Перейти до основного
Підтримка
Вхід

Using the Date/Time Extended data type

Тип даних "Дата й час. Розширений термін" зберігає відомості про дату й час і подібний до типу даних "Дата й час", але надається більший діапазон дат, вища дробова точність і сумісність із типом дати SQL Server datetime2. Під час імпорту або зв'язування даних Access із сервером SQL Server можна послідовно зіставити поле "Дата й час розширення" в Access зі стовпцем дата й часом SQL Server. Докладні відомості див. в датах datetime2 (Transact-SQL).

Розширений діапазон дати й часу

Попередження    Коли ви створюєте вирази та використовуєте функції дати й часу на основі типу даних "Дата й час розширений" в Access, ви можете втратити точність в обчисленнях або стикнутися з іншими проблемами з результатами. Ми знаємо про цю проблему та плануємо покращити підтримку виразів і функцій у майбутньому випуску. Щоб обійти це рішення, можна створити наскрізний запит, щоб використовувати еквівалентні функції виразу SQL Server, а також дати й часу. Докладні відомості див. в статті Порівняння sql Access із TSQL для SQL Server.

У цій статті

Порівняння типів даних "Дата й час" і "Розширений формат дати й часу"

Using the Date/Time Extended data type

Міркування щодо зворотної сумісності

Using the Date/Time Extended data type as a string in VBA

Порівняння типів даних "Дата й час" і "Розширений формат дати й часу"

У таблицях нижче наведено важливі відмінності між двома типами даних.

Атрибут

Дата й час

Дата й час подовжено

Мінімальне значення

100-01-01 00:00:00

0001-01-01 00:00:00

Максимальне значення

9999-12-31 23:59:59.999

9999-12-31 23:59:59.9999999

Точність

0,001 секунди

1 наносеконд

розмір

Подвійна точність із перебігом

Закодований рядок із 42 байт

На початок сторінки

Using the Date/Time Extended data type

У наведеній нижче інформації описано важливі моменти використання.

Table Design View    Щоб скористатися перевагами більшого діапазону даних і вищої точності, можна додати поле до таблиці Access. Тип даних "Дата й час" також можна перетворити на тип даних "Дата й час розширеного" в режимі конструктора таблиці. Цей тип даних також підтримується як поле первинного ключа. Докладні відомості див. в: Створення таблиці та додавання полів.

Введення дати й часу   Введення значень дати й часу подібне до типу даних "Дата й час", за винятком того, що можна також ввести дріб наносекунд. Наприклад:

 • Формат запису: мм/дд/рррр гг:хх:ss.nnnnnnnn

 • Приклад: 15.06.1215 09:25:3.234

Якщо дробові наносекунди більші за 7, вони округлюються до 7 цифр. Щоб керувати відображенням дробових дробів, відкрийте таблицю, на стрічці виберіть Поля ,а потім у групі Форматування натисніть кнопку Збільшити кількість знаків після коми Зображення кнопки або Зменшити кількість десяткових знаків Зображення кнопки .

Форматування    У типах даних "Дата й час" і "Розширений формат дати й часу" використовуються схожі стандартні рядки форматування "Загальна дата", "Довгий формат дати", "Середня дата", "Довгий формат часу", "Середній формат часу" та"Короткий формат" і підтримують настроюване форматування. Для типу даних "Дата й час" у стандартних форматах, що базуються на часі, також підтримується дробова точність для наносекунд. Для формату типу даних "Розширений формат дати й часу" за замовчуванням установлено формат "Загальний формат дати й довгого часу", а також дотримуватися параметрів, указаних у регіональних параметрах ОС Windows. Ви також можете керувати форматуванням дробної точності, використовуючи властивість Кількість десяткових розрядів, щоб указати кількість цифр праворуч від десяткової коми (1–7).

Зв'язування та імпорт     Ви також можете зв'язувати бази даних із базами даних або імпортувати їх із відповідним типом даних, наприклад з типом даних "Дата й час2" сервера SQL Server. Підтримуються бази даних SQL Server 2014 або пізнішої версії. Тип даних Розширення дати й часу вимагає використання драйвера Microsoft ODBC для SQL Server 11 або пізнішої версії. Радимо використовувати драйвер Microsoft ODBC 13.1 для SQL Server. Також підтримується використання баз даних OLE. Докладні відомості див. в документах Підтримка типу даних для вдосконалень дати й часу ODBC та Використання розширених функцій дати й часу (БАЗа даних OLE).

