Перейти до основного
Підтримка
Вхід

Копіювання таблиць настроювання з однієї компанії до іншої в Microsoft Dynamics GP (KB 872709)

KB 872709

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ

У цій статті описано, як копіювати таблиці налаштування з однієї компанії до іншої компанії в Microsoft Dynamics GP.

Додаткові відомості

У списку нижче наведено таблиці настроювання, які можна скопіювати до нової корпоративної бази даних.


Примітка. Коли таблиці скопійовано до нової компанії, запустіть функцію Перевірити посилання для всіх модулів у новій компанії. Щоб запустити функцію Перевірити посилання, виконайте вказівки для вашої версії програми:

 • Microsoft Dynamics GP 10.0 і Microsoft Dynamics GP 2010 і новіших версій:

  У меню Microsoft Dynamics GP наведіть вказівник миші на пункт Обслуговуваннята натисніть кнопку Перевірити посилання.

Фінанси

Діаграма GL00100 Облікові записи (зразок облікового запису)
Примітка. Не копіюйте GL00101.

GL00102 Account Category Master

GL00103 Fixed Allocation Master

GL00104 Variable Allocation Master

ЗРАЗОК індексу облікового запису GL00105

Зразок контрольної книги CM00100 CM

Настроювання керування грошовими коштами CM40100

Настроювання типу транзакції керування грошовими коштами CM40101

GL00200 Budget Master file

GL00201 Budget Summary Master file

GL40000 General Ledger Setup

GL40100 Quick Journal Setup

GL40101 Quick Journal Account Setup

GL40200 Segment Description Master

SY04100 Bank Master

Настроювання багатоклієентної системи MC40000

MC40100 Multicurrency Rate Type Setup

ASI*.* Розширені файли підстановки


Покупка

PM00100 PM Class Master File

Облікові записи постачальників pm00101

PM00200 PM Vendor Master File

Облікові записи постачальників PM00203

PM00300 PM Address Master

Файл інсталяції PM40100

Файл інсталяції періоду PM40101

Типи документів pm40102 Payables

PM40103Розподібний розподіл для сплати SETP

POP00101 Buyer Master

Таблиця настроювання придбання за протоколом POP40100

Настроювання грошової одиниці для придбання, не IV елемента POP40600

ASI*.* Розширені файли підстановки 

Продажі

IVC40100 Invoicing Setup

IVC40101 Invoicing Document Setup

RM00101 Customer Master

Файл основної адреси клієнта RM00102

RM00105 National Accounts Master

RM00201 RM Class Master

RM00301 RM Salesperson Master files

RM00303 Sales Territory Master File

Файл інсталяції модуля RM40101

Настроювання періоду RM40201

Файл інсталяції типу документа RM40401

SOP00100 Процес збуту утримує зразок

SOP00200 Продажі потенційного зразка

Настроювання продажів SOP40100

Настроювання ідентифікатора типу збуту SOP40200

SOP40201 Sales Default Process Holds Setup

Настроювання документа збуту SOP40300

Настроювання таблиці "Продажі користувачів" SOP40400

SOP40500 Sales Master Number Setup

SOP40600 Sales Non-IV Item Currency Setup

ASI*.* Розширені файли підстановки


Запаси

BM00101 Bill of Materials Header

Компонент "Рахунок за матеріали" для BM00111

Настроювання рахунку за BM40100 матеріали

IV00101 Item Master

IV00102 Item Quantity Master

IV00103 Item Vendor Master

IV00104 Item Kit Master

IV00105 Item Currency Master

Покупка товару за IV00106

IV00107 Item Price List Options

Ціна за позицію IV00108

Маска серійного номера елемента IV00109

IV40100 Inventory Control Setup

IV40201 Inventory U of M Schedule Setup

IV40202 Inventory U of M Schedule Detail Setup

Настроювання класу елемента IV40400

Настроювання грошової одиниці для класу елемента IV40401

IV40500 Item Lot Category Setup

Настроювання категорій елемента IV40600

IV40700 Site Setup

IV40800 Price Level Setup

IV40900 Price Group Master

IV41000 Біржовий календар

IV41001 Біржовий календар винятків

ASI*.* Розширені файли підстановки


Компанія

Настроювання формату облікового запису SY00300

SY01100 Posting Account Master

SY02200 Posting Journal Destinations

Параметри публікації SY02300

Зразок методів доставки SY03000

SY03100 Credit Card Master

SY03300 Payment Terms Master

Настроювання звітного періоду SY40100

Заголовок звітного періоду SY40101

TX00101 Sales/Purchases Tax Schedule Header Master

TX00102 Sales/Purchases Tax Schedule Master

TX00201 Sales/Purchases Tax Master

STN*.* Named Printers Setup

ASI*.* Файли Dynamics Explorer


Нарахування заробітної плати в США
Коли ви копіюєте відомості про настроювання заробітної плати з однієї компанії до іншої компанії, використовуються такі таблиці настроювання:

