We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

ВСТУП

У цій статті описується підтримка Microsoft Dynamics CRM 4.0 на комп’ютерах під керуванням Windows Server 2008.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ

Microsoft Dynamics CRM 3.0

Microsoft Dynamics CRM 3.0 і клієнт Microsoft Dynamics CRM 3.0 для Outlook несумісні з комп’ютерами під керуванням Windows Server 2008.

Microsoft Dynamics CRM 4.0

Застосунок Microsoft Dynamics CRM 4.0 сумісний із комп’ютерами під керуванням Windows Server 2008 і Windows Server 2008 R2. Клієнт Microsoft Dynamics CRM 4.0 для Microsoft Office Outlook підтримується у Windows Server 2008 і Windows Server 2008 R2, якщо він використовується зі службами терміналів або із Citrix.

Підтримуються такі версії Windows Server 2008 і Windows Server 2008 R2:

 • 32- та 64-розрядна системи Windows Server 2008 Standard;

 • 32- та 64-розрядна системи Windows Server 2008 Enterprise;

 • 32- та 64-розрядна системи Windows Server 2008 Datacenter;

 • 32- та 64-розрядна системи Windows Server 2008 Web Server.


Інсталяція Microsoft Dynamics CRM 4.0 на Windows Server 2008
Примітка. Наразі Microsoft Dynamics CRM 4.0 не підтримується в середовищі лише з протоколом IPv6.

Примітка. Під час інсталяції Microsoft Dynamics CRM 4.0 як обліковий запис служби потрібно використовувати мережну службу. В іншому випадку виконати інсталяцію не вдасться.

Серверна роль описує основну функцію сервера. У Windows Server 2008 адміністратори можуть призначити весь комп’ютер для однієї серверної ролі або інсталювати кілька серверних ролей на одному комп’ютері. Для інсталяції Microsoft Dynamics CRM 4.0 на Windows Server 2008 необхідно інсталювати наведені нижче серверні ролі.

 • Служба ролі статичного вмісту (включена в ролі веб-сервера (IIS).

 • Служба ролі стискання динамічного вмісту (включена в ролі веб-сервера (IIS).

 • Служба ролі автентифікації Windows в IIS (включена в ролі веб-сервера (IIS).

 • Служба ролі компонентів сумісності (включена в ролі веб-сервера (IIS).

 • Служба індексування (включена в ролі файлових служб).


Щоб додати ці ролі перед інсталяцією Microsoft Dynamics CRM 4.0, виконайте наведені нижче дії.

 1. Натисніть кнопку Пуск, почергово виберіть пункти Усі програми, Адміністрування та Server Manager.

 2. Клацніть правою кнопкою Ролі та виберіть пункт Додати ролі.

 3. Клацніть Далі, щоб перейти на екран серверних ролей.

 4. Установіть прапорці для наведених нижче ролей і натисніть Далі.

  • Сервер застосунків

  • Файлові служби

 5. Клацніть Далі, щоб перейти до служб ролей для сервера застосунків.

 6. Установіть прапорець біля пункту Підтримка веб-сервера (IIS). Коли відобразиться вікно майстра додавання ролей, клацніть Додати потрібні служби ролі, а потім – Далі.

 7. Клацніть Далі, щоб перейти до служб ролі веб-сервера. Не знімайте встановлені прапорці, а додатково виберіть пункт Сумісність із керуванням IIS 6, після чого клацніть Далі.

 8. Клацніть Далі, щоб перейти до служб ролі файлових служб, установіть прапорець біля пункту Служба індексування, а потім – Далі.

 9. Натисніть кнопку Інсталювати.


Якщо сервер застосунків, файлові служби або веб-сервер (IIS) уже ввімкнено, для ввімкнення служб ролей виконайте наведені нижче дії.

 1. Натисніть кнопку Пуск, почергово виберіть пункти Усі програми, Адміністрування та Server Manager.

