вишня

13

14

9

105,0

Яблуня

14

15

10

75,0

Груша

9

8

8

76,8

Яблуня

8

9

6

45,0

Формула

Опис

Результат

=DCOUNTA(A4:E10, "Прибуток", A1:F2)

Рахує рядки (1), що містять текст «Яблуня» у стовпці A, з висотою >10 та <16. Цим трьом умовам відповідає лише рядок 8.

1

Приклади умов

 • Коли в клітинку вводиться значення =текст, Excel інтерпретує його як формулу, і намагається її обчислити. Щоб ввести значення =текст так, щоб Excel не намагався обчислити його, дотримуйтесь синтаксису:

  =''= запис ''

  де запис – це текст або значення, які слід знайти. Наприклад:

Дані, що вводяться у клітинку

Програма Excel визначає та відображає

="=Давидова"

=Давидова

="=3 000"

=3 000

 • Фільтруючи текстові дані, Excel не розрізняє великі та малі букви. Проте, пошук виразу з урахуванням регістру можна виконати за допомогою формули.

Нижче надано приклади складних умов.

Кілька умов в одному стовпці

Логічний вираз:     (Торговий представник = "Давидова" АБО Торговий представник = "Пустовіт")

Щоб знайти рядки, які відповідають кільком умовам для одного стовпця, введіть умови безпосередньо одну під одною в окремі рядки діапазону умов.

У діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (B1:B3) використовується для підрахунку рядків, які містять значення ''Давидова'' або ''Пустовіт'' у стовпці ''Продавець''.

Продавець

="=Давидова"

="=Пустовіт"

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Овочі

Пустовіт

6 328

Овочі

Давидова

6 544

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Рахує кількість рядків (3) у діапазоні A6:C10, що відповідають будь-якій з умов «Продавець» у рядках 2 та 3.

=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Кілька умов для кількох стовпців, для всіх умов обов’язкове значення «істина»

Логічний вираз:     (Тип = "Овочі" І Продаж, грн. > 2000)

Щоб знайти рядки, які відповідають кільком умовам у кількох стовпцях, введіть усі умови в один рядок діапазону умов.

У діапазоні даних (A6:C12) діапазон умов (A1:C2) використовується для підрахунку рядків, які містять ''Овочі'' у стовпці ''Категорія'' і значення, більші за 2000 грн. у стовпці ''Продажі''.

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

="=Продукти"

>2 000

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Продукти

Пустовіт

$935

Продукти

Давидова

6 544

Напої

Пустовіт

3 677

Продукти

Давидова

3 186

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Рахує кількість рядків (2) у діапазоні A6:C12, що відповідають умовам у рядку 2 (="Продукти" та >2 000).

=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Кілька умов для кількох стовпців, будь-яка умова може мати значення «істина»

Логічний вираз:     (Тип = "Овочі" АБО Продавець = "Давидова")

Щоб знайти рядки, які відповідають кільком умовам у кількох стовпцях, коли будь-яка умова може бути істиною, введіть умови в різних рядках діапазону умов.

У діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (A1:B3) відображає всі рядки, які містять слово «Овочі» у стовпці «Тип» або «Давидова»

Категорія

Продавець

="=Продукти"

="=Давидова"

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

675 грн.

продукти

Пустовіт

937 грн.

Продукти

Пустовіт

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,"Продаж, грн.",A1:B3)

Рахує кількість рядків (2) у діапазоні A6:C10, що відповідають будь-якій умові в діапазоні A1:C3, де поле «Продаж, грн.» не пусте.

=DCOUNTA(A6:C10,"Продаж, грн.",A1:B3)

Кілька наборів умов, кожний набір містить умови для кількох стовпців

Логічний вираз:     ( (Торговий представник = "Давидова" І Продаж >3000) АБО (Торговий представник = "Пустовіт" І Продаж > 1500) )

Щоб знайти рядки, які відповідають кільком наборам умов, коли кожний набір містить умови для кількох стовпців, введіть кожний набір умов в окремі рядки.

У наведеному нижче діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (B1:C3) використовується для підрахунку стовпців, які містять одночасно ''Давидова'' у стовпці ''Торговий представник'' і значення більше за 3 000 грн. у стовпці ''Продаж'', або рядки, які містять ''Пустовіт'' у стовпці ''Продавець'' і значення, більше за 1 500 грн. у стовпці ''Продаж''.

