Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu ứng Microsoft Store màn hình không có trên thanh tác vụ thì có thể ứng dụng đó đã bị bỏ ghim. Sau đây là cách tìm kiếm:

  1. Chọn Bắt đầu và nhập Microsoft Store. Hãy chọn nếu bạn thấy ứng dụng đó trong danh sách kết quả.

  2. Để đảm bảo rằng bạn có thể tìm thấy ứng dụng sau này, hãy bấm chuột phải vào Microsoft Store chọn Ghim vào Bắt đầu.

Nếu ứng Microsoft Store của bạn không phải là kết quả tìm kiếm:

  • Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft của mình. Ứng Microsoft Store này có thể không khả dụng nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cục bộ.

  • Nếu bạn đang dùng thiết bị cơ quan, hãy kiểm tra với người quản trị của bạn. Ứng Microsoft Store Có thể ứng dụng đã bị tắt.

Vẫn không thể tìm thấy kết Microsoft Store? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi. Chọn Bắt đầu, tìm kiếm Hub phản hồi, sau đó mở hub phản   hồi đó. Đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình. Nhập mô tả về sự cố của bạn, rồi chọn Thêm phản hồi mới hoặc nêu ra phản hồi hiện có tương tự như của bạn.

Liên kết liên quan

Nếu bạn không thấy ứng dụng Microsoft Store trên thanh tác vụ thì có thể ứng dụng đó đã bị tháo ghim. Để tìm ứng dụng đó:

  1. Trong hộp tìm kiếm   trên thanh tác vụ, nhập Microsoft Store. Hãy chọn nếu bạn thấy ứng dụng đó trong danh sách kết quả.

  2. Để đảm bảo bạn có thể tìm thấy dễ dàng sau này, hãy nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải vào) ô cập nhật Microsoft Store và chọn Ghim vào màn hình Bắt đầu hoặc Xem thêm > Ghim vào thanh tác vụ .

Nếu bạn không thấy Microsoft Store khi thực hiện tìm kiếm:

  • Đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản Microsoft trên thiết bị của mình. Ứng dụng Store có thể không khả dụng nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản cục bộ.

  • Tham vấn người quản trị nếu bạn đang sử dụng thiết bị do cơ quan cấp. Microsoft Store có thể đã bị tắt.

Vẫn không thể tìm thấy kết Microsoft Store? Hãy gửi phản hồi cho chúng tôi. Trong hộp tìm kiếm  trên thanh tác vụ, hãy tìm Hub Phản hồi và mở ứng dụng phản hồi. Đảm bảo bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình. Nhập mô tả về tình trạng bạn gặp phải, sau đó chọn Thêm Phản hồi mới hoặc bình chọn cho các tùy chọn hiện có bật lên tương tự với tình trạng của bạn.

Nếu bạn đã tìm thấy Microsoft Store và ứng dụng này hoạt động không bình thường, hãy xem:

Mở Microsoft Store

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Tìm giải pháp cho các sự cố thường gặp hoặc nhận trợ giúp từ nhân viên hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×