Mục lục
×

Microsoft Authenticator hỗ trợ nhập mật khẩu từ Google Chrome, Firefox, LastPass, Bitwarden và Roboform. Nếu Microsoft hiện không hỗ trợ trình quản lý mật khẩu hiện có của bạn, bạn có thể nhập thông tin xác thực đăng nhập theo cách thủ công vào CSV mẫu của chúng tôi. Để nhập mật khẩu hiện có của bạn và quản lý chúng trong ứng dụng Authenticator, chỉ cần xuất mật khẩu của bạn từ trình quản lý mật khẩu hiện có sang định dạng giá trị phân tách bằng dấu phẩy (CSV) của chúng tôi. Sau đó, nhập CSV đã xuất để Authenticator mở rộng trình duyệt Chrome của chúng tôi hoặc trực tiếp vào ứng dụng Authenticator (Android và iOS).

Nhập từ Google Chrome hoặc Android Smart Lock

Bạn có thể nhập mật khẩu từ Google Chrome hoặc Android Smart Lock để truy Authenticator trên điện thoại thông minh hoặc máy tính để bàn. Bạn có thể nhập từ Chrome trên Android và iOS hoặc từ trình duyệt Chrome trên máy tính để bàn

Chrome trên Android và iOS

Người dùng Google Chrome trên điện thoại Android và Apple có thể nhập mật khẩu trực tiếp từ điện thoại của họ chỉ với vài bước đơn giản.

 1. Cài Authenticator của bạn trên điện thoại và mở tab Mật khẩu.

 2. Đăng nhập vào trình duyệt Google Chrome trên điện thoại của bạn.

Nhấn vào Menu dấu chấm lửng trong Google Chrome ở trên cùng bên phải cho điện thoại Android hoặc ở dưới cùng bên phải đối với thiết bị iOS, rồi nhấn Cài đặt.

 

Android

Vị trí menu Cài đặt Google Chrome

iOS

Vị trí menu Cài đặt Google Chrome

 1. Trong Cài đặt, mở Mật khẩu.

   

  Android

  Vị trí lệnh Mật khẩu Của Andoid Chrome

  iOS

  Vị trí lệnh Mật khẩu Của Andoid Chrome
 2. Trên thiết bị Android, nhấn vào Menu dấu chấm lửng trong Google Chrome ở trên cùng bên phải cho điện thoại Android hoặc ở dưới cùng bên phải đối với các thiết bị iOS, rồi nhấn Xuất mật khẩu.

   

  Android

  Vị trí Xuất mật khẩu của Android Chrome

  iOS

  Vị trí Xuất mật khẩu của Android Chrome
 3. Bạn phải cung cấp mã PIN, dấu vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt. Xác nhận danh tính của bạn và gõ nhẹ lại vào Xuất mật khẩu để bắt đầu xuất.

 4. Sau khi xuất mật khẩu, Chrome sẽ nhắc bạn chọn ứng dụng bạn đang nhập. Chọn Authenticator  để bắt đầu nhập mật khẩu. Bạn sẽ được thông báo về trạng thái nhập khi hoàn tất.

Android

vị trí nhập mật khẩu ndroid Chrome

iOS

Vị trí nhập mật khẩu của Apple Chrome

Nhập từ trình duyệt Chrome trên máy tính

Trước khi bắt đầu, bạn phải cài đặt và đăng nhập vào tiện ích bổ Tự động điền của Microsoft mở rộng trên trình duyệt Chrome của mình.

 1. Trong bất kỳ trình duyệt nào, hãy đăng nhập vào tài khoản Google của bạn và mở Trình quản lý Mật khẩu Google.

 2. Chọn biểu tượng bánh răng Biểu tượng bánh răng của trình quản lý mật khẩu máy tính để bàn mở trang cài đặt Mật khẩu.

 3. Chọn Xuất, sau đó trên trang tiếp theo, chọn Xuất một lần nữa để bắt đầu xuất mật khẩu của bạn. Cung cấp mật khẩu Google của bạn khi được nhắc xác nhận danh tính của bạn. Bạn sẽ được thông báo về trạng thái nhập khi hoàn tất.

  Vị trí lệnh xuất mật khẩu của trình duyệt Chrome trên máy tính để bàn

 4. Mở Tiện ích bổ sung Tự động điền Chrome và chọn Cài đặt.

  Vị trí cài đặt Tự động điền Phần mở rộng trong trình duyệt Chrome trên máy tính

 5. Chọn Nhập dữ liệu để mở hộp thoại. Sau đó, chọn Chọn Tệp để định vị và nhập tệp CSV.

  Trình duyệt Chrome trên máy tính Nhập dữ liệu vị trí CSV

Nhập từ Firefox

Firefox cho phép xuất khẩu mật khẩu chỉ từ trình duyệt trên máy tính để bàn, vì vậy hãy đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào trình duyệt Firefox để bàn trước khi nhập mật khẩu từ Firefox.

