Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nhận sách điện tử OneNote miễn phí của chúng tôi

Bạn mới sử dụng OneNote hay chỉ muốn trau dồi kỹ năng về năng suất của mình?

Tải xuống sách điện tử mới nhất của chúng tôi để tận dụng tối đa ứng dụng ghi chú yêu thích của bạn!


Tải xuống Sách điện tử miễn phí của bạn ngay bây giờ

Khám phá OneNote

Nội dung đào tạo về OneNote

Tìm hiểu thông tin cơ bản hoặc khám phá thêm với các khóa đào tạo này.

Khám phá nội dung đào tạo

Ghi chú

Nhập hay viết ghi chú hoặc ghi âm ghi chú bằng OneNote.

Tìm hiểu cách ghi chú trong OneNote

Vẽ và phác họa

Thổi hồn cho ghi chú của bạn bằng cách vẽ và phác họa trong OneNote.

Tìm hiểu cách vẽ trong OneNote

Hỗ trợ cho OneNote 2010 đã kết thúc

Tìm hiểu ý nghĩa của việc kết thúc hỗ trợ và cách nâng cấp lên Microsoft 365.

Tìm hiểu về các tùy chọn của bạn

Nhận trợ giúp. Trên mọi thiết bị của bạn.

Duyệt nội dung trợ giúp OneNote cho tất cả các phiên bản được hỗ trợ:


OneNote for Windows 10

OneNote 2016 for Windows

OneNote for iPad

OneNote for iPhone

OneNote for Android

OneNote trên web


Hình minh họa OneNote chạy trên nhiều thiết bị