Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn đã cố gắng đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình và nhận được thông báo cho biết:

 • Thay đổi thông tin bảo mật của bạn vẫn đang chờ xử lý

hoặc

 • Bạn không thể truy nhập site này ngay bây giờ

Bạn đã nhận được thông báo này vì tất cả thông tin bảo mật (chẳng hạn như các phương pháp liên hệ thay thế) mà trước đó bạn đã thêm vào tài khoản của mình đã bị loại bỏ và thay thế bằng thông tin mới và bạn cần phải chờ 30 ngày để thay đổi có hiệu lực.

Vẫn có những điều bạn có thể làm với tài khoản của mình, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không thể truy cập vào bất kỳ trang web Microsoft nào yêu cầu thông tin xác minh bảo mật này. 

Mẹo: Thông tin bảo mật là bất kỳ thông tin liên hệ thay thế nào, chẳng hạn như email hoặc số điện thoại mà bạn đã thêm vào cho mục đích xác minh tài khoản. Xem Thông tin bảo mật và mã xác minh tài khoản Microsoft để biết thêm thông tin.

Những việc bạn có thể và không thể làm trong khi chờ xử lý yêu cầu

Khi tất cả thông tin bảo mật bị xóa khỏi tài khoản Microsoft, tài khoản sẽ bị đặt ở trạng thái hạn chế trong 30 ngày.

Mặc dù chúng tôi hiểu rằng khoảng thời gian 30 ngày này có thể phiền toái nhưng việc này được thực hiện để bảo vệ và cảnh báo bạn trong trường hợp thông tin bảo mật đã bị xóa bởi một người đã truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. 

Chúng tôi sẽ gửi thông báo trong vòng 30 ngày tới thông tin bảo mật gốc, có thể là số điện thoại hoặc địa chỉ email. Các thông báo này được gửi để cảnh báo cho bạn biết rằng các thay đổi đã được thực hiện đối với thông tin bảo mật của bạn.

Nếu bạn đã loại bỏ bảo mật này, bạn có thể có tùy chọn hủy yêu cầu. Xem bên dưới.

Hủy yêu cầu xóa thông tin bảo mật

Chúng tôi không thể tiến hành quy trình 30 ngày trừ khi bạn hủy yêu cầu.

Bạn có thể hủy yêu cầu nếu bạn tự xóa thông tin bảo mật. Nếu bạn không xóa thông tin và cho rằng ai đó có quyền truy cập trái phép đã thực hiện điều này, hãy làm theo các bước để cảnh báo cho chúng tôi về điều này.

Bạn là người đã xóa thông tin bảo mật

Nếu là người đã xóa tất cả các phương pháp xác minh bảo mật cho tài khoản Microsoft của mình, bạn có thể tiếp tục và hủy yêu cầu từ cửa sổ Thay đổi thông tin bảo mật vẫn đang chờ xử lý.

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật cho tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Trên cửa sổ Thay đổi thông tin bảo mật của bạn vẫn đang chờ xử lý, hãy chọn liên kết, hủy yêu cầu này và làm theo lời nhắc. Bạn sẽ cần truy cập vào các bằng chứng bảo mật này để hoàn tất yêu cầu hủy bỏ.

  Ảnh chụp màn hình thay đổi thông tin bảo mật vẫn đang chờ xử lý cửa sổ

Bạn đã không thực hiện thay đổi thông tin bảo mật cho tài khoản của mình

Nếu bạn không phải là người đã thực hiện thay đổi bảo mật và nghi ngờ tài khoản của bạn đã bị xâm phạm, hãy làm như sau: 

 1. Đăng nhập vào trang Bảo mật cho tài khoản Microsoft của bạn.

 2. Trên cửa sổ Thay đổi thông tin bảo mật của bạn vẫn đang chờ xử lý, hãy chọn liên kết, cho chúng tôi biết ở cuối cửa sổ và làm theo lời nhắc.

  Ảnh chụp màn hình thông tin bảo mật đang chờ xử lý và khung chú thích hiển thị hủy yêu cầu này

Bạn có thể làm gì trong khoảng thời gian chờ xử lý 30 ngày

Bảng dưới đây liệt kê những gì bạn có thể hoặc không thể truy nhập trong khoảng thời gian 30 ngày.

Quan trọng: Nếu đã bật xác minh 2 yếu tố, bạn sẽ không có quyền truy nhập vào bất kỳ nội dung nào trong bảng bên dưới. Các tùy chọn của bạn là chờ 30 ngày hoặc hủy yêu cầu theo các bước ở trên.

Khi tìm cách truy cập một trang hoặc thực hiện một thao tác nào đó bên dưới cột Không sẵn dùng, bạn có thể thấy thông báo có nội dung: "Bạn không thể truy nhập trang web này ngay bây giờ". Thông báo này xảy ra vì các trang này chứa thông tin nhạy cảm và yêu cầu xác minh bảo mật bổ sung. Để truy nhập bất kỳ nội dung nào trong cột Không sẵn dùng, hãy đợi 30 ngày hoặc hủy yêu cầu.

Bạn muốn...

Những gì bạn có thể và không thể làm

Dịch vụ Access

Bạn có thể:
Truy cập hầu hết các dịch vụ Microsoft như đăng nhập vào Xbox, Skype, Outlook.com, OneDrive, v.v. 

Bạn sẽ không:
Có quyền truy nhập vào kho lưu trữ OneDrive của bạn.

Quản lý thanh toán

 Bạn có thể:
Tiếp tục 

 • Xem lịch sử đặt hàng

 • Mua hàng từ Microsoft Store

 • Quản lý đăng ký

 • Cập nhật địa chỉ gửi hóa đơn hoặc gửi thư của bạn

Bạn sẽ không:
Có quyền truy cập vào các tùy chọn thanh toán chẳng hạn như thực hiện cập nhật thông tin thẻ tín dụng của bạn.

Thực hiện các bản cập nhật yêu cầu mã bảo mật

Bạn sẽ không:
Có khả năng

 • Cập nhật mật khẩu của bạn

 • Truy nhập vào kiểm soát của cha mẹ

 • Cập nhật biệt danh tài khoản của bạn

Các biện pháp bảo mật tốt nhất 

Dưới đây là một số việc bạn có thể làm để giúp tránh lại kết thúc ở trạng thái đang chờ xử lý này.

 • Sử dụng ứng dụng trình xác thực

 • Tránh thay đổi tất cả thông tin bảo mật cùng một lúc.

 • Đặt lời nhắc để thường xuyên xem lại tất cả thông tin bảo mật của bạn và đảm bảo thông tin đó vẫn còn hợp lệ.

 • Đảm bảo có nhiều tùy chọn bảo mật trên tài khoản của bạn.

 • Nếu số điện thoại là một trong các tùy chọn bảo mật của bạn, hãy đảm bảo số đó vẫn còn hợp lệ và số này có thể nhận được tin nhắn văn bản.

Xem Thêm

Cách khôi phục tài khoản Microsoft bị tấn công hoặc bị xâm phạm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×