Перейти до основного
Підтримка
Вхід

Друк презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Працюйте звідусіль з будь-якого пристрою з Microsoft 365

Перейдіть на Microsoft 365, щоб працювати звідусіль із найновішими функціями та оновленнями.

Оновити зараз
Значок читання вголос із надписом "Вміст невізуального екрана". У цьому розділі з Office використовуватиметься невізуальний екран

Ця стаття призначена для користувачів із вадами зору, які використовують невізуальний екран із продуктами Office. Вона входить до набору вмісту, присвяченого спеціальним можливостям Office. Загальну довідку див. на головній сторінці служби підтримки Office.

Друкуйте PowerPoint слайди, супровідні матеріали та сторінки нотаток для презентації за допомогою клавіатури й невізуального екрана. Ми протестували її за допомогою Екранного диктора, JAWS і NVDA, але вони можуть працювати з іншими невізуальними екранами, доки вони дотримуються загальних стандартів і методів спеціальних можливостей.

Примітки.: 

У цій статті

Друк презентації

Незалежно від того, що потрібно надрукувати – слайди, супровідні матеріали або сторінки нотаток презентації, – ця стаття стане вам у пригоді. Щоб настроїти завдання друку відповідно до своїх потреб:

 1. Щоб перейти до рамки Друк, натисніть клавіші Ctrl+P. Фокус у PowerPoint оціняться на кнопці Друк, і пролунає фраження "Друк, кнопка".

 2. Щоб указати кількість копій, які потрібно надрукувати, перейдіть до поля Копії за допомогою клавіші Tab або натисніть клавіші Alt+З, 2, Щ. Пролунає ф дозволи "Копії, редагувати, спинка". В Екраному дикторі пролунає фраза "Copies, editing" (Копії, редагування). В елементі керування Копії введіть кількість копій, які потрібно надрукувати.

 3. Щоб вибрати принтер, можна перейти до елемента керування Принтер за допомогою клавіші Tab або натиснути клавіші Alt+З, 2, В. Пролунає ім'я вибраного принтера. Пролунає ім’я вибраного принтера. В Екранного дикторі пролунає фраза "Which printer" (Який принтер), номер вибраного принтера та загальна кількість доступних принтерів).

 4. Якщо ви не почули імені потрібного принтера, натискайте клавішу зі стрілкою вниз, щоб переміщатися списком доступних принтерів. Після списку принтерів ви дістанетеся параметрів Додати принтер і Друк у файл.

  • Натисніть клавішу Enter, щоб відкрити діалогове вікно Знайти Принтери, і використовуйте клавішу Tab для навігації.

  • Натисніть клавішу ПРОБІЛ, щоб вибрати параметр Друк у файл. Коли ви натиснете кнопку Друк, відкриється діалогове вікно Файлового провідника, де знадобиться вказати ім’я файлу.

 5. Натискайте клавішу Tab, щоб перейти до групи Параметри. Виберіть потрібні настройки. У списку нижче наведено посилання на докладніші відомості про кожен параметр далі в цій статті:

  За замовчуванням у PowerPoint усі слайди презентації друкуються на всю сторінку (один слайд на сторінці) зі стандартними настройками принтера. Щоб використати для друку поточні настройки, натисніть клавіші Alt+З, 2, Р.

Параметри друку

У групі Параметри можна настроїти кілька параметрів друку.

Вибір слайдів для друку

Щоб надрукувати поточний слайд або певний набір слайдів, натисніть клавіші Alt+З, 2, И й виберіть параметр Друк усіх слайдів. Пролунає ф: "Print all slides" (Друк усіх слайдів). Щоб вибрати інший параметр, скористайтеся клавішами зі стрілками вгору та вниз, щоб вибрати один із таких параметрів:

 • Друк виділеного фрагмента. Пролунає фрайє "Друк виділеного фрагмента". Цей параметр доступний, лише якщо виділено кілька слайдів.

 • Друк поточного слайда. Пролунає фраза "Друк поточного слайда". Якщо вибрати цей параметр, буде надруковано лише поточний слайд.

 • Настроюваний діапазон. Фокус у PowerPoint отримає текстове поле Слайди. Пролунає фюрах "Настроюваний діапазон". Укажіть діапазон слайдів для друку, наприклад 10–12 або 1,2,5.

