У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію VDB.

Опис

Повертає величину амортизації активу за будь-який указаний період, у тому числі за неповні періоди, з використанням методу подвійного скорочення балансу або іншого вказаного методу. Абревіатура VDB означає «variable declining balance» (змінне скорочення балансу).

Синтаксис

VDB(поч_вартість;зал_вартість;термін_експлуатації;поч_період;кінц_період;[коефіцієнт];[не_переходити])

Синтаксис функції VDB має такі аргументи:

 • поч_вартість    – обов’язковий аргумент. Початкова вартість активу.

 • Зал_вартість    Обов’язковий аргумент. Значення вартості на кінець амортизації; іноді називається залишковою вартістю активу. Це значення може дорівнювати 0.

 • термін_експлуатації    – обов’язковий аргумент. Кількість періодів амортизації активу (іноді називається періодом нормальної експлуатації активу).

 • Поч_період.    Обов’язковий аргумент. Початковий період, для якого потрібно обчислити амортизацію. Поч_період слід указувати в тих самих одиницях, що й термін експлуатації.

 • Кін_період.    Обов’язковий аргумент. Кінцевий період, для якого потрібно обчислити амортизацію. Кін_період слід указувати в тих самих одиницях, що й термін експлуатації.

 • Коефіцієнт    Додатковий аргумент. Коефіцієнт зменшення залишку. Якщо коефіцієнт не вказано, припускається, що його значення становить 2 (метод подвійного зменшення залишку). Якщо потрібно використовувати інший метод, змініть коефіцієнт. Опис методу подвійного скорочування залишку див. в ddb.

 • Не_переходити.    Додатковий параметр. Логічне значення, яке вказує, чи слід переходити до застосування лінійного методу обчислення амортизації, коли амортизація більша за обчислене значення зменшення залишку.

  • Якщо не_переходити = TRUE, Microsoft Excel не переходитиме до застосування лінійної амортизації, навіть коли амортизація буде більшою за обчислене значення скороченого балансу.

  • Якщо не_переходити = FALSE, Microsoft Excel переходитиме до застосування лінійної амортизації, коли амортизація буде більшою за обчислене значення скороченого балансу.

Увага!: Усі аргументи, крім не_переходити, мають бути додатними числами.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Дані

Опис

2400

Початкова вартість

300

Залишкова вартість

10

Термін експлуатації в роках

Формула

Опис

Результат

=VDB(A2, A3, A4*365, 0, 1)

Амортизація першого дня. Програма Excel автоматично приймає значення коефіцієнта 2.

1,32 грн.

=VDB(A2, A3, A4*12, 0, 1)

Амортизація першого місяця.

40,00 грн.

=VDB(A2, A3, A4, 0, 1)

Амортизація першого року.

480,00 грн.

=VDB(A2, A3, A4*12, 6, 18)

Амортизація між шостим і вісімнадцятим місяцями.

396,31 грн.

=VDB(A2, A3, A4*12, 6, 18, 1.5)

Амортизація між шостим і вісімнадцятим місяцями з використанням коефіцієнта 1,5 замість методу подвійного скорочення балансу.

311,81 грн.

=VDB(A2, A3, A4, 0, 0.875, 1.5)

Амортизація за перший фінансовий рік володіння активом, за умови, що податкове законодавство обмежує скорочення балансу 150-відсотковою амортизацією. Актив придбаний у середині першого кварталу фінансового року.

315,00 грн.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до оцінювачів Microsoft Office

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×