Mục lục
×

Bạn đã tìm cách đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình và nhận được thông báo cho biết:

 • Thông tin bảo mật của bạn vẫn đang chờ xử lý

hoặc

 • Bạn không thể truy nhập trang web này ngay bây giờ

Bạn đã nhận được thông báo này vì tất cả thông tin bảo mật (chẳng hạn như phương thức liên hệ thay thế) mà trước đó bạn đã thêm vào tài khoản của mình đã bị loại bỏ và thay thế bằng thông tin mới và bạn cần chờ 30 ngày để thay đổi có hiệu lực.

Vẫn còn những điều bạn có thể làm với tài khoản của mình, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không thể truy nhập vào bất kỳ trang Microsoft nào yêu cầu thông tin xác minh bảo mật này. 

Mẹo: Thông tin bảo mật là bất kỳ thông tin liên hệ thay thế nào chẳng hạn như email hoặc số điện thoại mà bạn đã thêm vào cho mục đích xác minh tài khoản. Xem thông tin bảo mật tài khoản Microsoft và mã xác minh để biết thêm thông tin.

Những việc bạn có thể và không thể làm trong yêu cầu đang chờ xử lý

Khi tất cả thông tin bảo mật bị loại bỏ khỏi tài khoản Microsoft, tài khoản sẽ được đặt ở trạng thái hạn chế trong 30 ngày.

Mặc dù chúng tôi hiểu rằng thời gian 30 ngày này có thể phiền toái nhưng điều này đã được thực hiện để bảo vệ và cảnh báo bạn trong trường hợp thông tin bảo mật đã bị một người nào đó đã loại bỏ truy nhập trái phép vào tài khoản của bạn. 

Chúng tôi sẽ gửi thông báo trong vòng 30 ngày tới thông tin bảo mật ban đầu, có thể là số điện thoại hoặc địa chỉ email. Những thông báo này được gửi đến cảnh báo bạn rằng những thay đổi đã được thực hiện đối với thông tin bảo mật của bạn.

Nếu bạn đã loại bỏ bảo mật này, bạn có thể có tùy chọn hủy bỏ yêu cầu đó. Xem bên dưới.

Hủy yêu cầu xóa thông tin bảo mật

Chúng tôi không thể đẩy nhanh quy trình 30 ngày trừ khi bạn hủy yêu cầu đó.

Bạn có thể hủy yêu cầu nếu bạn tự xóa thông tin bảo mật. Nếu bạn không loại bỏ thông tin và bạn cho rằng đây có thể là đã được thực hiện bởi một người có quyền truy nhập trái phép, hãy làm theo các bước để cảnh báo cho chúng tôi về điều này.

Bạn là người đã xóa thông tin bảo mật

Nếu bạn là người đã xóa tất cả các phương pháp xác minh bảo mật cho tài khoản Microsoft của mình, thì bạn có thể tiếp tục và hủy bỏ yêu cầu từ cửa sổ Thay đổi thông tin bảo mật vẫn đang chờ xử lý.

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật cho tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Trên cửa sổ Thông tin bảo mật của bạn vẫn đang chờ xử lý, hãy chọn liên kết, hủy yêu cầu này và làm theo lời nhắc. Bạn sẽ cần truy nhập những bằng chứng bảo mật này để hoàn tất yêu cầu hủy bỏ.

  Ảnh chụp màn hình về thay đổi thông tin bảo mật vẫn đang chờ xử lý cửa sổ

Bạn đã không thực hiện thay đổi thông tin bảo mật cho tài khoản của mình

Nếu bạn không phải là người đã thực hiện thay đổi bảo mật và nghi ngờ tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, hãy làm như sau: 

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật cho tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Trên cửa sổ Thông tin bảo mật của bạn vẫn đang chờ xử lý, chọn liên kết, cho chúng tôi biết ở cuối cửa sổ và làm theo lời nhắc.

  Ảnh chụp màn hình thông tin bảo mật đang chờ xử lý và một chú thích hiển thị hủy yêu cầu này

Những việc bạn có thể làm trong khoảng thời gian chờ 30 ngày

Bảng dưới đây liệt kê những điều bạn có thể hoặc không thể truy nhập trong thời gian 30 ngày.

Quan trọng: Nếu đã bật xác minh 2 yếu tố, bạn sẽ không có quyền truy nhập vào bất kỳ nội dụng nào trong bảng bên dưới. Các tùy chọn của bạn là chờ 30 ngày hoặc hủy yêu cầu theo các bước trên đây.

Khi tìm cách truy nhập trang hoặc thực hiện điều gì đó bên dưới cột Không sẵn dùng, bạn có thể thấy thông báo cho biết "Bạn hiện không thể truy nhập vào site này." Thông báo này xuất hiện vì các trang này chứa thông tin nhạy cảm và yêu cầu xác minh bảo mật bổ sung. Để truy cập bất cứ điều gì trong cột Không sẵn dùng, hãy chờ 30 ngày hoặc hủy yêu cầu.

Bạn muốn...

SẴN DÙNG

KHÔNG KHẢ DỤNG

Dịch vụ Access

Bạn có thể truy nhập hầu hết dịch vụ Microsoft hạn như đăng nhập vào Xbox, Skype, Outlook.com, OneDrive,v.v. 

Bạn sẽ không có quyền truy nhập vào kho lưu OneDrive của mình.

Quản lý thanh toán

 Bạn có thể tiếp tục: 

 • Xem lịch sử đặt hàng

 • Mua từ ứng dụng Microsoft Store

 • Quản lý đăng ký

 • Cập nhật địa chỉ gửi hóa đơn hoặc gửi thư của bạn

Bạn sẽ không có quyền truy nhập vào các tùy chọn thanh toán như cập nhật thông tin thẻ tín dụng của mình 

Thực hiện các bản cập nhật yêu cầu mã bảo mật

Bạn sẽ không có khả năng: 

 • Cập nhật mật khẩu của bạn

 • Truy nhập kiểm soát của cha mẹ

 • Cập nhật bí danh tài khoản của bạn

Các phương pháp bảo mật tốt nhất 

Dưới đây là một số điều bạn có thể làm để giúp bạn tránh lại kết thúc ở trạng thái đang chờ xử lý này.

 • Sử dụng ứng dụng trình xác thực

 • Tránh thay đổi tất cả thông tin bảo mật cùng một lúc.

 • Đặt lời nhắc để thường xuyên xem lại tất cả thông tin bảo mật của bạn và đảm bảo thông tin đó vẫn còn hợp lệ.

 • Đảm bảo có nhiều tùy chọn bảo mật trên tài khoản của bạn.

 • Nếu số điện thoại là một trong các tùy chọn bảo mật của bạn, hãy đảm bảo số này vẫn còn hợp lệ và số này có thể nhận được tin nhắn văn bản.

Xem Thêm

Cách khôi phục tài khoản Microsoft bị tấn công hoặc bị xâm phạm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×