UPR40100 Payroll Unemployment Setup

UPR40101 Payroll Unemployment TSA

Настроювання заробітної плати UPR40200

Настроювання розташування заробітної плати ЗА UPR40301

Настроювання облікових записів заробітної плати UPR40500

UPR40501 Payroll Tax Expense/Withholding Setup


Налаштування коду заробітної плати ЗА UPR40600

UPR40700 Payroll Workers Comp Setup

Налаштування переваги заробітної плати UPR40800

Перевага заробітної плати UPR40801 на основі інсталяції

Настроювання відрахування заробітної плати ЗА UPR40900

Відрахування заробітної плати ЗА UPR40901 на основі інсталяції

Настроювання послідовності відрахування заробітної плати ЗА UPR40902

Настроювання коду стану заробітної плати UPR41100

Настроювання класу заробітної плати ЗА UPR41200

Настроювання відомостей про клас заробітної плати (UPR41201)

UPR41400 Payroll Local Tax Setup

UPR41401 Payroll Local Tax Table Setup

Настроювання коду зміни заробітної плати за UPR41500

UPR41700 Payroll Setup Supervisor

Налаштування максимальної кількості нарахування заробітної плати UPR41800 (лише в Microsoft Dynamics GP 10.0)

Стан заробітної плати або FED-настроювання UPR41801 (лише в Microsoft Dynamics GP 10.0)

Налаштування заробітної плати за допомогою UPR41900 (лише в Microsoft Dynamics GP 10.0)

Paycodes про надходжень зарплатних служб UPR41901 (лише в Microsoft Dynamics GP 10.0)

Відрахування заробітної плати за upr41902 (лише в Microsoft Dynamics GP 10.0)

Примітка. Якщо скопіювати файл UPR40500, їхні облікові записи будуть ідентичні обліковим записом компанії, яку ви копіюєте.
 

Розширення заробітної плати (відрахування в ставках, інтеграція з оплатою до заробітної плати, диспетчер ставок за понаднормовну роботу)

ORM_UPR_SETP_OT_DTL

ORM_UPR_SETP_OT_HDR

UPR40600_OT

APR_DIA40100

APR_DIA40200

APR_UPR40500

APR_UPR40900

APR_PIP40100


Додаткові відомості про заробітну плату

APR40600

APR41100

APR41101

APR41501

APR41601

APR_APR70901

APR_APR70900

APR_UPR40500

APR_APR40101

APR_APR40100


Canadian Payroll

CPY10010 CDN Payroll Employer Master

CPY10020 CDN Payroll Department Master

CPY10030 CDN Payroll Employee Job Titles

CPY10050 CDN Payroll Employee Class

CPY10051 CDN Payroll Class Attached Pay codes File

CPY10060 CDN Payroll Pay code Master

CPY10061 CDN Payroll Pay codeed Pay codes

CPY10062 CDN Payroll Income Attached Pay Codes

CPY10063 CDN Payroll Rate Table Codes

CPY10064 CDN Payroll Rate Tables

CPY10070 CDN Payroll WCB Master

Адміністрування WCB для cdN Payroll у CPY10075

CPY10080 CDN Payroll User Paid By

CPY10081 CDN Payroll User Drop Down Strings

CPY10082 CDN Payroll Reporting Codes

CPY10170 CDN Payroll Employee Unions

CPY10171 CDN Payroll UnionAttached Pay codes

CPY20200 CDN Payroll Job Master

CPY20201 CDN Payroll Phase Master

CPY20700 P_Security_Group_MSTR

CPY20705 P_Security_Group_Detail

CPY20710 P_Security_User_MSTR

Примітка. Якщо наведені нижче відомості однакові, ви також можете скопіювати ці файли:
CPY20100 CDN Payroll Control Master