Порада.: Якщо у вас є приховані слайди, буде активовано параметр Друк прихованих слайдів, щоб за потреби надрукувати приховані слайди. Пролунає фунцій "Друк прихованих слайдів".

Вибравши потрібний параметр, натисніть клавішу Enter, щоб закрити це поле зі списком.

Друк кількох слайдів на сторінці

Щоб надрукувати кілька слайдів на сторінці, натисніть клавіші Alt+З, 2, Р. Пролунає фунцій "Слайди на всю сторінку".

У вікні Слайди на всю сторінку натисніть клавішу Enter, щоб відкрити колекцію. У верхньому рядку розташовано розділ Надрукувати макет, а потім – розділ Супровідні матеріали. Скористайтеся клавішами зі стрілками вліво та вправо, щоб вибрати один із таких параметрів макета друку:

 • Слайди на всю сторінку. Виберіть цей параметр, щоб друкувати кожен слайд на окремій сторінці.

 • Сторінки нотаток. Виберіть цей параметр, щоб друкувати нотатки слайдів для доповідача або як супровідні матеріали для аудиторії. Пролунає фрагіо "Notes pages" (Сторінки нотаток). Якщо вибрати цей параметр, на кожній сторінці друкуватиметься один слайд із нотатками доповідача нижче.

  Інші параметри в розділі Надрукувати макет і всі параметри в розділі Видачі дають змогу друкувати тільки слайди або їхній вміст, але не нотатки доповідача.

 • Структура. Виберіть цей параметр, щоб друкувати презентацію у форматі структури, тобто лише текст на слайдах без зображень.

Натисніть клавішу зі стрілкою вниз, щоб перейти до розділу Супровідні матеріали, а потім натискайте клавішу Tab, щоб вибрати макет. Натисніть клавішу зі стрілкою вниз ще раз, щоб перейти до додаткових параметрів макета друку. Вибравши потрібні параметри, натисніть клавішу Enter.

Настроювання однобічного або двобічного друку

Щоб налаштувати односторонній або двосторонній друк, натисніть клавіші Alt+З, 2, 2. Ви почуєте "Друкувати на одній стороні". У списку One-Sided друк виберіть потрібний параметр. (Цей параметр доступний, лише якщо принтер підтримує двосторонній друк. Якщо ви вибрали двосторонній друк, пролунає ф вона "Друкувати на обох сторонах" (Друк на обох сторонах).

Настроювання параметрів сортування та з’єднання

Параметр зіставлення доступний, лише якщо його підтримує принтер. Щоб налаштувати зіставлення, натисніть клавіші Alt+З, 2, З, 2. Щоб вибрати варіант Зіставлено, натискайте клавіші зі стрілками вниз і вгору (пролунає фнижка "Зіставлено"). або Не зі скопійовано (пролунає француз "Не зі скопійовано"), а потім натисніть клавішу Enter. Цей параметр доступний, лише якщо принтер підтримує зіставлення.

Параметр з’єднання доступний, лише якщо його підтримує принтер. Щоб настроїти з'єдання, натискайте клавішу Tab для переходу до поля зі списком З'єднування, а потім натискайте клавіші зі стрілками вниз і вгору, щоб вибрати параметр Без з'єднування ,Однез'єднути або Два з'єднути.

Змінення орієнтації сторінки

 1. Якщо потрібно змінити орієнтацію сторінки, натисніть клавіші Alt+З, 2, В, щоб відкрити діалогове вікно Властивості принтера.

 2. Натискайте клавішу Tab, доки не дістанетесь вкладки Макет або Папір і якість паперу. За потреби скористайтеся клавішами зі стрілками вправо та вліво, щоб перейти до вкладки Макет.

 3. Натисніть клавішу Табуляції один раз, щоб відкрити вікно Орієнтація, і виберіть параметр Книжкова абоАльбомна.

 4. Натисніть клавішу Tab кілька разів, щоб перейти до кнопки OK, а потім натисніть клавішу Enter.

Друк слайдів у чорно-білому режимі або у відтінках сірого

За замовчуванням усе в PowerPoint друкується та відображається кольоровим, але слайди та супровідні матеріали часто друкуються в чорно-білому режимі або в сірих тонах, також відомих як відтінки сірого. Ви можете надрукувати всю презентацію (слайди, структуру, сторінки нотаток і супровідні матеріали для аудиторії) у кольорі, відтінках сірого або в чорно-білому режимі.