 2. Розгорніть розділ Ролі та клацніть правою кнопкою Сервер застосунків, Файлові служби або Веб-сервер (IIS), залежно від того, яка саме роль потрібна, після чого виберіть Додати служби ролі.

 3. Щоб додати потрібні служби ролі, виконайте всі вказівки майстра.

MoreInformation

Проблеми, які можуть виникнути під час використання Windows Server 2008 із Microsoft Dynamics CRM 4.0

Далі описуються відомі проблеми, які можуть виникнути під час використання Microsoft Dynamics CRM 4.0 із Windows Server 2008, якщо описані вище ролі не інстальовано. . Також надається опис усіх доступних способів їх вирішення.

Проблема 1. Під час спроби відкрити веб-застосунок Microsoft Dynamics CRM 4.0 відображається повідомлення про помилку:

"Помилки на цій веб-сторінці можуть перешкодити її належному відображенню або функціонуванню". Рядок: 194 симв.: 1 Помилка: Очікуваний код об’єкта: 0 URL-адреса: http://localhost/


Щоб усунути цю проблему, увімкніть у ролі веб-сервера (IIS) службу ролі статичного вмісту.Проблема 2. Під час інсталяції Microsoft Dynamics CRM 4.0 відображається таке повідомлення про помилку:

"Не вдалося виконати дію Microsoft.Crm.Setup.Server.EnableCompressionAction". System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80005006): Виняток з HRESULT: 0x80005006


Щоб усунути цю проблему, увімкніть у ролі веб-сервера (IIS) службу ролі стискання динамічного вмісту.Проблема 3. Під час спроби відкрити веб-застосунок Microsoft Dynamics CRM 4.0 відображається повідомлення про помилку:

"Помилка HTTP 401.2 – Відсутні необхідні права доступу".


Щоб усунути цю проблему, увімкніть у ролі веб-сервера (IIS) службу ролі автентифікації Windows.Проблема 4. Під час спроби інсталювати сервер Microsoft Dynamics CRM 4.0 відображається повідомлення про помилку:

"У Windows Server 2008 необхідно інсталювати служби IIS 7 із компонентами сумісності IIS 6".

Microsoft Dynamics CRM 4.0 підтримує лише службу ролі сумісності з керуванням IIS 6.

Щоб усунути цю проблему, у ролі веб-сервера (IIS) необхідно інсталювати службу ролі сумісності IIS 6.0.Проблема 5. Якщо ввімкнено лише протокол IPv6, у Microsoft Dynamics CRM 4.0 можуть виникати описані нижче проблеми. Розглянемо такий випадок. Microsoft Dynamics CRM 4.0 IFD інсталюється в середовищі, де використовується лише протокол IPv6. Розділ реєстру internalnetworkaddress установлюється на адресу IPv6. Після цього виконується спроба відкрити веб-застосунок Microsoft Dynamics CRM 4.0. У такому випадку відображається наведене нижче повідомлення про помилку.


Указано недійсну IP-адресу.

Розглянемо такий випадок. Сервер Microsoft Dynamics CRM 4.0 інсталюється в середовищі, де використовується лише протокол IPv6. Процедура інсталяції настроюється на створення веб-сайту, який буде використовуватись як сервер Microsoft Dynamics CRM. У такому випадку відображається наведене нижче повідомлення про помилку.

Перевірка WebServerValidator: Збій: використано адресу, несумісну із запитаним протоколом.


Щоб вирішити ці проблеми, разом із протоколом IPv6 потрібно ввімкнути протокол IPv4, а також інсталювати зведене оновлення версії 3 або пізнішої.Проблема 6. Розглянемо наведений нижче випадок. У Windows Server 2008 виконується спроба інсталювати сервер Microsoft Dynamics CRM 4.0 з обліковим записом безпеки, який працює в обліковому записі користувача домену. Засіб інсталяції Microsoft Dynamics CRM 4.0 намагається додати користувача домену до групи робочих процесів IIS (IIS_WPG). У Windows Server 2008 запускається IIS 7.0. Однак застосунком Microsoft Dynamics CRM 4.0 використовується режим сумісності IIS 6. У цьому випадку інсталяцію виконати не вдається, а на екрані відображається повідомлення про помилку:

"Не вдалося виконати дію Microsoft.Crm.Setup.Server.ConfigureAspNetAccountAction". System.ComponentModel.Win32Exception: Не вдалося знайти ім’я групи.