 1. Đăng nhập vào phiên bản Firefox mới nhất trên máy tính của bạn và chọn menu Menu dấu chấm lửng trong Firefox từ trên cùng bên phải của màn hình.

 2. Chọn Đăng nhập và Mật khẩu.

  Vị trí Đăng nhập và mật khẩu của trình duyệt Firefox dành cho máy tính để bàn

 3. Từ trang Firefox Lockwise, chọn menu Menu dấu chấm lửng trong Firefox , chọn Xuất Đăng nhập, rồi xác nhận mục đích của bạn bằng cách chọn Xuất. Bạn sẽ được nhắc để xác định danh tính của mình bằng cách nhập mã PIN, mật khẩu thiết bị của bạn hoặc bằng cách quét dấu vân tay của bạn. Sau khi xác định thành công, Firefox sẽ xuất mật khẩu của bạn ở định dạng CSV đến vị trí đã chọn.

  Vị trí xuất mật khẩu của trình duyệt Firefox trên màn hình nền

 4. Bạn có thể nhập mật khẩu vào Authenticator trình duyệt trên máy tính hoặc trên điện thoại iOS hoặc Android. Để nhập vào ứng dụng Authenticator trên điện thoại của bạn:

  1. Truyền tệp CSV đã xuất trên điện thoại Android hoặc iOS của bạn bằng cách sử dụng một cách ưa thích và an toàn, sau đó tải xuống.

  2. Chia sẻ tệp CSV bằng Authenticator dụng để bắt đầu nhập.

    

   Android

   vị trí nhập mật khẩu ndroid Chrome

   iOS

   Vị trí nhập mật khẩu của Apple Chrome
  3. Sau khi nhập thành công mật khẩu vào Authenticator, hãy xóa tệp CSV khỏi máy tính để bàn hoặc điện thoại di động của bạn.

Nhập từ LastPass

 1. LastPass hỗ trợ xuất khẩu mật khẩu từ một trình duyệt máy tính để bàn chỉ, vì vậy đảm bảo bạn có quyền truy cập vào một trình duyệt máy tính để bàn trước khi bắt đầu nhập mật khẩu.

 2. Đăng nhập vào website LastPass và chọn Tùy chọn Nâng cao, rồi chọn Xuất.

  Màn hình nền LastPass xuất mật khẩu locatio

 3. Xác định chính bạn khi được nhắc bằng cách cung cấp mật khẩu chính của bạn. Sau đó, bạn sẽ thấy mật khẩu đã xuất trên trang web.

 4. Sao chép nội dung của trang web.

 5. Mở Notepad (hoặc trình soạn thảo văn bản yêu thích của bạn) và dán nội dung đã sao chép.

 6. Lưu tệp notepad này bằng cách chọn Tệp > Lưu dưới dạng. Cung cấp tên kết thúc bằng ".csv" (chẳng hạn như LastPass.csv) ở một vị trí an toàn trong màn hình nền của bạn.

  Desktop LastPass lưu tệp CSV

 7. Bạn có thể nhập mật khẩu vào Authenticator trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc trên điện thoại iOS hoặc Android. Để nhập vào ứng dụng Authenticator trên điện thoại của bạn:

  1. Truyền tệp CSV đã xuất trên điện thoại thông minh của bạn bằng cách sử dụng một cách ưa thích và an toàn, sau đó tải tệp xuống.

  2. Chia sẻ tệp CSV bằng Authenticator dụng để bắt đầu nhập.

   Android

   vị trí nhập mật khẩu ndroid Chrome

   iOS

   Vị trí nhập mật khẩu của Apple Chrome

Sau khi nhập thành công mật khẩu vào Authenticator, hãy xóa tệp CSV khỏi máy tính để bàn hoặc điện thoại di động của bạn.

Nhập từ Bitwarden

Bitwarden chỉ hỗ trợ xuất mật khẩu từ trình duyệt trên máy tính, vì vậy, hãy đảm bảo bạn có quyền truy nhập vào trình duyệt trên máy tính trước khi bắt đầu nhập mật khẩu.

 1. Đăng nhập vào Bitwarden và chọn Công cụ> tín liệu Xuất. Chọn định dạng tệp dưới dạng CSV, cung cấp mật khẩu chính của bạn, rồi chọn Xuất tín liệu để bắt đầu xuất.

  Vị trí tín liệu Xuất Bitwarden

 2. Bạn có thể nhập mật khẩu vào Authenticator trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc trên điện thoại iOS hoặc Android. Để nhập vào ứng dụng Authenticator trên điện thoại của bạn:

  1. Truyền tệp CSV đã xuất trên điện thoại thông minh của bạn bằng cách sử dụng một cách ưa thích và an toàn, sau đó tải tệp xuống. Sau đó chia sẻ tệp CSV với Authenticator dụng mới để bắt đầu nhập.

  2. Sau khi nhập thành công mật khẩu vào Authenticator, hãy xóa tệp CSV khỏi máy tính để bàn hoặc điện thoại di động của bạn.

