Mục lục
×

Trong cổng thông tin tài khoản hoặc truy nhập của bạn, chẳng hạn như cổng thông tin Tài khoản của Tôi cho các tài khoản tổ chức của bạn, bạn có thể chuyển sang các tổ chức khác mà bạn có thể làm việc để quản lý thông tin tài khoản của mình trong các tổ chức khác đó.

Bộ chuyển đổi tổ chức có sẵn trong các cổng thông tin sau đây:

Tính năng chuyển đổi tổ chức không sẵn dùng cho Đăng nhập, Thông tin bảo mật hoặc Nhóm của Tôi.

Quan trọng: Mật khẩu bạn sử dụng để đăng nhập vào tổ chức tại nhà của bạn là mật khẩu được dùng để đăng nhập cho bạn vào các tổ chức khác. Xin lưu ý rằng:

  • Nếu bạn đã đăng nhập vào một tổ chức không phải là tổ chức tại nhà của bạn, rồi chọn Mật khẩu trên trang Tổng quan tài khoản của Tôi hoặc những nơi khác xuất hiện, bạn sẽ ngay lập tức được chuyển về tổ chức tại nhà của bạn.

  • Trong cổng thông tin Nhân viên của Tôi, nếu bạn chuyển sang tổ chức khác, bạn sẽ chỉ có quyền truy nhập vào Nhân viên của Tôi nếu bạn được kích hoạt cho Nhân viên của Tôi trong tổ chức đó.

Chuyển đổi tổ chức

Sau đây là cách chuyển sang một tổ chức khác. Ví dụ này sử dụng cổng thông tin Tài khoản của Tôi nhưng biểu tượng bộ chuyển đổi và vị trí cũng giống nhau trong các cổng thông tin khác.

  1. Đăng nhập vào trang Tài khoản của Tôi bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn.

  2. Chọn bộ chuyển đổi tổ chức ở đầu trang, bên cạnh ảnh tài khoản của bạn.

    Menu của các tổ chức bạn có thể chuyển sang

  3. Chọn tổ chức mà bạn muốn chuyển đổi. Bạn sẽ tự động được chuyển sang tổ chức bạn đã chọn.

  4. Nếu tổ chức bạn chọn có các yêu cầu bảo mật bổ sung, bạn có thể được nhắc cung cấp thêm một phần thông tin bảo mật.

Sau khi chuyển đổi

Sau khi bạn chuyển đổi tổ chức, tất cả các trang cổng thông tin sẽ phản ánh tổ chức bạn đã chọn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×