Ця проблема виникає через те, що в режимі сумісності IIS 6 більше не міститься група IIS_WPG.Щоб вирішити цю проблему, необхідно вибрати мережну службу для запуску Microsoft Dynamics CRM 4.0.

Після завершення інсталяції та запуску Microsoft Dynamics CRM 4.0 обліковий запис служби можна змінити на запис користувача домену, виконавши наведені нижче дії.

 1. На сервері Microsoft Dynamics CRM натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Адміністрування та клацніть Диспетчер інформаційних служб Інтернету (IIS).

 2. Розгорніть розділ з іменем веб-сервера та клацніть Пули застосунків.

 3. Клацніть правою кнопкою CRMAppPool і виберіть пункт Додаткові настройки.

 4. Клацніть Ідентифікація, змініть значення на створений обліковий запис служби, після чого натисніть кнопку OK.

 5. Натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Виконати, введіть iisreset і натисніть кнопку OK.
Зміни в Active Directory

 1. На контролері домену натисніть кнопку Пуск, виберіть Адміністрування та клацніть Active Directory – користувачі й комп’ютери.

 2. Перейдіть до розділу, де було створено групи безпеки Microsoft Dynamics CRM, і додайте обліковий запис служби до груп PrivUserGroup та SQLAccessGroup.Зміни у файловій системі на сервері IIS 2008

 1. На сервері Microsoft Dynamics CRM перейдіть до папки C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\.

 2. Змініть дозволи для каталогу трасування, надавши обліковому запису служби ПОВНИЙ ДОСТУП.


Включіть обліковий запис служби до наведених нижче груп на сервері Microsoft Dynamics CRM.

 • Локальна група IIS_IUSRS.

 • Локальна група CRM_WPG.


Для цього виконайте наведені нижче дії.

 1. На сервері Microsoft Dynamics CRM натисніть кнопку Пуск, виберіть пункт Адміністрування, а потім клацніть Server Manager.

 2. По черзі розгорніть розділи Конфігурація, Локальні користувачі та групи, Групи.

 3. В області "Групи" клацніть правою кнопкою IIS_IUSRS і виберіть пункт Властивості.

 4. Клацніть Додати, введіть обліковий запис служби, клацнітьПеревірити імена, після чого двічі натисніть кнопку OK.

 5. В області "Групи" клацніть правою кнопкою CRM_WPG та виберіть пункт Властивості.

 6. Клацніть Додати, введіть обліковий запис служби, клацнітьПеревірити імена, після чого двічі натисніть кнопку OK.Помилка 7. Під час оновлення Windows Server 2003 до Windows Server 2008 виконується видалення служби індексування. Після видалення служби індексування в Microsoft Dynamics CRM 4.0 не можна скористатися файлами в довідці до застосунку.

Щоб усунути цю проблему, увімкніть службу індексування в ролі файлових служб.


ПОСИЛАННЯ

Для отримання додаткових відомостей клацніть цей номер статті, щоб переглянути її в базі знань Майкрософт:

948680 Опис серверних застосунків Microsoft, що підтримуються на Windows Server 2008

Продукти від сторонніх постачальників, які описуються в цій статті, розроблено компаніями, що працюють незалежно від корпорації Майкрософт. Корпорація Майкрософт не надає жодних гарантій, непрямих або інших, стосовно продуктивності чи надійності цих продуктів.

Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Ця інформація корисна?

Наскільки ви задоволені якістю мови?
Що вплинуло на ваші враження?

Дякуємо за відгук!

×