Ознаки

Якщо програма на основі ролей програми намагається вибрати всі записи з будь-якої з системних таблиць в головній базі даних Microsoft SQL Server 2005, може виникнути одна з таких симптомів:

 • Записи не повертаються.

 • З'явиться таке повідомлення про помилку:

  Відмовлено в дозволі.

Наприклад, ця проблема може виникнути, якщо програма використовує наведений нижче запит.

select * from master.dbo.syslogins

Причина

Застосунки на основі ролей програми призначені для роботи з певними відомостями в базі даних. Ці програми не можуть отримати доступ до системних таблиць у головному поданні або в динамічному поданні керування. Ці подання містять відомості про рівень сервера.

Спосіб вирішення

Щоб вирішити цю проблему, використовуйте процедури, підписані сертифікатом, щоб отримати доступ до системних таблиць системи на рівні сервера. Процедури, підписані сертифікатом, мають такі переваги:

 • Не потрібно використовувати позначки трасування.

 • Не можна розголошуються дані на рівні сервера. Застосунки на основі рольових програм мають використовувати в ній процедури, а не за допомогою загальних запитів. Що зберігаються, швидше за все, потрібно повернути лише певні дані, потрібні для цієї програми.

Інші способи вирішення

Щоб вирішити цю проблему, увімкніть глобальний прапор трасування 4616.

Додаткові відомості

Наведений нижче зразок коду – це приклад процедури, підписаного сертифікатом.

USE masterGOCREATE DATABASE approle_db ;GOCREATE LOGIN some_login WITH PASSWORD = 'SomePa$$word!' ;GOUSE approle_dbGOCREATE USER some_user FOR LOGIN some_loginGOEXEC sp_addapprole 'an_approle', 'SomeAppRolePa$$word!' ;GO----------------------------------------------------------------------- This section shows how to use a certificate to authenticate-- a signed procedure.---------------------------------------------------------------------CREATE LOGIN execute_as_login WITH PASSWORD = 'SomePa$$word!' ;GOUSE masterGOGRANT VIEW ANY DEFINITION TO execute_as_login ;GRANT VIEW SERVER STATE  TO execute_as_login ;GOUSE approle_dbGOCREATE USER execute_as_user FOR LOGIN execute_as_login ;GO---- You must use EXECUTE AS 'authenticator' here because the application role-- does not have a server identity. Therefore, the application role cannot use-- the certificate permissions on the server. Therefore, you-- need a new execution context to which you can grant-- the needed VIEW* permissions.--CREATE PROC access_server_system_tables WITH EXECUTE AS 'execute_as_user'AS SELECT * FROM master.dbo.syslogins  ; SELECT * FROM master.dbo.sysprocesses ;GOGRANT EXECUTE ON access_server_system_tables TO an_approle ;GOCREATE CERTIFICATE signing_cert ENCRYPTION BY PASSWORD = 'SomeCertPa$$word'  WITH SUBJECT = 'Signing Cert' ;GOBACKUP CERTIFICATE signing_cert TO FILE = 'signing_cert.cer' ;GOADD SIGNATURE TO access_server_system_tables  BY CERTIFICATE signing_cert WITH PASSWORD = 'SomeCertPa$$word' ;GO----------------------------------------------------------------------- We must create a copy of the signing certificate in the target-- database. In this case, the target database is the master database.-- This copy of the signing certificate can vouch-- for the execution contexts that enter this database from the-- signed procedure.---------------------------------------------------------------------USE masterGOCREATE CERTIFICATE signing_cert FROM FILE = 'signing_cert.cer' ;GO---- Because the VIEW* permissions in question are server-level permissions,-- we need an AUTHENTICATE SERVER on a login-mapped certificate.--CREATE LOGIN signing_cert_login FROM CERTIFICATE signing_cert ;GOGRANT AUTHENTICATE SERVER TO signing_cert_loginGO----------------------------------------------------------------------- Now you can open a new connection as "some_login" and-- set the application role. Then, call the "access_server_system_tables"-- procedure, and obtain verification that you can access server-level information-- when the application role-based application runs. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Clean up after the procedure.---------------------------------------------------------------------USE masterGODROP DATABASE approle_db ;GODROP LOGIN some_login;GODROP LOGIN execute_as_login;GODROP LOGIN signing_cert_login ;GODROP CERTIFICATE signing_cert;GO---- Make sure to delete the certificate file. For example, delete-- C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\signing_cert.cer--EXEC sp_configure 'show advanced options', 1 ;GORECONFIGURE ;GOEXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1 ;GORECONFIGURE ;GOEXEC xp_cmdshell 'del "C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Data\signing_cert.cer"' ;GOEXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 0 ;GORECONFIGURE ;GO-- ============================================================================-- - Application role access to server information - Demo usage.sql------ This code is companion code that shows an example of application role access-- to server information by using a certificate-signed procedure.---- ============================================================================---------------------------------------------------- Connect as some_login--------------------------------------------------USE approle_dbGOEXEC sp_setapprole 'an_approle', 'SomeAppRolePa$$word!'GOEXEC access_server_system_tablesGO

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×