Liên kết tài khoản GitHub hoặc tài khoản Google với tài khoản Microsoft của bạn

Liên kết tài khoản Github

Hỗ trợ danh tính GitHub cho phép bạn sử dụng tài khoản GitHub hiện có làm thông tin đăng nhập cho tài khoản Microsoft mới hoặc hiện có, nhờ liên kết tài khoản GitHub với tài khoản Microsoft. 

Khi bạn đăng nhập bằng GitHub, Microsoft sẽ kiểm tra xem bất kỳ địa chỉ email nào liên kết với tài khoản GitHub có khớp với tài khoản Microsoft cá nhân hoặc doanh nghiệp hiện có không. Nếu địa chỉ này khớp với tài khoản doanh nghiệp của bạn, bạn sẽ được nhắc đăng nhập vào tài khoản đó. Nếu địa chỉ này khớp với tài khoản cá nhân, chúng tôi sẽ thêm tài khoản GitHub làm phương thức đăng nhập vào tài khoản cá nhân đó.

Sau khi thông tin đăng nhập tài khoản GitHub và Microsoft được liên kết, bạn có thể sử dụng đăng nhập duy nhất đó trong bất cứ sản phẩm/ứng dụng nào có thể sử dụng tài khoản Microsoft cá nhân, như trên trang web Azure, ứng dụng Office và Xbox. Các tài khoản này cũng có thể được sử dụng để đăng nhập khách vào Azure Active Directory như tài khoản Microsoft, với điều kiện địa chỉ email khớp với địa chỉ email trên lời mời. 

Mẹo khắc phục sự cố liên kết tài khoản Github

Dưới đây là một vài sự cố có thể xuất hiện sau khi liên kết tài khoản GitHub và Microsoft.

Các sự cố đăng nhập thường gặp

Bạn có thể khôi phục tài khoản GitHub của bạn bằng cách đi để đặt lại mật khẩu của bạn. Hoặc, bạn có thể khôi phục tài khoản Microsoft được liên kết với GitHub của bạn bằng cách nhập địa chỉ email tài khoản GitHub của bạn tại phục hồi tài khoản của bạn.

Nếu bạn không có bất kỳ thông tin đăng nhập nào khác cho tài khoản Microsoft (chẳng hạn như mật khẩu, ứng dụng Authenticator hoặc khóa bảo mật), bạn có thể khôi phục tài khoản Microsoft bằng cách sử dụng địa chỉ email gắn với tài khoản này. Để bắt đầu, hãy đi đến khôi phục tài khoản của bạn. Bạn sẽ phải thêm mật khẩu vào tài khoản của mình để sau này chúng tôi biết cách đăng nhập cho bạn. 

Nhập địa chỉ email tài khoản GitHub bạn đã chọn khi tạo tài khoản Microsoft liên kết với GitHub của bạn. Chúng tôi sẽ tìm bạn và gửi cho bạn các GitHub để đăng nhập. Hoặc, nếu có liên kết tùy chọn đăng nhập trên trang đăng nhập, hãy sử dụng nút đăng nhập bằng GitHub được hiển thị sau khi bạn bấm vào nối kết đó. 

Không phải tất cả các sản phẩm của Microsoft đều có thể truy cập GitHub.com từ trang đăng nhập − ví dụ: bảng điều khiển Xbox. Thay vào đó, khi bạn nhập địa chỉ email từ tài khoản GitHub được liên kết của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã đến địa chỉ đó để có thể xác minh đó thực sự là bạn. Bạn vẫn đang đăng nhập vào cùng một tài khoản, chỉ là bằng phương thức đăng nhập khác. 

Hoàn toàn không. Việc này không thay đổi mật khẩu GitHub; chỉ là bạn sẽ có một cách khác để đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Bất cứ khi nào bạn đăng nhập bằng địa chỉ email của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lựa chọn đăng nhập bằng mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn hoặc đi GitHub để đăng nhập. Chúng tôi đặc biệt đề xuất rằng nếu bạn cần thêm mật khẩu, bạn hãy đảm bảo rằng nó khác với mật khẩu cho tài khoản GitHub của bạn.

Lưu ý: Liên kết danh tính GitHub với tài khoản Microsoft không cung cấp cho Microsoft bất kỳ quyền truy cập mã nào. Khi các ứng dụng như Azure DevOps và Visual Studio yêu cầu quyền truy cập kho lưu trữ mã của bạn, ứng dụng sẽ nhắc bạn cung cấp sự chấp thuận cụ thể đối với truy cập này. 

Liên kết tài khoản Google

Khi bạn đăng ký một dịch vụ Microsoft cá nhân mới với địa chỉ email @gmail. com, Microsoft cung cấp cho bạn khả năng sử dụng thông tin xác thực tài khoản Google của bạn để tạo tài khoản Microsoft của bạn.   Bạn sẽ nhận được tất cả các tính năng tài khoản và bảo mật của Microsoft, với việc dễ dàng sử dụng tên người dùng và mật khẩu mà bạn đã sử dụng. 

Trong giai đoạn ban đầu, không phải tất cả khách hàng muốn tạo tài khoản Microsoft bằng địa chỉ email @gmail. com của họ sẽ được cung cấp tùy chọn.  Bạn vẫn có thể sử dụng email @gmail. com và chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu bạn tạo mật khẩu mới.

