Mục lục
×

Nếu tổ chức của bạn sử dụng xác minh hai bước, bạn có thể thiết lập tài khoản cơ quan hoặc trường học để sử dụng ứng dụng Microsoft Authenticator như một trong các phương pháp xác minh.

Quan trọng: Trước khi bạn có thể thêm tài khoản của mình, bạn phải tải xuống và cài đặt ứng Microsoft Authenticator của mình. Nếu bạn chưa làm điều đó, hãy làm theo các bước trong bài viết Tải xuống và cài đặt ứng dụng.

Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn

Bạn có thể thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học vào ứng dụng Microsoft Authenticator bằng cách thực hiện một trong các bước sau:

 • Đăng nhập bằng thông tin xác thực tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn (bản xem trước)

 • Quét Mã QR

 • Đăng nhập bằng thông tin xác thực của bạn

 Đăng nhập bằng thông tin xác thực của bạn

Lưu ý: Tính năng này chỉ có thể được sử dụng bởi người dùng có người quản trị đã kích hoạt tính năng đăng nhập điện thoại bằng Authenticator dành cho họ.

Để thêm tài khoản bằng cách đăng nhập vào tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn bằng thông tin xác thực của bạn:

 1. Mở ứng dụng Microsoft Authenticator học, rồi chọn nút + và nhấn vào Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học. Chọn Đăng nhập.

 2. Nhập thông tin xác thực tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Nếu bạn có Thẻ Truy nhập Tạm thời (TAP), bạn có thể sử dụng thẻ đó để đăng nhập. Tại thời điểm này, bạn có thể có thể bị chặn không cho tiếp tục bằng một trong các điều kiện sau:

  • Nếu bạn không có đủ phương thức xác thực trên tài khoản của mình để nhận được mã thông báo xác thực mạnh thì bạn không thể thêm tài khoản. Bạn sẽ thấy lỗi trong ứng dụng Authenticator cho biết " Để thiết lập Microsoft Authenticator, bạn cần phải đi đến trang web aka.ms/mfasetup trên trìnhduyệt web".

  • Nếu bạn nhận được thông báo "Bạn có thể đang đăng nhập từ một vị trí bị người quản trị hạn chế", người quản trị của bạn chưa bật tính năng này cho bạn và có thể thiết lập chính sách Truy nhập có Điều kiện Đăng ký Thông tin Bảo mật. Bạn cũng có thể nhận được thông báo chặn việc đăng ký ứng dụng Authenticator vì người quản trị đã thiết lập chính sách Truy nhập có Điều kiện. Trong những trường hợp này, hãy liên hệ với người quản trị đối với tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn để sử dụng phương pháp xác thực này.

  • Nếu bạn được người quản trị cho phép sử dụng tính năng đăng nhập điện thoại bằng ứng dụng Authenticator, bạn sẽ có thể đi qua đăng ký thiết bị để được thiết lập đăng nhập điện thoại không cần mật khẩu và Azure Multi-Factor Authentication (MFA). Tuy nhiên, bạn vẫn sẽ có thể thiết lập MFA cho dù bạn có được bật đăng nhập điện thoại hay không.

 3. Tại thời điểm này, bạn có thể được yêu cầu quét Mã QR do tổ chức của bạn cung cấp để thiết lập tài khoản xác thực đa yếu tố tại chỗ trong ứng dụng. Bạn chỉ được yêu cầu thực hiện việc này nếu tổ chức của bạn sử dụng Máy chủ MFA tại chỗ.

 4. Trên thiết bị của bạn, hãy gõ nhẹ vào tài khoản và xác minh trong dạng xem toàn màn hình rằng tài khoản của bạn là chính xác. Để bảo mật bổ sung, mã xác minh thay đổi mỗi 30 giây để ngăn người khác sử dụng mã nhiều lần.