Форми та звіти     До форми або звіту можна додати тип даних "Дата й час розширеного". У формі можна використовувати вибір дати й маску вводу, щоб вводити дату з більшим діапазоном, але не дробову точність для наносекунд.

Підтримка виразів   Тип даних "Розширений формат дати й часу" підтримує агрегатні функції SQL і вирази. Наприклад, використання LoggedDateTime як поля з типом даних "Дата й час розширення":

Завдання

Приклад

Результат

Пошук найменшого значення

Min(LoggedDateTime)

Найраніша дата й час у діапазоні

Видобути місяць

Month(LoggedDateTime)

Назва місяця, наприклад січень

Додавання одного дня

[LoggedDateTime]+1

Вівторок стане середою

На початок сторінки

Зауваження щодо зворотної сумісності

Тип даних "Розширення дати й часу" несумісний із версіями Microsoft Access без передплати. Тому, якщо тип даних упроваджено в локальній таблиці Access, а база даних Access використовується з версією Access без передплати, відкрити базу даних не можна.

Тип даних "Дата й час подовжено" можна ввімкнути або вимкнути для операцій зв'язування та імпорту за допомогою параметра Поточна база даних, що підтримує тип даних "Розширений формат дати й часу" для зв'язаних або lmported Tables. Докладні відомості див. в документі Настроювання параметрів користувача для поточної бази даних.

На початок сторінки

Using the Date/Time Extended data type as a string in VBA

У наведених нижче прикладах VBA використовуються методи DAO для відображення, введення та обчислення типу даних "Дата й час подовжено" на основі таблиці нижче.

ID

DTEData

DTData

1

01.01.2 1:01:03.1234567 AM

01.01.2001

Ім'я таблиці:    Тип даних
"Ідентифікатор DTETable":    Тип даних DTEData типу "Автонумерування": тип даних "Дата й час" розширеної

таблиці DTData:    "Дата й час"

Приклад. Відображення дати й часу

У наведеному нижче прикладі показано дату й час. Використовується формат мм/дд/р гг:хх:ss.nnnnnnn у 24-годинний формат. Формат не можна настроити.

Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("DTETable")
Do Until rs.EOF
  Debug.Print rs!DTETable
  rs.MoveNext
Loop

Результат    Access відображає: 01.01.0002 01:01:03.1234567.

Приклад. Введення дати й часу

У наведеному нижче прикладі вводяться значення дати й часу у форматі рядка. Підтримуються всі стандартні формати дати й часу.

Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("DTETable")
With CurrentDb.OpenRecordset("DTETable")
  .AddNew
  ![DTEData] = "1/1/9999 1:1:1.0123 AM"
  ![DTData] = #1/1/2001#
  .Update
End With

Результат    Access додає новий рядок (ІДЕНТИФІКАТОР = 2):

ID

DTEData

DTData

1

01.01.2 1:01:03.1234567 AM

01.01.2001

2

01.01.9999 1:01:01.0123000 AM

01.01.2001

Приклад: обчислення виразу запиту

У наведеному нижче прикладі використовується функція Day, щоб видобути номер дня з полів дати й часу.

Dim db As Database
Dim rs As Recordset
Set db = CurrentDb
Set rs = db.OpenRecordset("SELECT Day(DTEData) as day FROM DTETable")
Do Until rs.EOF
  Debug.Print "The day of the month is: "&rs!day
  rs.MoveNext
Loop

Результат    В Access з'являться:

День місяця: 1
День місяця: 1

На початок сторінки

Див. також

Загальні відомості про типи даних і властивості полів

Форматування поля дати й часу

Створення або видалення поля дати й часу

Потрібна додаткова довідка?

Удосконалення навичок роботи з Office
Ознайомтеся з навчальними матеріалами
Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднайтеся до оцінювачів Office

Ця інформація корисна?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×