Якщо потрібно друкувати презентацію у відтінках сірого або в чорно-білому режимі, натисніть клавіші Alt+З, 2, О, щоб відкрити поле зі списком Кольоровий. За допомогою клавіш зі стрілками вниз і вгору виберіть потрібний параметр, як описано нижче.

 • Кольоровий. Якщо вибрати параметр "Кольоровий", не маючи кольорового принтера, роздруківка буде подібна до роздруківки, надрукованої у відтінках сірого, але матиме гіршу якість.

 • Відтінки сірого. Якщо у вас немає кольорового принтера, або кольорова роздруківка непотрібна, виберіть параметр "Відтінки сірого", щоб друкувати всі об’єкти на сторінці в сірих тонах. У відтінках сірого такі об’єкти, як діаграми й таблиці, виглядатимуть чіткіше, ніж якщо вибрати параметр "Кольоровий" на чорно-білому принтері.

 • Чорно-білий. Якщо вибрати цей параметр, слайди друкуються в чорно-білому режимі. Немає сірих відтінків. Як наслідок, деякі об'єкти в темі оформлення слайда, наприклад тиснення або тіні, не буде надруковано. Текст буде надруковано як чорний, навіть якщо вибрати сірий колір тексту.

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Вставлення та редагування зображень і таблиць у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації за допомогою сполучення клавіш

Показ презентації за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Microsoft 365

Ознайомлення з програмою PowerPoint і навігація нею за допомогою невізуального екрана

Швидко друкуйте слайди PowerPoint зі свого пристрою iPhone на принтері поблизу, використовуючи VoiceOver, стандартний невізуальний екран в iOS. У PowerPoint ви також можете змінити стандартні параметри друку, наприклад вибрати потрібні слайди.

Примітки.: 

 • Нові можливості Microsoft 365 запроваджуються для абонентів Microsoft 365 поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатись, як почати користуватися новими функціями раніше за інших, приєднайтеся до програми оцінювання Office.

 • Відомості про сенсорні можливості PowerPoint див. в посібнику із сенсорного керування powerPoint для iPhone.

 • У цій статті припускається, що ви використовуєте вбудований в iOS невізуальний екран VoiceOver. Щоб дізнатися більше про те, як користуватися VoiceOver, перейдіть на сайт Apple Accessibility.

 • Доступність параметрів друку, описаних у цій статті, залежить від функцій принтера. Докладні відомості див. в посібнику з використання принтера.

У цій статті

Друк презентації

Друкуйте слайди безпосередньо з iPhone на принтері з підтримкою AirPrint. Докладні відомості про пристрої AirPrint і підтримувані принтери див. в розділі Друк із iPhone, iPadабо iPod touch за допомогою AirPrint.

 1. Переконайтеся, що iPhone і принтер підключено до однієї мережі Wi-Fi.

 2. У презентації проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не пролунає фраза "File button" (Файл, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється меню Файл.

 3. Проводьте пальцем вправо, доки не почуєте фразу "Print button" (Друк, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

 4. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає слово "AirPrint". Двічі торкніться екрана. Ви почуєте таке: "Printer options, Cancel button" (Опції принтера, скасувати, кнопка).

 5. Проведення пальцем, доки не пролунає флагшер "Printer. Select printer button" (Вибрати принтер, кнопка). Двічі торкніться екрана. Відкриється список доступних принтерів AirPrint.

 6. Проводьте пальцем праворуч, доки не почуєте назву потрібного принтера, а потім двічі торкніться екрана.

 7. Щоб застосувати стандартні параметри друку, у меню Опції принтера проводьте пальцем праворуч або ліворуч, доки не пролунає фраза "Print button" (Друкувати, кнопка). Потім двічі торкніться екрана.

Вибір слайдів для друку

 1. У меню Опції принтера проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Range, all pages button" (Діапазон, усі сторінки, кнопка), а потім двічі торкніться екрана.

 2. Проводьте пальцем праворуч, доки не пролунає фраза "Pages <номер першого слайда в поточному діапазоні сторінок> – <номер останнього слайда>" (Сторінки <номер першого слайда в поточному діапазоні сторінок> – <номер останнього слайда>). Потім двічі торкніться екрана.

