Chủ đề liên quan
×

Ứng Microsoft Authenticator sẽ giúp bạn đăng nhập vào tài khoản của mình nếu bạn sử dụng xác minh hai yếu tố. Xác minh hai yếu tố giúp bạn truy nhập vào tài khoản an toàn hơn, đặc biệt là trong khi xem thông tin nhạy cảm. Vì mật khẩu có thể bị quên, đánh cắp hoặc bị xâm phạm nên xác minh hai yếu tố là một bước bảo mật bổ sung giúp bảo vệ tài khoản của bạn bằng cách khiến người khác khó xâm nhập hơn.

Bạn có thể sử dụng Microsoft Authenticator dụng theo nhiều cách, bao gồm:

 • Cung cấp lời nhắc về phương pháp xác minh thứ hai sau khi bạn đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của mình.

 • Cung cấp đăng nhập mà không yêu cầu mật khẩu, sử dụng tên người dùng và thiết bị di động của bạn với dấu vân tay, khuôn mặt hoặc mã PIN.

Quan trọng: Phương thức đăng nhập bằng điện thoại này chỉ hoạt động với tài khoản Microsoft cơ quan hoặc trường học và cá nhân của bạn. Các tài khoản không phải của Microsoft yêu cầu bạn sử dụng quy trình xác minh hai yếu tố tiêu chuẩn.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi có thể sử dụng ứng Microsoft Authenticator, bạn phải:

 1. Tải xuống và cài đặt ứng Microsoft Authenticator của bạn. Nếu bạn chưa thực hiện việc này, hãy xem Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

 2. Thêm tài khoản cơ quan/trường học, cá nhân và bên thứ ba vào ứng Microsoft Authenticator của bạn. Để biết các bước chi tiết, hãy xem Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học, Thêm tài khoản cá nhân và Thêm tài khoản không phải của Microsoft.

Bật đăng nhập điện thoại cho tài khoản cơ quan hoặc trường học

Điện thoại nhập mới là một loại xác minh hai bước. Bạn vẫn phải xác minh danh tính của mình bằng cách cung cấp thông tin mà bạn biết và thông tin bạn có, nhưng đăng nhập bằng điện thoại cho phép bạn bỏ qua việc nhập mật khẩu tài khoản và thực hiện tất cả việc xác minh danh tính trên thiết bị di động.

Trước khi có thể bật đăng nhập bằng điện thoại, bạn phải bật xác minh hai yếu tố. Để biết thêm thông tin về cách bật xác minh hai yếu tố cho tài khoản, hãy xem Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn và Thêm tài khoản cá nhân của bạn.

Điện thoại đăng nhập mới chỉ khả dụng trên iOS và trên các thiết bị Android chạy Android 6.0 trở lên.

Bật đăng nhập điện thoại

 • Mở ứng Microsoft Authenticator, chuyển đến tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn và bật đăng nhập điện thoại.

 • Khi bạn gõ nhẹ vào ô tài khoản, bạn sẽ thấy dạng xem toàn màn hình của tài khoản đó. Nếu bạn thấy thông Điện thoại đăng nhập mới có nghĩa là bạn đã được thiết lập đầy đủ để đăng nhập mà không cần mật khẩu. Nếu bạn thấy Bật đăng nhập điện thoại, hãy nhấn vào đó để bật đăng nhập điện thoại.

 • Nếu bạn đã sử dụng ứng dụng để xác minh hai yếu tố, bạn có thể nhấn vào ô tài khoản để xem chế độ xem toàn màn hình của tài khoản. Sau đó, nhấn Cho phép đăng nhập điện thoại để bật đăng nhập điện thoại.

 • Nếu bạn không thể tìm thấy tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình trên màn hình Tài khoản của ứng dụng, điều đó có nghĩa là bạn chưa thêm tài khoản đó vào ứng dụng. Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn bằng cách làm theo các bước trong mục Thêm trợ giúp về tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

Lưu ý: Microsoft không hỗ trợ kết hợp đăng ký thiết bị và xác thực dựa trên chứng chỉ trong Authenticator trên iOS. Thay vào đó, người dùng phải đăng ký thiết bị theo cách thủ công thông qua cài Authenticator trước khi đăng nhập.

Lần đầu tiên đăng nhập bằng điện thoại

Sau khi bạn bật đăng nhập bằng điện thoại, hãy làm theo các bước sau để sử dụng ứng dụng Authenticator dành cho đăng nhập điện thoại không dùng mật khẩu:

 1. Nhập tên người dùng của bạn tại trang đăng nhập.

 2. Chọn Tiếp theo.

 3. Nếu cần, hãy chọn Các cách đăng nhập khác.

 4. Chọn Phê duyệt yêu cầu trên ứng dụng Microsoft Authenticator của tôi.

Sau đó, bạn sẽ được hiển thị một con số. Ứng Authenticator sẽ nhắc bạn xác thực bằng cách nhập số thích hợp, thay vì nhập mật khẩu.