Nhập từ Roboform

Roboform chỉ cho phép xuất mật khẩu từ ứng dụng trên máy tính, vì vậy hãy đảm bảo bạn có quyền truy nhập vào ứng dụng Roboform trên máy tính trước khi bắt đầu nhập.

 1. Khởi động RoboForm từ máy khách để bàn và đăng nhập vào tài khoản của bạn.

 2. Chọn Tùy chọn từ menu Roboform.

  Menu tùy chọn Roboform trên màn hình nền

 3. Chọn Tài khoản & liệu >Xuất.

  Vị trí lệnh xuất Roboform trên máy tính

 4. Chọn vị trí an toàn để lưu tệp đã xuất của bạn. Chọn Đăng nhập làm Loại dữ liệu và chọn tệp CSV làm định dạng, sau đó chọn Xuất.

  Hộp thoại xuất Roboform trên màn hình nền

 5. Xác nhận mục đích của bạn và tệp CSV sau đó sẽ được xuất sang vị trí đã chọn.

  Hộp thoại xác nhận xuất Roboform trên máy tính

 6. Bạn có thể nhập mật khẩu vào Authenticator trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc trên điện thoại iOS hoặc Android. Để nhập vào ứng dụng Authenticator trên điện thoại của bạn:

  1. Truyền tệp CSV đã xuất trên điện thoại thông minh của bạn bằng cách sử dụng một cách ưa thích và an toàn, sau đó tải tệp xuống. Sau đó chia sẻ tệp CSV với Authenticator dụng mới để bắt đầu nhập.

  2. Sau khi nhập thành công mật khẩu vào Authenticator, hãy xóa tệp CSV khỏi máy tính để bàn hoặc điện thoại di động của bạn.

Nhập bằng cách tạo CSV

Nếu các bước nhập mật khẩu từ trình quản lý mật khẩu của bạn không được liệt kê trong bài viết này, bạn có thể tạo một CSV mà bạn có thể sử dụng để nhập mật khẩu của mình vào Authenticator. Microsoft khuyên bạn nên làm theo các bước này trên máy tính để dễ định dạng.

 1. Trên màn hình nền của bạn, tải xuống và mở mẫu nhập của chúng tôi. Nếu bạn là người dùng Apple iPhone, Safari và Chuỗi khóa, giờ đây bạn có thể chuyển sang bước 4.

 2. Xuất mật khẩu của bạn từ trình quản lý mật khẩu hiện có trong tệp CSV không mã hóa.

 3. Sao chép các cột liên quan từ CSV đã xuất vào mẫu CSV, rồi lưu.

 4. Nếu bạn không có CSV đã xuất, bạn có thể sao chép từng lần đăng nhập từ trình quản lý mật khẩu hiện có sang mẫu CSV. Không loại bỏ hoặc thay đổi hàng tiêu đề. Khi bạn hoàn tất, hãy xác nhận tính toàn vẹn của dữ liệu trước khi bạn bắt đầu bước tiếp theo.

 5. Bạn có thể nhập mật khẩu vào Authenticator trình duyệt trên máy tính để bàn hoặc trên điện thoại iOS hoặc Android. Để nhập vào ứng dụng Authenticator trên điện thoại của bạn:

  1. Truyền tệp CSV đã xuất trên điện thoại thông minh của bạn bằng cách sử dụng một cách ưa thích và an toàn, sau đó tải tệp xuống. Sau đó chia sẻ tệp CSV với Authenticator dụng mới để bắt đầu nhập.

  2. Sau khi nhập thành công mật khẩu vào Authenticator, hãy xóa tệp CSV khỏi máy tính để bàn hoặc điện thoại di động của bạn.

Các bước khắc phục sự cố

Nguyên nhân phổ biến nhất của việc nhập không thành công là định dạng không chính xác trong tệp CSV. Một trong các bước sau đây có thể giúp bạn khắc phục sự cố.

 • Kiểm tra bài viết này để xem liệu chúng tôi có hỗ trợ nhập mật khẩu từ trình quản lý mật khẩu hiện tại của bạn hay chưa. Nếu chúng tôi làm vậy, bạn có thể muốn thử nhập lại bằng cách làm theo các bước được đề cập cho nhà cung cấp tương ứng của mình.

 • Nếu chúng tôi hiện không hỗ trợ nhập định dạng của trình quản lý mật khẩu, bạn có thể thử lại bằng cách tạo tệp CSV theo cách thủ công.

 • Để xác minh tính toàn vẹn của dữ liệu CSV, hãy đảm bảo rằng hàng đầu tiên chứa tiêu đề với ba cột: URL, tên người dùng và mật khẩu, đồng thời đảm bảo rằng mỗi hàng chứa một giá trị trong các cột URL và mật khẩu.

 • Bạn có thể tạo lại CSV bằng cách dán nội dung của mình vào tệp mẫu CSV.

 • Nếu không có tác dụng nào khác, vui lòng báo cáo sự cố của bạn bằng cách sử dụng liên kết Gửi Phản hồi từ Authenticator đặt ứng dụng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×