Відомості про настроювання CSB

із платою за cdn Payroll у cPY20110 CPY20111 CDN Payroll CSB Pay codes


Відділ кадрів

BE020230 HR_Benefit_SETP

BE021030 BEN2_FMLA_Line

BE031000 BEN_FMLA_INFO

HR2Ben21 HR_Benefit_Tiers_SETP

HR2Ben11 HR_Benefit_Fund

HR2Ben12 HR_Benefit_MDVE_Table

HR2Ben13 HR_Benefit_Life_Premiums

HR2Ben14 HR_Venefit_MDVE_Types

HR2Div02 HR_Division2

HR2Tra01 HR_Train_Course

HR2Tra03 HR_Train_Class

HRCom022 HR_Company2_extra

HRDep022 HR_Department2_Extra

HRDiv022 HR_Division2_Extra

Відділ кадрів05 HRP_BEN_FMLA_Set12Month

Відділ кадрів (HR)022 HR_Property

HRPppc01 HRP_Position_Pay_Code

HRsax012 HR_Salary_Matrix

HRsax022 HR_Salary_Matrix_Table

HRsax042 HR_Salary_Matrix_Col

Рядки матриці відділу кадрів за гривнею HRsax032

HRtra042 HR_Train_Class_Skills

HRtrpc02 HR_Train_Position_Course_Class

HRtrps01 HR_Train_Position_Course

RV010221 HR_Review_LINE_V2

RV020221 HR_Review_Setup_LINE_V2

RV030221 HR_Review_Words_Setup_LINE

SK010230 HR_Skills_Line

TAAC0130 TA_SETP_Accrual_Type

TAPY0130 TA_PAYROLL_LINK
Зверніть увагу, що TA_Payroll_Link TAPY0130 видалено з Microsoft Dynamics GP 9.0 і Microsoft Dynamics GP 10.0.

TAST0130 TA_Setup

TAST0230 TA_Attendance_reason

TAST0330 TA_Attendance_Types

TAST0532 TA_Pay_Period_accrual_LINE

TATM0130 TA_SETP_Types


Advanced Human Resource

APR_BLM41500

APR_BLM41501

APR_BLM41600

APR_BLM41601

APR_BLM41400

APR_BLM41401

APR_BLM41100

APR_BLM41101

APR_BLM41300

APR_BLM41301

APR_BLM41200

APR_BLM41201

APR_BLM42100

APR_BLM42101

APR_BLM42200

APR_BLM42201

APR_BLM43100

APR_BLM43200

APR_BLM43201

APR_BLM43300

APR_BLM43301

APR_APR40500

EHW40100

EHW40201

EHW40200

EHW40300

EHW40400

EHW40501

EHW40500

CLM40100

CLM40300

CLM40700

CLM40700

CLM40701

CLM40600

CLM40500

CLM40400

CLM40200


Диспетчер керування бізнес-анотуванням

PTO40100

PTO40101

PTO40200

PTO40201


Аналітичний бухгалтерський облік

AAG00400 aaTrxDimMstr (розміри)

AAG00401 aaTrxDimCodeSetp (коди)

AAG00402 aaTrxDimCodeNumSetp

AAG00403 aaTrxDimCodeBoolSetp

AAG00404 aaTrxDimCodeDateSetp

AAG00405 aaTrxDimRelation

AAG00406 aaTrxDimCodeRelation

AAG00407 AA Trx Dim Adjustment Option

AAG00500 aaDateSetup
AAG00600 aaTreeMstr

AAG00601 aaTreeNodeMstr

AAG00602 aaTreeNodeLink

AAG00603 aaTreeNodeUserWork

AAG00605 aaTreeMstrDupe

AAG00700 aaOptionSetp

AAG00200 aaAccountMstr

AAG00201 aaAccountClassMstr

AAG00202 aaAccountClassDim

AAG00900 AA Budget Tree Master

AAG00901 AA Budget Tree Trx Dim Master

AAG00902 AA Budget Tree Trx Dim Code Master

AAG00903 AA Budget Master

AAG00904 AA Budget Tree Balance

AAG00905 AA Budget Tree Account Balance

AAG00906 AA Budget Tree View Work

AAG01000 AA UDF Setup option

AAG01001 AA UDF Trx Dim Setup

Обслуговування AAG01002 AA Trx Dim CodeUDF


Примітка. Якщо ви копіюєте таблиці з налаштування аналітичного бухгалтерського обліку (AA) від компанії А, яка має активовану AA в компанію Б, яку ще не активовано, потрібно спочатку інсталювати та активувати AA в компанії Б. Після активації AA в компанії Б скопіюйте ці таблиці налаштування AA з компанії A. Потім за допомогою сценарію в методі 1 статті бази знань (KB) 897280 оновіть доступні значення, які зберігаються в таблиці AAG00102 в базі даних Dynamics для таблиць інсталяції AA. За допомогою цього сценарію ви не зможете отримувати повідомлення про помилки первинного ключа.

Щоб отримати додаткові відомості, клацніть номер цієї статті, щоб переглянути статтю в базі знань Microsoft:
 

897280 Повідомлення про помилку під час спроби опублікувати транзакції аналітичного бухгалтерського обліку в Microsoft Dynamics GP: "Не вдалося вставити повторюваний ключ в об'єкт"

Створення резервної копії

Щоб створити резервну копію повної або повної бази даних на сервері SQL Server, виконайте такі дії:

 1. У вікні Підключення до сервера відкрийте програму SQL Server Management Studio. Для цього виконайте описані нижче дії.

