Перейти до основного
Підтримка
Вхід

DCOUNTA (функція DCOUNTA)

У цій статті подано синтаксис формули й описано використання функції DCOUNTA у програмі Microsoft Excel.

Опис

Обчислює кількість непустих клітинок у полі (стовпці) записів у списку або базі даних, які відповідають указаним умовам.

Аргумент «Поле» необов’язковий. Якщо значення аргументу «Поле» не вказано, функція DCOUNTA обробляє всі записи бази даних, які відповідають указаним умовам.

Синтаксис

DCOUNTA(база_даних;поле;умови)

Функція DCOUNTA має такі аргументи:

 • База даних    Діапазон клітинок, які утворюють список або базу даних. База даних – це список пов’язаних даних, у якому рядки пов’язаних відомостей є записами, а стовпці даних – полями. Перший рядок списку містить підписи для всіх стовпців. Перший рядок списку містить підписи для всіх стовпців.

 • Поле    – необов’язковий аргумент. Визначає, який стовпець використовуватиметься у функції. Введіть підпис стовпця в подвійних лапках, наприклад "Вік" або "Урожай". Можна також ввести число (без лапок), яке відповідає номеру стовпця у списку: 1 – для першого стовпця, 2 – для другого тощо.

 • Умови    Діапазон клітинок, який містить указані умови. Можна вказувати будь-який діапазон для аргументу «Умови», якщо цей аргумент містить принаймні один підпис стовпця та принаймні одну клітинку під цим підписом, у якій указано умови для відповідного стовпця. (Обов'язковий аргумент.)

Примітки

 • Можна вказувати будь-який діапазон для аргументу «Умови», якщо він містить принаймні один підпис стовпця та принаймні одну клітинку під цим підписом, у якій вказано умови для відповідного стовпця.

  Наприклад, якщо діапазон G1:G2 містить підпис стовпця «Прибуток» у G1 і суму 10 000 грн. у G2, можна визначити діапазон як «ЗбігПрибутку» й використовувати це ім’я як значення аргументу «Умови» у функціях бази даних.

 • Хоча діапазон умов може бути розташовано в довільному місці аркуша, не розташовуйте діапазон умов під списком. У разі додавання нової інформації до списку її буде додано до першого рядка під списком. Якщо рядок під списком не пустий, програма Excel не зможе додати нову інформацію.

 • Переконайтеся, що діапазон умов не перекриває список.

 • Щоб виконати операцію над усім стовпцем бази даних, введіть пустий рядок під підписами стовпців у діапазоні умов.

Приклади

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані. Якщо до програми Excel потрібно скопіювати будь-який із наведених нижче зразків, переконайтеся, що виділено усі клітинки таблиці, зокрема ту, що знаходиться вгорі лівого кута.

Дерево

Висота

Вік

Урожай

Прибуток

Висота

="=Яблуня"

>10

<16

="=Груша"

Дерево

Висота

Вік

Урожай

Прибуток

Яблуня

18

20

14

105,0

Груша

12

12

10

96,0

Вишня

13

14

9

105,0

Яблуня

14

15

10

75,0

Груша

9

8

8

76,8

Яблуня

8

9

6

45,0

Формула

Опис

Результат

=DCOUNTA(A4:E10, "Прибуток", A1:F2)

Рахує рядки (1), що містять текст «Яблуня» у стовпці A, з висотою >10 та <16. Цим трьом умовам відповідає лише рядок 8.

1

Приклади умов

 • Коли в клітинку вводиться значення =текст, Excel інтерпретує його як формулу, і намагається її обчислити. Щоб ввести значення =текст так, щоб Excel не намагався обчислити його, дотримуйтесь синтаксису:

  =''= запис ''

  де запис – це текст або значення, які слід знайти. Наприклад:

Дані, що вводяться у клітинку

Програма Excel визначає та відображає

="=Давидова"

=Давидова

="=3 000"

=3 000

 • Фільтруючи текстові дані, Excel не розрізняє великі та малі букви. Проте, пошук виразу з урахуванням регістру можна виконати за допомогою формули.

Нижче надано приклади складних умов.