Sau khi bạn đã sử dụng đăng nhập điện thoại không dùng mật khẩu một lần, ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn phương pháp này làm mặc định. Bạn luôn có thể chọn một phương pháp khác.

Bật đăng nhập điện thoại cho tài khoản Microsoft cá nhân

Bạn có thể bật đăng nhập bằng điện thoại cho tài khoản Microsoft cá nhân của mình, chẳng hạn như tài khoản bạn sử dụng để đăng nhập vào Outlook.com, Xbox hoặc Skype.

Lưu ý: Để giúp bảo vệ tài khoản của bạn, ứng Microsoft Authenticator sẽ yêu cầu mã PIN hoặc khóa sinh trắc trên thiết bị của bạn. Nếu bạn tiếp tục mở khóa điện thoại, ứng dụng sẽ yêu cầu bạn thiết lập khóa bảo mật trước khi bật đăng nhập điện thoại.

Bật đăng nhập điện thoại

Mở ứng Microsoft Authenticator, chuyển đến tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn và bật đăng nhập điện thoại.

 • Khi bạn nhấn vào ô tài khoản, bạn sẽ thấy dạng xem toàn màn hình của tài khoản đó. Nếu bạn thấy thông Điện thoại đăng nhập được kích hoạt, nghĩa là bạn đã được thiết lập đầy đủ để đăng nhập mà không cần mật khẩu. Nếu bạn thấy Bật đăng nhập điện thoại, hãy nhấn vào đó để bật đăng nhập điện thoại.

 • Nếu bạn đang sử dụng ứng dụng để xác minh hai yếu tố, bạn có thể nhấn vào ô tài khoản để xem chế độ xem toàn màn hình của tài khoản. Sau đó, nhấn Cho phép đăng nhập điện thoại để bật đăng nhập điện thoại.

 • Nếu bạn không thể tìm thấy tài khoản của mình trên màn hình Tài khoản của ứng dụng, điều đó có nghĩa là bạn chưa thêm tài khoản đó vào ứng dụng. Thêm tài khoản Microsoft cá nhân của bạn bằng cách làm theo các bước trong bài viết Thêm tài khoản cá nhân của bạn.

Đăng nhập vào tài khoản của bạn bằng cách đăng nhập bằng điện thoại

 1. Truy cập trang đăng nhập tài khoản Microsoft cá nhân của bạn, sau đó thay vì nhập mật khẩu, hãy chọn liên kết Sử dụng ứng Microsoft Authenticator để thay thế.

 2. Microsoft sẽ gửi thông báo tới điện thoại của bạn.

 3. Chấp thuận thông báo.

Đăng nhập bằng xác minh hai yếu tố cho tài khoản của bạn

Phương pháp xác minh hai yếu tố tiêu chuẩn yêu cầu bạn nhập tên người dùng và mật khẩu vào thiết bị mà bạn đang đăng nhập, sau đó chọn xem ứng dụng Microsoft Authenticator nhận được thông báo hay bạn muốn sao chép mã xác minh từ ứng dụng Authenticator. Trên thiết bị Android, bạn có thể tìm thấy mã xác minh trên màn hình Tài khoản. Trên thiết bị iOS, bạn có thể tìm thấy các mã xác minh này trong màn hình Tài khoản hoặc chế độ xem toàn màn hình của tài khoản tùy thuộc vào loại tài khoản. Bạn bật xác minh hai yếu tố cho tài khoản của mình khi thêm tài khoản vào ứng Microsoft Authenticator đó.

Lưu ý: Nếu bạn không thấy tài khoản cơ quan hoặc trường học hoặc tài khoản cá nhân của mình trên màn hình Tài khoản của ứng dụng Microsoft Authenticator, điều đó có nghĩa là bạn chưa thêm tài khoản vào ứng dụng Microsoft Authenticator. Để thêm tài khoản của bạn, hãy xem Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học hoặc Thêm tài khoản cá nhân của bạn.

Để biết các bước cần thiết để đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học hoặc cá nhân của bạn, bằng cách sử dụng các phương pháp xác minh hai yếu tố khác nhau, hãy xem Đăng nhập bằng thông tin xác minh hai bước hoặc thông tin bảo mật.

Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi

Giải pháp

Cách đăng nhập bằng điện thoại của tôi an toàn hơn nhập mật khẩu?

Dữ liệu của bạn chỉ được sử dụng để bảo vệ khóa của bạn cục bộ. Nó không bao giờ được gửi đến hoặc lưu trữ trong đám mây.

Sau khi bạn thiết lập ứng dụng Microsoft Authenticator, ứng dụng này sẽ tạo một khóa trên điện thoại của bạn để mở khóa tài khoản được bảo vệ bằng mã PIN hoặc khóa sinh trắc học của điện thoại. Khóa này sau đó được sử dụng để chứng minh danh tính của bạn trong khi đăng nhập.

Đăng nhập điện thoại có thay thế xác minh hai bước không? Tôi có nên tắt chức năng này không?

Điện thoại nhập là một loại xác minh hai bước, trong đó cả hai bước đều diễn ra trên thiết bị di động. Bạn nên bật xác minh hai bước để giúp cung cấp bảo mật bổ sung cho tài khoản của mình.

Nếu tôi luôn bật xác minh hai bước cho tài khoản của mình, tôi có phải phê duyệt hai thông báo không?

Không. Việc đăng nhập vào tài khoản Microsoft bằng điện thoại cũng được tính là xác minh hai bước nên không cần phải có phê duyệt thứ hai.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bị mất điện thoại hoặc không có điện thoại cùng với tôi? Làm cách nào để truy nhập vào tài khoản của tôi?

Bạn luôn có thể chọn liên kết Sử dụng mậtkhẩu thay vào đó trên trang đăng nhập để chuyển về sử dụng mật khẩu của mình. Nếu sử dụng xác minh hai bước, bạn vẫn cần sử dụng phương pháp thứ hai để xác minh danh tính của mình. Microsoft khuyên bạn nên có nhiều phương pháp xác minh cập nhật được liên kết với tài khoản của mình. Bạn có thể quản lý các phương pháp xác minh cho tài khoản cá nhân từ trang Cài đặt bảo mật.

Đối với tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn có thể truy cập trang Xác minh bảo mật bổ sung của tổ chức hoặc trang Giữ an toàn cho tài khoản của bạn nếu quản trị viên của bạn đã bật thông tin bảo mật. Để biết thêm thông tin về thông tin bảo mật, hãy xemTổng quan về thông tin bảo mật (xem trước). Nếu không thể quản lý phương pháp xác minh, bạn phải liên hệ với người quản trị của mình.

Làm thế nào để tôi dừng sử dụng tính năng này và quay lại sử dụng mật khẩu của mình?

Đối với tài khoản cá nhân, hãy chọn liên kết Sử dụng mật khẩu thay vào đó trong khi đăng nhập. Lựa chọn gần đây nhất của bạn được ghi nhớ và cung cấp theo mặc định vào lần đăng nhập tiếp theo của bạn. Nếu bạn muốn quay lại sử dụng đăng nhập bằng điện thoại, hãy chọn liên kết Sử dụng ứng dụng thay vào đó trong khi đăng nhập.

Đối với tài khoản cơ quan hoặc trường học, bạn phải hiển thị thiết bị khỏi trang Cài đặt của ứng dụng Microsoft Authenticator hoặc tắt thiết bị khỏi khu vực hoạt động thiết bị & hoạt động của hồ sơ. Để biết thêm thông tin về cách tắt thiết bị khỏi hồ sơ của bạn, hãy xem Cập nhật hồ sơ và thông tin tài khoản của bạn từ cổng thông Ứng dụng của tôi tin.

Tại sao tôi không thể sử dụng nhiều hơn một tài khoản cơ quan hoặc trường học để đăng nhập bằng điện thoại?

Điện thoại phải được đăng ký vào một tài khoản nơi làm việc hoặc trường học duy nhất. Nếu bạn muốn bật đăng nhập điện thoại cho tài khoản cơ quan hoặc trường học khác, bạn phải nộp đăng ký tài khoản của mình từ thiết bị này thông qua trang Cài đặt  tin.

Tôi có thể đăng nhập vào máy tính bằng điện thoại của mình không?

Đối với máy tính của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên đăng nhập bằng Windows Hello trên Windows 10. Windows Hello cho phép bạn sử dụng khuôn mặt, dấu vân tay hoặc mã PIN để đăng nhập.

Các bước tiếp theo

Nếu bạn gặp sự cố khi nhận mã xác minh cho tài khoản Microsoft cá nhân của mình, hãy xem phần Khắc phục sự cố về mã xác minh trong bài viết Thông tin bảo mật tài khoản Microsoft & xác minh.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×