У цій статті наведено синтаксис формули та описано, як у програмі Microsoft Excel використовувати функцію XNPV.

Опис

Повертає чисту поточну вартість для графіка грошових потоків, який не обов’язково є періодичним. Щоб обчислити чисту поточну вартість для ряду періодичних грошових потоків, скористайтесь функцією NPV.

Синтаксис

XNPV(ставка;значення;дати)

Синтаксис функції XNPV має такі аргументи:

 • Ставка.    Обов’язковий аргумент. Дисконтна ставка, яка застосовується до грошових потоків.

 • Значення.    Обов’язковий аргумент. Ряд грошових потоків, який відповідає графіку платежів за датами. Перший платіж необов’язковий і відповідає вартості або платежу, що відбувається на початку інвестиції. Якщо першим значенням є вартість або платіж, це значення має бути від’ємним. Усі подальші платежі дисконтуються на основі 365-денного року. Ряди значень мають містити принаймні одне додатне та одне від’ємне значення.

 • Дати.    Обов’язковий аргумент. Графік дат платежів, який відповідає ряду грошових потоків. Дата першого платежу означає початок графіку платежів. Усі інші дати мають бути пізніші за цю дату, але можуть бути розташовані в будь-якому порядку.

Примітки

 • У програмі Microsoft Excel дати зберігаються як послідовні порядкові номери, тому їх можна використовувати в обчисленнях. За промовчанням 1 січня 1900 р. має порядковий номер 1, а 1 січня 2008 р. має порядковий номер 39 448, оскільки ця дата настала через 39 448 днів після 1 січня 1900 р.

 • Числа в датах скорочуються до цілих.

 • Якщо будь-який з аргументів не числовий, функція XNPV повертає #VALUE! значення помилки #NUM!.

 • Якщо будь-яке число в датах є неприпустимою датою, функція XNPV повертає #VALUE! значення помилки #NUM!.

 • Якщо будь-яке число в датах передує даті початку, функція XNPV повертає #NUM! значення помилки #NUM!.

 • Якщо значення та дати містять різну кількість значень, функція XNPV повертає значення #NUM! значення помилки #NUM!.

 • Функція XNPV обчислюється в такий спосіб:

  Формула

  де:

  • di = дата i-того або останнього платежу.

  • d1 = дата нульового платежу.

  • Pi = i-тий або останній платіж.

Приклад

Скопіюйте дані прикладу з наведеної нижче таблиці та вставте їх у клітинку A1 нового аркуша Excel. Щоб відобразити результат обчислення формул, виберіть їх, натисніть клавішу F2, а потім – клавішу Enter. За потреби можна змінити ширину стовпців, щоб відобразити всі дані.

Значення

Дати

-10 000 грн.

01.01.2008

2 750 грн.

01.03.2008

4 250 грн.

30.10.2008

3 250 грн.

15.02.2009

2 750 грн.

01.04.09

Формула

Опис

Результат

=XNPV(.09, A2:A6, B2:B6)

Чиста поточна вартість інвестицій із вищевказаними вартістю та прибутком. Грошові потоки дисконтуються на 9 відсотків.

2 086,65 грн.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Наскільки ви задоволені якістю перекладу?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за ваш відгук!

×