Кілька умов в одному стовпці

Логічний вираз:     (Торговий представник = "Давидова" АБО Торговий представник = "Пустовіт")

Щоб знайти рядки, які відповідають кільком умовам для одного стовпця, введіть умови безпосередньо одну під одною в окремі рядки діапазону умов.

У діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (B1:B3) використовується для підрахунку рядків, які містять значення ''Давидова'' або ''Пустовіт'' у стовпці ''Продавець''.

Продавець

="=Давидова"

="=Пустовіт"

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Овочі

Пустовіт

6 328

Овочі

Давидова

6 544

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Рахує кількість рядків (3) у діапазоні A6:C10, що відповідають будь-якій з умов «Продавець» у рядках 2 та 3.

=DCOUNTA(A6:C10,2,B1:B3)

Кілька умов для кількох стовпців, для всіх умов обов’язкове значення «істина»

Логічний вираз:     (Тип = "Овочі" І Продаж, грн. > 2000)

Щоб знайти рядки, які відповідають кільком умовам у кількох стовпцях, введіть усі умови в один рядок діапазону умов.

У діапазоні даних (A6:C12) діапазон умов (A1:C2) використовується для підрахунку рядків, які містять ''Овочі'' у стовпці ''Категорія'' і значення, більші за 2000 грн. у стовпці ''Продажі''.

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

="=Продукти"

>2 000

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Продукти

Пустовіт

935 грн.

Продукти

Давидова

6 544

Напої

Пустовіт

3 677

Продукти

Давидова

3 186

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Рахує кількість рядків (2) у діапазоні A6:C12, що відповідають умовам у рядку 2 (="Продукти" та >2 000).

=DCOUNTA(A6:C12,,A1:C2)

Кілька умов для кількох стовпців, будь-яка умова може мати значення «істина»

Логічний вираз:     (Тип = "Овочі" АБО Продавець = "Давидова")

Щоб знайти рядки, які відповідають кільком умовам у кількох стовпцях, коли будь-яка умова може бути істиною, введіть умови в різних рядках діапазону умов.

У діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (A1:B3) відображає всі рядки, які містять слово «Овочі» у стовпці «Тип» або «Давидова»

Категорія

Продавець

="=Продукти"

="=Давидова"

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

675 грн.

продукти

Пустовіт

937 грн.

Продукти

Пустовіт

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,"Продаж, грн.",A1:B3)

Рахує кількість рядків (2) у діапазоні A6:C10, що відповідають будь-якій умові в діапазоні A1:C3, де поле «Продаж, грн.» не пусте.

=DCOUNTA(A6:C10,"Продаж, грн.",A1:B3)

Кілька наборів умов, кожний набір містить умови для кількох стовпців

Логічний вираз:     ( (Торговий представник = "Давидова" І Продаж >3000) АБО (Торговий представник = "Пустовіт" І Продаж > 1500) )

Щоб знайти рядки, які відповідають кільком наборам умов, коли кожний набір містить умови для кількох стовпців, введіть кожний набір умов в окремі рядки.

У наведеному нижче діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (B1:C3) використовується для підрахунку стовпців, які містять одночасно ''Давидова'' у стовпці ''Торговий представник'' і значення більше за 3 000 грн. у стовпці ''Продаж'', або рядки, які містять ''Пустовіт'' у стовпці ''Продавець'' і значення, більше за 1 500 грн. у стовпці ''Продаж''.

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

="=Давидова"

>3 000

="=Пустовіт"

>1 500

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Овочі

Пустовіт

6 328

Овочі

Давидова

6 544

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Рахує кількість рядків (2) у діапазоні A6:C10, які відповідають усім умовам у діапазоні B1:C3.

=DCOUNTA(A6:C10,,B1:C3)

Кілька наборів умов, кожний набір містить умови для одного стовпця

Логічний вираз:     ( (Продаж, грн > 6000 І Продаж, грн < 6500) АБО (Продаж, грн < 500) )

Щоб знайти рядки, які відповідають кільком наборам умов, в яких кожний набір містить умови для одного стовпця, включіть кілька стовпців з одним заголовком.

У діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (C1:D3) використовується для підрахунку рядків, які містять значення між 6 000 грн. та 6 500 грн. і значення, менші за 500 грн. у стовпці ''Продажі''.

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Продаж, грн.

>6 000

<6 500

<500

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Овочі

Пустовіт

6 328

Овочі

Давидова

6 544

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Рахує кількість рядків (2), які відповідають умовам у рядку 2 (>6 000 і <6 500) або умовам у рядку 3 (<500).

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:D3)

Умови для пошуку текстових значень із певними однаковими символами

Щоб знайти текстові значення, що містять кілька спільних символів (але не всі), виконайте одну або кілька таких дій:

 • Введіть один або кілька символів без знака рівності (=), щоб знайти рядки з текстовим значенням у стовпці, який починається цими символами. Наприклад, якщо використати текст Дав як умову, програма Excel знайде "Давидова", "Давид" і "Давиденко".

 • Використайте символи узагальнення.

  Як умови порівняння можна застосовувати такі символи узагальнення:

Використовуйте

Щоб знайти

? (знак питання)

Будь-який окремий символ.
Наприклад, умові «ма?ка» відповідають результати «мавка» та «марка».

* (зірочка)

Будь-який набір символів.
Наприклад, умові «пів*» відповідають результати «південь» і «північ».

~ (тильда) зі знаком ?, * або ~ в кінці

Знак питання, зірочку або тильду. Наприклад, за умовою "фр91~?" буде знайдено "фр91?".

У діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (A1:B3) використовується для підрахунку рядків, які містять ''М’я'' як перші символи у стовпці ''Тип'', або рядки, другий символ яких відповідає ''е'' у стовпці ''Продавець''.

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

М’я

?в*

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Овочі

Пустовіт

6 328

Овочі

Давидова

6 544

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Рахує кількість рядків (3), які відповідають будь-якій умові в діапазоні A1:B3.

=DCOUNTA(A6:C10,,A1:B3)

Умови, утворені як результат обчислення формули

Обчислюване значення, отримане як результат Формула, можна використовувати як умову. Слід пам’ятати про такі важливі моменти:

 • Формула має повертати результат TRUE або FALSE.

 • Оскільки використовується формула, потрібно вводити її звичайним способом. Не вводьте її як вираз, тобто:

  =''= запис ''

 • Не використовуйте заголовок стовпця як заголовок умови; залиште умову без заголовка або використайте заголовок, який не є заголовком стовпця в діапазоні (у нижченаведених прикладах, «Обчислене середнє значення» та «Точна відповідність»).

  Якщо замість відносного посилання на клітинку або імені діапазону вказати підпис стовпця, Excel відобразить значення помилки, таке як #NAME? або #VALUE!, у клітинці, що містить умову. Ця помилка не критична, оскільки не впливає на фільтрування діапазону.

 • У формулі, яка використовується для створення умов, має застосовуватися відносне посилання на відповідну клітинку в першому рядку.

 • Решта посилань у формулі мають бути абсолютні.

Фільтрування для значень, більших за середнє всіх значень діапазону даних

У діапазоні даних (A6:C10) діапазон умов (C1:C2) відображає рядки, які у стовпці ''Продажі'' мають значення, більші за середнє всіх значень ''Продажі'' (C7:C10). Середнє значення обчислюється в клітинці C4, і результат поєднується у клітинці C2 з формулою =">"&C4, що створити використовувані критерії

Продаж, грн.

=CONCATENATE(">",C4)

Обчислене середнє значення

=AVERAGE(C7:C10)

Категорія

Продавець

Продаж, грн.

Напої

Семенів

5 122

М’ясо

Давидова

450 грн.

Овочі

Пустовіт

6 328

Овочі

Давидова

6 544

Формула

Опис

Результат

'=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

Рахує кількість рядків (3), які відповідають умові (>4611) у діапазоні C1:C2. Умова у клітинці C2 створюється поєднанням =">" із клітинкою C4, що становить обчислене середнє значення діапазону C7:C10.

=DCOUNTA(A6:C10,,C1:C2)

На початок сторінки

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

×