 3. Проведіть пальцем праворуч. Ви почуєте таке: "From page <номер першого слайда в поточному діапазоні сторінок>, picker item, adjustable" (Зі сторінки <номер першого слайда в поточному діапазоні сторінок>, елемент вибору, можна налаштувати).

 4. Щоб вибрати перший слайд, який буде надруковано, проводьте одним пальцем угору або вниз, доки не прозвучить номер потрібного слайда.

 5. Щоб вибрати останній слайд, який буде надруковано, проведіть пальцем праворуч. Ви почуєте таке: "To page <номер останнього слайда в поточному діапазоні сторінок>, picker item, adjustable" (До сторінки <номер останнього слайда в поточному діапазоні сторінок>, елемент вибору, можна налаштувати). Проводьте одним пальцем угору або вниз, доки не прозвучить номер потрібного слайда.

 6. У меню Опції принтера проводьте пальцем ліворуч, доки не пролунає фраза "Printer options, back button" (Опції принтера, назад, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Ви почуєте таке: "Printer options, Range, Pages <новий діапазон сторінок>, button" (Опції принтера, діапазон, сторінки <новий діапазон сторінок>, кнопка).

Додаткові відомості

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Вставлення та редагування зображень і таблиць у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Microsoft 365

Ознайомлення з програмою PowerPoint і навігація нею за допомогою невізуального екрана

Швидко PowerPoint для Android слайди з телефона за допомогою TalkBack, стандартного невізуального екрана в Android.

Примітки.: 

Друк презентації

Друкуйте слайди безпосередньо з телефона з Android на сумісному принтері. Переконайтеся, що телефон і принтер підключено до однієї Wi-Fi мережі.

Примітки.: 

 • Ці вказівки стосуються лише принтерів, які підтримує Android і Google Cloud Print. Щоб перевірити, чи підтримується принтер, перейдіть до хмарних принтерів.

 • Android не підтримує USB, Bluetooth і мережевий друк у Windows. Google рекомендує налаштувати Cloud Print на ПК, підключеному до такого принтера. Якщо ви хочете відразу роздрукувати на такому принтері, скористайтеся програмою сторонніх постачальників.

 1. У поданні редагування проведіть пальцем вправо або вліво, доки не пролунає фрічка "Not checked, Back switch" (Не вибрано, перемикач "Назад"), а потім двічі торкніться екрана. Фокус переміститься до подання ескізів.

 2. У поданні ескізів проведіть пальцем ліворуч, доки не пролунає фрічка "File, button" (Файл, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Пролунає ф: "File menu" (Файл, меню).

 3. Проведіть пальцем вправо, доки не пролунає фрічка "Print button" (Друк, кнопка), а потім двічі торкніться екрана. Відкриється діалогове вікно друку.

 4. Проведіть пальцем вправо, доки не пролунає фраза "Drop-down list" (Розкривний список), а потім – ім'я вибраного принтера або фраза "Save as PDF" (Зберегти у форматі PDF). Двічі торкніться екрана, щоб відкрити список доступних варіантів. Щоб переходити між елементами списку, проводьте пальцем праворуч. Діставшись потрібного принтера, двічі торкніться екрана, щоб вибрати його.

 5. Щоб отримати додаткові параметри, наприклад вибрати кількість копій і орієнтацію друку, продовжуйте проведення пальцем вправо, доки не почуєте кожен параметр. Двічі торкніться екрана, щоб відкрити список варіантів вибору, проведіть пальцем праворуч, щоб переходити між ними, і двічі торкніться екрана, щоб вибрати один із них.

 6. Завершивши, проведіть пальцем вправо, доки не пролунає фрічка "Print button" (Друк, кнопка), а потім двічі торкніться екрана, щоб почати друк.

  Коли пролунає фліп "PowerPoint window" (PowerPoint, вікно), презентацію надруковано, а фокус повернеться до презентації в поданні ескізів.

