Nếu trước đó bạn đã thiết lập các tính năng của gia đình cho một tài khoản con và sau đó nâng cấp lên Windows 10, có một vài bước bạn cần thực hiện để bật lại các thiết đặt gia đình. Con bạn sẽ cần đăng nhập vàoWindows 10 bằng tài khoản Microsoft, sau đó bạn sẽ cần thêm tài khoản đó vào nhóm gia đình của bạn tại Family.Microsoft.com.

Việc thêm thành viên vào nhóm gia đình có thể giúp bạn giữ an toàn cho con mình trên mạng, cũng như gây dựng sự tín nhiệm và hiểu biết về các trang web, giới hạn thời gian, ứng dụng và trò chơi thích hợp. Bạn có thể thấy tất cả mọi người trong gia đình và sửa thiết đặt cho trẻ em trong gia đình của bạn tại Family.Microsoft.com.

Kiểm tra tài khoản của con bạn trên PC mà trẻ sử dụng

  1. Yêu cầu con bạn đăng nhập vào PC đó.

  2. Chọn Menu bắt đầu > thiết đặt , rồi chọn tài khoản

  3. Chọn Tài khoản của bạn.

    • Nếu con bạn hiện không đăng nhập bằng tài khoản Microsoft, hãy chọn Đăng nhập bằng tài khoản Microsoft để thay thế và nhập địa chỉ email của chúng.

    • Nếu một địa chỉ email đã được liên kết với tài khoản của trẻ, hãy ghi lại địa chỉ đó. Bạn sẽ dùng nó để thêm tài khoản Microsoft của họ vào nhóm gia đình của bạn tại Family.Microsoft.com.

Thêm tài khoản Microsoft của con bạn vào nhóm gia đình của bạn

  1. Đăng nhập tại Family.Microsoft.com.

  2. Đi đến cuối danh sách các thành viên gia đình của bạn, rồi chọn thêm thành viên gia đình.

  3. Nhập địa chỉ email mà con bạn sử dụng để đăng nhập vàoWindows 10 và chọn gửi lời mời.

Con bạn sẽ cần chấp nhận lời mời từ địa chỉ email của trẻ.

Sau khi trẻ được thêm vào gia đình của bạn bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ có thể thiết lập các bộ lọc trang web, ứng dụng và trò chơi phù hợp với tuổi của trẻ, đặt giới hạn thời gian sử dụng thiết bị và xem lại các hoạt động gần đây của trẻ. Thiết đặt của chúng sẽ áp dụng cho bất kỳ thiết bị nàoWindows 10 mà chúng đăng nhập.

Nếu có con nhỏ, bạn cũng có thể thiết lập mật khẩu ảnh cho trẻ—trẻ có thể đăng nhập bằng cách vẽ hình trên một bức ảnh yêu thích, thay vì phải nhập mật khẩu.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×