Đăng nhập bằng mã QR

Để thêm tài khoản bằng cách quét Mã QR, hãy làm như sau:

 1. Trên máy tính của bạn, đi đến trang Xác minh bảo mật bổ sung.

  Lưu ý: Nếu bạn không thấy trang Xác minh bảo mật bổ sung, có thể người quản trị của bạn đã bật trải nghiệm thông tin bảo mật (xem trước). Nếu vậy, bạn nên làm theo hướng dẫn trong mục Thiết lập thông tin bảo mật để sử dụng ứng dụng trình xác thực. Nếu không phải như vậy, bạn sẽ cần liên hệ với Bộ phận Trợ giúp của tổ chức bạn để được trợ giúp. Để biết thêm thông tin về thông tin bảo mật, hãy xem thiết lập thông tin Bảo mật của bạn từ lời nhắc đăng nhập.

 2. Chọn hộp kiểm bên cạnh ứng dụng Authenticator, rồi chọn Cấu hình.

  Màn hình cung cấp mã QR

 3. Mở ứng Microsoft Authenticator, chọn biểu tượng dấu cộng chọn Thêm tài khoản , sau đó chọn Tài khoản cơ quan hoặc trường học ,sau đó là Quét Mã QR. Nếu bạn chưa thiết lập tài khoản trong ứng dụng Authenticator, bạn sẽ thấy một nút lớn màu lam thông báo Thêm tài khoản.

Nếu bạn không được nhắc sử dụng camera để quét Mã QR, trong cài đặt trên điện thoại, hãy đảm bảo rằng ứng dụng Authenticator có quyền truy cập vào camera điện thoại. Sau khi bạn thêm tài khoản bằng mã QR, bạn có thể thiết lập đăng nhập điện thoại. Nếu bạn nhận được thông báo "Bạn có thể đang đăng nhập từ một vị trí bị người quản trị hạn chế", người quản trị của bạn chưa bật tính năng này cho bạn và có thể thiết lập chính sách Truy nhập có Điều kiện Đăng ký Thông tin Bảo mật. Hãy liên hệ với người quản trị cho tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn để sử dụng phương pháp xác thực này. Nếu bạn được người quản trị cho phép sử dụng tính năng đăng nhập điện thoại bằng ứng dụng Authenticator, bạn sẽ có thể đi qua đăng ký thiết bị để được thiết lập đăng nhập điện thoại không cần mật khẩu và Azure AD Multi-Factor Authentication.

Lưu ý: Đối với các tổ chức chính phủ Hoa Kỳ, cách duy nhất để bạn có thể thêm tài khoản đăng nhập bằng điện thoại là thêm tài khoản bằng tùy chọn Đăng nhập bằng thông tin xác thực của bạn, thay vì nâng cấp từ tài khoản dựa trên mã QR.

Đăng nhập trên máy tính từ xa

Nhiều ứng dụng cho phép bạn xác thực bằng cách nhập mã trên một thiết bị khác chẳng hạn như PC. Nếu bạn muốn đăng nhập trên máy tính từ xa để cài đặt ứng dụng Microsoft Authenticator, hãy làm theo các bước sau.

 1. Mở ứng dụng Microsoft Authenticator, rồi chọn > Thêm tài khoản cơ quan hoặc trường > Đăng nhập.

 2. Chọn Đăng nhập từ thiết bị khác.

 3. Trên màn hình từ xa, hãy mở trang Đăng nhập vào tài khoản củabạn và nhập mã mà bạn thấy trong ứng dụng Authenticator bạn.

 4. Trên màn hình từ xa, hãy đăng nhập bằng thông tin xác thực tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn. Nếu bạn có Thẻ Truy nhập Tạm thời (TAP), bạn có thể sử dụng thẻ đó để đăng nhập.

 5. Sau khi bạn hoàn thành xác thực của mình trên màn hình từ xa, hãy quay lại ứng Authenticator của bạn để hoàn tất thiết lập.

Các bước tiếp theo

 • Sau khi thêm tài khoản của mình vào ứng dụng, bạn có thể đăng nhập bằng ứng dụng Authenticator trên thiết bị của mình.

 • Đối với các thiết bị chạy iOS, bạn cũng có thể sao lưu thông tin xác thực tài khoản của mình và cài đặt ứng dụng liên quan,như thứ tự tài khoản của bạn, lên đám mây.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×