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

="=Давидова"

>3 000

="=Пустовіт"

>1 500

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Овочі

Пустовіт

6 328

Овочі

Давидова

6 544

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Рахує кількість рядків (2) у діапазоні A6:C10, які відповідають усім умовам у діапазоні B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Кілька наборів умов, кожний набір містить умови для одного стовпця

Логічний вираз:     ( (Продаж, грн > 6000 І Продаж, грн < 6500) АБО (Продаж, грн < 500) )

Щоб знайти рядки, які відповідають кільком наборам умов, в яких кожний набір містить умови для одного стовпця, включіть кілька стовпців з одним заголовком.

У діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (C1:D3) використовується для підрахунку рядків, які містять значення між 6 000 грн. та 6 500 грн. і значення, менші за 500 грн. у стовпці ''Продажі''.

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Продаж, грн.

>6 000

<6 500

<500

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Овочі

Пустовіт

6 328

Овочі

Давидова

6 544

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Рахує кількість рядків (2), які відповідають умовам у рядку 2 (>6 000 і <6 500) або умовам у рядку 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Умови для пошуку текстових значень із певними однаковими символами

Щоб знайти текстові значення, що містять кілька спільних символів (але не всі), виконайте одну або кілька таких дій:

 • Введіть один або кілька символів без знака рівності (=), щоб знайти рядки з текстовим значенням у стовпці, який починається цими символами. Наприклад, якщо використати текст Дав як умову, програма Excel знайде "Давидова", "Давид" і "Давиденко".

 • Використайте символи узагальнення.

  Як умови порівняння можна застосовувати такі символи узагальнення:

Використовуйте

Щоб знайти

? (знак питання)

Будь-який окремий символ.
Наприклад, умові «ма?ка» відповідають результати «мавка» та «марка».

* (зірочка)

Будь-який набір символів.
Наприклад, умові «пів*» відповідають результати «південь» і «північ».

~ (тильда) зі знаком ?, * або ~ в кінці

Знак питання, зірочку або тильду. Наприклад, за умовою "фр91~?" буде знайдено "фр91?".

У діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (A1:B3) використовується для підрахунку рядків, які містять ''М’я'' як перші символи у стовпці ''Тип'', або рядки, другий символ яких відповідає ''е'' у стовпці ''Продавець''.

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

М’я

?в*

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Овочі

Пустовіт

6 328

Овочі

Давидова

6 544

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Рахує кількість рядків (3), які відповідають будь-якій умові в діапазоні A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Умови, утворені як результат обчислення формули

Обчислюване значення, отримане як результат формула, можна використовувати як умову. Слід пам’ятати про такі важливі моменти:

 • Формула має повертати результат TRUE або FALSE.

 • Оскільки використовується формула, потрібно вводити її звичайним способом. Не вводьте її як вираз, тобто:

  =''= запис ''

 • Не використовуйте заголовок стовпця як заголовок умови; залиште умову без заголовка або використайте заголовок, який не є заголовком стовпця в діапазоні (у нижченаведених прикладах, «Обчислене середнє значення» та «Точна відповідність»).

  Якщо замість відносного посилання на клітинку або імені діапазону вказати підпис стовпця, Excel відобразить значення помилки, таке як #NAME? або #VALUE!, у клітинці, що містить умову. Ця помилка не критична, оскільки не впливає на фільтрування діапазону.

 • У формулі, яка використовується для створення умов, має застосовуватися відносне посилання на відповідну клітинку в першому рядку.

 • Решта посилань у формулі мають бути абсолютні.

Фільтрування для значень, більших за середнє всіх значень діапазону даних

У діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (C1:C2) відображає рядки, які у стовпці ''Продажі'' мають значення, більші за середнє всіх значень ''Продажі'' (C7:C10). Середнє значення обчислюється в клітинці C4, і результат поєднується у клітинці C2 з формулою =">"&C4, що створити використовувані критерії

Продаж, грн.

=CONCATENATE(">",C4)

Обчислене середнє значення

=AVERAGE(C7:C10)

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Овочі

Пустовіт

6 328

Овочі

Давидова

6 544

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Рахує кількість рядків (3), які відповідають умові (>4611) у діапазоні C1:C2. Умова у клітинці C2 створюється поєднанням =">" із клітинкою C4, що становить обчислене середнє значення діапазону C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Потрібні додаткові параметри?

Ознайомтеся з перевагами передплати, перегляньте навчальні курси, дізнайтесь, як захистити свій пристрій тощо.

Спільноти допомагають ставити запитання й відповідати на них, надавати відгуки та дізнаватися думки висококваліфікованих експертів.

Чи ця інформація була корисною?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?
Натиснувши кнопку "Надіслати", ви надасте свій відгук для покращення продуктів і служб Microsoft. Ваш ІТ-адміністратор зможе збирати ці дані. Декларація про конфіденційність.

Дякуємо за відгук!

×