Див. також

Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Вставлення та змінення зображень і таблиць у PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Налаштування пристрою для роботи зі спеціальними можливостями в Microsoft 365

Ознайомлення з програмою PowerPoint і навігація нею за допомогою невізуального екрана

Друкуйте Веб-програма PowerPoint слайдів презентації за допомогою клавіатури й невізуального екрана. Ми протестували її за допомогою Екранного диктора та JAWS, але вони можуть працювати з іншими невізуальними екранами, доки вони дотримуються поширених стандартів і методів спеціальних можливостей.

Примітки.: 

 • Нові можливості Microsoft 365 запроваджуються для абонентів Microsoft 365 поступово, тому у вашій програмі деякі з них можуть бути наразі відсутні. Щоб дізнатись, як почати користуватися новими функціями раніше за інших, приєднайтеся до програми оцінювання Office.

 • Докладні відомості про роботу невізуальних екранів із Microsoft Office див. в цій статті.

 • Радимо відкривати Веб-програма PowerPoint у браузері Microsoft Edge. Оскільки Веб-програма PowerPoint запускається в браузері, сполучення клавіш відрізняються від тих, які призначено для класичної програми. Наприклад, для переходу між елементами інтерфейсу використовується сполучення клавіш Ctrl+F6 замість F6. Крім того, поширені сполучення клавіш, як-от F1 (Довідка) і Ctrl+O (Відкрити), працюють у браузері, а не в Веб-програма PowerPoint.

У цій статті

Друк презентації з подання редагування або попереднього перегляду

 1. У презентації натисніть клавіші Alt+Windows, Ф, Р. Відкриється меню Друк.

 2. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає потрібний параметр друку, а потім натисніть клавішу Enter. Пролунає фрайє "Dialog, Microsoft Веб-програма PowerPoint " (Діалогове вікно, Microsoft Веб-програма PowerPoint ). Фокус буде розташовано на посиланні на придатний для друку файл PDF.

 3. Натисніть клавішу Enter. Відкриється діалогове вікно Файл PDF – Друк.

 4. Щоб переходити між параметрами, натискайте клавішу Tab. Щоб розгорнути меню параметрів, натисніть клавіші Alt + стрілка вниз, а щоб вибрати елемент, натисніть клавішу Enter.

 5. Щоб надрукувати файл, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фрічка "Print button" (Друк, кнопка), а потім натисніть клавішу Enter.

Друк презентації з подання читання

 1. У презентації натискайте клавіші Ctrl+F6, доки не почуєте "Edit presentation" (Редагувати презентацію).

 2. Натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фрічка "Print to PDF" (Друк у форматі PDF), а потім натисніть клавішу Enter. Пролунає фрайє "Dialog, Microsoft Веб-програма PowerPoint " (Діалогове вікно, Microsoft Веб-програма PowerPoint ). Фокус буде розташовано на посиланні на придатний для друку файл PDF.

 3. Натисніть клавішу Enter. Відкриється діалогове вікно Файл PDF – Друк.

 4. Щоб переходити між параметрами, натискайте клавішу Tab. Щоб розгорнути меню параметрів, натисніть клавіші Alt + стрілка вниз, а щоб вибрати елемент, натисніть клавішу Enter.

 5. Щоб надрукувати файл, натискайте клавішу Tab, доки не пролунає фрічка "Print button" (Друк, кнопка), а потім натисніть клавішу Enter.

Див. також

Робота зі слайдами в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Додавання та форматування тексту в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Створення презентації PowerPoint за допомогою сполучення клавіш

Показ презентації за допомогою сполучення клавіш

Основні завдання зі створення презентації в PowerPoint за допомогою невізуального екрана

Ознайомлення з програмою PowerPoint і навігація нею за допомогою невізуального екрана

Технічна підтримка клієнтів з особливими потребами

Корпорація Майкрософт прагне забезпечити якомога кращі умови роботи для всіх своїх клієнтів. Якщо у вас є особливі потреби або ви маєте запитання щодо спеціальних можливостей, зверніться по технічну підтримку до служби Microsoft Disability Answer Desk. Її фахівці чудово знають, як використовувати численні спеціальні засоби, і можуть надавати допомогу англійською, іспанською, французькою й американською мовами жестів. Щоб отримати контактні дані для свого регіону, перейдіть на сайт служби Microsoft Disability Answer Desk.

Якщо ви користувач у державній установі, комерційній організації або на підприємстві, зверніться до корпоративної служби підтримки Disability Answer Desk.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×