Як вставити текст у форматі RTF рядок, у Microsoft Word, Автоматизація Visual Basic

Загальні відомості

Автоматизація можна зробити програмним способом, майже все, що користувач може зробити вручну у програмі Microsoft Office Word. Проте за наявності великої кількості текст, який потрібно ввести, так і для форматування, це може знадобитися багато коду. Якщо можна, Ви представляєте даних форматований текст (RTF) формат рядка, можна зменшувати коду для автоматизації. Можна створити на рядок у форматі RTF, скопіюйте RTF рядок до буфера обміну і вставте RTF додаток до документа.

У цій статті описується процес створення простий приклад Visual Basic, що запускає Word, створення нового документа та додає форматований текст у документ за допомогою вбудованих RTF рядка.

Додаткові відомості

Щоб створити проект приклад, виконайте такі дії:

 1. Запустіть Visual Basic та створіть новий стандартний EXE. Форми, яка називається Form1 створюється за промовчанням.

 2. Додавання, CommandButton у формі, двічі, CommandButtonта додайте наведений нижче код події, натисніть кнопку .

  'sRTF represents the rich-text-formatted string to paste into Word
  Dim sRTF As String
  sRTF = "{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0\deftab720{\fonttbl" & _
  "{\f0\fswiss MS Sans Serif;}{\f1\froman\fcharset2 Symbol;}" & _
  "{\f2\froman\fprq2 Times New Roman;}}" & _
  "{\colortbl\red0\green0\blue0;\red255\green0\blue0;}" & _
  "\deflang1033\horzdoc{\*\fchars }{\*\lchars }" & _
  "\pard\plain\f2\fs24 Line 1 of \plain\f2\fs24\cf1" & _
  "inserted\plain\f2\fs24 file.\par }"

  'Copy the contents of the Rich Text to the clipboard
  Dim lSuccess As Long
  Dim lRTF As Long
  Dim hGlobal As Long
  Dim lpString As Long
  lSuccess = OpenClipboard(Me.hwnd)
  lRTF = RegisterClipboardFormat("Rich Text Format")
  lSuccess = EmptyClipboard
  hGlobal = GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE Or GMEM_DDESHARE, Len(sRTF))
  lpString = GlobalLock(hGlobal)

  CopyMemory lpString, ByVal sRTF, Len(sRTF)
  GlobalUnlock hGlobal
  SetClipboardData lRTF, hGlobal
  CloseClipboard
  GlobalFree hGlobal

  'Paste into a new Word document
  Dim oWord As Object
  Dim oDoc As Object
  Set oWord = CreateObject("word.application")
  Set oDoc = oWord.Documents.Add
  oWord.Selection.Paste
  oWord.Visible = True

 3. До загального призначення розділ форму модуля, додайте наведений нижче код.

  Private Declare Function OpenClipboard Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long
  Private Declare Function RegisterClipboardFormat Lib "user32" Alias _
  "RegisterClipboardFormatA" (ByVal lpString As String) As Long
  Private Declare Function EmptyClipboard Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function CloseClipboard Lib "user32" () As Long
  Private Declare Function SetClipboardData Lib "user32" ( _
  ByVal wFormat As Long, ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalAlloc Lib "kernel32" (ByVal wFlags As Long, _
  ByVal dwBytes As Long) As Long
  Private Declare Sub CopyMemory Lib "kernel32" Alias "RtlMoveMemory" ( _
  ByVal Destination As Long, Source As Any, ByVal Length As Long)
  Private Declare Function GlobalUnlock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalLock Lib "kernel32" (ByVal hMem As Long) As Long
  Private Declare Function GlobalFree Lib "kernel32" Alias "GlobalFree" ( _
  ByVal hMem As Long) As Long

  Private Const GMEM_DDESHARE = &H2000
  Private Const GMEM_MOVEABLE = &H2
 4. Натисніть клавішу F5, щоб запустити проект. Word запускається, а потім новий документ буде створено форматований текст.

Посилання

Щоб отримати додаткові відомості, так і для зразки для розробки рішень для Office, відвідайте такі веб-сайти Майкрософт:Потрібна додаткова довідка?

Отримуйте нові функції раніше за інших
Приєднатися до Microsoft оцінювачів

Чи були ці відомості корисні?

Дякуємо за ваш відгук!

Дякуємо, що знайшли час і надіслали нам відгук! Можливо, у нас не буде часу відповісти на кожен коментар, але докладемо максимум зусиль, щоб переглянути їх усі. Вас цікавить, як ми використовуємо ваші відгуки?

×