Cần phải làm gì nếu tôi đã có tài khoản Microsoft hiện có?

Khi bạn nhập tên người dùng tài khoản của mình (email, số điện thoại hoặc bí danh Skype), chúng tôi sẽ tìm thấy tài khoản đó và hiển thị các tùy chọn chứng danh của bạn (từ ứng dụng Authenticator vào mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn). Tại thời điểm này, bạn không thể thêm Google làm chứng danh vào tài khoản hiện có của bạn.

Mẹo khắc phục sự cố liên kết tài khoản Google

Bạn có thể khôi phục tài khoản Google của bạn bằng cách đi để đặt lại mật khẩu của bạn. Hoặc, bạn có thể khôi phục tài khoản Microsoft được liên kết Google bằng cách nhập địa chỉ email của tài khoản Google của bạn tại phục hồi tài khoản của bạn.

Ai cũng đã từng trải qua những ngày tồi tệ và đôi khi dịch vụ web cũng hoạt động không bình thường. Nếu Google hoặc Gmail không sẵn dùng, điều đó có nghĩa là bạn có thể thấy một trang lỗi trên accounts.google.com khi bạn tìm cách đăng nhập. Nếu điều này xảy ra, bạn có thể sử dụng tùy chọn khôi phục tài khoản trên để thêm mật khẩu vào tài khoản Microsoft của bạn để bạn không được yêu cầu đăng nhập vào Google tự động. Tình trạng tạm ngưng hoạt động hiếm khi kéo dài quá lâu. Do đó, bạn cũng có thể thử lại sau 15-30 phút để xem sự cố có được khắc phục hay chưa.

Nếu bạn không có bất kỳ thông tin đăng nhập nào khác cho tài khoản Microsoft (chẳng hạn như mật khẩu, ứng dụng Authenticator hoặc khóa bảo mật), bạn có thể khôi phục tài khoản Microsoft bằng cách sử dụng địa chỉ email gắn với tài khoản này. Để bắt đầu, hãy đi đến khôi phục tài khoản của bạn. Bạn sẽ phải thêm mật khẩu vào tài khoản của mình để sau này chúng tôi biết cách đăng nhập cho bạn.

Nhập địa chỉ email tài khoản Google mà bạn đã chọn khi tạo tài khoản Microsoft của mình. Chúng tôi sẽ tìm rồi chuyển bạn đến Google để đăng nhập. Hoặc, nếu có liên kết Tùy chọn đăng nhập trên trang đăng nhập, hãy sử dụng nút Đăng nhập bằng Google được hiển thị sau khi bạn bấm vào liên kết đó.

Không phải tất cả sản phẩm Microsoft đều có thể truy nhập Google.com từ trang đăng nhập của họ — ví dụ, các máy tính chạy Windows trong bảng điều khiển thiết lập hoặc Xbox 360. Thay vào đó, khi bạn nhập địa chỉ email từ tài khoản Google được liên kết của bạn, chúng tôi sẽ gửi mã đến địa chỉ email đó để có thể xác minh đó thực sự là bạn. Bạn vẫn đang đăng nhập vào cùng một tài khoản, chỉ là bằng phương thức đăng nhập khác.

Hoàn toàn không. Thao tác này không thay đổi mật khẩu Google; chỉ là bạn sẽ có một cách khác để đăng nhập vào tài khoản Microsoft. Bất cứ khi nào bạn đăng nhập bằng địa chỉ email của mình, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn lựa chọn đăng nhập bằng mật khẩu tài khoản Microsoft của bạn hoặc đi đến Google để đăng nhập. Chúng tôi đặc biệt đề xuất rằng nếu bạn cần thêm mật khẩu, bạn hãy đảm bảo rằng nó khác với mật khẩu cho tài khoản Google của bạn.

Trường hợp khác

Không có vấn đề gì − chỉ cần tải xuống ứng dụng và sử dụng địa chỉ email của bạn để đăng nhập. Khi bạn đăng nhập bằng địa chỉ email của mình, bạn sẽ được nhắc chọn ứng dụng Authenticator hoặc Google làm chứng danh của bạn.

Vì các hạn chế về bảo mật, Microsoft đếm đăng nhập bằng Google dưới dạng xác minh một yếu tố, ngay cả khi bạn đã bật tính năng xác minh hai bước ở đó. Vì vậy, bạn sẽ phải xác thực lần nữa đối với tài khoản Microsoft.

Bất cứ khi nào bạn sử dụng bí danh tài khoản (địa chỉ email, số điện thoại, tên Skype) để đăng nhập, chúng tôi sẽ hiển thị tất cả các phương thức đăng nhập dành cho tài khoản của bạn. Nếu bạn không thấy Google ở đó, bạn vẫn chưa thiết lập.

Đi đến tab bảo mật của Account.Microsoft.com và bấm vào Thêm tùy chọn bảo mật> quản lý cách bạn đăng nhập vào Microsoft để hủy liên kết tài khoản Google của bạn. Hủy liên kết tài khoản Google của bạn sẽ xóa tài khoản đó trong phương thức đăng nhập.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×