  1. У полі Ім'я сервера введіть ім'я сервера, на якому запущено SQL Server.

  2. У полі Автентифікація натисніть кнопку Автентифікація SQL.

  3. У полі Login (Вхід) введіть sa.

  4. У полі Пароль введіть пароль для користувача sa, а потім натисніть кнопку Підключитися.

 2. Розгорніть екземпляр SQL Server.

 3. Розгорніть папку Бази даних.

 4. Клацніть базу даних DYNAMICS правою кнопкою миші, наведіть вказівник миші на пункт Завданнята виберіть Створити резервну копію....

 5. У вікні Резервне копіювання бази даних – DYNAMICS переконайтеся, що в полі Тип резервної копії вибрано повне значення.

 6. Прийміть стандартне місце призначення або натисніть кнопку Додати, а потім виберіть ім'я файлу.  Натисніть кнопку з піктограмою 3 крапок, щоб перейти до розташування, у якому потрібно зберегти резервну копію бази даних.

 7. Введіть ім'я резервної копії в полі Ім'я файлу та натисніть кнопку OK. Наприклад, введіть Dynamics.bak у полі Ім'я файлу.

 8. Натисніть кнопку OK, щоб вийти з вікна Призначення.

 9. Перейдіть на вкладку MEDIA OPTIONS (ПАРАМЕТРИ МЕДІАФайлу) і встановіть прапорець "Перезаписати всі наявні набори резервних копій" (якщо потрібно перезаписати попередній резервний варіант, а не додати). 

 10. Знову виберіть вкладку ЗАГАЛЬНІ.  Перегляньте та натисніть кнопку OK, щоб запустити резервну копію бази даних.

  Коли резервне копіювання завершиться, з'явиться таке повідомлення:

  Резервну копію бази даних "DYNAMICS" успішно завершено.

 11. Повторіть кроки 1–10 для кожної корпоративної бази даних.

Додаткові таблиці в Microsoft Business Solutions – great Plains 8.0

У Microsoft Business Solutions – Great Plains 8.0 додано наведені нижче таблиці.
 

Продажі

Заміна елемента продавця SOP00300 (інвентарний файл потрібно скопіювати)

SOP10111 Sales Picking Instruction Master

Настроювання робочого циклу збуту SOP40101
 


Запаси

IV00113 Item Price List Details

IV00114 Неактивні елементи

IV00115 Multiple Manufacture Items MasterУ Microsoft Dynamics GP 9.0 додано таку таблицю:

IV00117 Item Site Bin PrioritiesПримітка. Крім того, доступні три засоби:

 • Засіб тригера "Загальні облікові записи головних записів"

 • Засіб тригера керування деактиваційними записами

 • Засіб тригера керування рахунками до сплати

Ці засоби дають змогу додати обліковий запис, постачальника або клієнта до головної бази даних, а потім внести зміни до однієї або всіх баз даних. Кожен інструмент продається окремо або його можна придбати в комплекті з трьох інструментів. Щоб отримати докладніші відомості, зверніться до служби глобальної підтримки.

https://serviceshub.microsoft.com/supportforbusiness

Посилання

Докладні відомості про перенесення відомостей про настроювання між базами даних компанії за допомогою Microsoft SQL і DTS див. в цій статті, щоб переглянути статтю в базі знань Microsoft:
 

874208 Передавання відомостей про настроювання між базами даних компанії за допомогою SQL Server 2005 або SQL Server 2000

Докладні відомості про те, як копіювати файли інсталяції фіксованих активів із наявної компанії до нової компанії у великих простих розташуваннях, див. в цій статті, щоб переглянути статтю в базі знань Microsoft:
 

852719 Файли налаштування фіксованих активів, які потрібно скопіювати з наявної компанії до нової компанії в Microsoft Dynamics GP

Щоб отримати додаткові відомості про те, як почати лише з відомостями про настроювання проекту у великих звичайних розташуваннях, клацніть номер статті в базі знань Microsoft Knowledge Base:
 

869556 Починаючи лише з відомостей про настроювання проекту

Якщо ви використовуєте microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000), використовуйте автоматичне рішення, щоб автоматично копіювати файли інсталяції з однієї компанії до іншої. Докладні відомості про автоматизовані рішення див. на такому веб-сайті Microsoft:

https://mbs.microsoft.com/customersource/support/selfsupport/automatedsolutions

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×